Manipulert klimaformidling

Klimanytt 165, av Ole Henrik Ellestad

IPCC-leirens klimaalarmisme fortsetter med direkte usannheter for å skremme folk. Sannsynligvis forgjeves etter så mange bomskudd. Nå skal Professor Gunnar Liestøl, UiO vise skolebarn konsekvensen av fremtidig havnivåstigning på 2m med Operaen i vann. Men landet i Osloområdet har gjennom tusener av året steget, for tiden med 2-3 mm per år. Ren indoktrinering.

pastedImageIPCC-leiren skremte allerede på starten av 1990-tallet med at varmere klima ville gi flere stormer og orkaner i vårt eget land såvel som globalt. Merkelig, fordi minkende temperaturforskjeller generelt reduserer vindstyrken. En professor i meteorologi bekreftet dette og fortalte meg at mer enn 100 år gammel statistikk basert på bl.a. loggbøker fra seilskutetiden viste at den mest aktive stormperiode i Norskehavet og Nordsjøen var starten av 1880-årene. Som figuren fra IPCCs 2007-fagrapport viser, minket antallet gradvis frem til et minimum i 1960-årene før det begynte å stige mot 1990 for så å avta. Den sterke varmeperioden 1920-40 med tilsvarende oppvarming av Arktis som nå, viser reduksjon. CO2-mengden gir heller ingen sammenheng. Det må være andre mekanismer.

Men vi var skjønt enige om at dette ikke var noe bevis for eller mot en oppvarmingseffekt fra CO2. Det var bare ikke noen sammenheng mellom stormer og oppvarming. Det mente heller ikke Christopher Landsea, en prisbelønnet meteorolog fra Atlantic Oceanographic & Meteorological Laboratory som hadde bidratt til IPCC-konklusjonene i ekspertgruppen både i 1995- og 2001-rapportene, om at det ikke var noen sammenheng. Derfor trakk Landsea seg som leder av IPCCs «orkanekspertgruppe» for 2007-rapporten da IPCC regisserte en pressekonferanse i 2004 uten noen orkanekspert tilstede. Beregningsmodeller var viktigere enn observasjoner

IPCC har dog konkludert i sin 2012-rapport og senere at det ikke er noen sammenheng mellom CO2 og ekstremvær (inklusive orkaner), som vil domineres av naturlige variasjoner neste 20-30 år. Likevel fortsetter skriveriene og uttalelsene fra IPCC-leiren om dette – over 20 år etter at IPCC først konkluderte om manglende sammenheng. Dette er ikke bare dårlig vitenskap eller manglende forståelse. Det er vanskelig å se annen begrunnelse enn fordreining av fakta for å manipulere folks oppfatning. Man må spørre seg om politikere er en del av dette bilde eller om de med all foreliggende informasjon bare er usedvanlig blåøyde. Det siste har opp gjennom historien vist seg å være en meget dårlig politikeregenskap med store negative konsekvenser. Enda merkeligere er det om de bare er blåøyde i klimaspørsmålet.

Nevnte historie illustrerer den snart 30-årige tendensen: IPCCs CO2-hypotese stemmer svært dårlig med observasjoner. Siden den er så komplisert at det er vanskelig for folk flest å forstå, åpner det for «de gode historier» som The Guardian anbefalte. De er som kjent, ofte langt fra sannheten. Og innen klima har man arbeidet langsiktig for at folk feilaktig skal koble væreffekter til klimavariasjoner som igjen knyttes til CO2.

Nylig leste jeg i Apollon (3/2016), et organ for Universitetet i Oslo, om at professor Gunnar Liestøl ved Intitutt for medier og kommunikasjon har utviklet en app som viser fremtidig havnivåstigning på 2 m i Oslo der Operaen står i vann. Men Norge har etter siste istid steget markant og ligger nå på 2-3 mm årlig i Oslo-området. Myntet på skole og lekfolk er illustrasjonene meningsløse og ren indoktrinering.

En liknende manipulasjon ble vist i Bergens Tidende for noen år siden. En fotomontasje med professor Helge Drange, Bjerknessenteret med vann til livet på Bryggen i Bergen. Dette til tross for at havnivået i Bergen faktisk har sunket såvidt siden år 1900, mens temperaturen har steget ca 0.8 C. Professoren er også sentral i beregninger av havnivåstigningen i Klimameldinger med beregnet stigning i Norge på rundt 70 cm eller mer ved århundrets slutt. Beregningene er «slaktet» av eksperter fordi de utelot viktige deler av metodikken. Hverken media eller politikere bringer det til torgs. De mye omtalte Stillehavsøyene og Maldivene har har hatt havnivåsenkning eller stabilt nivå.

Heldigvis er det bare 25% som støtter alarmismen. Flere og flere rister på hodet over at IPCC-leiren urettmessig rammer landets viktige oljenæring og sager av den grenen dagens norske velstand hviler på.

 

 

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Hvis vi får 2m havstigning lurer jeg på hvor «fagfolkene» var når Operaen ble bygget. Det er jo direkte uansvarlig å ikke flagge dette.

  • Oslo stiger 4-5 mm hvert år. Om operaen blir stående lenge nok, kan det bli nødvendig å bygge et kunstig basseng rundt den, med høyere vannstand enn i fjorden, slik vi ser med vannspeilet i Middelalderparken, der den rekonstruerte strandlinjen fra ca. år 1300 har et vann-nivå ca.2,5-3 m høyree enn vannet i fjorden.

 2. «Heldigvis er det bare 25% som støtter alarmismen. Flere og flere rister på hodet over at IPCC-leiren urettmessig rammer landets viktige oljenæring og sager av den grenen dagens norske velstand hviler på.»
  Til gjengjeld er denne 25% virkelig irriterende høylytte folk som vet å la seg høre.
  Hva kan man gjøre, annet enn å riste på hodet? Det norske pressekorps med NRK i spissen er blant de ivrigste til å intervjue de «grønne», SV, Bellona, WWF og andre besserwissere om hvor viktig det er å redusere co2-utslippene for å nå 2-graders-målet. Ingen med noen form for andre meninger om klima får komme til. Det er like frustrerende som det er galt.
  Denne situasjonen har nå pågått så lenge (siden 1988 faktisk) at en må kunne spørre: «Når skal de fagkyndige blant de 75% få komme orde?»

 3. Jeg kjørte med bil gjennom Slagen for en stund siden da jeg fikk se et skilt som fortalte at her hadde de funnet Osebergskipet og det var ikke vann å se noen steder. Det sier noe om landhevingen som har skjedd siden vikingtiden.

  Moderator: Vennligst post dine kommentarer under fullt navn, ellers vil de bli slettet.

  • Landhevingen har vært stor i Oslofjorden. Landet stiger litt fortsatt. Jeg besøkte Ekeberg-parken forleden. Stedet var strandlinje når isen trakk seg tilbake. Sågar har den ligget over 200 moh, se under.

   «I perioden rett etter istiden hevet landet seg opp mot 8 cm/år.[1] Denne fasen pågikk i ca. 2000 år da isen ble tynnere og gradvis trakk seg tilbake. Da isen hadde forsvunnet, minsket landhevningen til ca. 25 mm/år, og avtok siden eksponensielt. Man regner med at landhevningen kommer til å fortsette i ca. 10 000 år til. Der landhevningen i dag er størst kan minst 50 m landhevning gjenstå.»

   «Et steds marine grense forteller hvor høyt havet maksimalt har stått over dagens nivå. Isbreen var tykkest over Bottenvika og de nærmeste omgivelser, derfor er også dette området med høyest marin grense i Norden. Ved Ångermanland i Sverige ligger for eksempel den marin grense på ca. 300 m. I Osloområdet er den marine grense på 220 meter, mens den på Lista bare på åtte meter.»

   -Wikipedia

 4. Det er påfallende at mange steder med landheving fremstilles av IPCC-leiren som om det er havnivåstigning. F.eks Maldivene og Stillehavøyer. Har lest en atikkel om at, jeg tror det var Verdensbanken, som ønsket en utredning rundt 2000 om Stillehavet. En ekspert (fra New Zealand) konkluderte med at det ikke var noen stigning. Hvis noen har referanse ville det være fint.
  Andre kilder viser også dette, men likevel dukker stigningen hele tiden opp.i IPCC-leirens omtale.

  • Mener du Paul Kench?
   «Funafuti atoll, which includes the capital of Tuvalu, is an islet archipelago in the tropical Pacific Ocean made from coral debriswashed up from an underlying reef by waves, winds and currents. Over the past 60 years the sea has risen by around 30 centimetres locally,sparking warnings that the atoll is set to disappear.

   But Paul Kench of the University of Auckland, New Zealand, and colleagues found no evidence of heightened erosion. After poring over more than a century’s worth of data, including old maps and aerial and satellite imagery, they conclude that 18 out of 29 islands have actually grown.»
   https://www.newscientist.com/article/dn27639-small-atoll-islands-may-grow-not-sink-as-sea-levels-rise/

  • Morten Jødal omtaler dette i forskning.no:
   http://forskning.no/meninger/kronikk/2012/05/drukner-kiribatioyene

   «Arthur P. Webb fra Pacific Islands Applied Geoscience Commission og Paul S. Kench fra School of Environment, The University of Auckland har sett på koralløyenes dynamiske respons på havnivåstigning.

   I en artikkel i Global and Planetary Change (2010) legger de fram resultater fra studier av 27 atolløyer sentralt i Stillehavet. De har kombinert historiske flyfotografier med satellittbilder. Resultatene er overraskende.

   Til tross for at havnivået i gjennomsnitt har steget med 2 millimeter/år, har øyene klart seg bra. Av de 27 øyene er 86 prosen av dem stabile (43 prosent), eller øker i størrelse (43 prosent). Bare 14 prosent viser en størrelsesmessig tilbakegang, og det er snakk om små tall.»

   Dette blir selvsagt fortiet av media. Og…man kan ikke unnlate å lenke til alle tiders tåreperser av Ole Mathismoen, den gang han var sikker på at Maldivene snart ville forsvinne, les og le:
   http://www.aftenposten.no/amagasinet/Klimakrisens-forste-ofre-360901b.html

Kommentarer er stengt.