Klimapanelets 1,5 C rapport slippes i dag

1,5 C er navnet på klimarapporten som har forårsaket et mediehysteri uten like de siste ukene, og hold dere fast, for denne uka blir enda verre med et klovneri uten like. 8.oktober er i år julekveld for alle klimakultister. Aktørene er hyperaktive for å skjule at Parisavtalen er i ferd med å bli stedt til hvile i langsom kino. Klimapanelet har havnet i kryssilden mellom et USA som har sagt takk og farvel, og en kjølende sol som har sørget for et fravær av global oppvarming siste 20 år. Her er det du trenger å vite om 1,5 C rapporten..

Bakgrunnen
Politikerne som var samlet på klimakirkemøtet i Paris vedtok spontant å endre 2-gradersmålet til 1,5-gradersmålet som en del av den uforpliktende Paris-avtalen (eneste forpliktelse er å delta på årlige møter hvor man leverer lister over uforpliktende tiltaksplaner). Den globale vekstindustrien med politiserte klimaforskere ble tatt på senga av dette vedtaket, men var glade over å få nye arbeidsoppgaver som sikret sysselsettingen de neste årene. Her hjemme har de troende jobbet hardt, og du finner en rekke oppslag hos Kristin Halvorsens Institutt for Klimapolitikk (Cicero).

Begge klimamålene er politiske konstruksjoner uten noen forankring  i klassisk naturvitenskap. .

Hva inneholder rapporten?
Det korte svaret er bare oppspinn, ledsaget av den samme klimaskremmingen mediene har drevet med i mange år. Hele prosessen baserer seg på klimamodeller som er programmert utifra forutsetningen at bare vår CO2 har vesentlig betydning for klimaet.

Hva som skjer ute i den virkelige verden ignoreres totalt av medspillerne i klimaprosessen, som stort sett dreier seg om å få tak i mest mulig av pengene til folk flest..

Fokuset i denne rapporten er på ekstremvær, og det man vil skremme med er en lang liste over såkalte ekstremværhendelser: Budskapet, eller evangeliet om man vil, er at man nå med tilbakelagt en grads oppvarming fra førindustriell tid, allerede kan se konsekvensene i form av mer ekstremvær, stigende havnivå og minkende arktisk havis, blant mange andre ting.


Konkrete løfter i rapporten

Rapporten lover oss konkret følgende effekter hvis temperaturene stiger en halv grad til fra 1,5 C nivået vi skremmes med, til det opprinnelige 2 C-målet – 1,5 C et nivå som er lavere enn for 1000 år siden, 2 C lavere enn for 2000 år siden, og for Norges var det ca 4 grader varmere enn nå under det varmeste årtusenet etter siste istid.

10 cm ekstra havnivåstigning, som skal være en trussel mot 10 millioner mennesker
Isfri sommer I Arktis minst ett av ti år ved 2 C, mens 1,5 C bare skal gi isfritt Arktis i 1 av 100 år.
70-90 % av korallrevene stryker med ved 1,5 C, 99 % dør ved 2 C.

Samset har en lengre liste over spådommer hos Cicero, men heller ikke han tør å spå i antall isbjørner som vil svømme rundt i det isfrie Arktis ved 1,5 eller 2 grader.

Det som ikke står i rapporten med klartekst, er at det bare er antall medieoppslag om ekstremvær som har økt. Selve ekstremværet er stabilt, og variasjonene i været er det mediene før beskrev som vår, sommer høst og vinter.

Det stigende havnivået er stort sett modellert med data som er unndratt innsyn, eller de faktiske forhold består av landsenkning regionalt grunnet uttapping av grunnvann, eller av økende ismengde i Antarktis som bidrar til havnivåsenkning. Siden 90 % av all landis befinner seg i Antarktis, er det ingen mulighet – for de som kan regne – for at den gjenværende landisen kan oppheve havnivåsenkningen fra isen i Antarktis. Uansett, variasjonen i UV-strålingen fra sola og skydekket er de styrende usikkerhetene i havnivåprognosene. CO2 kan ikke varme opp havet utifra kjent fysikk,..

IPCC-prosedyren like suspekt som før
Prosedyren på klimamøtene er like Kafkapreget som før. Man hevder forskerne i arbeidsgruppe 1 arbeider selvstendig, men innrømmer at myndighetene i de grønneste landene påvirker prosessen i sluttfasen, for å
«sikre at innholdet er relevant for beslutningstakere».  Deretter holder politikerne et ukelangt møte hvor de drøfter hvordan det politiske sammendraget for beslutningstagere skal se ut, en prosess som ble sluttført søndag 7.oktober, i år i Inchon i Sør-Korea..

Dette møtet selges av Cicero som en prosess hvor «materialet blir gjennomgått linje for linje i samråd med forskerne som har skrevet rapporten. Denne prosessen bidrar til en mest mulig korrekt, klar og utvetydig oppsummering av innholdet i rapporten. Når forfatterne deltar, sikrer man at eventuelle endringer i sammendraget er i samsvar med den underliggende rapporten og er vitenskapelig robuste.» 

Ovenstående er klimanytale for en prosess hvor politikerne vedtar sammendraget helt uten hensyn til de tilstedeværende politiserte forskerne som i beste fall blir bedt om å bidra med enda mer kreative formuleringer. Deretter sendes det vedtatte sammendraget tilbake til forskerne i WG1 med beskjed om at de må skrive om sine egne rapporter slik at all tekst stemmer med det politikerne har vedtatt.

Og redningen er?
Som før er veien til klimafrelsen en tyngre byrde med avlat i form av klimaavgifter og skatter samt stadig mer absurde klimatiltak som i realiteten bare er økonomisk selvskading..Siden USA som skulle betale ca halvdelen av dette (100 milliarder USD pr år fra 2020), men har valgt å trekke seg ut i stedet, så må Europas befolkning betale dobbelt så mye. Slike beløp eksisterte ikke før USA trakk seg, så dagens situasjon for alle som kan regne er at politikerne i de landene som skal delta videre må skyte seg selv i foten ikke en gang, men to ganger. Og en del av dem akter å gjøre akkurat det, siden klimarørsla etter hvert har fått stadig sterkere preg av å være en ny verdensreligion.

Vi har uthevet sammendraget over nødvendige klimatitak her: Absurditeten i dette illustreres best i siste linje, som allerede har resultert i at en del land konkurrerer intenst med å utvikle tiltak og teknologi for å fange og lagre CO2 – uten tanke på at naturen selv forlengst har utviklet den perfekte metoden, som ikke engang krever subsidier – metoden heter trær

IPCC – vårt globale supperåd
Den nye rapporten er produsert av et omfattende supperåd med nasjonale avdelinger i de fleste land og det konstrueres til stadighet nye forsvarsverk mot kritikk.

Et ferskt påfunn i denne rapporten er å konstruere et samrøre mellom kampen mot klimaendringer og bærekraftig utvikling og arbeidet med å utrydde fattigdom. Dette skal nå høre sammen, og man kan ikke lenger bekjempe fattigdom uten å bekjempe klimaendringer.

Et eget kapittel er dedikert til å gå i dybden på dette, og for de av leserne som tror på julenissen så er det bare å fordype seg der.


Gruppetenkning i ekkokammeret – uten kvalitetskontroll

Det er skrevet mye om klimamodellene som danner faktagrunnlaget for klimapanelets arbeid, der er nøkkelbegrepene «kreativ kurvetilpasning» eller «uvitenskapelig prosess» for akademikere og «bedrageri» for folk flest. De som er involvert i prosessen eller forsvarer den politisk, de foretrekker å snakke om tusenvis av verdens beste klimaforskere.

Mye mindre er skrevet om kvaliteten på temperaturdataene klimapanelet benytter og nesten intet er skrevet eller sagt om hvor relevant det er å definere klimaet utifra en såkalt global gjennomsnittstemperatur.

Revisjonsrapporten for temperaturdataene fra HadCRUT4 foreligger nå, den er en gjennomgang av kvaliteten på dette datasettet (det mest siterte og brukte av bakkedatasettene) som har vært feiladministrert av en gruppe forskere ved East Anglia universitetet. Mange av dem de samme som var sentrale i Climategate-skandalen fra 2009.

Rapporten er skremmende lesning, selv for de som er kjent med tidligere kritikk. Dette kommer på toppen av tidligere kritikk fra ledende forskere,.hvor Ole Humlum påpekte administrativ oppvarming av dataene opptil 140 år tilbake i tid for alle bakkedatasettene, og her fra Currys blogg hvor andre påpeker en tvilsom sammenblanding av temperaturdata for havområder og landområder.

Vi har latt de følgende detaljene fra rapporten stå for seg selv på originalspråket. Denne rapporten er omtalt på WUWT, rapporten kan lastes ned herfra for de som betaler 8 dollar for tilgangen. Takk til forfatteren McLean for den svært nyttige analysen.

 

(Tillegg 8. oktober kl 19.50). Klimaforskeren Judith Curry har kommentert dagens IPCC-rapport og her en rekke konsise kommentarer samt en rekke lenker til hva andre har skrevet eller kommunisert i det siste.

Støtt oss ved å dele:

35 kommentarer

 1. Se nermere på dette sitat Siden 90 % av all landis befinner seg i Arktis, er det ingen mulighet – for de som kan regne – for at den gjenværende landisen kan oppheve havnivåsenkningen fra isen i Antarktis.

  (Moderator: Takk for rask korrektur, feilen rettes nå)

 2. Her har det kanskje sneket seg inn en feil:
  «Siden 90 % av all landis befinner seg i Arktis, » ?

  (Moderator: Ikke kanskje, skriv heller helt sikkert. Rettes nå og takk for korrekturen).

 3. Før man i det hele tatt tar IPCCs nye SR15 alvorlig bør man først kjenne til hvilke grunnlagsdata med tilhørende modeller de bygger på, og hvilke alvorlige feilkilder som har blitt avdekket opp gjennom årene. Det tør være kjent for alle at hele prosessen preges av at landskapet må føye seg for modellene – og for et indre politisk teams instrukser.

  Og når terrenget ikke vil føye seg for modellene, har man tydd til andre metoder, som igjen avdekkes når man leser den helt ferske, og skremmende revisjonsrapporten for temperaturdataene fra HadCRUT4 (administrert fra East Anglia, miljøet som var helt sentralt i Climategate-skandalen med manipulerte data og «Mike’s trick»). Her avdekkes så alvorlige kvalitetsfeil at man bare måper. Når man samtidig har sett flere tiårs overutviklet evne til å nedskrive tidligere varmeperioder stikk i strid med andre fagområders etablerte vurderinger, ja, da får man igjen sanne Henrik Ibsens ord: Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

 4. Jeg tillater meg en presisering av hva som sies i den sjokkerende revisjonen av HadCRUT4 som omtales i ingressen her: HadCRUT4 er som kjent et sentralt datagrunnlag for IPCCs nye SR15. Kritikken av HadCRUT4 er basert på en helt fersk doktorgradsstudie med tittelen An Audit of the Creation and Content of the HadCRUT4 Temperature Dataset. Rapporten er bak betalingsmur, men her er link:
  https://robert-boyle-publishing.com/product/audit-of-the-hadcrut4-global-temperature-dataset-mclean-2018/

  I studiens summary avdekkes helt rystende forhold, jeg siterer ordrett fra de ulike punkter:

  Omfang og type kvalitetsproblemer
  «This report makes more than 70 findings about areas of concern with the HadCRUT4 temperature dataset. These cover the entire process from the measurement of temperatures to the derivation of HadCRUT4 global average temperature anomalies. They relate to the inclusion of data that is obviously in error, inappropriate procedures, poor data processing and significant assumptions about a range of matters including basing conclusions on very little data.»

  «Justeringer alene har skapt en falsk varmetrend»:
  «Most of the findings increase the uncertainty in the data and therefore increase the error margin. One however shows that a common but flawed method of data adjustment creates a false warming trend from the adjustments alone.»

  Om stengte målestasjoner:
  Another finding points out that when stations were closed rather than relocated any distortion in the data remains in the record.

  Også havtemperaturene er tuklet med, en person avslørt for å ha «created data»:
  «Errors are also identified in sea surface temperatures, including some created by a member of the team responsible for that data.»

  IPCCs rapportenes troverdighet svekkes av funnene:
  «Ultimately it is argued that the flawed data casts doubt on the credibility of IPCC reports that rely on HadCRUT4 data (or earlier versions of the dataset).

  Disse svakhetene kunne vært avdekket og stoppet ved revisjoner for minst 20 år siden, og slik unngått dagens ukvalifiserte beslutningsgrunnlag for klima og energi:
  «Due diligence of these matters by governments twenty or more years ago might have avoided poorly-justified policies on climate and energy.»

  Men er det noen i MSM som våger å sette bjella på katten?
  I dagene framover vil etter alle solemerker (sic!) dessverre all MSM-fokus bli på IPCCs nye klimapolitiske blekke, basert på nettopp feil av den type som avdekkes her. Men som kommer til å bli forsøkt skjult så langt under en stol at selv ikke en klimavennlig lommelykt vil spore dem.

 5. Tusen takk Geir Aaslid for at du i dette innlegget presterer å overgå deg selv i usakligheter, en drøss av faglige feil, påstander om klimaforskere som bare er ute etter pengene til folk flest, og den sedvanlige utskjellingen av de som mener vi har et klimaproblem. Jeg hadde ikke trodd at det gikk an. Bedrageri, klovneri, hysteri, klimakultister, oppspinn, klimaskremming, klimafrelse ++, er begrepene som går igjen for å kraterisere meningsmotstandere. Det er vel knapt noe som sterkere bidrar til å marginalisere og latterliggjøre klimarealistene enn slike innlegg som dette. Flott! Jeg oppfordrer deg til å fortsette Aaslid. Etter forestillingen fra de tre representantene for klimarealistene som deltok i nrks program «Folkeopplysningen» i forrige uke, sier jeg bare: slipp klimarealistene fri i alle medier, de er jo si egen verste fiende.

  • Takk for din innsiktsfulle kommentar, Prestrud. Og takk for komplimentene.

   Dette er jo en debattstil som ligger nærmere den du selv bedrev i alle år da du selv var sjef for Institutt for Klimapolitikk. Forskjellen på deg og meg i klimadebattens mindre akademiske del er, for å sitere Hans Rosling, at du tok feil fordi det ikke eksisterer noen klimakrise mens du brakte til torgs dine egne politiserte fakta for å skjule dette (for et ferskt eksempel, se HadCRUT-revisjonsrapporten). Samtidig har jeg rett, fordi jeg holder meg til observasjoner i naturen og analyse etter vitenskapelig metode.

   Men du er hjertelig velkommen til å prøve å finne faktafeil i den nye revisjonsrapporten for HadCRUT4. Vi lover å publisere alt du måtte finne der – hvis teksten din overlever en fagfellevurdering.

   Og vi vet alle, at hver gang du kommer på banen i KRs kommentarfelt, så skjer det fordi noen har truffet blinken.

  • Til Presterud
   Nå er det vel slik at Åslids ordbruk ikke er av de mest diplomatiske. Saken ville trolig være tjent med en mer vitenskapelig tilnærming også i dette forum. I samme kategori kommer vel det religiøse uttrykket «klimafornekter» som blir stadig mer brukt om vitenskapsfolk som stiller kritiske spørsmål til klimaforskernes stadig mer skremmende beskrivelse av den nære fremtid dersom utslippene fortsetter. Nå sist igjen brukt av statsministerkandidat Jonas Støre.
   Presterud presterer i dette innlegget ikke å komme med et eneste vitenskapelig argument i klimadebatten. Bare retoriske beskrivelser av Åslids innlegg. Hvor er de faglige argumentene Presterud?

  • Du overrasker med dine innlegg. Å beskylde Aaslid for usakligheter og spissformuleringer når du selv velger å legge deg på et nivå jeg ikke trodde en som omtaler seg om forsker ville nedlate seg til. At du bejubler Folkeopplysningen sier vel at du forlengst har forlatt den edruelige del av debatten.

   Vi takker det for at du setter ord på at klimaindustrien tyr til patetiske forsvarstaler for å tilsløre sin febrilske redsel for motforestillinger.

  • Presterud. Det virker like absurd hver gang du irettesetter forfattere for å sjikanere andre. Sjikane har vært ditt varemerke i dine ‘klimaaktive’ år i mediene. Du har sogar vært en foregangsmann og primus motor for denne stilen. Med en dr.grad om fjellrev/polarrev og rabies har du sjikanert fagkompetansen til forskere innen samtlige naturvitenskapelige fagdisipliner i spekteret fra beregningsorientert kompetanse til biologi.
   Jeg lurer også på hvorfor Klimarealistene ikke fikk slippe så fritt til i TV-programmet slik du anbefaler. For alle våre argumneter ble jo klippet bort. Heller ingen muligheter til replikk. Det var jo helt unødvendig når vi etter ditt syn hadde så lite å fare med. For det er vel ingen tvil, med programredaksjonenens vinkling, at de ville det skulle gå dårligst mulig med oss.
   Det er videre symptomatisk at du også mener vi ikke har noe å fare med når vi siterer IPCCs dementier, f.eks om ekstremeffeter – i tre rapporter. Påfallende nok er vi i grove trekk enige med IPCC på dette felt etter at de i sine senere års dementier falt ned på IPCC-dissidentenes standpunkter.
   Vi skulle også gjerne ha fått eksponert at det er økning i vanndampen som gir forsterkning 3-5 ganger CO2s effekt. Men siden det ikke måles mer vanndamp i atmosfærelagene IPCC-modellene beregner effektøkningen var det vel neppe grunn til å slippe til Klimarealistene med det tema.
   Eller at systematisk nedgang i skydekke i oppvarmingsperioden 1980-2000 gir økt solinnstråling som langt overgår effekt fra CO2.
   Jeg håper du får gjennomslag for din anbefaling om «fritt frem for Klimarealistene» og får med ditt brede kontaktnett på det.

   • Jeg anbefaler Ellestad å lese gjennom sine egne innlegg på denne bloggen. Minst annet hvert innlegg består av grove anklager mot enkeltforskere, grupper av forskere og forskningsinstitusjoner for bedrageri og juks. I så måte går han Aaslid en høy gang. Det kaller jeg virkelig sjikane. Ellestad vil aldri bli tatt for å være en seriøs meningsmotstander på faglig grunnlag med den debatteknikken han har lagt seg på i denne bloggen. Det burde være innlysende. Meg bekjent har ingen klimaforsker av noe format måttet gå av som følge av påvist faglig bedrageri etter uavhengige undersøkelser.

    • Kan du svare på om du synes Folkeopplysningen var et balansert program med en åpensinnet og vitenskapelig tilnærming til temaet? Videre lurer jeg på om du mener klimadebatten bør slippe til alle meninger, eller om det skal være en sensur av meninger enkelte mener er utenfor konsensus? Håper du svarer på dette.

    • Presterud. Du har påstått så mye som ikke holder mål at jeg sjekket da jeg lette etter noen referanser. I Klimanytt 231 skrev jeg følgende om NRK-program:: ‘Min natur’ (tirsdag 11.09.2018 reprise) viste Ciceros tidligere direktør, Pål Prestruds omtale av Svalbards vakre og interessante natur. Omkvedet var at i 1980-årene under hans revestudier på Svalbard, var det langt mer land- og havis. Helt korrekt. Programmet konkluderte med at endringene var farlige og menneskeskapte. Det interessante er at ismengden som minket til litt mer enn dagens nivå i varmeperioden 1915-45, økte igjen til 1978 som var maksimum utenfor Svalbard på 1900-tallet slik det omtales i en rapport fra Havforskningsinstituttet til Fiskeridepartementet så i 1990 (Klimanytt 217 ). Men i NRK er det ‘radiotaushet’ om de markante naturlige variasjonene siste 200 år.

     Tja – er det så ille da? Fant ingen direkte omtale av personer i de seks siste, men det finnes jo kritikk av arbeidene.

  • At du våger Pål, å komme med et slikt angrep mens du samtidig forsvarer programmet «Folkeopplysningen». Nå har det seg sånn at leserne på denne siden (bortsett fra trollene selvfølgelig) innehar både logikk og intelligens nok til å avsløre agendaen til klimaalarmistene. Når man sitter i et studio og blir intervjuet i flere timer forstår de fleste (bortsett fra deg) at man kan klippe og redigere for dermed fremstille personer på en hvilken som helst måte, om man ønsker det. Og dette mener du er intervjuobjektene sin feil.
   At du støtter dette, viser at du innehar samme agenda.
   Dermed er det du som driver med bedrageri.

   Oppsummering av en gruppe forskere (Gavin A. Schmidt,1 Reto A. Ruedy,1 Ron L. Miller,1 and Andy A. Lacis1) fra NASA i 2010 sier: We conclude that, given the uncertainties, that water
   vapor is responsible for just over half, clouds around a quarter and CO2 about a fifth of the present‐day total greenhouse effect. Given that the attribution is closer to 20% than 2%, it might make more intuitive sense that changes in CO2 could be important for climate change. Nonetheless, climate sensitivity can only be properly assessed from examining changes in climate, not from the mean climatology alone.

   Dette er en god oppsummering, og viser at CO2-hypotesen er en hypotese. En hypotese med svært mangelfulle bevis. DE TROR at påvirkningen fra CO2 er nærmere 20 enn 2%, og at dette KAN VÆRE viktig for klimaendringer. De er med andre ord «langt fra sikre» på denne mulige konklusjon. Derfor må/vil fremtidige klimaendringer avgjøre hvorvidt deres konklusjon er rett eller feil.
   Siste del av siste setning er best: klimaforskning alene kan ikke bevise klimaets sensitivitet for økning av CO2 (og jeg legger til: eller CO2 sin påvirkning av klimaet generelt).

   Det er dette som er årsaken til klimaalarmistenes inderlige ønske om å kunne vise til økning av orkaner, tyfoner, tørke, flommer etc etc etc. Om de ikke klarer å vise til en slik økning av frekvens på disse værfenomen, har de ingen ting å fare med.

   Både du (Pål) og jeg vet, skulle det komme en seriøs diskusjon angående den trolige sensitiviteten til CO2, og man da kun benytter seg av vitenskapsfolk som har fysiske og kjemiske kunnskaper på et forståelsenivå som er nødvendig, vil man lett se at klimarealister får mer støtte enn klimaalarmister.

   • Jeg vet ikke om jeg forstår kommentaren din, Ankjær, men her (http://science.sciencemag.org/content/330/6002/356.full) er en artikkel fra samme år fra omtrent samme gruppe forskere, og de virker ikke i tvil der: «Ample physical evidence shows that carbon dioxide (CO2) is the single most important climate-relevant greenhouse gas in Earth’s atmosphere.»

    • Interessant når IPCC sier at forsterkning fra vanndamp er 3-5 ganger effekten av CO2. Hmmmm.

     • Mitt poeng overfor Ankjær var at han mente Schmidt et al (https://pubs.giss.nasa.gov/docs/2010/2010_Schmidt_sc05400j.pdf) konkluderte med at det er usikkert hvor mye betydning CO2 har. I nevnte artikkel over skriver de imidlertid at de mener det er godt med bevis for betydningen til CO2. Siden han ikke har skrevet mer enn det han gjorde er det ikke lett å vite om han har forstått den passasjen riktig. Jeg syntes ikke den var lett å forstå.

      Jeg har ikke hele artikkelen jeg linket til, Ellestad, men her er i alle fall hele abstracten som jeg siterte fra:
      «Ample physical evidence shows that carbon dioxide (CO2) is the single most important climate-relevant greenhouse gas in Earth’s atmosphere. This is because CO2, like ozone, N2O, CH4, and chlorofluorocarbons, does not condense and precipitate from the atmosphere at current climate temperatures, whereas water vapor can and does. Noncondensing greenhouse gases, which account for 25% of the total terrestrial greenhouse effect, thus serve to provide the stable temperature structure that sustains the current levels of atmospheric water vapor and clouds via feedback processes that account for the remaining 75% of the greenhouse effect. Without the radiative forcing supplied by CO2 and the other noncondensing greenhouse gases, the terrestrial greenhouse would collapse, plunging the global climate into an icebound Earth state.»

     • Grotnes. En søkt konklusjon i det arbeidet (som jeg ikke får opp, men forholder meg til abstract, og det holder for hovedspørsmålet). Absorpsjon og emisjon av stråling er øyeblikksfenomener som adderer seg mhp. den aktuelle konsentrasjon på hvert enkelt sted.
      For vanndamp varierer konsentrasjonen en del geografisk og vertikalt. Den hydrologiske syklus ansees å være 12 døgn. Det er enorme vannmengder som sirkulerer. I snitt er det hele tiden ca 3%. OG DE ABSORBERER OG EMITERER STRÅLING HELE TIDEN OG SUPPLERER MED SKYFENOMENER. Man kan ikke da kunstig skille dette fra de øvrige fenomenene. TIL ENHVER TID VIL VANNDAMP ABSORBERE MESTEPARTEN AV STRÅLINGEN MED UNNTAK I ‘VINDUET’ RUNDT 1000CM-1. Og det vil si at det er lite stråling igjen til de øvrige molekylene.
      I tillegg bidrar vanndampen til konveksjon som bringer anslagsvis 100 W/m2 i latent varme oppover, Den første km er energitransporten 99% latent varme, og energitransporten er anslagsvis 10 ganger mer effektivt enn stråling.
      Så konklusjonen i den anførte publikasjon er ikke vitenskap, men politikk. Det forhindrer ikke at det kan vøre andre elementer som er bra vitenskap i arbeidet

    • Å jo da Grotnes du forstår hva jeg skrev, men du forsøker å motsi det.
     Her er forøvrig artikkelen, som ble publisert 16 okt 2010.
     https://pubs.giss.nasa.gov/docs/2010/2010_Schmidt_sc05400j.pdf
     Jeg referere ordrett hva her står.

     Dessuten betyr «Ample physical evidens shows», «rikelig fysiske bevis viser» og betyr ikke «rikelig med vitenskaplige bevis viser».
     Disse såkalte fysiske bevis er hva jeg nettopp understreker, de må og vil ha det til at polisene smelter, grønlandsisen smelter, havet stiger, orkaner/tyfoner etc etc alle former for vær blir verre, og alt dette skjer på en unaturlig ikke forklarbar måte. Disse forandringer skyldes ikke naturlige variasjoner, påstår de, og dermed mener de det blir en bekreftelse på egenprodusert CO2-hypotese.
     Mange av disse såkalte bekreftende bevis skyldes at det har blitt varmere, noe alle er enige i, men hvor mye varmere og i forhold til når. Mange av disse fenomener var også tilstede på 20/30/40 tallet, som var tiden for forrige oppvarmingsperiode, og man kan på ingen måte tillegge CO2 datidens endringer, på samme måte som man ikke kan tillegge den nåtidens endringer, og slettes ikke med stor sikkerhet.

  • Har bare 1 spørsmål til deg

   Burde ikke pressen gi lik tilgang til begge sider slik vær varsom plakaten sier, og mener du det har skjedd

   • Formoder dette er et spørsmål til Presterud, men jeg kan svare for egen del.
    Selvfølgelig bør det være likverdighet – som i en hver debatt basert på kunnskap. Og debatten bør dreie seg om de viktige forhold (Falsifiering) og ikke bare dynge på med info som ikke kan skille fenomenene. Som eksempel fra statistisk førsøksplanlegging. Skal du finne ut hvilken rett linje som forklarer dataene best, så skal du ikke lete i området rundt skjæringspunktet. Det gir liten differanse. Du skal velge punkter langt ute på linjen. Det gir robust konklusjon .I overført betydning – IPCC-leiren snakker mye om området skjæringspunktet

 6. Jeg synes at det skal regnes ut hvor mange mennesker bør slutte å puste ut for at IPCC’s mål kan oppnås. Klimahysterikerne bør gå foran med godt eksempel. Da ville problemet være løst en gang for alle.

 7. ”Hele prosessen baserer seg på klimamodeller som er programmert utifra forutsetningen at bare vår CO2 har vesentlig betydning for klimaet.”

  Det er grundleggende for hele klimadebatten om dette stemmer eller ikke. Om man ikke kan bevise det med klassisk vitenskap har modellene ingen verdi. Har man ikke kommet lengre etter flere tiår av IPCC-finansiert klimaforsking som har brukt mer resurser en de flesta globale projekt under mensklighetens historie?

  Det er et gigantisk slöseri med resurser i FNs regi. Og det skader også FNs troverdighet på andre områder.

  • Helt enig. IPCC´s mandat ser ut til å være begrenset til å beskrive «menneskeskapte klimaendringer». Konklusjonen er gitt, og resultatet blir deretter.

 8. Det er på tide å gå tilbake noen skritt. Noen måneder siden pleide Klimarealistene å nevne at det er havet som styrer klimaet.
  Og det er nemlig havet som dominerer, siden det er ca. 250 ganger så mye vann som luft på kloden. Når man veit at varmekapasiteteten for vann er over 4 ganger den for luft, kan lufta bare inneholde 1 promille av havets varme ved samme temperatur.
  Lufttemperaturen styres av om det er vann tilstede, det ser man når lufttemperaturen i innlandet med tørr luft kan variere 50 grader over døgnet, mens den varierer knapt 10 grader over havet.
  I tørre ørkenstrøk kan denne forskjellen forekomme, mens i ørkenen utafor Dubai, hvor luftfuktigheten er høy, er forskjellen i bare 20 grader mellom natt og dag.
  Når skyer til enhver tid dekker 60-70 % av jordas overflate og varierer mye, sier det seg selv at virkningen av CO2 ikke er detektbar i den store sammenhengen.
  En 2 graders temperaturøkning vil medføre at «blackbody» utstrålingen vil øke 7 W. Selv om denne modifiseres av atmosfæren, vil utstrålingen i 8-12 mikron vinduet være betydelig. Her har vi derfor en negativ tilbakekobling som bidrar til å holde temperaturen i det store havreservoaret stabilt.

 9. Jeg er en legmann og amatør på dette området, men merker meg følgende fra debatten: Klimarealistene og andre meningsfeller referer nesten uten unntak til kilder for sine påstander, i tillegg til detaljerte begrunnelser for hvorfor ting må være som de er. Talspersoner for Cicero, IPCC, norske og utenlandske klima- /miljø-organisasjoner osv. kommer nesten utelukkende med ubegrunnede, bastante påstander til oss ‘menigmenn’. Utsagn med en underliggende ‘sannhet’ om at dersom du ikke tror på dette, er du dum. Prestruds innlegg her på denne siden, føyer seg fint inn i denne tankegangen. Hvis det som påstås av Klimarealistene og andre er så hakkande galt, så motbevis det helt konkret, så vi dødelige skjønner det da, Prestrud! Det skulle da ikke være så vanskelig med 97% konsensus i ryggen?

  • Hei Håvard!
   Jeg har helt motsatt oppfatning av kildehenvisning og fakta når det gjelder Cicero – og Klimarealistene. Bare språkbruken hos sistnevnte gjør meg solid skeptisk. Bruk av ord som «klimahysteri» og «klimakultister» er bare to eksempler på dette. Skal man føre en saklig debatt, er det argumenter og ikke stempling av meningsmotstandere som teller. Jeg reagerer også på Geir Aaslid sin påstand i sin anmeldelse av Klimapanelets 1,5 C rapport; «klimamålene er politiske konstruksjoner uten noen forankring i klassisk naturvitenskap». Det er en både usaklig og løgnaktig framstilling av en solid vitenskapelig basert rapport, hvor Aaslid ikke leverer noen dokumentasjon for sin påstand. Sjekk heller referanselista i Klimapanelets rapport, den er solid nok til å feie all skepsis av banen.
   Hilsen Øystein

   • Hei Øystein,
    Du reagerer på denne setningen som er min: “klimamålene er politiske konstruksjoner uten noen forankring i klassisk naturvitenskap”.

    Nå har det seg slik at jeg har hentet påstanden om det politiske 2-gradersmålet fra Cicero, og dette er ikke første gang jeg eller andre påpeker dette. Selv om det er lite kjent fra andre medier, så vet de fleste som leser tekster hos Klimarealistene om dette faktum.

    Dr.Philos Erik Bye skrev i 2015 dette om 2-graders målet:
    2-gradersmålet er kjent som et politisk bestemt mål, uten vitenskapelig dokumentasjon. Selv professor Eystein Jansen fra Bjerknessenteret vedgår dette i sitt intervju med NRK i februar 2014. Her uttaler han at dette målet er et politisk mål, presset gjennom under COP15 i København i 2009.
    https://www.nrk.no/viten/_-gamblar-om-framtida-1.11541817

    Dette synet støttes også i intervjuet med den tyske klimaforskeren Hans J. Schellnhuber som er direktør i PIK-instituttet i et større oppslag i Der Spiegel. Her fremgår det at dette målet ikke har noen vitenskapelig dokumentert begrunnelse.
    http://www.spiegel.de/international/world/climate-catastrophe-a-superstorm-for-global-warming-research-a-686697-8.html

    I tillegg har CICERO omtalt dette som 2-gradersgnålet, på følgende måte i dette oppslaget på forskning.no: «Uoppnåelig, politisk og upresist. Togradersmålet er omstridt, men er i det minste bedre enn ikke å ha et mål i det hele tatt, mener norske klimaforskere.»
    https://forskning.no/klima/2014/11/togradersgnalet

    Ytterligere omtale og bakgrunnsstoff finnes i Klimanytt 75 hvor 2-gradersmålet vises som en ren antakelse, uten vitenskapelig begrunnelse eller dokumentasjon, en ”konstruert” grense tatt ut av løse luften.
    http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Klimanytt75.pdf

    Da håper jeg du for fremtiden venter med ord som «løgn» inntil du har undersøkt om det du leser er riktig eller ikke. Det er et beklagelig faktum at svært mange andre medier av prinsipp ikke kritiserer Klimapanelet eller deres støttespillere, uansett hvor mange faktafeil de bringer til torgs. og da blir det krevende å holde seg godt informert i klimadebatten.

 10. Dagsnytt 18.30 mandag 08.10.2018. Klimasaken med Samset, som mer enn en gang presiserte at jordens temperatur hadde vært stabil siden pyramidene ble bygget.(ca.6000 år siden?), frem til industrirevolusjonen rundt 1850. Er ikke det en direkte løgn? Lille Istid, middelalder og andre varmeperioder er vel vitenskapelig dokumentet og akseptert? Dessuten nevnte programlederen at vanligvis var dette ett debattprogram, med flere syn og uenighet om saken. men her var det bare skråsikre og indoktrinerte CO2 tilhengere som deltok. De store med Kina og India, frem til 2030 uten restriksjoner på utslipp, ble ikke nevnt. Helt uten realisme når miniputt nasjonen Norges tiltak blir diskutert uten nevnte folkerike stater og resten av verden ikke ser ut til å delta i utslipp reduksjoner. Burde ventet mer av statskanalen NRK.

  • Ja, interessant.I dag overlesses vi med betydningen av lite is i Arktis. Det skal gi forsterkningseffekter basert på 1.8W/m2 fra økt CO2 (selv om det i realiteten er Golfstrømmen). Men når solen skinte med over 40W/m2
   mer energi og Golfstrømmen var 4C varmere så skulle temperaturen være som nå. Ingen forsterkningseffekt i Arktis ifølge Samsets forståelse, som gir utslag på global temperatur. – og ingen usikkerhet engang i Samsets referanser. Pussig.

 11. Mye interessant lesing her både om 1,5 C-rapporten og ikke minst kommentarfeltet som til tider minnet om Wergeland og Welhavens stumpefeide. Fornøyelig!
  Hvor mange unike lesere har http://www.klimarealistene.com i løpet av en definert periode ?

Kommentarer er stengt.