«Klimaprognoser – hva kan vi stole på?»

Dette er tittelen på tirsdagens klimaforedrag på Bekkestua bibliotek. Foredragsholder Dr. Phil. Kjell Stordahl er ekspert på langtidsprognoser, og han har sammenlignet 30 års «klimaprognoser» med målt oppvarming. Det går ikke mot en klimakrise, og klimapanelets projeksjoner og prognoser har vist seg å feile markant.

Møtet blir videofilmet og lagt på Klimarealistenes YouTube-konto, for de som ikke kommer tirsdag.

Kjell Stordahl er medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Han ble Cand. real (statistikk) ved UiO i 1972 og tok sin Dr.philos i langtids-prognoser ved NTNU i 2006. Han arbeidet i Telenor i 40 år med å analysere telekommunikasjonsmarkedet med fokus på ny teknologi og prognoser for markedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Han har bred forskningserfaring og har publisert nær 200 artikler i internasjonale tidsskrift og på internasjonale konferanser. Han har skrevet 15 populærvitenskapelige artikler på forskning.no hvorav flere om IPCCs globale temperaturprognoser.

Kjell Stordahl har også forfattet en rekke Klimanytt, KN241 om ekstremvær, KN209 om dødsfall ved katastrofer i Norge, KN208 om dødelighet og oppvarming, KN203 om trender for globale orkaner, KN124 om trender for naturskader i Norge, og flere andre.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Indonesia synker i havet på grunn av overdreven bruk av grunnvann. Dette fører til lokale oversvømmelser, noe som Deutsche Welle sier skyldes klimaendring og havstigning. Vil Indonesia slutte å synke i havet hvis Norge stenger oljebrønnene i Norrdsjøen ?

Kommentarer er stengt.