Klimapolitikken forsterker bankkrisen

Siste ukes bankkrise i USA og Europa har flere grunner, men her er en nesten ingen vil snakke om – klimapolitikkens grønne prosjekter som ikke har livets rett og hvor gigantiske tap påføres pensjonsfond, forsikrings- og bankvesen. Få tør å handle med vaklende banker, for det er som i forrige finanskrise, ingen vet hvem som har det som da het Svarteper-kortet, men som i dag heter bærekraft-kortet.

Silicion Valley Bank

Bare banknavnet sier det meste om kundegruppen i denne Californiabanken, som i dag er fokusert på grønne grûndere som skal skape teknologiene bak det grønne skiftet. SVB sikret seg tidlig disse kundene og deres samarbeidende Venture-kapitalister med ekstraordinær god service og generøse betingelser, til tross for at mange av de nystartede selskapene hverken hadde inntekter, noe salgbart produkt eller noen som helst sjanse til å få kreditt i andre banker. Fra en sped start i 1983 med andre kunder utviklet SVG en grønn ukultur med fokus på å sikre seg kunder som levde av klima-havresekkene Bidens administrasjon satte ut med Infrastrukturloven (1921) og Inflasjonsredusjonsloven (1922) i et forsøk på å skape en klimaindustri som skulle få fart på det grønne skiftet. Det var i USA som i Norge, når staten satte ut havresekkene så kom bukkene løpende med ymse luftslott; Hydrogen, fangst og nedgraving av CO2-molekyler, batterier, sol, vind, el-infrastruktur osv, ad nauseam. Generøse subsidier til forbrukerne skulle samtidig lure befolkningen til å kjøpe alle disse luftslottproduktene.

Mens styret i SVB ble fylt opp med liberale donorer til det Demokratiske partiet, så sov bankledelsen i timen, i troen på et evigvarende lavt rentenivå og en stabil forutsigbar økonomi uten plagsom inflasjon. Når Bidens krig mot hydrokarboner og Putins krig mot frihet og demokrati i Europa snur opp ned på markedet hvor SVB har turbofinansiert grønne luftslott, så viser det seg at SVB ikke har sikret seg disponible likvider. Nyheten om bankens illikvide aktiva som måtte selges med tap fikk kundene til å flykte enda raskere fra en vaklende bank. (Jfr. Kimberley Strassels oppslag i WSJ).

Ingen større banker ønsket å ta i en regional bank med en så åpenbar grønn risiko og lånekunder uten inntjening. Det tok bare 48 timer før SVB var konkurs, og normalt ville alle innskytere med mer enn 250 000 USD på kontoen miste det overskytende.

Bidens grønne samrøre

Folk flest forstår at dersom SVB hadde vært en Texas-basert bank med oljegründere som den dominerende kundegruppen, så hadde Bidens folk gledet seg stort over en slik ønskelig konkurs. Men nå stod Bidens grønne kjepphester på spill og partiets donorer ville selvfølgelig ha gjenytelser for sine donasjoner. Så alle innskyterne i SVB ble reddet, og dermed kan mange av de grønne oppstartsbedriftene glede seg over at de ikke vil gå konkurs nå. Det vil først skje ved neste korsvei, som er neste grønne bank som med de beste intensjoner følger veien til bærekrafthelvete.

Skandalen stanser ikke der, for i San Francisco sitter Federal Reserve President Mary Daly, med ansvar for å sørge for at regionale banker ikke tar uakseptabel finansrisiko. Men Mary Daly og henne stab hadde ikke tid til slikt, engasjert som de var i arbeidet med å utrede klimarisikoen for finansbransjen og næringslivet i California. En woke finansregulator kan uansett ikke tillate seg å tukle med Bidens grønne kjepphester.

Grønn finansrisiko også i Europa

Investorene flykter nå i økende grad fra finansinstitusjoner hvor ledelsen har investert bærekraftig istedet for å ha investert forsvarlig, og i Norge med vår høye sigarføring på ikke bærekraftig bærekraft kommer vi før eller senere til å få en smekk.
Både Storebrand og Nordea har lenge skvaldret i vei om sin satsning på det bærekraftige uten noen hull i uvitenheten, sistnevnte med profet Thina Saltvedt (en konvertitt fra oljebransjen) som leder for avdelingen for såkalt bærekraftig finans.
En annen ekspert på bærekraftig finans her hjemme som allerede har vist hva bærekraftig finans betyr, er Ciceros styreleder Jens Ulltveit-Moe. Han har vært hardt rammet av bærekraftviruset og tapene over mange år var så store at alt måtte selges, inklusive selveste hovedkvarteret hvor Ulltveit-Moe forvaltet de siste smulene av en tidligere betydelig milliardformue.

Flere norske kommuner er eksponert for store tap når de oppskrytte batterifabrikk-luftslottene fordunster som dugg for solen. Det kan skje raskt, og det er bare 2 måneder siden et større batteriluftslott i UK gikk konkurs.
Den som har pensjonsmidler i såkalte grønne eller bærekraftige pensjonsfond bør komme seg ut fortest mulig med mindre man akter å ofre pengene på klimagudinnens alter (WSJ-illustrasjon).

Credit Suisse, den nest største banken i Sveits med mange svin på skogen, har sannsynligvis opphørt å eksistere før bankene i landet åpner mandag morgen. Et påtvunget ekteskap med (salg til) Sveits største bank UBS er på gang ifølge WSJ, med en 75 % rabatt på restverdien av Credit Suisse fredag. En likviditetsbestikkelse på 100 milliarder USD er neppe nok til å blidgjøre aksjonærene i de to bankene.

(Tillegg 20.mars kl 12.05) Statens oljefond eier 1,49 % av aksjene i Credit Suisse og 3,31 % av aksjene i UBS, og tar et betydelig tap på disse investeringene. Oljefondet hadde også en større beholdning av AT1 bonds i Credit Suisse ved årsskiftet, men kom seg senere ut med et ukjent tap før disse i weekenden ble skrevet ned til null.

Befolkningen betaler

Det er selvsagt slik at når banker må reddes av det offentlige på grunn av uansvarlig bankledelse, så er resultatet at befolkningen tar regningen. Og i neste omgang blir det færre redelige bankledere og flere uredelige bankledere, hvor sistnevnte vet at det offentlige også neste gang må ta regningen for deres uansvarlighet.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

 1. Geir,
  her er du inne på de sentrale energipolitiske kost-/nytteforhold som med naturlovenes nådeløse kraft før eller senere vil skremme ukyndige/rundtsnakkede politikere grundig opp fra sine forskrudde ideer om «bærekraft»:
  – De vestlige industrisamfunn er på full fart inn i et økende samfunnsøkonomisk sammenbrudd fordi vind og sol – de påstått bærekraftige alternativer til tradisjonelle energikilder – har en uakseptabelt lav virkningsgrad; er altfor ustabile, altfor kostbare, og har allerede lagt beslag på/rasert store landområder til økende protester fra sivilbefolkningen i en rekke land.

  De mest standhaftige «klimapolitikerne» gjør likevel fortsatt sitt beste for å dekke over at de strør stadig mer skattepenger over en død hest. Men markedslovene vil uvegerlig tvinge fram den triste sannhet etter hvert som politikerne har tømt kassa for å holde sine dysfunksjonelle «grønne» energikjepphester kunstig i live:
  – Moderne avanserte industrisystemer opplever selvsagt ingen «bærekraft» når dagens «grønne» energikilder er så dysfunksjonelle og ustabile og har så lav yteevne at det kreves et komplett back-up system basert på de forhatte – men stabile og pålitelige og rimelige – tradisjonelle energikildene (olje, gass, kull) for at ikke hele energisystemet skal bryte sammen.

  Kort sagt: Våre norske klimafanatikere og -posører må stoppes før de helt ødelegger over hundre års nøysom og samfunnsvennlig energioppbygging:
  – De norske kraftselskapene – med måpende og handlingslammede politikerne på sidelinjen – har fått fritt løpepass med utenlandskablene til å selge merverdien fra kraftverkene våre til utlandet over hodene på innbyggerne og næringslivet, og importerer Europas dyreste strømpriser i retur
  – Enda verre: Ineffektive vind- og solanlegg gjør at industri, næringsliv og naturmiljøer raseres i takt med utsalget av nasjonal strømproduksjon samtidig som alternativene sol og vind er rådyre og bare øker svikten og kostnadseksplosjonen i energimarkedet.
  – Rike Norge kan med sine svære subsidiepakker trolig likevel holde ut lengre enn de fleste med sin undergraving av et funksjonelt, rimelig og stabilt hydroelektrisk energisystem som skal erstattes av dysfunksjonelle, plasskrevende/naturødende og ulønnsomme vind- og solanlegg
  – Men andre moderne avanserte industriland som allerede balanserer på en økonomisk knivsegg kan selvsagt ikke leve lenge med primære energikilder som bare virker når Moder Jord legger godsiden til med stabil vind og sol 24 timer i døgnet

  Er det håp om at regjeringen her hjemme kan ta til vettet?
  Det kan heldigvis se ut som at regjeringen nå vil kutte ut en del av den mest selvskadende elektrifiseringen av sokkelen. Det vil være det første og mest maktpåliggende reparasjonsgrep mot skadene fra en internasjonale klimaposering som bare har skadet Norge og ikke har den minste miljøgevinst.

 2. Hehe,
  ja, jeg forholder meg lojalt til det stadig mer samfunnskritiske behov for å slå inn de siste spikrene i klimadårekisten -:)

Kommentarer er stengt.