Kvalmende klimapropaganda i NRK og Aftenposten

Klassisk undersøkende og objektiv journalistikk har lenge vært fraværende både i NRK og Aftenposten, men i forkant av klimamøtet i Paris har begge disse aktørene sklidd helt ut med en klimajournalistikk som bare kan sammenlignes med den logring begge viste for styresettet under okkupasjonen i Norge. Forskjellen er at dengang hadde de liten valgfrihet, mens de i dag helt frivillig fremfører kvalmende klimapropaganda til erstatning for klassisk, gravende og objektiv journalistikk. Den mest intense propagandaen rettes selvsagt mot barna.

Fun Tilbake til mørketidenDemonisering av den livgivende gassen CO2.
Ledende vitenskapsmenn ute og hjemme med den høyeste personlige etiske standard rister på hodet av alt vrøvlet og tar i bruk ord som nonsens og oppspinn for å beskrive det som foregår. For snart 75 år siden var propagandaen rettet mot  andre forhold, i dag går det i mindreverdige gasser som demoniseres etter alle kunstens regler, men ofrene er vårt høyteknologiske samfunn og vitenskapen.

Både Freeman Dyson som av mange oppfattes som Einsteins arvtager og Norges Nobelprisvinner i fysikk har sagt fra at det er svært lite CO2 i atmosfæren, så lite at plantene sulter. Richard Lindzen som er medlem i Det Norske Vitenskaps Akademi er svært klar på at demoniseringen av CO2 i beste fall er irrasjonell. Det er vitenskapelig enighet om at det aldri er observert at CO2 gjør noe annet vesentlig enn å fungere som plantemat. Gassens varmende og kjølende virkning ulike steder i klodens atmosfære har til nå vist seg å være for liten til at den kan observeres og kvantifiseres. Uenigheten er utelukkende av politisk art og/eller knyttet til deterministiske og villedende klimamodeller som spår i en mulig fremtidig effekt.

Hvordan er det mulig…?
Alle vet at det ikke er mulig å snakke om drivhuseffekten uten å snakke om den dominerende og aggressive gassen som står for 95% av drivhuseffekten – vanndampen. Likevel gjør de det alle sammen, fra lille Ole på hans alternativklode til en mann som burde vite bedre, her fysikeren og klimakriseformidleren Samset i regi av NRKs propagandaskole
At det bare er 0,04% CO2 i atmosfæren, at maksimalt 4% av dette er menneskeskapt, at dette er langt under gjennomsnittet for de siste 500 millioner år, og at CO2-molekylets gjennomsnittlige levetid i atmosfæren bare er ca 5 år – alt dette er blitt en statshemmelighet. Og noen av disse faktaene benektes åpenlyst av folk som vet bedre. En gass som er en forutsetning for alt liv på jorda er nå blitt en forurensning og neste skritt blir utvilsomt rettet mot hver av oss så vi skal få riktig dårlig samvittighet siden vi hver dag puster ut 1-2 kg av denne gassen. Klimaavlat i form av meningsløse avgifter og klimatiltak renner inn.

Også den faglige opposisjon demoniseres
NRK har også viet Klimarealistene litt oppmerksomhet i det siste, som vanlig med en eller flere ofte sjikanøse haler fra aktørene i klimakriseindustrien som vi ikke tillates å svare på. Her skal det bygges en myte på at vi ikke mener at CO2 er en drivhusgass iht Bjørnar Kjensli som er redaksjonsleder i forskning.no. Kjensli utfordres herved til å klargjøre hvem i Klimarealistene som har sagt eller skrevet dette.
Kjensli ser også: «Vi bruker bare forskere som har forska på akkurat det vi skriver om» og unnlater å føye til noe alle vet, at dette er noe de bare praktiserer på forskning.no ovenfor kritikere av klimapolitikken for å hindre de samme kritikerne i å få komme til orde. Eksemplene er særdeles tallrike på at motparten fritt kan uttale seg i hytt og pine utenfor eget kompetanseområde. Beklageligvis later også forskning.no til å ha blitt en klimapropagandakanal med lav troverdighet og ensrettingen er nesten like total som i NRK.
Edit: Kjensli benekter i en email at han i intervjuet med NRK har omtalt Klimarealistene og er ellers uvillig til å svare på spørsmålet om den etisk uforsvarlige forskjellsbehandlingen av partene i klimadebatten.

Våre vitenskapsmenn har formulert seg klart på CO2 i svært mange sammenhenger. Dette er teksten i vår brosjyre som ble delt ut i mer enn tusen eksemplarer på Arendalsuka i år:

CO2 er en lite effektiv drivhusgass. Den står for mindre enn 3,6 % av den atmosfæriske drivhuseffekten, mens vanndamp og skyer står for mer enn 95%. Ekstra tilførsel av CO2 og metan (CH4) vil ha en ubetydelig virkning på drivhuseffekten, og virkningen på temperaturen lar seg ikke måle. Isotopanalyse viser at maks 4% av atmosfærisk CO2 kommer fra våre utslipp, resten er en del av naturens eget kretsløp. Tiltak mot CO2 har derfor ubetydelig virkning.

Klimakriseindustrien skaper en massepsykose
Iveren etter å redde verden fra en klimakrise som ikke kan observeres noe sted, den er upåklagelig. Og aktørene har oftest en politisk eller økonomisk egeninteresse. I tillegg kommer den grønnreligiøse bevegelsen som har gjort klimasaken til en ny verdensomspennende religion: klimatismen. Her er Mathismoen i Aftenposten klimatismens første profet i Norge og resten av redaksjonen later til å ha gjort avbikt og følger nå den eneste rette tro. Siden enhver avis i Norge står fritt i å formulere sin politisk-religiøse linje i klimasaken, så ser vi mer på NRK som faktisk har en plikt til å bedrive objektiv og saklig journalistikk i sin formålsparagraf. I motsetning til de andre.

Både skolebarna og mange voksne påføres unødig angst og andre psykiske lidelser som en følge av hardkjøret for å redde kloden fra en global oppvarming som ikke har eksistert i noen av barnas levetid. Et godt eksempel på at klimasjarlatanene ikke lengre har noen hemninger er NRKs «Ylvas verden» forfattet av journalist Caroline Drefvelin. Her resirkulerer NRK et gammelt hvithaiskremsel fra vestlandet og nærmest truer med at barna dine kan bli spist av hvithai i 2050. Kilden er den ikke helt objektive Svein Sundby, en av gjengangerne i Norges klimakriseindustri og en sentral deltager i de helpolitiske prosessene i klimapanelet.
Siden isbjørnene er blitt tallrike og feite som griser, så måtte NRK finne et nytt ikon på klimakrisen og en haisommer later til å være konsistent med det NRK i dag anser som seriøs journalistikk. Hvithaien er selvsagt aldri observert ved kysten vår og trives best ved ekvator.

Thor-Gjermund-Eriksen. NRK-foto.
Thor-Gjermund-Eriksen.
NRK-foto.

Befolkningen lar seg neppe påvirke
Alle meningsmålinger viser at det tause flertallet lukker ørene og har satt klimakrisen nederst på listen over presserende samfunnsproblemer. Det er bare en minoritet som engasjerer seg og denne minoriteten piskes opp til en ekstaselignende tilstand foran hvert klimatoppmøte med teknikker som minner om det som fant sted i det tredje riket.

En voksende minoritet  reagerer i økende grad med sjokk, vantro og sinne på all propagandaen og spesielt forsøkene på å indoktrinere barna våre. Selv Barne-TV på NRK er det ikke lengre forsvarlig å la barna se på! Folk blir arge og de tar til motmæle i de kanalene de har til disposisjon. Takk til Per Waagen for å ha sagt fra.

NRK er selvsagt tilnærmet hermetisk lukket for alle som er uenige i klimapropagandaen – NRKs formålsparagraf er satt til side i alt som har med klimaet å gjøre. Objektiv journalistikk og saklighet må absolutt ikke finne sted!

Leser du dette, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen?

Når skal kringkastingssjefen ta ansvaret for de psykiske lidelsene NRK påfører barna og andre deler av befokningen med sin klimapropaganda?

NRK blander også fakta og propaganda
NRK har samlet «faktaene» i en egen boks, men det NRK prøver å fremstille som fakta i Ylva-oppslaget er for det meste bare tøys hentet fra aktørene i klimakriseindustrien, som dette: «Nullutslipp: Verden må kutte så godt som all bruk av olje, gass og kull for å stabilisere temperaturen.» Her driver NRK med politikk, eller religion. Denne typen ekstrem grønn aktivisme er det særdeles få seriøse forskere som vil ta i med ildtang.

At all seriøs empirisk forskning inklusive klimapanelets i deres tekniske sammendrag fra ifjor, peker på en global oppvarming i dette århundret på godt under 1 grad Celsius, det får selvsagt ikke plass i NRKs faktaboks! Heller ikke det faktum at en slik svak oppvarming utelukkende er positiv. Nei, her går det utelukkende i deterministiske klimamodeller programmert utifra falske forutsetninger og referanser til aktører som ikke er nøytrale.

Støtt oss ved å dele:

22 kommentarer

 1. Selv om jeg stort sett er enig i alt det klimamessige i denne artikkelen synes jeg innledningen med sammenligning med Nazismen er svært uheldig og neppe tjener saken. Slike sammenligninger minner meg om klimaprofetenes usaklige argumenter når de sammenligne oss med tobakksindustrien. Slike argumenter burde Klimarealistene holde seg for gode til og overlate til motstanderne.

  • Det var min umiddelbare reaksjon også. Artikkelen hadde stått seg på å få fjernet denne innledningen. Igjen, prøv å fremstå saklig. Dette vil motparten benytte seg av.

  • Jeg slutter meg til kommentaren fra Nils Rømcke. Dette er ikke den eneste artikkelen som gir inntrykk av å primært ville henvende seg en engere krets i menigheten. Bruk av begreper som nazisme og klovner virker ikke særlig saklig og er ikke med på å svekke tvilen hos tvilerne og motstanderne får bare styrket sin egen tro.

 2. Dagens Dagsrevy er fullstappet med klimapropaganda. Folk må ha matlager for å være forberedt hvis og NÅR klimakrisen slår til. Det finnes ikke ett fnugg av motforestillinger.

 3. Synes sammenligningen med hvordan teknikken nazistene bygget sin propaganda på raseteorier, og indoktrinerte det tyske folk med ligger snublende nær.
  Måten NRK, Aftenposten og forskning.no, blokkerer meninger fra de engasjerte, som mener CO2 teorien hverken er sannsynlig eller dokumentert utestenges fra disse tunge pressekanalene, minner svært om
  pressesensur.
  Å sammenligne dagens situasjon med nazitidens ensretting og pressesensur i Norge på dette området er meget treffende.
  Når jeg ser disse klima filmene på NRK om dagen, sitter jeg med en kvalm følelse.
  Retorikk teknikken ligner svært på det 3. rikets falske propaganda i sine filmaviser.
  En debatt om overnevnte presseaktørers sammenlignet med, nazi propagandaen teknikk er høyst relevant, siden virkeligheten de skildrer manipuleres på samme vis.

 4. Jeg er også enig i at det er viktig å være saklig. Geir Aaslid har mange gode og viktige poeng i sine kommentarer, men dessverre er tonen ofte harselerende. Dette er høyst forståelig ettersom tilhengerne av klimateoriene ofte inntar en nedlatende og arrogant holdning mot annerledes tenkende, og det er lett å bli frustrert og svare i samme tone. Jeg tror likevel det er viktig å holde hodet kaldt og beholde et høyt saklighetsnivå. Våre argumenter vil stå seg på det!

 5. Når du sier at «Det er vitenskapelig enighet om at det aldri er observert at CO2 gjør noe annet vesentlig enn å fungere som plantemat.» lurer jeg på hvordan du definerer «vesentlig» ettersom den vitenskaplige enigheten er at CO2 er en drivhusgass og har effekt på temperatur.

  At CO2 ‘bare’ står for 3,6% er mer enn nok, ettersom de prosentene gir noe økt temperatur, som lar atmosfæren holde på mer vanndamp, som og fører til høyere temperatur.

  At 400ppm er under snittet de siste 500 millioner år, spiller da ingen rolle, da vi ikke har levd i 500 millioner år, og det er høyere enn det har vært de siste 15-20 millioner år. Tilsvarende økning som vi har hatt de siste 120 år har tidligere tatt tusener av år.

  At et CO2 molekyl bare forblir i atmosæren i ca. 5 år, spiller fint liten rolle, ettersom hovedårsaken til at de ‘forsvinner’ er at den bytter plass med en annen CO2 molekyl i havet. Den blir ikke til noe annet ufarlig av seg selv etter å ha levd i 5 år som du insinuerer. Og når vi slipper ut mer CO2 enn det som blir absorbert, ender vi opp med mer og mer.

  At vi bare står for 4% av CO2 utsipp er misvisende, ettersom det vi slipper ut ikke er en del av den naturlige CO2 syklusen, og derfor forblir mesteparten i atmosfæren.

  • Vesentlig skal leses som målbart. Klimapanelet konstanterte før 1995 at klimaendringen ikke hadde manifestert seg noe sted, Institutt for Klimapolitikk sa det samme året etter. Dette er fullstendig konsistent med at CO2 er en drivhusgass og har en effekt på temperatur, effekten har simpelthen til nå vist seg å vre så øiten at den ikke kan observeres inaturen, noe du selv er oppmerksom på etter å ha deltatt i klimadabatten så lenge.

   Som formidlet fra prof. Ellestad, har vanndampen minket i de øvre atmosfæriske lag hvor den har betydning, så effekten av økt CO2 modifiseres der av mindre vanndamp som bidrar til kjøling.
   Økt vanndamp lengre nde har ingen annen effekt enn å forsterke vanndampens konveksjon. Dermed er også denne ståmannen din uten substans.

   At et CO2-molekyl bare er ca 5 år i atmosfæren er vitalt for ens forståelse av klimaproblemet. Det betyr at atmosfæren utveksler sitt samlede CO2-innhold med biosfæren, og dermed kan det ikke oppstå noen klimakrise.

   Den naturlige CO2-syklusen inkluderer selvsagt våre utslipp. Alt vi gjør er å resirkulere lagret solenergi fra fossile ressurser. Naturen gjør det samme selv jevnlig, da det ikke går lang tid mellom hver gang det er lynnedslag i kullleier med påfølgende branner i kullet. Mange av disse slukkes på naturlig måte, dvs de brenner til alt kullet er resirkulert som CO2 i atmosfæren. Til stor glede for planter og dyreliv.

   • Jeg er oppmerksom på «Observational determination of surface radiative forcing by CO2 from 2000 to 2010 (http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14240.html)» som har observert denne effekten du sier er for liten til å observeres.

    Økt vanndamp begrenser mengden varmestråler som slipper ut i verdensrommet, så hvordan den kun forsterker sin egen konveksjon er jeg litt usikker på. NASA har observert effekten vanndamp og andre drivhusgasser har på temperatur via Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) delen av NASA’s Aqua satelitt, og målt dette i mange år.

    Hva med den CO2 vi slipper fri som kommer i tillegg til den naturlige syklusen, og derfor gir et overskudd av CO2 i atmosfæren? Det at et molekyl holder seg i atmosfæren i 5 eller 100 år spiller liten rolle så lenge det hele tiden er et overskudd av CO2 som blir tilført. Mennesker slapp ut ~9000 millioner tonn CO2 i 2010 i tillegg til disse naturlige årsakene som du nevnte et eksempel på over.

  • Helt enig i at et ord som vesenlig ikke har noe i en vitenskaplig arumentasjon å gjøre.

   Det er gjort en mengde estimater av half-life av CO2 i atmosfæren, de fleste har halveringstid på rundt 8 år, men det er selvsagt debatt om hvor godt denne modellen stemmer med virkeligheten (ref Bern-modellen).

   En halveringstid 8 år betyr at omtrent 99% av ett enkeltutslipp vill være borte etter 5 halveringstider, dvs 40år.

   Hvis vi ser på responsen på en ramp-funksjon hvor vi brått endrer utslippsmengden med 1 enhet og stabiliserer på denne vil vi se en utflating på ca 12 enheter etter 40 år.

   Hvis vi godtar IPCC’s tall på halveringstid på 100 år (som jeg betviler har faglig grunnlag) vil det flate ut på ca 144 enheter etter ca 500 år.

 6. Redaksjonen har notert seg kommentarene og etterkommer ønsket om at vi alltid skal fremstå som vesentlig sakligere enn motparten. Teksten i innslaget er derfor redigert ned to steder.

  Selv om jeg var kvalm etter å ha lest det omtalte NRK-oppslaget så vurderte jeg opprinnelig ikke å bruke det utrykket i overskriften, men da dette også stod som overskrift i mail til redaktøren fra aktører jeg setter svært høyt både etisk og faglig, så skiftet jeg mening. Kvalmende er faktisk både en saklig og en dekkende karakteristikk av NRKs journalistikk i dette tilfellet.

 7. «Her skal det bygges en myte på at vi ikke mener at CO2 er en drivhusgass iht Bjørnar Kjensli som er redaksjonsleder i forskning.no»

  Så Klimarealistene (egennavn) mener offisielt at drivhuseffekten for CO2 er reell?
  Hvilket faglig grunnlag (fysikk) er det basert på? (Ikke si AR5, vær så snill…)

  • Klimarealistene mener at CO2 er en svak drivhusgass, her fra side 6 i sammendraget det er lenket til under:
   • Atmosfærisk karbondioksid (CO2) er en svak drivhusgass
   som gir minkende oppvarming med økende konsentrasjon.
   • Dobling av atmosfærisk CO2 fra førindustrielt nivå, uten andre
   påtrykk og tilbakekoplinger, vil mest sannsynlig føre til en
   oppvarming på ~ 0,3 til 1,1 ° C, hvorav nesten 50% allerede
   må ha funnet sted.

   Se spesielt på avsnitt 2.1.1 i nederste lenke, som handler om den observerte manglende korrelasjon med temperaturen.

   Se norsk sammendrag her: http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/CCR2a-SPM-Norwegian_2014.pdf
   Og fysikken her: http://www.nipccreport.org/reports/ccr2a/ccr2physicalscience.html

   • Geir: Takk for redegjørelse og linker.

    Jeg klarer dog ikke å finne annet i dette enn beskrivelser av målinger og vurderinger av hvorvidt disse styrker eller svekker det som står i IPCC-rapportene.

    Jeg er mer interessert i å få innsikt i fysikken (teorien) bak drivhuseffekten for CO2, som Klimarealistene mener er den korrekte. Kan du hjelpe?

    • Erik, dette blir fort veldig komplekst, og med en betydelig grad av usikkerhet pga kompleksiteten. Det er helt klart at en lukket beholder med luft uten CO2 som tilføres CO2 mens alle andre forhold holdes konstant, fører til oppvarming i en logaritmisk skala. Det er fysikken.

     Men det er langt derfra og til det teoretiske utgangspunktet for den CO2-drevne atmosfæriske drivhusteorien – som aldri er formulert i et format som gjør teorien falsifiser innenfor et rimelig tidsrom. Det er strengt tatt ikke snakk om en teori, men om et ikke-falsifisertbart dogme (jfr Bjørgum i Aftenposten), vel og merke dersom du aksepterer Karl Poppers demarkasjonskriterium. Vi har f.eks aldri fått svar på spørsmålet: Hvilke observasjoner i naturen anses å falsifisere drivhusteorien?
     Klimaforsker Hans von Storch har uttalt at dersom varmepausen som nå er 18 år og 9 mnd skulle vare i 20 år, så må man innse at noe er fundamentalt galt. Jfr større intervju i den internasjonale utgaven av Der Spiegel.

     I en slik situasjon mener KR at man må falle tilbake på den naturvitenskapelige nullhypotesen som i klimasammenheng sier at alle klimaendringer er naturlige. Deretter må forskningen fokuseres på naturlige klimaendringer slik at vi forstår disse i fremtiden. Fagfeltet må også avpolitieres, men det er en annen debatt.

     Det er kjent at svært mange akademikere sitter på gjerdet og venter, fordi den dominerende CO2-drevne drivhusteorien er så politisk korrekt at man risikerer å stå uten jobb dersom man kritiserer den. En av de som har sagt klart fra er Ferenc Miskolczi. Hans observasjoner later til å være korrekte, men han ties ihjel av IPCC-skolen, så man får ingen debatt. Det kan derfor ikke utelukkes at man i fremtiden ser nærmere på hans forskning.
     http://www.klimarealistene.com/2014/12/13/miskolczi-drivhuseffekten-og-det-infrarode-stralingspadriv/

     Som du sikkert selv har sett av lenkene du har fått, så observeres det i noen tidsskalaer at det er temperaturen som øker først, og deretter følger CO2. Dette er i strid med CO2-teorien.

     Deretter har du tilbakekoblingene. Skyer og vanndamp er i hovedsak kjølende, de reduserer oppvarmingen på 0,3 til 1,1 grader det er referert til over.

     Så har du sola, som vi her kan holde utenfor. Men den direkte og indirekte effekt av sola er så sterk at dette overdøver effekten av den CO2-drevne drivhusteorien. Summen av disse effektene var kjølende fra 1943-76 og i de siste 10 årene.

     Dersom sola nå gjør som solforskerne har forutsagt, og går inn i en lengre dvale med påfølgende reduksjon i global temperatur, så bør det være uomtvistelig klart for alle at CO2 er en «svak drivhusgass» som KR hevder. Hvor svak? Kan effekten være nær null, etter tilbakekoblinger?

     Sola har det ikke travelt, dette kan ta et par tiår.

     • Geir: Takker igjen for langt svar. Finnes det referanse til det du skriver i starten, om oppvarming i en logaritmisk skala ved tilførsel av CO2 til en lukket beholder ?

     • Miskolczi ties ikke ihjel, men det er funnet flere feil i publiseringene hans, se f.eks realisten Roy Spencer (http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi%E2%80%99s-2010-controversial-greenhouse-theory/).

      At CO2 har fulgt temperatur tidligere er da ikke i strid med CO2 teorien. Det er flere årsaker til klimaforandringer, ikke bare CO2, men CO2 har tidligere forsterket forandringene satt igang. Denne gangen ser vi ikke de andre faktorene, kun CO2.

      Skyer og vanndamp virker å være i hovedsak svakt oppvarmende, ikke kjølende som du påstår – f.eks http://geotest.tamu.edu/userfiles/216/dessler10b.pdf – men det er fremdeles en del usikkerhet rundt dette.

      Ang. sola: Sol-aktiviteten har jo ikke økt de siste 50 år, mens temperaturen har, så hvordan kan du påstå at det er sola som driver dette?

      Og når vi faktisk måler mindre infrarød stråling på spekter fra drivhusgasser fra verdensrommet, og mer stråling her nede på overflaten, hva betyr det?

     • Nei, Spencer har ikke funnet feil. Han uttaler seg om måleusikkerheten ved måling av fuktighet fra radiosondesensoerer og påpeker at målingene har for stor usikkerhet over for kort tid.

      Så det han hevder er at det trengs bedre målinger over et lengre tidsrom. Ergo, bare tiden vi vise om bedre observasjoner falsifiserer M.

      Angående skyer og vanndamp. All forskning basert på observasjoner viser at det har blitt mindre vanndamp høyere oppe, i øvre troposfære, det eneste steder hvor dette betyr noe. Ergo har vanndampen en kjølende virkning. For skyer er det særdeles godt kjent at modellene simpelthen opererer med skyer som forsterkende tilbakekobling, de trenger rett og slett å gjøre det å få noe å skremme med (3-6 dobling av 1-grads effekten av doblet CO2).
      Lenken din omhandler bare tidsrommet 2000 til 2010 og er særdeles lite relevant da den bare viser til en mikroskopisk økning over ett tiår og dette endrer ikke den langsiktige trenden fra 1948 som er en realitet ingen seriøse forskere stiller spørsmål ved. Du kan se utviklingen siden 1948 her (KN125): http://www.klimarealistene.com/2015/10/12/media-og-ipccs-manglende-vitenskapelige-bevis/

      Din useriøse påstand om at solaktiviteten ikke endrer seg over tid er simpelthen trolling, og det er du utmerket klar over selv.

     • Leser vi de samme sidene? Helt øverst står det fra Spencer : «For those following Miskolczi’s work, and his claims regarding “Aa=Ed”, if those two radiative fluxes (Aa and Ed) are not EXACTLY equal, then Miskolczi has found nothing that disagrees with current greenhouse theory. That they are NEARLY equal has been known for a long time (e.g. Kiehl & Trenberth, 1997)»

      Så, Spencer sier at Miskolczi ikke har funnet noe som motsier dagens teori.

      Når det gjelder vanndamp i øvre troposfære tror jeg at jeg tok feil om trenden (selv om grafen i KN125 viser 300mb men snakker om 600mb), og må gjøre litt mer research før jeg blir enig med meg selv om hva det betyr. At du kan trekke slutningen at det derfor er kjølende, er jeg ikke sikker på. Kan ikke nok om fysikken involvert ennå.

      Jeg sa ikke at solaktiviteten ikke endrer seg, jeg sa den ikke hadde økt.

      Du ignorerte det siste jeg sa, om at vi faktisk måler hvor mye stråling som kommer inn og slipper ut, og når det kommer mer inn enn det går ut, hva fører det til? Eller er det ikke «seriøse forskere» som måler dette?

Kommentarer er stengt.