Lite grønt på Grønland i sommer?

Det har vært mistenkelig stille i media om Grønlandsisen nå i sommer, dette kommer av at de har hatt en usedvanlig kjølig forsommer, med tendenser til anstendig temperatur bare i juli. Her er de siste meteorologiske figurene fra DMI. Er sommeren over på Grønland? Vi konkluderer ikke før 1. september,

accumulatedmapMassebalansen for Grønlandsisen
Den regnes fra starten av september til utgangen av august året etter.
Rød farge er positivt,og indikerer netto smelting av is. Budskapet vi vanligvis blir fortalt er at det er katastrofalt for menneskeheten, gjerne ledsaget av eventyr om en gallopperende havnivåstigning hvis det fortsetter. Det vi egentig snakker om er at isen er borte om 10.000 år hvis utviklingen fortsetter i samme tempo.
Blå farge er negativt og indikerer mulighet for at befolkningen kan bli klimaflyktninger.

accumulatedsmbStatistiske trender
Vertikalt vises massebalansen i Gigatonn pr dag, alt under 0 er tap av is, det skjer bare i betydelig omfang i 2-3 mnd.Som man ser har lokalbefolkningen bare i juli kunnet glede seg over å bli kvitt litt av all den trykkende isen. Er smeltesesongen over nå?

Noe fordamper til luft rett fra isen, noe smelter men fryser til igjen før det rekker å renne ut i havet. Nederste del av figuren viser akkumulert massebalanse gjennom året, som man ser er det mulig at man i år får en tilvekst på isen på 200 Gigatonn. Det tilsvarer det kalkulerte tapet av is grunnet kalving som ikke er medregnet her. Full forklaring finner du her på DMI.

Melt_combineSmeltesesongen før og nå
Her kan vi se smeltesesonger målt over tid, vertikalaksen viser hvor stor prosentandel av Grønlandsisen som er utsatt for smeltning. I dag er temperaturen opptil 8 grader i Vest og sørvest, mens det i Øst og Nord er rundt null. Starks du kommer litt vekk fra kysten og nødvendigvis opp i høyden i innlandet, så er det bikkjekaldt.

Det er ingen sammenheng mellom mengden av smeltet is og det tidspunktet smeltesesongen starter. Da er det mer interessant å se hva den blå kurven finner på å gjøre de neste 35 dagene men dette ser mer og mer ut som et svært bedrøvelig år for klimaskremmerne.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

 1. Hvordan få denne informasjonen ut til hele verden befolkning? Det er jo der skoen trykker, samt at det finnes utgaver som James Hansen.

 2. Fulgte linken.
  Leste
  «Som nævnt viser satellitter, der måler indlandsisens masse, at der faktisk er mistet ca. 200 Gt/år over de seneste ti år.»

  Hvirker som man har misforstått.
  Sett at det vokser med 20GT eksklusive kalving her, leste at det mistet 200Gt per år, konkludert med at det er i balanse.
  Men de 200 Gt som mistet er netto. Så kalvingen utgjør 400 Gt per år.

Kommentarer er stengt.