MDG vil rasere arbeidsplasser

Forfattet av fysiker Stein Storlie Bergsmark

Vi gjengir i dag hoveddelen av en tekst som har stått i flere aviser, hvor man gjennomgår effektene av den politikken MDG vil føre på klima- og energifeltet.. 

MDG vil stoppe ny oljeleting og fase ut norsk oljeproduksjon av hensyn til det globale klimaet. Med 0,5 prosent av verdens oljeressurser og 1 prosent av gassressursene har det i utgangspunktet lite å bety hva Norge gjør. Bransjens årlige utslipp er mindre enn utslippene fra ett enkelt av de store kullfyrte kraftverkene i Asia, og om vi kutter ut all olje- og gassvirksomhet i dag, vil det med tall fra klimamodellen MAGICC gi en redusert temperatur i år 2100 på 0,0005 grader.

Olje og gass sammen med utstyrsleveransene er våre to viktigste eksportartikler og har bidratt med 4500 milliarder til fellesskapet de siste 12 år. Det er ren ansvarsløshet å fortelle velgerne at nye milliarder kan velges vekk uten skatteøkninger og dramatiske kutt i skole, helse, eldreomsorg og forsvar.

MDG vil utvikle nye arbeidsplasser som kan erstatte dem vi taper innen olje og gass og hevder blant annet at vi kan kompensere med sykkelverksteder i de store byene, og antakelig at vi skal kunne utkonkurrere dansker, tyskere og kinesere i produksjon av vindturbiner og solcellesystemer.

Så vil MDG at vi skal arbeide mindre, tjene mindre og forbruke mindre. Da trenger vi heller ikke arbeidsplassene i olje- og gassindustrien. Men med kortere arbeidstid øker næringslivets kostnader og vi blir mindre konkurransedyktige.

Grønt skifte i form av Statkrafts vindpark på Fosen koster 11 milliarder og vil gi 45 varige arbeidsplasser. Det betyr 220 millioner kroner for å etablere hver arbeidsplass. Fosenparken er helt og holdent subsidiedrevet og vil produsere strøm vi ikke trenger, siden kraftoverskuddet i Norden vil femdobles fram mot 2030, i henhold til NVE. Grønt skifte i form av elbilsatsingen vil forøvrig ikke bidra med en eneste varig ny arbeidsplass.

Den norske oljeindustrien er svært miljøbevisst, den er blant verdens reneste, har verdens høyeste CO2-avgift, verdens strengeste miljøregler, den jobber kontinuerlig med effektivisering, og den har bidratt med hver 4. krone på statsbudsjettet.

Verden er avhengig av olje og gass i dag og vil trenge like mye i 2040. Når oljeprisen faller, må vi utvikle stadig bedre og mer kostnadseffektiv teknologi for fortsatt å kunne drive lønnsomt uten altfor store tap av arbeidsplasser. Klimagassene spres globalt, derfor må all klimapolitikk ha et globalt perspektiv. Og så lenge olje og gass er konkurransedyktige og etterspurte energibærere på verdensmarkedet, vil olje og gass bli kjøpt og brent, fra Norge eller andre, og særnorske kutt vil ha en global virkning som er lik null. (Foto, MDG-buss!)

Kutt i oljeinntektene vil føre til redusert privat forbruk. Privat forbruk utgjør hele 50 prosent av vår økonomi, og om vi bruker mindre penger, vil dette ramme økonomien meget hardt. Men dette er for MDG antakelig en fordel, for da kan vi redusere forbruket ytterligere.

MDG går også imot alle store veiprosjekter som vil kunne skape jobber og effektivisere transportsystemet, og som både næring og private vil tjene på. Effekten av MDGs politikk vil være en irreversibel nedadgående økonomisk spiral som uvegerlig vil føre til mindre arbeid og mer fattigdom.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

 1. MDG praktiserer en farlig ideologi som er ekstremt ødeleggende for verdens fattigste, dersom MDGs fanatisme hadde hatt gjennomslagskraft utenfor Norge. D’Suoza oppsummerer det ganske presist i denne kommentaren: https://youtu.be/QuChEBn46qE Det er ufattelig at klimadebatten har fått anledning til å bli så ensidig politisk, nærmest som en religion, frakoblet all forskning og sunn fornuft. Trist at så mange tror på dette tullet. Mvh Hans E. Olav.

 2. Det er jo ikke bare MDG, SV, SP og Venster vil nesten det samme. Ja MDG har jo gått over streken så det holder…. Lurer på hva som skjer når de får være i vippe posisjon i 4 år og 2 år i by rådet i Oslo.

  Så alle folk må virkelig bruke stemme retten grundig denne gangen!!

  At det er bra med mindre trafikk i byer med mye eksos ja det er jo flott men på bygda bør jo bygde folk få alternativer før det blir høye pris på bensin eller diesel.

  Om 10 år så kommer alle som har bensin eller diesel bil til å måtte skrote bilen for den er ikke noe verdig….. Tenk på alle som har lån på biler på flere 100,000 så blir det direkte tap for familier i hele lande….. er dette god velferds løsning for familier som har lite eller middels????

  Bruk virkelig hode når alle stemmer!!!

 3. Takker så my for den linken Hans E. Olav. Virkelig noe til ettertanke for noen og enhver.

  Det er forstemmende at all kritisk journalistikk angående dette temaet er forsvunnet fra de ledende TV kanaler og aviser. Både i Norge og Europa. Alle synes å lydig føye seg etter de berømte «97%», som er så grundig tilbakevist at det ikke kan være noen som helst tvil om at det er grunn til å etterlyse en debatt.

  Men det skal vi ikke ha noe av. Som Dagsrevyens programdirektør tydelig sa.
  Da blir klimadebatten ensidig politisk og MDG og alle de andre du nevner får herje fritt uten at noen tør å stille spørsmål. Det handler ikke lenger om vitenskap, som nettopp utvikler seg ved kritisk tenkning, skeptisisme og debatt, men om politikk, makt og kontroll. (Debatten er over, the Science is settled).

  På en eller annen måte må vi få tilbake opplysningstiden ……

Kommentarer er stengt.