Manipulasjon av havnivå

Av professor Nils-Axel Mörner

Mörner er tidligere leder av institutt for Paleogeofysikk & Geodynamikk ved Stockholm Universitet og medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. I anledning den siste tidens bølge av nye havnivåskremsler i mediene har vi oversatt en kort rapport fra Mörner som han forfattet i februar i år.

Også havnivå data ble manipulert for å oppnå  det maksimale skrekkscenario med en kommende generell oversvømmelse.

På søndag 5. februar hadde The Daily Mail en referanseartikkel hvor dr. John Bates fikk lov til å presentere en bemerkelsesverdig dokumentasjon av manipuleringen av NOAAs temperaturmålinger for å gi inntrykk av at global temperatur fortsetter å stige de siste tiårene. Disse manipulerte temperaturene ble tvunget fram i tide til COP21-avtalen i Paris 2015. Den ekte temperaturoppgaven gir en 18-årig temperaturpause, til tross for at det globale atmosfæriske CO2-innholdet har steget. Dette skjuler alvorlig tvil rundt kjernen i COP21-beslutningen, som hevder at CO2 er årsaken til den siste globale oppvarmingen.

David Rose, stilte en uke senere det korrekte kjernespørsmålet: Hvordan kan vi stole på dem?

Jeg vil legge til et annet tilfelle av manipulasjon som refererer til kjerneproblemet i skrekkscenarier som hevder at havnivået er i en veldig raskt stigende modus, og at lavtliggende kyster og øyer snart vil oversvømmes.

I perioden 2000-2005 ledet jeg et internasjonalt havnivåprosjekt på Maldivene. Ved observasjonsfakta samlet langs bredden på et stort antall øyer, kunne vi demonstrere at det faktisk ikke pågår noen oversvømmelse, derimot har havnivået vært stabilt de siste 40 årene.

Derfor skrev jeg i 2007 et hefte med tittelen «The Greatest Lie Ever Told» (foruten en rekke fagfellevurderte papers publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter).

Det samme fravær av nåværende havnivåstigning er nå dokumentert også i Bangladesh, Goa i Sør-India, Qatar, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, Fransk Guyana og Venezia. På alle disse stedene (og i deres omgivelser) har havnivået holdt seg nesten stabilt de siste 40-50 årene [1, 2].

I Nordvest-Europa har vi en svært lang historie med registrering av lokal landhevning og landsenkning, og vi har ganske konsekvente registreringer av en gjennomsnittlig havnivåstigning i løpet av de siste 125 årene med 1,0 ± 0,1 mm/år [2].

NOAA satellittmålinger av de siste 24 årene sies å gi en økning på 2,9 ± 0,4 mm/år. Colorado-universitetet (UC) oppgir en økning på 3,3 ± 0,4 mm/år.

Det er noe merkelig i satellittmålingens dokumentasjon, som jeg har forsøkt å peke på i mange papirer og forelesninger de siste to tiårene. Jeg vil herved komme tilbake til dette spørsmålet. Jeg illustrerer saken ved hjelp av figuren til venstre, og jeg hevder at vi her har et ekstra tilfelle av manipulering av målte data.

Den stigende skrå kurven gir satellittmålinger fra NOAA i 2015, noe som gir en stigende trend på 2-9 ± 0,4 mm/år. Det gule feltet markerer feltet observasjonsfakta. Både den opprinnelige satellittaltimetrien (rød linje) og tyngdekraften (blå linje) var subjektivt – dette er «manipulasjonen» – løftet opp for å stemme overens med den stigende trenden i NOAA-kurven.

Satellitt-høydemålinger (altimetri) ble startet i slutten av 1992. De første målingene ble publisert tidlig i 2000. Det ga variabilitet rundt en flat null linje, merket med en rød linje i figuren. I 2003 ble de samme målingene vippet oppover til en økning på 2,4 mm/år, merket med en pil og en rosa linje. I en diskusjon i Moskva Vitenskapsakademi i 2005 sa den britiske IPCC-gruppen at de «måtte gjøre det, ellers ville det ikke være noen trend» [3], noe som nettopp var det jeg anklaget dem for.

De første GRACE gravitetsmålingene ga en nedgang i havnivå på 0,12 ± 0,06 mm/år (blå linje i figuren). Denne målte verdien ble hypotetisk «korrigert» for global isostasi, slik at den passet med satellitthøydemålingenes korrigerte trend som markert med en pil og en rosa linje.

Observasjonsfakta (som omtalt ovenfor) ligger innenfor den gule sonen i figuren. Når NOAA- og UC-postene vippes tilbake til originale målinger (dvs. fjerner de såkalte «korreksjonene»), faller begge poster innenfor den gule sonen, NOAA ved 0,45 mm/år og UC ved 0,65 mm/år (dvs. begge sammen ved 0,55 ± 0,1 mm/år). Og nå er registreringene fra satellittaltimetrien helt enige med observasjonsfakta [4].Det innebærer at satellittaltimetrien har blitt vesentlig manipulert for å dokumentere en sterk økning i verdens havnivå, noe som er et av hovedspørsmålene for skrekkscenariet for global oppvarming.

Det innebærer at satellittaltimetrien har blitt vesentlig manipulert for å dokumentere en sterk økning i verdens havnivå, noe som er et av hovedspørsmålene for skrekkscenariet for global oppvarming.
professor Nils-Axel Mörner

Hvordan kan vi stole på disse menneskene? Og hvorfor skal vi stole på dem lenger?

Det er her hvor CLEXIT kommer inn: Denne internasjonale organisasjonen hevder at vi må forlate COP21-Parisavtalen (dvs. Climate Exit) fordi den er basert på feil forutsetninger: CO2 har liten til ubetydelig påvirkning på klimaet, og havnivået er på ingen måte i en raskt stigende modus.

Kildehenvisninger:
[1] Mörner, N.-A., 2017. Coastal morphology and sea-level changes in Goa, India, during the last 500 years. Journal of Coastal Research, in press.
[2] Mörner, N.-A., 2016. Sea level changes as observed in nature. In: Easterbrook, D.J. (ed.), Evidenced-Based Climate Science, 2nd edition. Amsterdam: Elsevier, pp. 219–231.
[3] Mörner, N.-A., 2011. The Maldives as a Measure of Sea Level and Sea Level Ethics. In: Easterbrook, D.J. (ed.), Evidence-Based Climate Science, Elsevier, Amsterdam, Chapter 7, pp. 197-209.
[4] Mörner, N.-A., 2015. Glacial isostasy: Regional – not global. International Journal of Geosciences, 6, 577-592.

Engligh language text uploaded on ResearchGate, Febr. 20 DOI: 10.13140/RG.2.2.28591.12963

Støtt oss ved å dele:

30 kommentarer

 1. Merkelig i grunnen hvor vanskelig det er å få gjennomslag for en viss porsjon sannhet i klimadebatten. Hvis man prøver seg i debattfora og henviser til innlegg som dette blir man mistenkeliggjort i stedet for motargumentert. Siden de offentlig finansierte Cicero og Bjerknessenteret er Norges bastioner for klimaalarmisme har åpenbart ikke realistene noen mulighet for gjennomslag i den (fraværende) offentlige debatten… Slik ensretting er skummelt og slett ikke bra for demokratiet…

  • Du har rett i det. Imidlertid kan en slik strategi ikke holde over tid. Vi kommer til et punkt hvor de blir svar skyldig når det ikke lenger er mulig å manipulere virkeligheten. Da kommer plan B. Hadde det ikke vært for politikernes resolutte respons på klimatrusselen ville planeten vært kokt allerede. Klimapanelets sannhetsvitner trekker seg tilbake med konklusjonen Mission Complete. Dette må gjøres ellers vil historiens verste pengesløseri skape bruduljer.

   • Plan B kan kanskje virke forlokkende som nødutgang for alarmistene, men vil neppe være særlig overbevisende. Spesielt ikke hvis verdens menneskeskapte co2-utslipp fortsetter å stige. Man kan finne på nye eventyr, men det er fokuset på kommende katastrofe som fortsatt holder så mange fanget. Dersom man om noen år sier til folket at «heisan, det kommer visst ingen krise likevel», tror jeg det vil bli stilt meget kritiske spørsmål om «klimakrisen» fra en langt større del av befolkningen enn det vi ser i dag, og publikum vil murre og kanskje forlange refusjon av billetten til denne forestillingen.

    • Politikerne vil uten tvil forsvare seg med at «vi stolte bare på vitenskapen». Men la dem ikke slippe unna med det . . . . .!

    • Om noen år er det ny politikere og nye kriser. Jeg husker godt alt snakket om overbefolkning da jeg var liten. Nå er vi mange flere, men det er nesten ingen som snakker om det. Vi klarer ikke for mange katastrofer om gangen, men vi må alltid ha minst én.

   • Skeptikere får sitt pass påskrevet av den kanadiske journalist-aktivisten Naomi Klein, det er intet mindre enn rasisme som ligger bak:

    «Taken together, the picture is clear. Thinly veiled notions of racial superiority have informed every aspect of the non-response to climate change so far. Racism is what has made it possible to systematically look away from the climate threat for more than two decades.»

    Og dette påstås å være en bevisst handling fra «rike » nasjoner:

    «The grossly unequal distribution of climate impacts is not some little-understood consequence of the failure to control carbon emissions. It is the result of a series of policy decisions the governments of wealthy countries have made—and continue to make—with full knowledge of the facts and in the face of strenuous objections.»

    http://joannenova.com.au/2014/12/naomi-klein-runs-amok-calls-skeptics-white-supremacists/

 2. La oss forutsette at Mørner har beskrevet faktum her. Er det noen som klarer å forestille seg hva det faktisk betyr av vitenskapelig katastrofe bak de premisser som serveres dagens toppolitikere (som igjen er dem som holder den enorme klimaindustrien finansiert)?

  • Sunde. Katastrofe er riktig ord her. Det er for eksempel katastrofalt at «ansvarlige» politikere ikke greier å orientere seg i begge sider av en sak med så store økonomiske konsekvenser blant annet.
   Det er også å anse som katastrofalt at de samme politikere ikke aktivt søker riktig informasjon, og at de heller ikke lar faglig tunge vitenskapsfolk slippe til i de mange møter som de sikkert deltar i på vanlige arbeidsdager. Adjektivet ansvarlig skal derfor stå i anførselstegn.

 3. Høres dette kjent ut?

  «Today governments will converge in Marrakesh for the first meeting since agreeing the Kyoto protocol on climate change; the scale of the challenge ahead is still emerging, as is the gross inadequacy of current plans. Tuvalu is paying for the rich world’s experiment with the global atmosphere. At that price you could say that it has become the world’s greatest creditor nation. Although a land of no mobile phones and one radio station, Tuvalu is literally going down in history. The archipelago may be home to only 11,000 souls, but on other islands another 7m are threatened. It doesn’t stop there. Go further and in Bangladesh alone another 20m people stand to become environmental refugees.»

  https://www.theguardian.com/comment/story/0,3604,582445,00.html

  Alarmisme fra Guardian årgang 2001, men budskapet om vestlig skyld er på ingen måte svekket, selv om disse øytatene forsatt holder hodet over vann. «Tuvalu is paying for the rich world’s experiment with the global atmosphere.»

  14 år senere er Tuvalus statsminister forarget fordi noen er så frekke å be om dokumentasjon på at landet hans synker i havet:

  «Tuvalu’s prime minister says his country is being expected to provide unreasonably robust scientific evidence to prove it is a victim of climate change to qualify for international support.
  Enele Sosene Sopoaga issued another stark warning to fellow negotiators at the Paris climate talks that without a binding deal to limit global warming, his tiny Pacific island nation could be wiped out.

  He said the required evidence was hard to come by in a nation of only 12,000.»

  Vanskelig å finne dokumentasjon, dersom Tuvalu er i ferd med å synke i havet? Hele det politiske spillet om klima kan oppsummeres i disse ordene: «provide unreasonably robust scientific evidence», smak på det uttrykket. Finnes det en bedre beskrivelse av det absurde i klimasaken?

  WUWT kommenterer:
  «While we obviously sympathise with Mr. Sapoaga’s inability to finance flights to Paris for the entire population of Tuvalu, this isn’t the first time small island nations in the Pacific have faced difficult questions about climate change. When failed Kiribati climate refugee Ioane Teitiota was finally deported back to to Kiribati, the reporter who did the followup discovered the surprising fact that New Zealand is struggling to fill places in a citizenship lottery offered to residents of Kiribati. Upon being asked about this oddity, President Anote Tong of Kiribati explained that is because things aren’t desperate enough yet.»

  https://wattsupwiththat.com/2015/12/04/tuvalu-pm-criticises-demands-for-climate-evidence/

  • «…things aren’t desperate enough yet.»

   Ufrivillig komikk? Mer av dette hos abcnyheter 2015:
   «Fem steder du bør besøke før det er for sent.»

   «Trehyttene på påler som Maldivene er så kjent for står i fare for å forsvinne under havoverflaten når havet stiger.»
   Hallo? Hva med å forhøye pålene?

   «Kiribati i Stillehavet er et paradis-land som er i ferd med å forsvinne ned i havdypet.»
   «…de 100.000 innbyggerne har snart ikke noe sted å gjøre av seg.» «Kiribati er omringet av hav.»

   Hallo! Sist jeg sjekket, var også Hovedøya «omringet av hav», og Senja, og Stord…det er liksom essensen av å være en øy…

   Det minner om min gamle lærer, som kom med gullkornet: «Havet spiller en stor rolle for norsk skipsfart.»

   Denslags ubehjelpelige forsøk fra en journalist på å skape en krise-opplevelse hos leserne blir etterhvert så parodiske at de virker mot sin hensikt. Journalisten har neppe reflektert over dette, men bare tastet inn de vanlige katastrofe-frasene, et eksempel på hvordan konvensjoner forvitrer journalistisk kvalitet; man regner med at «alle er enige», så hvorfor sjekke hva som er fakta? Det gir assosiasjoner til Ibsens «kompakte majoritet» i «En Folkefiende».

   https://www.abcnyheter.no/reise/2015/01/18/215795/fem-steder-du-bor-besoke-det-er-sent

 4. I Norge er det blitt litt stille om hvordan havet skal sluke byene våre, men i 2009 var det mye ståk om Bergen og Bryggens våte endelikt:

  » – I slutten av dette århundet så vil vannstanden være opptil én meter høyere enn i dag, sier Drange, mens han viser med hånden hvor høyt vannet vil rekke på Brygge-veggen.
  Forskerne mener store deler av Bergen sentrum vil bli satt under vann. Også andre kystbyer vil oppleve det samme.
  Nå foreslår de å bygge barrierer som kan redde blant annet Bryggen. I verste fall kan man måtte bygge enorme diker som kontrollerer vannstanden i hele fjordsystemet rundt byen.»

  http://www.tv2.no/a/2854067#.UzqocoVmiwM

  Hvis vi sier at «slutten av århundret» er 2090, så må havnivået stige i snitt 12 mm per år 2009-2090 med 1 m høyere vannstand. Artikler som dette viser klart hvor lite seriøse våre klimaforskere er når de får mulighet og midler til å svartmale et fremtidig scenario.

  «- Havstigningen er uunngåelig. Havet vil fortsette å stige selv om klimagassutslippene kuttes, sier han.»

  Drange unngår selvsagt å nevne at havnivået har steget i lang tid, også i tider da menneskeskapte co2-utslipp var minimale i forhold til idag. Og han var nok ikke helt oppdatert på landhevingen, som også skjer i vest, på den tiden. Fire år senere dempes skremslene noe:

  TU skriver:
  «Globalt kommer gjennomsnittlig havnivå til å stige, men folk langs norskekysten vil sannsynligvis merke dette i mindre grad enn vi har trodd. Norske fremskrivinger har nemlig vært preget av globale gjennomsnittsverdier som ikke direkte kan overføres til strandkanten her hjemme.»

  «Det betyr også litt ulike årsaker til at tallene for norskekysten har blitt mindre skrekkinngytende.
  – Det viktigste er at tidligere tall ikke inkluderte gravitasjonseffekten, sier Drange.»

  https://www.tu.no/artikler/i-disse-norske-byene-kan-havet-synke/275242

 5. Dette treffer ikke nøyaktig om havnivå, men siden det oppdages juks med temperaturdata og naturkatastrofer er følgende å lese i:
  Jorden Land og Folk av Werner Werenskiold, Gyldendal Forlag utgitt i 1939. Annet bind side 267.
  Der er det en beskrivelse av klimaet i USA.

  Liksom i den Sibiriske slette kommer der fryktelige snestormer med nordenvinden om vinteren , «blizzards», langs bygelinken, hvor polarluften farer frem. Ofte omkommer folk og fe i slike stormer. Men varme-bølgene er enda farligere, i august 1896 døde over 2000 mennesker av solstikk og heteslag!»

  Men dette var ikke uvanlige hendelser på 1800 tallet, lenge før CO2 ble utropt til den store synder, og lenge før FN byråkratene og Kristin Halvorsens lekestue Cicero startet historie forfalskning i stor skala.
  Før Mann jukset med temperaturen de siste 1000 åt, juks med siste 20 års pause, og ifølge artikkelen her havnivå.

 6. Hvor blir det av kommentarene fra de sedvanlige IPCC-tilhengerne. Her har de jomuligheter til å debattere med en av verdens fremste havforskarar med over 500 publikasjoner, kjennskap til nordiske forhold og internasjonale prosjekter i mye omtalte øystater?

 7. På dette nettstedet: http://www.sydhav.no/Maldivene/fakta.htm finn eg følgjande informasjon om Maldivene:

  «Alle øyene som utgjør atollene er lave koralløyer som har en gjennomsnittshøyde på under 2 meter. Havnivået i området har steget 20 centimeter, noe som har tvunget innbyggerne til å bygge beskyttelsesmurer mot havet, spesielt på hovedøya Male. Maldivene er følgelig et av de landene som er alvorlig truet av klimaendringene med stigende havnivå.»

  Eg kjenner ikkje Maldivene, men dette er rimelig detaljert, og står i sterk kontrast til artikkelen til Mørner. Kven som har rett kan ikkje eg dømme om.

  • Det er nok den notoriske klimaaktivisten SydhavsTerje som står bak denne linjen

    • Stenødedegård.
     Det du beskriver om 20cm høyere hav etter klimaendringer, kan vel nærmest beskrives. Som du og musa tisset i havet for å få det til å stige.
     Kan du forklare hvordan havet begynner å stige notorisk opp til Maldivenes strender og ikke andre steder der det finnes hav?
     Verdenshavenes nivå er stabile, men Sydhavets konger og Klima-aktivister av simpleste kategori, har slått seg sammen til useriøs klimaalarm igjen.

     • Det er Folke Forfang du bør stille dette spørsmålet til. Dersom du leser tråden nøyere vil du oppdage at det var han som startet den.?

  • Men Mørner ledet et mangeårig internasjonalt prosjekt og fant at nivået sank. Knfr hans artikkel.

   • Utrolig nok har selv Wikipedia fåtrt med seg dette (Conolley, hører du?):

    «Det høyeste punktet på Maldivene er 2,3 moh., noe som gjør det til det flateste landet i verden, og svært utsatt for en eventuell økning i havnivå. Underlig nok har havnivået tvert imot sunket på øyene i de siste tiårene.»

    https://no.wikipedia.org/wiki/Maldivene

    Underlig…

  • Forfang;
   Som andre har nevnt, «sydhav»-stedet er drevet av en aktivist, SydhavsTerje, som har kalt seg Norges eneste klimaflyktning, så vidt jeg husker. Maldivene har vært et tema for klima-alarmister i mange år, beklager å minne om det til det kjedsommelige, men Ole Mathismoens artikkel om den synkende øy-staten var virkelig et høydepunkt i tåreperser-reportasje. Den gang (må være rundt ti år siden) var det ingen tvil hos Mathismoen om at Maldivene skulle synke ned i havet. Den som leter, kan sikkert finne denne klassikeren i Aftenpostens arkiv.

   Maldivene fant på et flott stykke propaganda i 2009, da flere regjerings-medlemmer holdt møte under vann, for å advare mot at landet deres snart ville være borte. En artig video:

   https://wattsupwiththat.com/2009/10/18/maldivians-pull-underwater-publicity-stunt/

   Det gjorde inntrykk, i oppkjøringen til København-konferansen.

   Men alle nedsynkinger treffer bunnen en gang, og Maldivenes skrekk-propaganda virket bare så altfor godt, viste det seg. For hvem vil investere i et land som snart er historie? Den nye presidenten (den forrige ble politisk flyktning i Storbritannia) gikk derfor ut tre år senere og avblåste varslene om undergang (sorry,Mathismoen).

   «“First of all, I want give you a bit of good news. The good news is that the Maldives is not about to disappear,” President Waheed said countering the claims by his predecessor that the Maldives would be be completely submerged in the near future. He added that foreign investors were concerned with the talks of a submerged Maldives.»

   https://wattsupwiththat.com/2012/08/24/the-maldives-emily-littella-moment-never-mind/

   Selvsagt ville han likevel ha penger fra de skyldige industri-landene, og hevdet at Maldivene fortsatt var truet av klima-endringer, bare ikke akkurat nå…

   Maldivene, som bygget en rekke nye flyplasser for turister som kommer med co2-spyende fly…og samtidig krever kutt i de samme utslippene, formodentligvis med unntak for eget reiseliv. Dette ferieparadiset er et klassisk eksempel på både hykleri og ufrivillig komikk i klimasaken.

   Uansett, legg merke til at Mörner har utført seriøst forskningsarbeid på Maldivene, noe jeg tviler sterkt på at SydhavsTerje har gjort.

  • Åja, GBR-historien…den kommer og går med jevne mellomrom. Dette gigantiske revet er snart dødt, veldig døende, 70% dødt, tenk på et tall-

   Den seneste blekingen som skjedde på GBR skyldes i hovedsak lavere havnivå, som igjen er en følge av El Nino i 2015-16, et naturlig fenomen.

   Hvis du har lyst og tid, er denne debatten på vgd fra 2012 full av både skrekk-propaganda og informasjon (med hundrevis av innlegg), noe for enhver smak.

   http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1736418/tittel/det-store-barriererevet-naer-kollaps/side/1

  • Noe av problemet med krise-varslene om korallrev, er bruken av ordet «dødt». Det betegner som regel en permanent tilstand. Man blir derfor forvirret når korallrev som er erklært f.eks. 75% døde, eller døende (noe som er en terminal prosess) kommer tilbake til livskraftig tilstand.

   Et intervju med professor Peter Ridd (James Cook university professor of physics) har noen interesseante synsukter på dette:

   «Peter Ridd: Coral Reefs recover — “the scientists make hay when it dies in a spectacular way but they are quiet when it recovers.”»

   «Corals have a little thermometer built in them, when you take a core of them from many years ago we know what the temperature of the water was back when Captain Cook sailed up the coast, it was actually about the same temperature then. It was colder 100 years ago, but it has recovered from that. The temperatures on the reef are not even significantly warmer than average on a hundred year timescale. Corals that bleach in one year will be less susceptible to bleaching in following years.»

   «On the failure of modern science:
   Peter Ridd: We can no longer rely on our science institutions. This is a very sad thing.»

   «We are like a ship upon the ocean when our science fails and we need to do something about it. … This science is almost never checked.»

   «There needs to be a properly funded group of scientists who sole job is to find fault in the science with which we are basing expensive public policy decisions ….»

   Godt poeng. Vi bruker mange milliarder hvert år på «klima», men hvor er den uavhengige kontroll-institusjonen for dette?

   http://joannenova.com.au/2017/07/prof-peter-ridd-the-great-barrier-reef-recovers-our-science-institutions-are-failing-us-science-needs-to-be-checked/

 8. Ingen har mer stålkontroll på havnivået en Nederland. Derfor har også den nederlandske regjering en pen forklaring på hvorfor ingen ting tyder på endring i havnivået.

  http://www.clo.nl/en/indicators/en0229-sea-level-dutch-coast-and-worldwide

  I tillegg har jo også kartverket en flott tjeneste nå der man også kan legge inn en funksjon der man ser sammenhengen mellom reelt havnivå stigning og klimapanelets feil spådommer.

  http://www.kartverket.no/sehavniva/

 9. Er det så detaljert? De har byttet fortegn på fenomenet. Kanskje Forfang burde referere til forskningsresultater? Og da er det vel Mørner som er eksperten som leder for det internasjonale prosjektet. Hvor finner Forfang publikasjoner som viser andre resultater for Maldivene?
  Godt eksempel på de underligste innspill i kommentarfeltet.

Kommentarer er stengt.