Lindzen til President Trump – gå ut av UNFCCC

Professor Richard Lindzen (meteorologi, M.I.T) sendte 23. februar en petisjon til President Trump, hvor det oppfordres til at presidenten skal trekke USA ut fra UNFCCC (The United Nations Convention on Climate Change). Petisjonen inneholder navn på ca 300 eminente forskere samt andre kvalifiserte individer som fysikere, ingeniører, tidligere astronauter, meteorologer, marinbiologer, kjemikere, statistikere, leger, militære væreksperter, geologer og svært mange andre. Listen er lang, og det er fortsatt mulig å signere på petisjonen ved å følge instruksjonene her.

Petisjonsteksten
Lindzens brev med teksten til petisjonen ble først publisert på WUWT av Eric Worrall lørdag 25. februar, og kan leses i sin helhet her. UNFCCC er rammeverket som ligger i bunnen av FN-systemet med FNs klimapanel, Kyotoavtalen og den nyere Parisavtalen. Selve petisjonsteksten er kort, i motsetning til det vedlagte brevet.

We urge the United States government, and others, to withdraw from the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). We support reasonable and cost-effective environmental protection. But carbon dioxide, the target of the UNFCCC, is not a pollutant but a major benefit to agriculture and other life on Earth. Observations since the inception of the UNFCCC 23 years ago show that warming from increased atmospheric CO2 will be benign — much less than initial model predictions.

Solid deltagelse fra Norge
Ved å følge lenken over kan man se hvem som har signert, samt en kort CV-tekst fra den enkelte. Også lille Norge er godt representert med signaturer, med over 20 navn. I tillegg til at ca 3/4 av medlemmene i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd har signert, så er det en rekke andre navn fra Norge på listen, med vårt vitenskapsmiljø i Trondheim godt representert med kjente navn, flere har sagt klart fra i debattspaltene i Adresseavisen. Petisjonssignaturene er alene verdt et studium, og man vet fra tilsvarende aksjoner mot politisk korrekt vitenskap at det bare er toppen av isfjellet som er synlig som signaturer.

En klar vitenskapelig anbefaling
Dermed har Trump-administrasjonen fått på bordet en klar anbefaling fra den delen av naturvitenskapen som har et objektivt og saklig ståsted på armlengdes avstand fra det politiske FNs klimapanel. Fra USA stiller det en rekke sterke navn som fysikeren Freeman Dyson, som i en mannsalder har hatt jobben etter Albert Einstein. Solforskningen er solid representert med professor Habibullo Abdussamatov, medlem av Russlands vitenskapsakademi.

Følges anbefalingen opp, så kan USA være ute av hele FNs klimarammeverk UNFCCC i løpet av 12 måneder, uten at man i mellomtiden har en eneste vesentlig forpliktelse til å bruke av landets midler på en global oppvarming som stanset for 15-20 år siden. Siden man trekker seg fra hele rammeverket, så vil det være irrelevant hva som står om lands uttreden fra de ulike elementene i UNFCCC, som den helt uforpliktende Parisavtalen med sine lengre frister for formell uttreden. Det gjenstår nå å se hva beslutningen vil være og når den kommer.

 

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. I gleden av at virkeligheten nå fortelles, kommer til minne en annen petisjon, Oregon-petisjonen, med mer enn 31.000 underskrifter, hvorav godt og vel 9000 med PhD i klimarelaterte fag. En må både håpe og tro at IPCC-leiren ikke denne gang greier å forpurre utbredt kunnskap om innholdet, slik de faktisk har lykkes med sin sverting av Oregon-teksten. Link.
  Troen på at denne petisjon skal få stor, og kanskje avgjørende virkning ligger nok i den forandring som har skjedd med den amerikanske administrasjon. Nå kommer også de som mener noe annet enn IPCC til orde. Folk vil stusse og senere forstå at de har blitt lurt i snart 30 år. Historiens dom over nåtidens ryggesløse, ignorante politikere og pressekorps vil trolig bli nokså nedlatende.

 2. Og apropos historiens dom:
  Her er hva Richard Lindzen selv har sagt om det:
  “Future generations will wonder in bemused amazement that the early twenty-first century’s developed world went into hysterical panic over a globally average temperature increase of a few tenths of a degree, and, on the basis of gross exaggerations of highly uncertain computer projections combined into implausible chains of inference, proceeded to contemplate a rollback of the industrial age.”

 3. Snip…(Moderator: vi takker nei til usaklig skittkasting i kommentarfeltet, vennligst diskuter petisjonsteksten hvis du ønsker å ytre deg).

  • Skittkasting? Var det noen faktafeil i det jeg skrev? Trodde dere ønsket en ærlig debatt om emnet? Hvis dere ikke liker kritikk betyr det kanskje at dere har en tapt sak…?

Kommentarer er stengt.