Kunnskapsministeren og vitenskapen

Forfattet av Nicolay Stang.

Ettersom vitenskapen viser noe annet enn Klimapanelets modeller, sendte Klimarealistenes Vitenskapelige Råd et åpent brev til statsminister Erna Solberg der det ble påpekt at det nå er på tide å trekke inn andre synspunkter.

Kunnskapsminister Iselin Nybø (foto: Stortinget) avviste dette i svarbrevet. Nybø hevder her at det ikke er de beste argumentene som er avgjørende, men hvem som fremsetter argumentene. Ifølge henne er Klimapanelet den autoritative kilden til kunnskap om klimaet. Klimapanelets anbefalinger skal derfor være retningsgivende for regjeringens politikk.

Det er regjeringene selv som gjennom sine underordnede organer velger ut representantene til Klimapanelet. Den norske regjering har tidligere for eksempel valgt ut de forhenværende direktørene for Cicero, reveforsker Pål Prestrud og oseanograf Cecilie Mauritzen som begge har hatt sentrale verv i WWF Norge. Dette er ikke unikt for vårt land. Journalisten Donna Laframboise har vist at arbeidet med en tredjedel av kapitlene i Klimapanelets rapport i 2007 var ledet av en forfatter med tilknytning til WWF.

Delegater fra de forskjellige regjeringene går igjennom rapportens sammendrag for politikere setning for setning før den godkjennes. I 2007 støttet den norske delegasjonen et canadisk forslag om å fjerne en henvisning til varmeperioden i Arktis i mellomkrigstiden. Hypotesen om global oppvarming tilsier nemlig at mesteparten av oppvarmingen skal komme i polområdene. Hvis målingene her viser minst like høye temperaturer i mellomkrigstiden som nå, vil dette svekke hypotesen betydelig. Den eneste i den norske delegasjonen som hadde greie på fortidens klima, paleoklimatologen Eystein Jansen, har hevdet at han var mot den norske posisjonen. Hvis en skal ta ham på ordet, ble han altså overkjørt av byråkratene fra Miljødirektoratet.

Det er altså slike «vitenskapelige» prosesser vår nåværende kunnskapsminister Iselin Nybø støtter.

(Red.anm 9.okt. kl. 16.08: svarbrevet fra Nybø var ikke vedlagt denne teksten, vi har nå sporet det opp og lagt inn lenke i første avsnitt under ingressen),

Støtt oss ved å dele:

30 kommentarer

 1. Stakkars Nybø, hun er bare en «liten» jurist, som må gå i takt, både med eget parti og regjeringen, selv om hun påførere seg skade på sin sjel.

 2. I slutten av siste avsnitt: «Hvis en skal ta ham på ordet, ble han altså overkjørt av byråkratene fra Miljødirektoratet.»

  Stemmer dette?
  Eystein Jansen hevder jo i en kommentar under denne artikkelen: https://www.klimarealistene.com/2015/11/18/hvorfor-vil-man-pa-bjerknes-senteret-skjule-historiske-data/
  at han «..argumenterte .. sterkt imot dette..», altså han var i mot å fjerne referansen til varmeperioden, og at forskerne ville nedlagt veto hvis det skjedde.

  Altså, referansen ble ikke fjernet, og Jansen ble ikke overkjørt, tvert imot?

  Eller er det noe jeg har misforstått?

  • Ja, du har misforstått. Eystein Jansen var med i den norske delegasjonen som støttet det canadiske forslaget om å fjerne henvisningen til varmeperioden i Arktis i mellomkrigstiden. Selvom han var den eneste i delegasjonen som hadde greie på fortidens klima, endret ikke det den norske posisjonen. Han ble altså overkjørt av byråkratene i delegasjonen hvis han snakker sant. Jeg har krevd innsyn i dokumentene, men Miljøverndepartementet valgte heller å bryte offentlegloven enn å la sannheten komme frem.

   • Det fremgår av det vi har skrevet før at Eystein Jansen var den i den norske delegasjonen som skrev det norske referatet fra dette møtet.

    Departementet har svart at Jansen aldri har utlevert dette referatet til departementet. Departementet bryter altså ikke loven, de er bare offer for det vanlige bukk-og-havresekk spillet til Hr. Jansen.

    Situasjonen er altså at Jansen ikke vil gi fra seg referatet som klargjør hvem i den norske delegasjonen som mente hva på dette møtet.

    Dette minner en del om situasjonen fra rettsakene Dr. Mann er innblandet i og hvor han ikke vil dele data og metoder som klargjør en gang for alle at hans forskning var resultatet av en redelig vitenskapsprosess. Absolutt alle involverte er fullt klar over at det motsatte er tilfelle.

    Et svært underholdende tilleggsmoment her er at Hr. Jansen i vårt kommentarfelt har argumentert for at han formelt ikke var å anse som en del av den norske delegasjonen siden han hadde status som IPCC-forfatter, derfor kan det umulig være ham det er referert til i det avslørende utenlandske møtereferatet – samtidig som resten av den norske delegasjonen har sett det som den naturligste ting i verden at nordmannen Jansen som den mest erfarne klimaedderkoppen blant de tilstedeværende norske førte offisielt referat på vegne av Kongeriket Norges delegasjon.

 3. Oh dear… Jeg som trodde det fantes rasjonelle mennesker som styrte landet!

  Bor vi i Legoland også ?
  For med en liksom-Kunnskapsminister og liksom-Vitenskap, liksom-Autoriteter, liksom-Klimapanel, er det en ganske sterk vitenskapelig konjektur og jeg tør ikke engang spørre liksom-Kunnskapsministeren av redsel av en bekreftelse på spørsmålet.
  Jeg føler at klossmajorene styrer og det er jeg vel kanskje ikke alene om, man føler seg jo av og til ganske firkantet og knottete, men Hulelignelsen bør nok utforskes og æh…Klimapanelet kan nok få alt annet enn klimasjokk etterhvert som de ser at den virkelige verdens klima slettes ikke bryr seg om deres politiserte evangelium, når de forhåpentlig omsider forstår den.

  Jeg sliter alvorlig med å ta «eliten» på alvor og resten av politikkens forunderlige skapninger tør jeg ikke engang å tenke på. Jeg vil ikke daue av latter i så ung alder!

  Om det såkalte Klimapanelet skal være retningsgivende for regjeringens politikk, må man spørre om hvorfor, av alle steder, peker retningen mot eventyrland/Legoland og lodne rosa enhjørninger på bås hos MDG, der alle nynner på melodien til ‘i Bakvendtland’ ?

  Klimarealistene rager jo langt over landets (Legolands også) nåværende representanter hva angår det aller meste og jeg er forbauset over at ingen derfra har fått komme til ordet i som landets (ikke Legolands) representanter, noe som sterkt antyder at det hele handler om noe helt annet enn klima.
  Alternativt at vi faktisk bor i Legoland, da er det hele helt normalt.

  Jeg håper de virkelige Autoritetene fra Klimarealistene kan bruke noen sekunder på å utrede denne saken og forsikre oss klimakatastrofe-skeptikere og politiker-skeptikere om at verden ikke har gått av hengslene, kollapset til et bittelite sort hull av dum og enda dummere og kun finnes i eventyrbøkene, evt. Legoland! 😉

  Da håper jeg denne lille epistelen vil avklare de seriøse anliggender som jeg er sikker på at mange andre også sliter med!

  På forhånd takk!

 4. Tilgi meg om svaret allerede er lagt ut uten at jeg har sett det, men hvis ikke så er tilfellet, hadde det vært interessant å få en link til selve svarbrevet.

  Jeg tviler ikke på Stangs gode oppsummering, men om det faktisk svares slik artikkelen ovenfor forteller , sitat: » Nybø hevder her at det ikke er de beste argumentene som er avgjørende, men hvem som fremsetter argumentene. Ifølge henne er Klimapanelet den autoritative kilden til kunnskap om klimaet. Klimapanelets anbefalinger skal derfor være retningsgivende for regjeringens politikk. » – ja, så er det oppsiktsvekkende.

  Dette betyr da at Regjeringen nå har bekjentgjort at grunnlag for norsk utenrikspolitikk på klimafeltet ikke styres av egne vurderinger foretatt i Norge og konkludert av norske myndigheter , men av FNs klimapanel. Grunnlag for norsk politikk er flyttet fra regjeringskontoret – , fra Stortinget – og til et internasjonalt organ. Og av resultatet av de tautrekkinger som i dette politiske teater ( med tilhørende stormaktsinteresser) finner sted for å presentere en klimafasit. Slik delegering av vurderingsmyndighet for sentrale forutsetninger for egen nasjonal politikk, vekk fra både Cicero, Klimarealister , våre universiteter og forskningsinstitusjoner samt eget departement, vil langt på vei være grunnlovsstridig, og det hadde vært interessant å lese hvordan kunnskapsministeren formulerer en slik delegasjon av definisjonsmyndighet. Her fraskriver kunnskapsministeren seg muligheter til at vi i Norge kan ha egne naturvitenskapelige oppfatninger. De skal fastsettes i FN. Punktum.

  Når alt dette er sagt så er jeg ikke det minste overrasket .

 5. Kan man egentlig forvente kunnskap og selvstendig tenking av en politiker?
  Det er virkelig bedrøvelig at det ikke er plass til motforestillinger i en politikers hode. Ny læring er visst umulig, man forblir ved rigid, subjektiv tolkning av nye hendelser. En politiker stiller ikke spørsmål til sin forståelse, dermed vil hun ikke klare å revidere sine oppfatninger. Mao. Ingen læring finner sted.
  Jeg hadde forventet noe mer av en kunnskapsminister!

 6. Ikke noe å forundres over. «Klimatrusselen» er uovertruffent det beste skattleggingsprojekt siden avlaten. Ullent og uklart. Mer drevet av politikere enn videnskapsmenn, de bare sitter på lasset.

 7. Et tragisk svar fra Nybø sett ut i fra synspunkter om vitenskap og folkeopplysning. Men et ærlig svar ut i fra at det er politikerne som har regien og utnevner fagpersoner. Mer bukk og havresekk kan det ikke bli. Og det følger samme opplegg som i sur nedbør, ozon, kjønnsforskning mm. Vi ser jo påvirkningen gjennom myndighetenes inngrep i IPCC-prosessene som det nevnte tilfelle vedrørende å fjerne referanser til 1930-årene, men også i 2014 da fem land deriblant Norge, UK intervenerte for å få sterkere formuleringer om alarmerende effekter – og lykktes. Med den følge at prof. Richard Tol trakk seg. Og 1930-årene er eliminert fra mediene og politikernes omtale. Bevis godt nok før fossile utslipp kunne ha noen praktisk betydning.
  Men hvorfor fikk Nybø i oppgave å svare. Det er KMD og Elvestuen og tilhørende direktorat som kjører løpet innen klima. Har dette en interessant tolkning?

 8. At det ledende organet for norsk Klimaforskning og Klimaautoritet er CICERO, senter for klimaforskning i Oslo, stiftet av ingen ringere enn Gro Harlem Brundtland og nå ledet av ingen ringere enn Krisitin Halvorsen sier jo absolutt alt man trenger å vite om standarden på denne Klimaautorieteten og Klimaforskningen. Vitenskapelig betyr det mindre enn null og niks. Det som disse folkene holder på med er ingen ting annet enn klinkenede klar polariserende politikk. Alle resultatene og holdningene tyder på det samme. Inntil CICERO blir lagt ned og begravd som et politisk organ, så kan man bare glemme å få noen åpen debatt om klima og klimakunnskap i Norge.

  • Det bør også nevnes at klimainvestor Jens Ulltverdt-Moe er styreleder i CICERO

 9. Dette er jo dagens orden når det kommer til klimavitenskapen, den er erstattet av pseudovitenskap og politikk. Man er ikke ute etter hva den objektive, etterprøvbare, forskningen sier, men hva flertallet mener. Da blir det som vi oppfatter det, klimasaken er politikk og ikke vitenskap…

 10. I svaret fra kunnskapsminister, Iselin Nybø fremgår klart at hun ikke er ekspert på klimarelaterte problemstillinger og derfor da heller ikke har kunnskap nok til å velge side på vitenskapelig grunnlag. Men velge må hun tydeligvis som politiker og faller lettvint ned på slurvet fra FN, hvor alle såkalte eksperter jatter i takt med feilaktige utgangspunkt som rettesnor på vesentlige punkt. Etterhvert kommer nå flere røster med i koret og hele IPPC begynner å kalve tilhengere! At ikke Iselin Nybø i en slik situasjon prøver å skaffe seg litt variert kunnskap til den dagen det rakner fullstendig for FN og dommedagsprofetene, får hun ta på sin kappe, men fallhøyden hun dermed opparbeider seg kommer til å bli av den sorten som i gamle dagen virkelig fikk betegnelsen skam!

 11. Nybø skriver at Norge forholder seg til klimapanelet og rapportene som blir utarbeidet der.
  Det er i overkant når dette er arbeidsmetodikk deres:

  The IPCC does not carry out original research, nor does it monitor climate or related phenomena itself. Rather, it assesses published literature including peer-reviewed and non-peer-reviewed sources.

  • Når man i tillegg tar med IPCC’s mandat, og uthever teksten «non-peer-reviewed sources» så blir jo galskapen komplett.
   Vår kunnskapsminister driver kun tåkelegging.

   • Når konklusjonen står fast uansett innvendinger og hun kan ingenting. Så har hun store problemer.
    Og så får hun sparken hvis hun motsier vår store statsminister. Tenk på skattene og avgiftene.

 12. Klar melding her om at det er politikk og konsensus som styrer. Det syntes også klart at ‘skeptisk’ klimavitenskap preller av som vannet på gåsa. Kanskje på tide for klimaskeptikere å gå inn i politikken og gjennom det få tilgang til virkemidler slik at kampen om klimavettet kan bli mer likeverdig.

 13. Snart på tide å gå til retten og forlange dokumentasjon.
  Svaret ( oppvarmingen ) foreligger og er klargjort for folk i landet til det kjedsommelige, men hvordan svaret er fremkommet er tåkelagt og trenger en forklaring -fra hvem ? Hvem er ansvarlig i Norge ? Retten er uavhengig av politikk ifølge vår riksadvokat.
  Ref. bla. saken mellom Michal Mann og Timothy Ball i Vancouver Canada.

  • Det er flere sider ved tanken om å gå rettens vei for å avgjøre en vitenskapelig teori.

   Ville det være et nederlag i troverdigheten til vitenskapen som sådan dersom man må gå til rettssak for å oppnå en objektiv vurdering av jurister i rettsalen for å få en konklusjon?
   I utgangspunktet er det jo vitenskapen og forskerne som sådan som skal stå som garantister for at man har kommet frem til en objektiv konklusjon – noe annet ville jo være pinlig.

   På den annen side bør man ha lett forståelige og klare bevis, nok til å kunne kryssdokumentere i en eventuell rettsak mot fanatiske aktivister og politikere som har basert hele sin karriere på at «menneskeskapt global oppvarming» er virkelighet og bakkes opp av 97% av «all vitenskap», som det etterhvert så overbevisende heter.

   Så langt jeg kan se ligger det tyngste bevismaterialet i «Climategate» – e-mailene hvor denne gruppen klimaforskere selv viser hvordan de diskuterer forskningsjuks for å oppnå en forutbestemt konklusjon , hvordan de planlegger å sparke redaktører som tar inn artikler som er kritisk til IPCC og inntar aktivistrollen for å påvirke politisk.

   Tror jeg har lagt inn denne granskningsrapporten tidligere – men her er en del e-mailer som forteller ting i klar tekst – sortert i kategorier fra side 38 og utover :

   https://www.inhofe.senate.gov/download/?id=ce35055e-8922-417f-b416-800183ab7272&download=1

   .
   Like før E-mailene ble sluppet holdt Christopher Monckton en serie foredrag , hvorav noen ligger på YouTube, ser man på foredraget fra St Paul med slides , så viser dette at man allerede visste mye om hva som var galt , e-mailene ble bare en bekreftelse på at Moncktons påstander var korrekt.

   Derfor satses mye energi og enkle forklaringer på bortforklare e-mailene – se ikke minst Skepticalscience om luftige forklaringer for sitt publikum.

   Mange av de som pusher klimakatastrofer med jordens undergang til følge – om 12 år er siste utrop -vet selvfølgelig at den teorien de bygger på ikke holder når fokus kommer på dokumentasjonen.

   Uten å være særlig synsk ser jeg i glasskulen at alle krefter vil bli satt inn på å forhindre at det oppstår diskusjon og rettssak om en svak klimateori.
   Klimateoriens portvakter vil sørge for øredøvende taushet om plagsomme spørsmål.

   Pr i dag finnes det ikke noe politisk alternativ som våger å sette spørsmålstegn ved det reelle omfang og effekt menneskeskapt CO2 egentlig har på verdensklimaet – og hva klimafølsomheten egentlig er.

   Til slutt , David Evans har en video «Politics of Global Warming» som stiller en del spørsmål.Selv om videoen er noen år gammel er spørsmålene like aktuelle og relevante i dag:

   https://www.youtube.com/watch?v=3NZuh4_A5kw&t=46s

   Er det noen som har den fulle teksten i det såkalte «klimaforliket» politikerne har inngått?

   • Hei Carl Wilhelm
    Bakgrunnen for mitt forslag bygger på en artikkel/debattinnlegg jeg hadde i papirutgaven av Rogalands Avis ( Dagsavisen) 30.09.19 med tittel «Det brysomme klimaet».
    Har en sak gående med Pressens Faglige Utvalg om avslag på samme artikkel i Stavanger Aftenblad.
    Mener det er relevant å be om forklaring på påstått «menneskelig oppvarming av kloden» – Tenker da på de modellene og forutsetningene som legges til grunn som bevis – og som det henvises til. De må da vel være enkle å forklare siden svaret er så konkret overfor folket ?! (selvom forskere i Norge sier at de bygger på «en enormt kompleks ligning»).
    At de feiler viser jo dagens målinger.
    Siden intet kommer frem i pressen om dette – så er vel retten neste steg ?

   • Fikk publisert et innlegg i Rogalands Avis – papirutgaven 30 September ( Dagsavisen ) . Der finner du bakgrunnen for mitt syn

 14. Det er sjelden vi ser uttalelser som er mer direkte i konflikt med Den Vitenskapelige Metode enn denne fra vår øverste velorienterte klimapolitiske ekspert (sort of).

  «Kunnskapsminister Iselin Nybø (foto: Stortinget) avviste dette i svarbrevet. Nybø hevder her at det ikke er de beste argumentene som er avgjørende, men hvem som fremsetter argumentene. Ifølge henne er Klimapanelet den autoritative kilden til kunnskap om klimaet. Klimapanelets anbefalinger skal derfor være retningsgivende for regjeringens politikk.»

  Mektige Moses! Dette var en av de bedre og mest representative budskap jeg har hatt gleden av å lese fra maktapparatets irrganger.
  Som Mark Twain sa det :»La endelig ikke fakta komme i veien for en god historie.» Eller som her «god politikk», nemlig den man har satset karrieren på.

  Her er Richard Feynman med sin krystallklare formulering og sunne fornuft som vel de fleste har sett – men verd å repetere:

  https://www.youtube.com/watch?v=0KmimDq4cSU&t=295s

 15. Kunnskapsministeren skriver at «i vitenskapen får et argument eller synspunkt tyngde etter kvaliteten på den forskning som ligger bak». Men hvordan vil hun da vurdere «kvaliteten»? Hvordan vurderer hun for eksempel kvaliteten på en værmelding? Hva om både YR og Storm varsler sol når det blir regn? Da hjelper det ikke om det var «konsensus» mellom værmeldingene. På samme måte må man vurdere kvaliteten på klimamodeller. Det er etter hvert blitt ganske klart at klimamodellene er ubrukelige til å forutsi fremtidig klima. Men FN vil visst at alle skal akseptere et «worst case» senario som har veldig lite å gjøre med virkeligheten. Verden skal tvinges inn i store karbon-kutt med store negative konsekvenser for mange, ikke minst fattige som må betale langt mer enn de burde for strøm. I tillegg vil karbon-kutt ha forsvinnende liten effekt på middel-temperaturen i verden.

 16. Korrupsjon på norsk vil jeg kalle det. Nå bør Klimarealistene inn i politiken på en eller annen måte før de kjører dette landet utenfor stupet. Klimagalskapen har ingen ende.

 17. Myndighetene i Norge prøver å stoppe utslipp av CO2 i atmosfæren ved å beskatte CO2. De tror da at de minsker drivhusgasser i atmosfæren ved å redusere en livsviktig gass som alt grønt trenger for å leve. Fjern CO2 og se hva som skjer med jorden, ikke bli forundret om hele jorden dør.

  Hva med «Milankovitch Cycles« – la oss se om norske myndigheter klarer å stoppe jordens klimatiske variasjoner på grunn av disse forandringene også – med en «liten ekstra» skatt?

  https://youtu.be/4GUcn07enz4

  • I klimasirkuset er det nesten umulig å forstå helheten og målsettingen uten å ta med politikken. Klima er så langt jeg kan se brekkjernet som skal bryte Agenda 21/Agenda 2030 på plass – «and making monkeys out of us».

   Det er kanskje litt urettferdig å iberegne hele «venstresiden» som klimaaktivister – som ikke forstår begrensningene for CO2 i atmosfæren til de grader at den kan påvirke det globale klimaet med katastrofale konsekvenser – pluss en del rent elementære mangler ved IPCC`s fremstilling av klimavitenskap.

   Mange på «venstresiden» er selvfølgelig fullstendig klar over hvordan dette er konstruert , men tar ikke opp temaet åpent – av forskjellige årsaker.

   Uansett , mulig jeg har lagt ut Agenda 21/Agenda 2030 tidligere , tror ikke den finnes på norsk i full tekst – i all sin politiske prakt – men her er den mest oversiktlige varianten som rommer ca. 350 sider byråkratisk poesi, pakket inn som velmenende prosess som skal beskytte oss alle – om hvordan menneskeheten som sådan skal bestyres av kompetente wise guys som vet andres beste bedre enn vi selv – som vi ser griper dette inn i alle tenkelige deler av et menneskes liv og menneskenes gjøremål.

   Eposet er delt inn i 40 kapitler som er relativt oversiktelig etter hvert som de nye punktene og krisene skal dukke opp og forkynnes med alvorstyngede fjes.

   Det er så enfoldig at her fornemmes ikke nettopp Dostojevskij eller Kafka , snarere skulle man tro små barn hadde kludret dette sammen :

   Aktuelt i øyeblikket er forøvrig å bruke barn i klimapresset mot godtroende mennesker – her er fremgangsmåten dekket i kapitel 25:

   https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text

   En ting til min inspirasjon : Jeg stoler ikke lenger på politikerne , jeg har smartmåleren deres på veggen!

Kommentarer er stengt.