Manglende «bevis» for IPCCs CO2-hypotese

Klimanytt 197, av Ole Henrik Ellestad

Et påstått «fingeravtrykk» for drivhuseffekten fra CO2, den velkjente «hot spot», er ikke observert bortsett fra i en publikasjon før Kyotoavtalen ble inngått. Men «beviset» var en manipulert temperaturserie. Det er en trist serie av FNs klimapanel (IPCC)-relaterte publikasjoner med «Hockeykurven», forsuring av havet (før Københavnmøtet) og hastepublikasjonen som «fjernet» utflatingen av global middeltemperatur like før Parisavtalen ble inngått. I stedet peker manglende «hot spot» på at IPCCs forsterkningseffekt fra økt vanndamp er feilaktig.

IPCCs CO2-hypotese er falsifisert fordi beregningsresultatene ikke bekreftes av observasjonene. Det mest omtalte er avviket fra temperaturmålingene over år, i senere tid utflating av global middeltemperatur. Men et annet viktig poeng er at målinger fra radiosonder og satellitter ikke registrerer oppvarmingsområdet opp mot 10 km høyde i troposfæren, spesielt over tropene. I IPCCs 1996-rapport ble dette definert som et «finger print» på IPCCs CO2-hypotese.

Men «hot spoten» var ikke observert. Den vitenskapelige komite på over 30 personer konkluderte da også i 1995-rapporten med at: «Enhver konklusjon om betydelig menneskeskapt bidrag ville forbli kontroversiell inntil antallet mulige naturlige variasjoner var redusert betydelig». Det var først etter direkte inngripen fra det Hvite hus (se KN 83) at lederen for de aktuelle delene av «Physical basis», Benjamin Santer, uten å kontakte komiteen, omarbeidet store deler av kapittelet og i samråd med IPCCs leder konkluderte at menneskeskapte bidrag til klimaendringene var betydelige (decernible).

I arbeidet med Kyotoavtalen (1998) var det viktig å rydde av veien viktige ankepunkter. Stor var derfor «gleden» i IPCC-leiren da Benjamin Santer og medarbeidere publiserte at «hot spoten»«fingerprintet» – var funnet. Utvilsomt en perfekt timing og til stor hjelp i arbeidet med å sluttføre og få aksept for Kyoto-avtalen.

Så viste det seg at Santers arbeide var uholdbart, ikke ved en vitenskapelig feil knyttet til kompliserte forhold men ved å manipulere den benyttede temperaturserie. Figuren viser dataserien slik den forelå. Men Santer benyttet bare den innsirklede delen. Samlet sett viste serien ingen «hot spot» over tid. Utallige øvrige målinger fra værballonger, heller ikke fra satellitter, viser «hot spot» der.

Det er IPCC-opponenter som har påvist og ryddet opp i denne vitenskapelige fadesen. Santer har publisert at med økt usikkerhet vil beregningene komme innenfor et større område for alternative tolkninger. Men det endrer jo ikke mekanismen som er den samme. Senere har noen ved en særdeles høy grad av «datamassasje» knyttet til vinder forklart «hot spotens» fravær hvilket skulle ha fremgått av riktige modeller. I IPCCs siste rapport AR 5 diskuteres ikke disse forhold på en adekvat måte.

«Fingerprint» var vel store ord fra IPCC. IPCCs CO2-teori skal gi en oppvarming i området, men en oppvarming kan også skyldes andre naturlige forhold som at store vanndampmengder ført opp i troposfæren med konveksjon frigjør store energimengder ved dannelse av dråper og iskrystaller. Et fenomen fra enhver varmeeffekt i overflaten som vil forsterke seg høyere opp. Forholdene påvirkes også av skydannelse og en rekke faktorer som ifølge observasjoner gir en negativ forsterkningseffekt.

En sammenligning. Effekt fra økt CO2 beregnes til 2 W/m2. Men det er i oppvarmingsperioden 1984-1997 registrerte 5 % mindre skyer som representerer 5-10 W/m2 økt solinnstråling. Og Professor R. Lindzen, MIT, skriver at for perlemorskyer som befinner seg mellom 6 og 13 km høyde vil en endring i omfang på 10 % og en høydeforskjell på 500 m svare til 3.5 W/m2. Og som om det ikke var nok vil det under El Nino i Stillehavet fordampe vann med energimengder varierende rundt 100 W/m2.

Likevel hevder IPCC-leiren politikere og media at «science is settled» og at det er konsensus. Det forunderligste er at politikere ikke ser at vanlige folk som blir informert, ser konsekvensen av disse sammenhenger.

(Rettelse 3.juni kl 19.35) En feilaktig lenke i andre avsnitt under ingressen er nå rettet, det skal vises til klimanytt 83, forfattet av biologen Morten Jødal.

Støtt oss ved å dele:

9 kommentarer

 1. Et godt eksempel på den Post Moderne/Neomarxistiske politisering av vitenskapen? Siden Gud er død og sannhet ikke aksisterer så kan alle leke Gud og konstruere ein egen sannhet? Det er et under at de kan tro på sin menneskeskapt ide og seg selv?

  • Der sa du det! Det meste av fysiske tilstander finnes det sensorer og teknologi for å måle. Så var det algoritmer og tolkning da? Her kommer nok det «religiøse » inn….. Menneske sinnet rommer så mangt…

   • For en tid tilbake (noen år?) ble det publisert en kurve av en (Seip?) + en til. Den viste en stor energimengde som forsvant ned i dyphavet, (10 E21 J/år?), eller totalt inntil da, om jeg nå minnes rett. Siden det ikke var oppgitt noen temperaturer, temperaturdifferanse eller mengde må det vel ha vært en energimåler inne i bildet? Den måleren skulle jeg likt å vite hvordan den fungerte/måleprinsipp.
    Ellers er det litt trist å lese at Gud er død, mange blir nok lei seg! Det er vel heller ikke så mange gamle «sannheter» som fortsatt gjelder, får satse på «passe sant», det er litt mer allmengyldig, og avslappende.

 2. Kanskje hovedutfordringen pt. ikke er vitenskap, men politikk.
  Hvor mange sentrale politikere er det som nå går rundt og vet at de er blitt rundlurt, men som er livredd (politisk liv) for å tape «ansikt» = anseelse? Antagelig det verste å tape for en politiker.

  • . . . .men ikke Trine SG som fremdeles står på og som mener Norge må «ta ansvar» når DT skroter Parisavtalen. Noen tror tydeligvis fremdeles fullt og fast på skremslene.

   Men det er å håpe at det snur for mange politikere når de innser at folket heller ikke tror på katastrofealarmene. Det er jo ikke alltid så lett å skaffe seg et nytt folk for å bli gjenvalgt . . .

   • Nordmenn er altfor lojale og tålmodige til å skape noe opprør, selv om hele klimakrise-korthuset faller. Våre politikere kan føle seg trygge, de har kastet bort penger på unyttige formål tidligere og vil sikkert gjøre det igjen.

    Forøvrig har FN gjennomført en stor undersøkelse om hva folket mener er deres største problemer og utfordringer. 10 millioner svarte, og klima kom helt sist på 16. plass, etter dårlig tilgang til internet og mobildekning. Klima er en kampsak for eliten, og for dem som ønsker en global omfordeling av makt og penger. Som mange sikkert har forstått, er vitenskap av mindre interesse for slike personer.

 3. Jeg venter bare på sammenbruddet i klimahysteriet som blir ytterst pinlig for politiikere og presse

Kommentarer er stengt.