Manipulasjoner i klima- og miljødebatten

Klimanytt 142, av Ole Henrik Ellestad

IPCC-leiren og myndighetene har bevisst spilt på folks økende miljøbevissthet og blandet miljø og klima. Til tross for at naturlige klimavariasjoner dominerer, har myndighetene prioritert reduksjon av CO2 på bekostning av viktige miljøtiltak som ville redusert luftforurensningen. Åpenbare faglige motforestillinger er erstattet av manipulering. For vedfyring som skal bidra til karbonnøytralitet om 100 år, og dieselbiler som skal redusere CO2-utslipp, er byluftverstinger – noe myndighetene har visst hele tiden. Taperne er miljøet, astmatikere og de som lojalt har fulgt regjeringens oppfordring om å skifte til dieselbiler. Allerede 8 år senere er ikke klima så viktig for de rødgrønne – heldigvis.

Plutselig er bensinbiler bedre enn diselbiler
Dieselmotorens grunnleggende prinsipp gir drivstoffbesparelse per kjørt lengdeenhet og derved redusert utslipp av CO2. Men de høyere driftstemperaturer medfører mer NOx i eksosen enn i bensinmotorer. I tillegg dannes finpartikler. Miljø mot klima. Etter bare 8 år har den samme politiske konstellasjonen snudd og prioriterer bensinbiler. Det er bra og nødvendig at miljø prioriteres når politikerne i praksis har innsett at klimaendringer domineres av naturlige variasjoner. Men for ikke å tape ansikt opprettholder politikerne klimaretorikken om CO2. Saken viser politiske beslutninger der de viktige kjensgjerninger «gjemmes i skuffen», mens virkningsløs symbolpolitikk for å markere klimastøtte til IPCC, prioriteres.

De faglige forhold har vært kjent hele tiden, og de nye dieselfiltrene som i sin tid ble lansert, har neppe tilfredsstilt gjeldende EU-krav for utslipp på dager med inversjon og stillestående luft. Kanskje var de brukbare som nye, men alle vet at toppytelse går tapt i mesteparten av bilens levetid. Disse forhold er velkjente og trenger ingen forskning fordi de er forankret i grunnleggende prinsipper og burde være åpenbare for politikere. Eller skal de alltid kunne gjemme seg bak et utvalg eksperter – ofte oppnevnt av dem selv?

«Vedfyring som skal bidra til karbonnøytralitet om 100 år, er en byluftversting – noe myndighetene har visst hele tiden.» 

Da UK skulle redusere «smogen» i byer for over 50 år siden, regulerte de bruk av fast brensel, primært kull. Derved fjernet de forurensende gasser og partikler. Fyring foregår nå med el og gass – også peisild fremkommer med moderne illuderte bål. Velkjente studier viser også at millioner fattige i verden dør på grunn av innendørs bruk av ved, faktisk ville kull vært en fremgang. I Norge skal vi bidra til klimakarbonnøytralitet om 100 år ved å stimulere til vedfyring fremfor bruk av petroleum. I et miljøperspektiv er det hårreisende at alle forurensende stoffer i veden som bl.a. svovel og nitrogen slippes rett ut i lufta i tett befolkede områder. I oljeraffinering har jo hovedtyngden av prosessutviklingen gått ut på å fjerne disse komponenter av miljøgrunner.

Fun - PinoccioPinocchios nese vokser når han lyver. Myndighetenes nese er lang nok fra alle feilprioriteringene basert på konklusjoner fra IPCC og deres feilaktige forsvar av deres vedtak. Men media forteller ikke om det. Den 4.statsmakt synes snarere å være en hoveddrivkraft ut i fra journalistenes stadig voksende ønske om å endre samfunnet og det helt vitenskapelig sett feilaktige mål om å redde verden fra klimakatastrofe. Men et overveldende materiale, historisk såvel som nyere data, viser at CO2s innflytelse er så beskjeden at økning er utelukket som trussel. Vanndamp står for mer enn 98% av drivhuseffekten og den marginale økningen fra CO2 er til fordel for fattig og rik i verden.

Det er den enkelte dieselbileier som har fulgt myndighetenes ønske, og de miljøbevisste, som sitter igjen med lang nese – uten å lyve. Det er nok mange eiere som synes at det er «surt» nok om ikke myndighetene ytterligere strør salt i såret ved å prøve å legge skylden på dieselbileierne og bilindustrien. De uholdbare alarmerende meldinger om klimakatastrofer samt mange feil og innrømmelser fra IPCC i de senere rapporter gjør at folks oppslutning om klimasaken synker slik det vises i senere års spørreundersøkelser (derfor har vel CICERO sluttet med dette for å kunne fortsette med retorikken). Klima ligger blant de lavest prioriterte områder i flere sentrale vestlige land, i USA (bare 9,2%) og UK (10,3%). Terrorisme, militære konflikter og fattigdom dominerer..

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

Kommentarer er stengt.