Klimarapport fra IPCC-tåkeheimen

Klimaindustrien har med fanfare lansert del 3 av sjette hovedrapport 4.april, omtalt i VG her, i Aftenbladet her, og i NRK her. Dette er en politisk rapport, som forutsetter at påstanden om menneskets påvirkning av klima fra delrapport 1 er korrekt, en påstand som er usann. Ordet klimakrise finnes ikke i noen av rapportene, det er noe media har diktet opp selv.

NTB-foto fra mandagens lansering av klimarapporten, eller del 3 i klimatestamentets sjette bok.

Klimaindustriens mål er Putins mål

Dette er formulert skremmende klart både i media og i rapportene: «Fossil energi må inn i solnedgangen, mens fornybar-revolusjonen må rulle videre.» Vesten skal altså omstille seg ved å nedlegge egen pålitelig og lønnsom energiproduksjon fra kull, olje og gass, og heller satse på upålitelig og ulønnsom energiproduksjon fra sol og vind. Mens ikke-vestlige land skal få gjøre hva de vil så lenge de selv vil.

Dette budskapet har Russlands Putin solgt inn til vesten via grønne NGOer i over et tiår. De samme NGOene og ymse grønne politikere som nå får uttale seg fritt til alskens medier uten at det er mulig å motsi dem.

Målet i Kreml har vært å gjøre vesten mest mulig energiavhengig av Russland. For Vindmølle-oligarkene er dette søt musikk, for folk flest er dette gift som mest synlig serveres i månedlige strømregninger.

Klimaindustriens budskap er nå lett å kjenne igjen som noe vesten ikke er tjent med å gjennomføre. Mens resten av vesten nå omstiller seg i en helt annen retning: planlegger å fyre opp atom- og kullkraftverkene, samt «utsette» klimamålene for å kunne ta seg av en særdeles påtrengende krise: krigsforbryteren Putins herjinger i Ukraina, så er det offisielle Norge fortsatt inne i klimatåkeheimen.

2022 – det sjette året med global nedkjøling

Også naturfaglig feiler denne tredje politiske delrapporten. Vi er i det sjette året med nedkjøling, og fortsatt i den samme varmepausen klimapanelet beskrev i femte hovedrapport fra 2013/14, en varmepause som startet i året 1998 etter ca to årtier med kraftig oppvarming. Alle burde forstå at hvis det er våre utslipp som har forårsaket dette, så finnes det ingen naturlov som får vår CO2 til vekselvis å varme opp, ikke endre eller å kjøle ned kloden vår.
De som kan det naturfaglige – ikke inkludert forfatterne i denne tredje delrapporten – mener at temperatur på kloden vår i hovedsak styres av endringer i solaktivitet og skydekke, med ubetydelige bidrag fra et tresifret antall ikke målbare påvirkningsfaktorer.

Når NRK siterer Jim Skea: «Det er nå eller aldri hvis vi vil redusere den globale oppvarmingen til 1,5 grad. Uten umiddelbare og kraftige utslippskutt på tvers av alle sektorer, blir det umulig», så er dette politikk, i tillegg til at setningen er usann.

 • Det er ikke observert at våre utslipp til dagens atmosfære har en målbar påvirkning på temperatur
 • Det finnes ingen troverdig forskning som viser at oppvarming til 2 grader har negative effekter.
 • Økonomisk forskning (Nordhaus, Lomborg) viser at oppvarming til 6 grader har bagatellmessig virkning på klodens økonomi i forhold til alt annet som påvirker økonomien.

Modellert, ikke observert oppvarming

(Red.anm. nytt avsnitt 5.april 12.40) En sentral påstand som villeder er at vi med de innmeldte kutt i Parisavtalen, skal være «på vei mot en global oppvarming på 2,8 grader i slutten av århundret.»

Dette er en modellert oppvarming basert på politiske modeller med uriktige premisser. Den observerte oppvarming i dette århundret ifølge Klimapanelets forrige hovedrapport angir en observert pausetrend på 0,04 grader pr tiår. Trenden er ikke statistisk signifikant og det er uklart hvor mye av dette som bare er støy i observasjonene. Vi er altså i beste fall på vei mot en helt harmløs global oppvarming på 0,4 grader – reellt sett en klimaforbedring – i slutten av dette århundret.
I verste fall står vi ovenfor en svak avkjøling dette århundret, i og med at internasjonal solforskning peker på et solminimum i 2040-årene og muligheten for et noe kjøligere klima i 3-5 tiår. Verken solfysikere eller geologer har fått bidra i denne typen klimarapporter, med den følge at faktagrunnlaget for klimapolitikken ikke er naturvitenskapelig troverdig.

FN-leder Guterres som lystløgner ?

NRK siterer FN-leder Guterres slik: «Guterres kaller denne siste klimarapporten et «skammens dokument» og sier enkelte regjeringer og selskap lyver om sin innsats.»

Men virkeligheten er at det er Guterres selv som burde skamme seg, ikke bare over sin innsats som løgner i dag, men også over sin tidligere innsats for klimaindustrien. Han har tidligere solgt inn til naive medier stigende havnivå og katastrofe for koralløyene i Stillehavet, mens virkeligheten er at det store flertallet av disse øyene enten har opplevd et voksende areal, eller er stabile i forhold til siste 80 år med havnivåstigning.

Omslag fra TIME magazine, med en av Guterres eldre klimaløgner.

I tillegg burde et stort antall journalister og redaktører i Norge skamme seg over egen naivitet og eget samrøre med en kvasireligiøs klimabevegelse som aktivt arbeider for vestens energi-undergang.

Med de siste dagers nyheter fra Ukraina har klimaindustrien og deres medieklakkører vært lite heldige med lanseringen av det nyeste dommedagsvarselet i klimatestamentets sjette bok.

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. Bra innlegg Geir. Det er på tide å sette navn på NGOene som har fått penger fra Putin. Få trollene frem i lyset!

 2. Det er ikke tilstrekkelig å påstå at Putin står bak det som skjer. Det må sannsynliggjøres og bevises. Jeg kan ikke se at det gjøres her. Tvert imot mener jeg det er mer sannsynlig at det er WEF (Verdens økonomiske Forum) som står bak, en organisasjon som lenge har arbeid for at verden underordnes en overnasjonal regjering. Klima-saken er et av tiltakene for å få til dette, men det er utilstrekkelig fordi temperaturen ikke stiger lenger.

  Korona-krisen var et mer hensiktsmessig tiltak for det samme formålet. Og krigen i Ukraina gjør Putin til et hatobjekt nr. 1 hvis en glemmer alle krigene som USA/Nato har stått bak og fortatt fører (eks. Irak/Syria/Afghanistan osv) og hvis en overser at Ukrinakrigen har vedvart i 8 år og ikke i 6 uker.

  Jeg mener at en skal være forsiktig med politiske koblinger som ikke holder vann, slik jeg mener denne er.

  Knut Lindtner

 3. Det er all grunn til å spørre «qui bono», ja. Og da leder sporene til Bl.a. Rus.

 4. I IPCC sin modellverden ( Bern) kom den menneskeskapte klima-synden til verden med fossile CO2 tilskudd. Det var som om kloden var mett allerede i året 1750 selv med et lavt CO2/nærings innhold i atmosfæren. Diagnosen som IPCC gav verden etter møtet i Rio i 1992 var pustebesvær, forstoppelse og feber. Kosttilskuddet beløper seg nå til ca. 4,5 % og diagnosen er bla. at 15,2 % av fossil CO2 i modellen er uønsket og blir dermed dømt til evig opphold og fortapelse i modell-atmosfæren. Observasjoner sier derimot at pasienten er grønn og frisk som aldri før og temperaturen er faretruende langt under den som er foreskrevet. Verden trenger derfor en ny doktor som bryr seg om miljø, fattigdomsbekjempelse og sosial utvikling som meningen var opprinnelig med Brundtlandkommisjonen. Kanskje den nye doktoren kan bli inspirert av den gamle Østens og nå Vestens populære Yoga lære som predikerer at næringsinnholdet via luften vi puster inn (Prana) og tilhørende pusteteknikk er særs viktig for menneskers helse – tilsvarende som CO2 nivået er det for klodens helse og biologiske mangfold.

Kommentarer er stengt.