Manipulert klimaformidling i valgkampen

Klimanytt 205, forfattet av Ole Henrik Ellestad

Gjennom snart 30 år har IPCC-leiren og norsk offentlighet arbeidet systematisk for å presentere ekstremvær som forårsaket av menneskeskapt klimaforandring. Det er alltid et problematisk værfenomen et sted på kloden som kan benyttes. Slik sett kom orkanene Harvey og Irma beleilig i valgkampen og var sentral i partilederdebatten. Dette til tross for at sterke orkaner i Karibhavet (kategori 3 eller høyere) har vært fraværende i nesten 12 år mens MDGs Rasmus Hansson har ‘messet’ om at kloden koker. Ensidig spalteplass til ledende talsmenn for våre klimainstitutter, langt fra noen orkaneksperter, ga lekfolk et feil inntrykk. For selv IPCC, NOAA, og ekspertmiljøer konkluderer at orkaner domineres av naturlige variasjoner.

IPCC konkluderte i sin siste 2013-rapport at det ikke var økt aktivitet av tropiske sykloner og tornadoer (nedgang). 2012-rapporten om ekstremvær konkluderte med at det ville domineres av naturlige variasjoner de neste 20-30 år. Også ‘US government’ seneste National Climate Assessment påpeker at det ikke er noen langsiktig tendens mot økning i antall eller styrke. Det har heller ikke vært sterke orkaner (kategori 3-5) de siste 12 årene – til tross for alle skriveriene om de varmeste år i moderne tid.

Det går heller ikke an å skylde på CO2. For det er godt dokumentert at det gjennom siste 600 millioner år ikke er systematisk samvariasjon mellom temperatur og CO2. CO2 styrer ikke klima. Det er heller ingen forsterkningseffekt fra mer vanndamp for det er mindre vanndamp i de atmosfærelag IPCC beregner er viktig for drivhuseffekten.

Men sentrale forskere og instituttledere i Norge benytter uvitenskapelig argumentasjon i sin skremselspropaganda. Det er interessant at lederen for Bjerknessenteret Tor Furevik (har senere moderert seg), forskningsdirektør Bjørn Samset, Cicero (flere ganger) og forsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad (og selvfølgelig M. Mann for The Guardian) har alle kommet med medieuttalelser som gir folk inntrykk av at Harvey skyldes menneskeskapt (CO2) global oppvarming.

Det stemmer ikke med de overordnede konklusjoner gitt innledningsvis og heller ikke med mange andre fakta som beskriver fenomener og mulige sammenhenger. Gitte lenker gir gode inntrykk av hvorledes saken burde behandles seriøst. De norske ‘avisekspertenes’ uttalelser støttes ikke av vitenskapen.

– Harvey utviklet seg i Atlanterhavet, kom inn over Karibhavet, avtok til storm før den så økte til en kategori 4 orkan og nådde land i Houstonområdet.

– Årsaken til de store nedbørsmengder skyldes at orkanens videre vei innover land ble blokkert av et høytrykk i nord-vest noe som medførte forlenget nedbør over området i flere dager. (også forklart på NRKs værmelding).

– Ingen rekord. Enda mer nedbør ble avgitt av en orkan tilbake i 1935, og da på bare 24 timer.

– Det er tilstrekkelig høy temperatur i Mexico Gulfen mesteparten av sommeren til å stimulere orkaner. I angjeldende periode var havtemperaturen i Gulfen og temperaturer på land i Houston-område og mesteparten av USA under normalen (Spencer).
Figuren til venstre, over havtemperaturen og sterke orkaner som når land (røde prikker viser det (Spencer).

– Det har vært nærmere 12 år uten sterke orkaner i kategori 3 eller høyere (Pielke, NOOA m.fl.).

Dette til tross for IPCC-leirens gjentatte meldinger om klodens varmeste år og Rasmus Hanssons gjentatte omtale av en kokende klode.

– Siden 1970 har det vært 5 (4?) orkaner i kategori 4 og 5. I de foregående 47 år (lavere CO2 og temperatur) var det 14.

– Statistikkene viser også at i El Nino-år som gir de høyeste globale gjennomsnittstemperaturer er det bare én sterk orkan som når land i USA, i nøytrale fase er det 1.6, mens det i de kalde La Niña-år er 2.2

Det er i tråd med at det er ingen sammenheng mellom ‘fingeravtrykkene’ til utvikling av CO2 i atmosfæren og orkanaktivitet hverken i antall eller styrke. De samme statistikker og overordnede forhold gjelder for den nye kategori 5 orkanen Irma.

Roy Spencer som har doktorgrad på energier i orkaners startfase og har utviklet metode for måling av orkaners styrke fra satellitt, påpeker at mange faktorer påvirker orkaner. Vanntemperatur er bare en av dem. Det er heller ingen tilstrekkelig god forståelse av orkanene og den vei de tar, men disse styres av og initieres av naturlige variasjoner i Atlanterhavet ifølge William Gray, nylig avdød orkanekspert etter 50 års forskning. Det var likevel ikke akseptabelt for IPCCs ekspertpanel – de kjente hans standpunkt.

Gray kombinerte kjente naturlige sykluser. Interesse er også knyttet til at det er rundt 12 år siden siste store orkanår i 2005. Det korresponderer med en solflekksyklusperiode, og de påvirker havet. I 2005 kom de tre orkanene, Katarina (New Orleans), Rita og Wilma med ca 27 dagers mellomrom som svarer til en omdreining rundt solaksen. Kunne det være en langvarig solstorm som eksponerte området med 27 dagers mellomrom spurte noen solforskere seg? For solstormer leder også til økt vanndampmengde på flere prosentpoeng i atmosfæren (Forbusheffekt). Årsakene er nok mer sammensatte.

Det er denne type relevant forskning det skal bevilges nok midler til for å varsle og til å forebygge og reparere skader fra katastrofer som har sin årsak i naturens gang, og som medfører enorme kostnader over år – ikke CO2-hypotesen.

Kilder
Roy Spencer. Why Houston Flooding isn’t a Sign of Climate Change
Roy Spencer. Texas Major Hurricane Intensity Not Related to Gulf Water Temperatures
Science and Environmental Policy Project (SEPP). This week.
Roger Pielke Jr. The Wall Street Journal via GWPF.
NOAA Annual 2016
Judith Curry Climate Etc.
David Middleton WUWT

 

 


 

 

Støtt oss ved å dele:

31 kommentarer

 1. Det er overraskende at sittende regjering ikke er hardere i klypa overfor MET og yr osv, med å kreve at de får frem hovedbudskapet, slik den Nederlandske regjeringen gjør, ( ingen tegn til menneskeskapt klimaendring i Nederland.),
  http://www.clo.nl/en/indicators/en0229-sea-level-dutch-coast-and-worldwide
  men isteden for lar de Yr og co, pumpe ut propaganda for å hjernevaske befolkningen. Noe som igjen fører til at folk strømmer til de venstrevridde partiene, noe sittende regjering taper på. Og ikke minst Norge som nasjon. Disse partiene vil ikke annet en å utføre kaos og tilbakegang.

  • Knutsen,
   Jeg har sett gjennom artikkelen, og erkjenner som deg at økningen i Nederland synes å være lineær. Men jeg forstår ikke hvor du henter påstanden «ingen tegn til menneskeskapt klimaendring i Nederland» fra, hverken i denne sammenhengen eller generelt?

   I artikkelen er det som en forklaring lagt vekt på at det er store variasjon i havnivå og utvikling globalt, samt referert til studier som går nærmere inn på global havnivåstigningen generelt (Slangen, 2016). Har sett litt på denne, og her står det at dersom man legger mer vekt på observasjoner i forhold til simulieringer vil beregnet stigning være 13-16 cm MER enn det IPCC sine simulieringer viser innen 2100.

   Du kan også gå inn her,
   https://oceanservice.noaa.gov/facts/globalsl.html

   og se hvordan utviklingen er fordelt geografisk globalt. Som vist er det betydelige områder som faktisk har negativ stigning (havet synker), men dersom man integrerer over hele kloden får man altså en positiv gjennomsnittsstigning.

   Å bruke ditt eksempel fra Nederland som bevis for fravær av klimaendringer er derfor meningsløst.

   • Se dette i sammenheng med Mørners artikkel for litt siden.
    Kurven på 1.9 mm per år fra 1850 viser samme fenomener over 170 år, effekter fra økt CO2 fra 1950 synes ikke å endre det naturlige forløpet.

   • Vist det er meningsløst, er jo observasjoner meningsløst.

    ALT i klimadebatten koker ned til hvorvidt havet stiger mer en «normalt»
    eller ikke. og IPCC hevder at hav-stigningen har akselerert med over 100%
    etter 1990, eller fra rundt 1,2 – 1,5mm, til over 2,6 til 3,2mm i året.
    Men av verdens ca 80 målestasjoner som har data tilbake til 1900, så
    problematiserer IPCC at stort sett alle disse finnes på den nordlige
    halvkule, mens økningen finnes langt fjernt i syd ishavet, lengst mulig
    vekk fra alt og alle. ( der ingen har muligheten til å sjekke )

    Jeg har sjekket noen, med stor geografisk spredning, og ingen viser noen
    form for akselerasjon.
    Nederland:
    http://www.clo.nl/en/indicators/en0229-sea-level-dutch-coast-and-worldwide
    Japan:
    http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/english/sl_trend/sea_level_around_japan.html
    Tenerife: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrc.20377/full

    Ellers så prøver IPCC å bortforklare at vi ikke opplever noe akselerasjon
    på våre breddegrader, med havstrømmer og gravitasjon mm. Men siden vi også
    har en jevn og konstant hav-økning på rundt 1,8mm, så må det jo ligge en
    direkte sammenheng mellom økt global temperatur ( siden den lille istiden
    ) og havnivå på våre breddegrader. Hvorfor har vi blitt «koblet av » fra
    denne nye akselererende havnivå økningen pga. global menneskeskapt
    oppvarming etter 1950 ?

    Og, spiller det noe rolle om havet stiger, så lenge ingen mennesker
    befinner seg der det stiger. Er det på tide å innse at vi faktisk bør se
    akselerasjonen på våre lokale målestasjoner før vi ører på noen som roper ulv, om og om igjen.

    • Hvis du sjekket linken ang. variasjon i rater, ville du sett at vi altså finner lineære og både negative og positive ikke-lineære sammenhenger med store variasjoner globalt. Gjennomsnittlig havnivåøkning er nå ca. 3,4 mm i året (forutsatt at du stoler på at forskerne ved NASA ikke prøver å lure deg):

     https://sealevel.nasa.gov/
     Du kan også se netto positiv endring i havvolum samt rater for issmelting både på Grønland og i Antarktis (ja, Grønlandsisen er observert at vokser, og det er styrt av nedbør i form av snø og ikke noe høyere gjennomsnittstemperatur på kloden). Da er det ikke så imponerende med dine tre lineære eksempler; de forteller oss ingen ting om den globale situasjonen. Men dette er typisk for Klimarealistene; man plukker ut enkeltobservasjoner og bruker dem til å generalisere uten å vise hele blidet. Det er uansett alvorlig nok å forklare en LINEÆR økning i seg selv. Vi vet at den skyldes økende havtemperetur som gir termisk ekspansjon og issmelting, og med tanke på at havnivåøkning etter siste istid også har vært under halvparten av den beskjedne raten du viser til (1-1,5 mm i året).

     Dessuten er det ikke i syd i ishavet hvor stigningen er størst, men generelt i Stillehavet rundt Australia, Indonesia, Ny-Guinea og Filipinene. Indonesia, har eksempelvis verdens 4. størte befolkning – over 260 millioner innbyggere.

     • Økningen i Australia, Indonesia, Ny-Guinea og Filipinene, kan minne litt om økningen rundt Japan. Men siden Japan har data tilbake til 1900, ser man at dette er ca 50 års svingninger , og siden man ikke har data i Ny-Guinea og Filipinen, så konkluderer da IPCC at her går det bare opp !, dette er svingninger som kan minne om at du vugger i et badekar, går havet opp i Japan, går det ned på andre siden av stillehavet.
      http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/english/sl_trend/sea_level_around_japan.html

 2. Det hevdes senest i dag 10.sept. i Aftenposten, at det aldri har vært mer orkanaktivitet i Florida-områden enn nå. Forskerne mener menneskelig påvirkning er en del av årsaken. MDG og Rødt tillegger det hele til antropogent CO2 uten forbehold. Dessverre får dette stå ubesvart i den politiske debatten.

 3. Ole Henrik Ellestad: «Det har heller ikke vært sterke orkaner (kategori 3-5) de siste 12 årene …».

  Dersom en vil analysere det globale klimaet bør en kanskje løfte blikket litt ut over USAs sørkyst. Denne oversikten er kanskje ikke helt global og er heller ikke helt oppdatert, men den gir et litt mer representativt bilde https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJbzFhX1BsR1VGTHc uten at jeg dermed mener at det er en enkel sammenheng mellom antall orkaner og menneskeskapte klimaforandringer.

  Jeg er enig med deg at klimadebatten under den siste partilederdebatten i NRK var dårlig, men det skyldes at debattledernes mangel på kunnskap førte til at partiledere som sier de støtter målene i Paris-avtalen, kunne slippe unna med klimafraser.

 4. Hvordan kommer man i kontakt med klimarealistene ?, jeg har en fantastisk forretningside til dere.
  De handler om å bygge på det korrigeringsmoment man har ved at de fleste andre lyver. Og å bygge opp en konkurrent til yr.no eller storm.no . Har kan man få inn investorer, slik resett.no har gjort.

 5. Skjønner det er vanskelig å akseptere for IPCC-leiren. Fint om de holder seg til aktørenes utgangspunkt som var Karibhavet og USA. Og der tar de skammelig feil. Det dreide seg også om strerke orkaner.
  Om ekstremeffekter globalt har jeg henvist til to IPCC-rapporter som begge konkluderer med manglende økt tendens til ekstremvær og økte orkaner/tornadoer. Og de baserer seg på histotiske data frem til angitt tidsrom.
  Å benytte sterke stormer/orkaner er fordelaktig fordi de er registrert vesentlig bedre tilbake i tid fortalte en professor i meteorologi meg. I moderne tid bidrar bedre målinger til endrede forutsetninger.

  • Det er påfallende hvordan ekstremtilfeller brukes til klimavarslernes inntekt, mens andre resultater ties i hjel. Hvilke aviser har omtalt at Grønlandsisen vokser? Der det omtales hevdes det at det er et spesielt fenomen og forbigående, mens orkanene i USA er varsel om en klimakrise.

   • Andersen. Gode poenger. Den beste måten å desavuere IPCC-hypotesen på er å finne utelukkelsene av de mange fenomener. Det var det vitenskapsteoretiker Bjørkum påtalte. De kritiske forhold omgås og tilfredsstiller ikke Poppers vitenskapsfilosofi. Grønland i motfase med IPCC-konklusjoner over flere tiår er et av de viktige. Og det greidde ikke IPCC-modellene å fange opp

   • Andersen,
    Det kan sikkert være riktig at orkanene nå også skyldes at vi er inne i en intensiv periode. IPCC har sagt at det bare er 50% sikkerhet at det blir mer orkanvirsomhet spesielt totalt.

    Det kan være nyttig å erkjenne hvorfor Grønland «vokser», og det vil gi en forståelse av hvorfor avisene ikke skriver om det:
    Grønlandsisen vokser, og kan bare vokse, dersom det er mer nedbør. Globalt varmere klima øker mengden vanndamp i atmosfæren, noe som gir mer nedbør. Denne nedbøren vil komme nesten utelukkende som snø, i et miljø som Grønland hvor årlig middeltemperatur på innlandsisen er -20 grader eller kaldere. Så en mer presis beskrivelse at isen vokser inne i landet mens vi har netto issmelting (pga. varmere somre) i randsonene. Du kan lese mer om effektene som bidrar til massebalanse fra DMI, f.eks. her:

    https://www.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/

    Netto er det observert et betydelig TAP av ismasse på ca. 200 milliarder tonn pr. år siste dekade. Å påstå at Grønlandsisen vokser er dermed i beste fall misvisende.

    • Den har vokst siste år, dog ikke så mye. Det er påfallende hvordan lite is, mye is, kaldt vær, varmt vær osv. forklares med antropogent CO2. At forskerne hos DMI reserverer seg når isen vokser er kanskje ikke så rart. Det er jo som å banne i kirken, bokstavelig talt.

     • Enig at det kan lett tolkes som at isen har akkumulert masse siste år, når man studerer de to øverste grafene (SMB).

      Men tror du blander «Surface Mass Balance» (SMB) med total netto massebalanse. Sistnevnte inkluderer endringer i hele isvolumet (også kalving og smelting i- ikke bare endringer i overflaten. Det totale volumet avtar – også for 2017.

      Her er en oversikt hvor SMB og total endring er vist:
      https://nsidc.org/greenland-today/

     • Fra ingressen: » Overall, however, reduced melting and heavy early springtime snowfall may result in a net increase in Greenland’s ice mass this year for the first time this century.»

     • Du er i alle fall konsekvent i din avvisning av alt som ikke stemmer med IPCCs prediksjoner. Jeg er nok ikke like sikker som deg på at den ene siden har rett i alt. Jeg spurte deg om dette i et annen innlegg, men observerer at du velger å ikke svare.

    • Jeg forstår ikke argumentet om at avisene ikke skriver om at Grønlandsisen vokser fordi det angivelig skal skyldes global oppvarming. Er det noe avisene skriver om, så er det vel nettop alt som kan indikere at vi har en menneskeskapt klimaendring . . .

     Men dersom isen på Grønland vokser, så er det vel godt nytt for dem som frykter en galloperende havnivåstigning? Og sånt liker store deler av pressen ikke å skrive om . . .

     Dessuten, isen kan ikke vokse bare fordi det blir mer nedbør enn før. Den kan også vokse fordi avsmeltingen er minder enn før . . .

     • Isen har avtatt monotont på årsbasis i mange år, med gjennomsnittlig tap på 200 Gtonn/år. Men det er riktig som Andersen påpeker at det kan være vi får første år på lenge med en liten vekst sammenliknet med året før. Meg bekjent er det ingen aviser som skriver om at Grønlandsisen er i ferd med å vokse…

      Jeg er helt enig som du påpeker at isen også kan vokse hvis avsmeltingen er mindre. Jeg var upresis der, jeg mente at isen bare kan vokse pga. nedbør generelt (når isen ligger på land kan det ikke bli mer is bare pga. at det blir kaldere).

     • Det er også mitt poeng. Vi leser kun om nye bevis for en kommende katastrofe. Nyheter som balanserer bildet blir ikke publisert. Det er derfor ikke rart at folk stoler på Klimapanelets utsagn hundre prosent. Når Brundtland hevder det er umoralsk å mene noe annet, og enkelte politikere mener det skal være straffbart å ikke følge vedtatte avtaler, beveger vi oss bort fra demokratiske prinsipper.

 6. Manipulert klimaformidling eller ei, MDG gjorde det mye dårligere enn forventet. 3,2 prosent (opp 0,4) og med bare 1 representant som ved forrige valg var nok adskillig dårligere enn forventet.

  • Merkelig at paven ikke nøyer seg med sin opprinnelige religion, katolisismen, men ser seg nødt til å innlemme en til, klimaismen.

 7. Partiene vil nok overby hverandre i klimaspørsmålet i de neste 4 årene, særlig SV. Dette partiet rir høyt på denne bølgen. Ellers er det tankevekkende at så få politikere skjønner at klima-prognosene er høyst usikre. Gapet mellom IPCC modellene og målingene blir jo større for hvert år! Hvorfor skal vi sløse bort milliarder på noe som er så tvilsomt? I Norge skal vi alltid være den flinkeste i klassen. La oss produsere all den olja og gassen som vi finner, og som en økende global befolkning trenger, nemlig rimelig energi og et viktig råstoff i industrien.

  • Miljøpartiene vil legge ned oljeindustrien (i Norge, men kan vel ikke gjøre det i resten av verden). Dette baserer seg på datamodeller som spår om fremtiden, eller scenarier som klimaforskerne kaller det. Så langt har ikke jeg sett at noen miljøpartier, eller andre parter, noen gang har stilt spørsmålet om prognosene/scenariene er riktig. Ingen har stilt et eneste spørsmål om hva som ligger til grunn for datamodellene og hva det naturvitenskapelige grunnlaget for dette er. Selv en enkel sjekk av klimaforskernes grunnlag viser at det er store sprik i datagrunnlaget og at mye ikke baserer seg på anerkjent naturvitenskap, men påstander som er strid med grunnleggende naturvitenskap.

   En faktasjekk av dette ville være interessant å få sett.

Kommentarer er stengt.