Life Hour – slå på alt lys hjemme lørdag kl 20.30!

Life Hour er det humane alternativ til det destruktive Earth Hour hvor man feirer fattigdom og kunnskapsløshet. Rikelig med elektrisk strøm til en lav pris er en velsignelse for menneskeheten og en menneskerett. Angrepene på denne energien fra WWF er et bakstreversk angrep på velferdsstaten og er i realiteten rettet mot likestillingen og retten for alle til utdannelse. WWF tar nå enda et skritt på veien til det grønne diktaturet.

Life_HourDemoniseringen av elektrisiteten
Det destruktive Earth Hour er i realiteten en demonisering av elektrisiteten – en oppfinnelse som er grunnlag og forutsetning for nesten alle fremskritt de siste hundre årene: Likestillingen, avskaffelse av barnearbeid og retten for alle til en utdannelse. Det moderne helsevesenet, effektiv lagring av mat og rikelig med tilgang på varmt vann.

Alt dette fikk verden ved å utnytte fossile ressurser til å generere store mengder elektrisitet til en lav pris. Noen få heldige land kunne gjøre dette helt eller delvis med vannkraft.

Det grønne diktaturet
Earth Hour er bare ett av mange skritt på veien til det grønne diktaturet. Miljø- og klimaargumenter brukes i stor skala for å få gjort elektrisitet til et luksusgode bare for de rikeste eller til en mangelvare for å nå det endelige målet.

For U-landene står det verre til – de skal nektes retten til store mengder elektrisitet til en rimelig pris via effektiv utnyttelse av fossile ressurser – og indirekte retten til alle de godene elektrisiteten har gitt oss i Vesten. Et av mange usaklige argumenter er den ikke-observerbare klimakrisen som påståes forårsaket av plantematen CO2 som det er en kritisk mangel på i atmosfæren.

De fattige skal holdes nede i fortsatt fattigdom med bærekraft, fornybarhet og innføringen av det grønne diktaturet hvor bare den herskende grønne eliten skal ha bil, ytringsfrihet og retten til all den andre elektrisitetsbaserte modernitet vi har hatt de siste 100 årene.

I Afrika har titusener allerede blitt fordrevet fra sin jord og sine hus av en vestlig grønn nykolonialistisk elite støttet av de samme bakmennene i FN-UNEP som prøver å selge oss klimakrisen. Er dette bare en forsmak på hva vi har i vente?

Her hjemme har veien til det grønne skiftet foruten de gode intensjonene blitt brolagt med tallrike totalfredete havørner ved vindmøllealteret på Smøla.

En herskende grønn elite
skal styre oss i fremtiden. Budskapet er at demokratiet har feilet, vi må vurdere diktaturet ifølge et norsk medlem av denne eliten. Den grønne religionen dikterer at vår planet bare har plass til 250-300 millioner mennesker, alle de andre som ikke er grønne, de må vekk. Tankegangen og logikken minner veldig om det våre foreldre og besteforeldre kjempet så hardt imot i forrige århundre – nazisme og kommunisme, Nå er diktaturet tilbake igjen og denne gangen i moteriktig grønn klesdrakt godt kamuflert bak floskler som Earth Hour, bærekraft, fornybarhet og grønt skifte. Et større antall nyttige idioter følger som vanlig med på lasset, uten å reflektere særlig over hva de egentlig gir sin støtte til.

Nå kan du støtte demokratiet ved å skru på alt lys hjemme i kveld
Maksimal belysning hjemme er en støtte til fortsatt demokrati og ytringsfrihet, samt et nei til returen til det elektrisitetsløse samfunn, som skal feires samtidig med Earth Hour.

Life Hour er en støtte til U-landenes rett til utvikling og velstand. Du kan følge Life Hour bl.a her.
Teksten her er inspirert av dette notatet fra Ross McKitrick, 2009.

 

 

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  1. JA, det feires med Life Hour her i huset også garasjen, alt lys er på.

  2. En ny vinkling på Earth Hour: Politiet i en svensk by har gått ut med advarsel mot å markere Earth Hour. Begrunnelsen er frykt for overgrep mot kvinner på gater og plasser. Men hvis man skal redde kloden, må slike offer kanskje tåles?

  3. Vi bør aldri bruke ordet ‘fossil’ for å beskrive naturlige, organiske petroleum, karbon og naturgasskilder.

Kommentarer er stengt.