Kostbar symbolpolitikk

Forfattet av Rögnvaldur Hannesson, Professor emeritus, Norges Handelshøyskole.

Den 9. april meldte E24 at Norges vassdrags- og energidirektorat hadde anbefalt at Equinor får tillatelse til å elektrifisere Troll og Oseberg. Dette er enda et eksempel på en kostbar symbolpolitikk. Osebergfeltet har produsert olje fra 1988, mens Troll har produsert siden 1995 som ett av våre største gassfelt, med noe olje i tillegg.

Virkningsgrad null

Først til virkningsgraden. La oss anta, kjære leser, at du tror vi står overfor en klimakrise. La oss også anta at det har noen betydning i den sammenheng hva Norge gjør og ikke gjør. Likevel er denne foreslåtte elektrifiseringen fullstendig meningsløs.

Hvorfor det? Den foreslåtte elektrifisering vil erstatte den gassen som brukes for å produsere elektrisitet på Troll og Oseberg med strøm fra land. Den gassen som spares på denne måten blir så sendt til det europeiske kontinent hvor den brennes opp. Fra et klimasynspunkt er det fullstendig uten betydning om denne gassen brennes på norsk sokkel eller et annet sted. Dette tiltaket tjener ene og alene det formål å pynte på Equinors og Norges utslippsregnskap. Det er en mager og kostbar trøst selv for dem som måtte mene at utslipp av klimagasser er et stort problem.

Kostnad 8,7 milliarder

Og hva koster så herligheten? 8,7 milliarder, opplyser E24. Og hvem betaler? Du og jeg og resten av Norges innbyggere. Det er nemlig slik at Equinor kan trekke disse kostnadene fra inntektene fra sokkelvirksomheten før de ilignes skatt. Summen av selskapsskatt og petroleumsskatt er 78%. Altså kan skatten reduseres med 6,8 milliarder. I tillegg får Equinor en ekstra avskrivning, såkalt friinntekt, på 20,8%. Den er god mot petroleumsskatten, som nu er 56%. Det gir en tilleggsreduksjon i skatt på 1,0 milliarder. Dermed er den samlede skattereduksjon for Equinor kommet opp i 7,8 milliarder, nesten hele kostnaden for elektrifiseringen. Equinor trenger således ikke å bry seg noe særlig om kostnaden for denne symbolpolitikk. Men du og jeg bør da være tilsvarende mer bekymret, for dette betyr en tilsvarende reduksjon i statens skatteinntekter. Og det beløpet kunne komme godt med i disse tider da koronatiltakene er i ferd med å sprenge et stort hull i norsk økonomi.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Det blir stort minus i det nevnte regnskapet. Produksjon og legging av kabler betyr generering av massevis av co2. Gruvedrift, smelting av kobber, produksjon av kabler og transformatorer. Noen (mange) vil tjene mye penger på leveranser til dette prosjektet og det er sannsynligvis derfor det får slik støtte.

 2. Takk for den. Man blir jo helt tom innvendig og stum – er de helt lobotomerte…det er så uintelligent at man får vondt. Det er jo ikke rart at det er vanskelig å drifte AS Verden nogen lunde optimalt og kosteffektivt. Verden er stapp full av folk som skal mene noe bare for å mene noe og selvfølgelig politisk korrekt så man slipper å tenke selv eller i det hele tatt gjøre seg en konsekvensanalyse.

 3. Det tragikomiske i saken er at hele tiltaket skjer fordi man har glemt (eller valgt å overse) prinsippet om at forurenseren betaler. Ifølge dette prinsippet skal kostnader som påføres av forurensning som følger av fremstillingen av et produkt (i dette tilfellet olje og gass) betales av forurenseren, som alltid er identisk med forbrukeren av produktet. I praksis betyr det at utslipp som følger av produksjon av olje og gass i norske farvann, skal tillegges forbrukerlandets utslippskvote og ikke produsentlandets. Norske myndigheter kom imidlertid på 90-tallet frem til den konklusjon at fordi Norge i så fall ville bli noe bortimot utslippsfritt, valgte man (dvs. Regjeringen representert ved Miljøverndepartementet (etter innstilling fra SFT)) for syns skyld å regne alle utslippene på norsk sokkel inn i Norges bidrag til de globale CO2-utslippene, slik at også vi skulle ha et klimaproblem å hanskes med i internasjonal politikk. Dette er et forhold som både politikerne, byråkratene og mediene er svært påpasselige med å fortie.

 4. Denne artikkelen mislikes nok sterkt av totalitarismens utøvere og tilhengere. To forhold kan brukes mot forfatteren.
  1. Emeritus, egentlig pensjonert. Ergo nådd en alder da evnen til å forstå nåtiden er sterkt nedsatt.
  2. Har ikke bakgrunn i klimarelatert forskning eller vitenskap. De eneste som kan godkjennes som sanne talsmenn for klimaet, er de som bekjenner seg til klimaismens trosartikkel: Vi har en klimakrise og den er menneskeskapt.
  Man kan håpe at det tennes en liten gnist av tvil hos dem som stoler blindt på at IPCC sin klimamodell, hvis man våger å tenke tanken på vettløs bruk av våre fellesmidler. 8,7 milliarder for å flytte et relativt beskjedent og stedlig forbruk til andre forbrukere.
  8,7 milliarder er bare en liten del av hva Storting og Regjering har bevilget til klimatiltak innenlands og gavmildhet til FN og organisasjoner som hevder å ville redde fra dommedagslignende tilstander.

 5. I tillegg til alt dette forbrukes det vannkraftprodusert elektrisitet som ellers hadde vært tilgjengelig i landbasert virksomhet og i husholdningene. Denne må erstattes – og av hva da? Vindkraft eller importert kullkraft?

 6. Bra og konsis artikkel. Produksjon av metaller til nødvendig infrastruktur er ganske riktig svært energi intensivt. Alene knusing av berg for at ekstrahere metallrike mineraler krever enorme energimengder, og utgjør langt størsteparten av energi konsumet ved en gruvedrift. I tillegg er det økt CO2 produksjon som resultatet av «tapt» energi fra hydroelektriske kraftverk. Den energi det er nødvendig for at drifte et olje/gas felt, må nødvendigvis tas fra andre konsumenter, om de må skifte til fossile energi produsenter. I.e. netto regnskapet, kan føre til økt CO2-produksjon.

 7. Virkningsgrad for klima og miljø mm er negativ:
  1, det er et betydelig ekstra energitap / CO2 utslipp å pumpe denne gassen til Europa.
  2, Det er et betydelig ekstra energitap å transportere strøm. Det må være landstrøm i tillegg. Landstrøm som til 80% er kullkraft/olje etc fra Europa, ref NVE varedeklarasjon av strøm i det norske nettet. Samt den vannkrafta vi har er solgt med opprinnelsesgaranti til Europa. Den samme kan da vitterlig ikke selges og brukes igjen og igjen slik vi ser fra strømleverandører, elbil promotering som null-utslipps-biler, elektrifisering av oljeplattformer mm. Det blir å erstatte ren gasskraft på plattformene med kull, olje, atom-kraft. Eller erstatte en ren bensin/dieselbil med en som går på kullkraft/atomkraft mm.
  3, Å bygge og drifte vindkraft anlegg, hav/land, er en skitten industri for natur, fauna og miljø. Massedrapsmaskiner av fugler og insekter. Tonnevis med mikroplast fritt ut i naturen, erosjon av turbinblader pga salt, partikler, regn, hagl, isdannelse mm. Kjemikalier for rengjøring av turbinblader fritt ut i naturen. Uten slik rengjøring går turbinvirkningsgraden betydelig ned, reduksjon i størrelse 50%.
  4, Betydelig påvirkning av lokalt vær, mer skydannelse, turbulenser mm.
  5, Råvarer for bygging er metaller, bla ulike sjeldne jordarter. Oljeprodukter / plast, ulike malings-systemer korrosjonsbeskyttelse, giftige maling-systemer som dreper / hindrer algevekst og groing, over og under vann.

  Å kalle dette en «Park, havvindpark» er en tildragelse en bare kan forestille seg bakgrunnen til. Dette er ingen «Park» men et særdeles skittent industrianlegg enten det måtte være hav eller på land.

 8. Stoltenbergs månelanding har kostet milliarder av kroner. Mange stiller seg tvilende til dette prosjektet. Nå må pengene brukes til prosjekter som kan få Norge inn på et mer framtidsrettet spor. Vi må bli mer selvberget der vi må kunne takle utforsette kriser enten det gjelder mat, medisiner eller militær krise. Subsidier til vindmøller og elektrifisering av oljeinstallasjoner er ikke lønnsomt. Forskning må til for å satse på mer selvstendighet, for eksempel hydrogen eller smarte løsninger innenfor landbruk. Vi har rimelig strøm som kan brukes til gode prosjekter. Når samfunnet skal ut av denne krisen, må politikken nullstilles. Bompengene på riksveiene må avskaffes. Det er som å kjøre med bremsene på, og forårsaker dyrere produkter. De som har stått midt i kampen i denne tiden må få en ekstra god pengepåskjønnelse som takk for innatsen. Videre har statsbudsjettet mange store og små utgifter som kan reduseres kraftig. For en Regjering må det være riktig å benytte denne nye situasjonen til å forene folkene mest mulig.

 9. «Omstridt» dokumentar av Michael Moore ligger gratis på YouTube for 30 døgn , klimalobbyen raser – her har for en gangs skyld Michael Moore tatt tak i et interessant tema.
  her hjemme har ledelsen i organisasjonen ZERO reagert – Marius Holm , ZERO uttaler med faglig tyngde;

  quote fra ABC Nyheter
  «Han har ikke sett Planet of the Humans, men han har lest flere omtaler og anmeldelser av filmen.

  – Basert på argumentene du refererer til og det jeg har lest om filmen, er den full av gjentakelser av eldgamle argumenter som har eksistert i 20 år. Filmen føyer seg inn i rekken av ulike propagandafremstøt mot fornybar energi. Store analysemiljøer er klokkerklare på at sol, vind og fornybar kommer til å dominere energimarkedet og gi store utslippskutt i årene som kommer. Ser vi hvor verden går hen, går det riktig vei, sier Holm til ABC Nyheter.»
  close quote

  Denne er verdt å se , siste del er kostelig med plagsomt spørsmål om hvordan 350.org blir finansiert, her er videoen:
  https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE&feature=emb_title

  mer enn 26.000 kommentarer – mye med ukvemsord fra de som ikke tåler å bli motsagt i sin klimatro.

Kommentarer er stengt.