Klimamodeller eller astrologi?

Per Arne Bjørkum, professor II, tidligere dekan ved Universitetet i Stavanger, har publisert en interessant og svært lesverdig tekst hos forskerforum den 13. mai. Hans poeng er at «hvis klimaforskere fortsetter å legge vekt på alt som kan gå galt, risikerer vi at folk flest vender seg bort fra vitenskapen.» Her er noen sitater fra oppslaget, med linjene trukket videre til politikken fra teksten til Bjørkum.

Fra tankeeksperimenter

Etter en innledning om legevitenskap, kommer Bjørkum med dette sitatet som nok er kjent for de fleste av våre lesere: Da Albert Einstein (18791955) en gang ble spurt om han forstod hva han holdt på med, svarte han at «Nei, da hadde det ikke vært forskning».

Bjørkum fortsetter: Han var forsker – ikke ekspert. Det er mulig å forstå hvorfor noen forskere har en intellektuell forkjærlighet for fremtiden. Man trenger nemlig ikke kunne så mye for å uttale seg om hva som kan skje om 10–100 år. Og man slipper – enn så lenge – også å bli konfrontert med erfaringen.

Til eventyr

Christopher Essex funderte i sitt Oslo-foredrag for en tid siden på om klimaforskerne var vår tids eventyrfortellere. Mange har gjort den forsmedelige tabbe å spå om nær fremtid, slik at man fortsatt er blant oss når spådommene feiler, og man blir gjort til latter for all verden.

Eller til profetier

Her hjemme har vi Jørgen Randers, listet her som BI-professor i klimastrategi, med boken «Limits to Growth» på samvittigheten. Alle hans profetier har feilet, og Randers selv har neppe fått med seg at signifikant global oppvarming opphørte i 1998. Internasjonalt er John Holdren og Paul Ehrlich godt kjent for sine absurde spådommer. Holdren var president Obamas «science czar» og Paul Ehrlich utgav i 1995 boken «The Population Bomb», som forutså massesulting over hele verden. Før dette, i 1971-teksten «Global Ecology» advarte duoen om at overbefolkning og forurensning ville gi en ny istid. I tillegg hevdet Ehrlich i 1981 at 50 % av artene ville være borte i 2005.

Holdren spådde at en milliard mennesker ville dø i «karbon-dioksid fremkalt hungersnød» som del av en ny istid til år 2020. Nå er det fortsatt 8 måneder igjen til vi kommer til fristen, men i dag er situasjonen at det ikke har vært så lite sult i verden før, og istidsskremselet er i motfase til de mange «kloden koker»-skremslene vi ser i dag.

Klimamodeller eller astrologi?

Grunnlaget for disse kalde profetiene var den lange og klare globale nedkjølingen som varte i ca. 35 år frem til 1977. Men så ble verden velsignet med et FNs klimapanel, samtidig som det ble varmere. Og med klimapanelet kom klimamodellene som la grunnlaget for en helt ny generasjon profetier.

Bjørkum fortsetter i forskerforum med dette avsnittet:

Nå har vi fått datamaskiner, og de har åpnet opp for en helt ny type «eksperimenter uten observasjoner» – og som klimaforskerne benytter seg av. De lager forenklede modeller av deler av naturen og lar datamaskinene «regne» ut, og visualisere, hva som kan skje med klimaet – det er alt de har. Det er i prinsippet et uendelig antall framtidsscenarioer/bilder. Hver enkelt av dem er nokså presise på hva som vil skje, men vi vet ikke hvilke av dem, om noen, som er troverdige. Derav omtrentligheten. Og deri ligger likheten med astrologi.

Det er imidlertid én forskjell som er viktig i denne sammenhengen: Mens astrologien også gir håp om bedre tider, er det særs vanskelig å finne det i klimaforskernes syn på fremtiden – slik det fremstilles i media.

Vi anbefaler leserne å studere hele Bjørkums utmerkede tekst, det vi har sitert her er bare smakebiter.

Klima-astrologien

Mens vi i dag opplever at astrologene står i kø, forskere, politikere, lobbyister og journalister, så er virkeligheten at troverdigheten er helt fraværende fordi modellene feiler. Fra Stein Bergsmarks klimarapport 2, siterer vi (side 12):

Klimapanelet fastslo selv allerede i 2001 at deres forskning og klimamodellering ikke kan brukes til langtids spådommer om det fremtidige klima. I Panelets TAR, avsnitt 14.2.2.2 side 774 heter det… «I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksom på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig»

Klimamodellene misbrukes altså som grunnlag for profetier og skremsler. Dette i tillegg til at de viser en grad av global oppvarming som ikke eksisterer ute i naturen.

Er det mulig?

Klima-astrologien står sterkt i Stortinget, hvor den gjeveste komiteen for politikere uten naturviten er energi- og miljøkomiteen. Dette oppslaget med Høyres Lene Westgaard-Halle (Dagblad-foto) viser noe nytt, at en blå politiker kan være grønnere og galere enn den mest rabiate MDG-politiker. Foruten flosklene («Kloden er skadeskutt … og vi kan ikke gi opp klimakampen»), er teksten for det meste faktafeil og utelatelser. Det er ikke engang tatt med at Stortinget selv har vedtatt at vindmøllene subsidieres opp til det doble av markedsprisen på strøm, via el-sertifikatene. Hele lønnsomheten ligger altså i subsidiene betalt av deg og meg!

Politiker-krisen

Det ville vært utenkelig i de største partiene før tusenårsskiftet at politikere med denne typen naturfaglig analfabetisme ble sluppet løs i det offentlige rom med sine kannestøperier.

Høyres Lene Westgaard-Halle (Vestfold) har flere ganger før gjort seg bemerket med sin uviten på energi, miljø og klimafeltet, bl.a på NRK med absurde påstander om en artsutryddelse som ikke finner sted i dag. Den siste fuglen som ble utryddet i Europa, forsvant så tidlig som i 1844.

Bare de tre små klimatroende partiene V, SV og MDG kunne før holde på slik med klimapolitikk som en vekkelse, men med de store partienes deltagelse i dansen rundt klimagullkalven, har vi fått en politiker-krise av epidemiske proporsjoner. Pengebruken over statsbudsjettet på en klimakrise som ikke eksisterer, passerer i år 40 milliarder.

For mange politikerne leser ikke eller forstår ikke saksdokumentene. For mange skolebarn opplever indoktrinering i stedet for læring. Både klimapolitikken og energipolitikken er på villspor, og politikerne evner hverken å ta vare på landet eller innbyggerne.

Hvis politikerne fortsetter med sin apokalyptiske klimaretorikk med vekt på alt som kan gå galt, samtidig som angrepene på befolkningens levestandard fortsetter, risikerer vi at folk flest vender seg bort fra demokratiet.

Takk til Høyres Lene Westgaard-Halle for så mesterlig å klargjøre at man i Vestfold bør stemme på noe annet.

Støtt oss ved å dele:

22 kommentarer

 1. Svært viktige og balanserende innlegg som vi trengte i disse ekstremt polariserte tider. At det dukket opp en sjaman i kongehuset akkurat nå var vel bare å forvente.
  Så til en litt interessant side som få om noen har vært innom. Det har vist seg, som beskrevet i artikkelen, at flere av «ekspertene» har tatt feil. Radikalt feil.
  De som nevnes over, i tillegg til eksempelvis fysikeren Andreas Hval i NRK, som uten blygsel trekker med seg ungdommer og barn som en annen føytespiller ned i depresjon og vranglære, får fortsette i jobben antakelig i all fremtid uten at det får en eneste konsekvens. Dette skyldes selvfølgelig at arbeidsgiverne ikke vil avsløre seg som lurt. Hva skjer med en ingeniør som konstruerer broer som faller ned? Kan de forvente seg samme likegyldige holdninger fra sine arbeidsgivere?
  Selvfølgelig ikke. Vi ser det samme i skoleverket hvor udugelige lærere ikke kan sies opp grunnet et ekstremt regime med tanke på ansettelsevern. De kan fortsette å sende elever ut i livet til evig fortapelse og trygd uten at det får en eneste konsekvens for læreren.
  Er dette greit?

  • Problemet ligger i at staten erkjenner «klimaproblemet». Læreren må følge læreplanen og kan ikke være selektiv i forhold til hva han/hun vil formidle. Pensum er pensum. Vi ser det samme i nær sagt alle offentlige instanser. Vi har nettselskaper som er pålagt av DSB å utføre ROS-anslyser. Hva vil DSB si dersom et nettselskap nekter å følge de absurde kravene i forhold til eksempelvis å prosjektere ut i fra en havnivåstigning på 1m i år 2100 (når siste 100 år viser en stigning på mindre enn 5cm, for Stavanger sitt vedkommende). Vi kan ta det opp et nivå, og spørre hva staten hadde sagt om DSB nektet å forholde seg til dette tullet. Og til slutt, hva hadde FN og det internsjonale samfunnet sagt dersom den norske stat ikke ville føye seg etter IPCC. Vi har viklet oss inn i noe ikke kommer ut av. Som en venn av meg sa: opponering mot det angivelige klimakonsensus er bad for business. Og man kan gjerne legge til: ødeleggende for sosial anseelse. Dette er gruppetenkning/massesuggesjon i praksis. ingen vil dumme seg ut, og spesielt lærere vil nødig komme med ytringer som gjør at folk setter kaffen i halsen. Man kan tenke seg oppstandelsen det hadde generert hvis barn begynte å komme hjem med følgende utrop: «pappa, pappa! Vet du hva læreren sa i dag? Han sa at vi ikke trenger å bry oss om CO2, for det kommer ikke til å skje noe farlig!» Mange foreldre vil nok bli kjempefornøyd. Men de som ikke blir det, vil gå til både media og skoleverket. Resten kan vi bare forestille oss. Synd at det skal være slik at vi blir indoktrinert med løgn. Jeg husker selv meget godt at vi på skolen som 9-åringer ble skremt til å tro på den store skogsdøden. Og mens vi snakker om lærere, Siri Kalvig reiste angivelig rundt og foret lærerstudenter med følgende grove løgn: «CO2 gjør at kloden er 33 grader varmere enn den hadde vært uten CO2 i atmosfæren»

   • Hvis kloden hadde vært 33 grader kaldere ville den vært ubeboelig. Bare 2-3 grader kaldere ville gitt uår og utbredt avlingssvikt. Så her har nok Siri Kalvig hatt et poeng. Vi kan prise oss lykkelige i takknemlighet over at lufta, som både mennesker, dyr og planter er så avhengige av, i tillegg til bla. oksygen, hydrogen og nitrogen, inneholder tilstrekkelige mengder CO2.

    • Her burde det nevnes at ledende fysikere ikke er helt på linje med Kalvig. En gjenganger fra disse er at tallet 33 grader er et meningsløst tall som er feil kalkulert.

     Minner om dette oppslaget hos oss fra 2014:
     https://www.klimarealistene.com/2014/12/13/miskolczi-drivhuseffekten-og-det-infrarode-stralingspadriv/

     Etter vår mening er drivhuseffekten, slik den ble postulert av Fourier (1824), estimert av Arrhenius (1906), først kvantifisert av Manabe og Wetherald (1967), forklart av Lindzen (2007) og akseptert av National Academy of Science samt Royal Society (2014), et fenomen som ikke eksisterer.”

     Ferenc Mark Miskolczi, dr.philos Astrofysikk og medlem av Det Ungarske Vitenskapsakademi

     • Geir, dette var usedvanlig klar tale. Men 3,7W/m2 og 1 grad oppvarming for dobling av CO2-konsentrasjon (isolert sett) virker for meg å være «akseptert» fysikk, også hos Klimarealistene. Og jeg lurer veldig på hvilke(n) mekanisme(r) man mener dette skyldes. I Kapittel 27 i «Naturen styrer klima» er det listet opp 5 foreslåtte mekanismer, som alle tilbakevises.

     • Ja, Miskolczi går ikke rundt grøten der.

      Akseptert fysikk er et noe tøyelig begrep, det virker som om den klimafølsomhet de enkelte forskere kommer fram til er proporsjonal med antall IPCC-premisser de legger til grunn for sine kalkulasjoner.

      Ca 1 grads oppvarming ved en CO2-dobling er også nær det Lindzen har regnet seg til, men dette er før tilbakekoblinger. De er for det meste observert som kjølende mens modellene fortsetter at de er forsterkende.Etter tilbakekobling snakker vi om en kalkulert effekt på 3,7 W/m2 og en T-økning på 0,4 C +/- 0,3C (se side 60 i Naturen styrer klima, for den analyse KVR har gjort på dette).

      Imidlertid er det ca 15 andre vesentlige forhold som styrer klimaet, og ca 15000 uvesentlige forhold som også er i bakgrunnen. Forutsetningen for at man skal kunne se den omtalte CO2-effekten er at øvrige parametre forblir uendret, men alle observasjoner tyder på at for mange parametre er i konstant bevegelse, og dermed blir det nesten umulig med dagens teknologi å fastslå nøyaktig hva som forårsaker hvor mye av en endring opp eller ned i temperatur.

      I og med at menneskeheten har lav forståelse for skydannelse og en rekke andre viktige atmosfæriske forhold, så sier det seg selv at man neppe har tilstrekkelig viten til å kunne detaljere ut de styrende mekanismer.

      Det er i alle tilfelle, ifølge vitenskapsteorien, de som kommer med en ny hypotese som skal forklare mekanismene bak hypotesen. At IPCC-leiren som har prøvd å rehabilitere en allerede falsifisert CO2-hypotese, ikke har kommet opp med mekanismer som ikke er falsifisert av observasjoner sier det meste om hvor stor andel av IPCC-leiren som egentlig driver med politikk.

      Det er imidlertid i ferd med å bre seg en forståelse av at Eigil Friis-Christensen og Henrik Svensmark lenge har vært på sporet av ny viten som kan bedre vår forståelse. Før eller senere ligger det en Nobelpris i fysikk der, men først må vi i vesten bli ferdig med klimavekkelsen.
      .

     • Miskolczi sin artikkel var meget tung materie.

      Men faktum er at alle varmeperioder vi kjenner har blitt avløst av kalde perioder. Det er og må være nullhypotesen at naturen vil fortsette og oppføre seg slik så lenge vi ikke setter positive tilbakekoblingsmekanismer i sving. Men hvis slike tilbakekoblingsmekanismer eksisterer hadde vi vel neppe hatt så lav temperatur som vi nå har sett i lys av den mye varmere fortida.

      Den påståtte ekstra vanndampeffekten er åpenbart ikke selvforsterkende og kan neppe bevises å kun reagere på varme som kan spores tilbake til stråling fra CO2-molekyler. Hvis så var tilfellet ville det vel vært ganske oppsiktsvekkende.

     • Varme og kalde epoker har som du skriver avløst hverandre i denne mellomistiden, men usikkerhetene stiger desto lengre bakover i tid man går.

      De eneste slike mekanismer man kjenner i jordens lange geologiske historie er når kloden vipper inn i eller ut av en istid, altså i kaldere retning i forhold til dagens klima.

     • 1 C ved dobling er estimatet dersom CO2 er alene under de etablerte omstendigheter. Det inneholder jo usikkerhet osv, men det er greit å bruke verdien, eventuelt som et føre var prinsipp. IPCC hevder at varmen vil lede til mer vanndamp som vil forsterke initial CO2-effekt med 3-4.5x.
      Det observeres imidlertid mindre vanndamp i de atmosfærehøyder der IPCCs modeller beregner mer vanndamp. Mindre vanndamp medfører en reduksjon av høyden hvorfra vanndamp emiterer. Der er det høyere temperatur og emisjonen øker. Det blir en negativ forsterkningseffekt. Skeptikere regner derfor 0.1 – 1C er intervallet og inkluderer enkelte ridligere publikasjoner opp til 1.3C. Det var vel ca-CO2-verdien tidligere.

     • Ellestad, jeg forstår at det er usikkerheter. Jeg er bare nysgjerrig på om IPCC sin påståtte mekanisme holder vann. Det skal mer eller mindre automatisk bli varmere fordi strålingsbalansen må opprettholdes når vinduet for utstråling løftes til en høyde hvor det er kaldere. Men de hopper glatt bukk over hva som faktisk skjer.

      Jeg vet du prøver å forklare dette i kapittel 26 i «Naturen styrer klima». Realister avviser gjerne mekanismen som ufysisk, i.e. en kald atmosfære kan ikke varme opp en varmere overflate v.h.a.stråling.

      For meg fremstår det som nærmest magisk. Nesten som at rotasjonshastigheten automatisk øker på en karusell når man drar inn kroppen fra en tilbakelent posisjon. Forestiller man seg at man har superevner og forfølger et enkelt atom på karusellen, vil man nok ikke finne noen forklaring på hvorfor atomet plutselig akselereres.

      Følger man med samme superevner, et foton utstrålt fra et CO2-molekyl i atmosfæren på sin ferd mot overflaten, vil man da kunne avdekke noe som fører til oppvarming?

      Du skriver at tilbakestråling ikke er et molekylært fenomen. Hva legger du i det?

     • Bergene. Siste først, en meget upresis setning myntet primært på at det er tilbakstråling fra skyer i ‘vinduet’ fra vanndamp.
      Det er jo også ‘random’ emisjon fra molekyler, så halvparten går nedover. Men utstrålingen fra CO2 i ‘hot spot’ oppe i atmosfæren og nedover blir absorbert av de bredere båndkonturer lenger nede, gitt normale atmossfæriske forhold.
      Derimot vil det være noe tilbakestrålingfra molekyler i grensesjiktet bakke – atmosfære.
      Det skjer ingen oppvarming fra kaldere til varmere objekt ved stråling, men det reduserer/bremser avkjølingen. Det skal således ikke lede til noen øktbakketemperatur, men at det tar lengre tid å kjøle ned. Dette skal således ha en effekt på minimumstemperaturer (og det blir det jo ikke krisetilstander av). Men det har også f.eks.byoppvarming, albedoendringer mm.
      IPCC har feil mekanismer fordi de overdriver strålingsmodulen og underestimerer termiske prosesser, vekselvirkninger og skyer.

 2. Det er alltid interessant når Per Arne Bjørkum kommenterer metodiske problemer i klimavitenskapen og dens utbredte bruk av datamaskingenererte spådommer om framtidig klima basert på «eksperimenter uten observasjoner». Bjørkum har flere ganger påpekt det vitenskapelig betenkelige i dette, og han bør vite hva han snakker om: Det er vel mange som fremdeles husker debatten rundt hans bok «Annerledestenkerne – kreativitet i vitenskapens historie» (2009), som også er en innføring i generell vitenskapsteori.
  Når Bjørkum nå høyst betimelig kommenterer det påfallende faktum at omtrent alle modellbaserte klimaspådommer konkluderer med død og fordervelse, er det også betimelig å spørre hvorfor det har blitt slik?
  Øyner vi en desperasjon mht. å beholde publikums oppmerksomhet (og politikernes støtteprogrammer), i takt med at de siste tiårenes katastrofespådommer feiler i tur og orden?

  • Gunnar,

   Også professor Lindzen har påpekt det prinsipielt betenkelige i at krisemaksimering tiltrekker seg bevilgninger til «forskning» på krisen, mens en akademisk påpekning av at det ikke eksisterer noe problem, ofte vil resultere i null forskningsmidler. Det er jo ingen grunn til å forske på noe som ikke er problematisk eller trenger å prioriteres.

   I og med at vi i vesten har flere akademikere enn noen gang tidligere, samtidig som kvalitetskravene er senket, så er det hard konkurranse om forskningsmidlene. I USA har man fått jerntriangelet, et system beskrevet av Lindzen, hvor en uhellig allianse av aktivister, politikere og forskning av ofte tvilsom kvalitet.

   NGO-støy i mediene skremmer opp politikerne, som kanaliserer mer penger til bestillingsforskningen som igjen leverer fikenbladene NGOene og politikerne trenger for å holde på videre. Den beste støyen har alltid være ulike former for dommedag, men det unike nå er at vi har fått en åpent klimareligiøs vekkelse.

   Helgenskikkelsen er hellige St. Greta som utøver det mirakel at hun kan se CO2-molekylene, og relikviene er erstattet av klimamodeller. Det går helt over støvleskaftene.

 3. Det ser ikke ut til at klimahysteriet er spesielt salgbart politisk til tross for massiv kampanje i 30 år – og til tross for at alle triks i boka er tatt i bruk.

  Prognosemakere og media med sine aktivister var på plass med informasjon til publikum om valget i Australia – i dag 18.mai 2019.
  Meningsmålingene var samstemt og klimaprofeter skulle overta styre og stell i Australia med store og dyre klimaseanser for velgerne – her formidler ABC kunnskap til norske lesere:

  https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/05/18/195578817/valgdagsmaling-opposisjonen-ligger-an-til-a-vinne-valget-i-australia

  Etter lengre tids studium av medias klimaorienterte nyhetsentrepenører så man med forventning frem til et nytt mageplask – og det kom, CNN : «Morrison thanks the «quiet Australian» for shock win» (Morrison takker den tause majoritet for sjokkseier).
  https://edition.cnn.com/world/live-news/australia-election-day-2019/index.html

  Det ser ut til at den tause majoritet mobiliserte og vant. Klima-klimakampanjen har feilet.

  Men det slutter heldigvis ikke der – klimavitenskapen later til å være mer sikker enn noensinne på at katastrofale klimaendringer er menneskeskapt: 99.99% sikkerhet er siste utrop. Overbevisende?

  https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/03/04/195558182/99-99-prosent-sikkert-at-global-oppvarming-er-menneskeskapt

  Som vi ser følges det hele opp med følgende visdomsord fra norsk side ;
  Sitat

  «– Studien er interessant fordi det slår fast hvor sannsynlig det er at klimaendringene er menneskeskapte. Det er veldig overbevisende. Det statistiske grunnlaget er veldig sterkt, forteller Sebastian Mernild, som er professor i klimaendringer og leder for Nansensenteret ved Universitetet i Bergen.

  Bevisene har ifølge den nye studien passert et såkalt sigma 5-nivå, noe som er en statistisk «gullstandard». Det innebærer at det bare er 1 sjanse av 3,5 millioner for at klimaendringene ikke er menneskeskapte.»
  Sitat slutt

  Så vet den brave leser det med sikkerhet – fra eksperthold. «Science is settled» – without the science?

   • Nettopp. Jeg er mest imponert over matematikkens formler som viser at sjansen for at de meget omtalte klimaendringene er menneskeskapt er 1 mot 3.5 millioner !

    For å ta litt mer statistikk – det omtalte valget i Australia var av venstresiden proklamert som et «klimavalg» – hvor man presenterte følgende : Lowy Institute Poll kunne før valget fremlegge at to av tre voksne austaliere mente a menneskeskapte klimaendringer var den største trussel mot landets sikkerhet. Dermed skulle vel valget være i boks?
    Kan det ha sneket seg inn en feil i statistikken?
    https://tallbloke.wordpress.com/category/climate/

    Fra tid til annen var det tidligere ytret ønske om at man kun skulle diskutere vitenskapen for eller mot IPCC`s klimateori – og ikke nevne politikken som ligger bak. Etterhvert blir det klarere at politikk er grundig blandet inn i den klimavitenskap IPCC serverer – man kommer ikke utenom den dersom man skal dekke det totale bildet.

    Og det gjør i alle fall ikke saken saken mindre underholdende ; vi har sett en viss norsk politisk personoperere som sjef for hele UNEP – herunder IPCC – med flyreiser som grenser til en parodi:til de grader at flere land nektet å finansiere moroa:
    https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/20/un-environment-chief-erik-solheim-resigns-flying-revelations

    Internasjonal kjendis , huh? Hadde mennesket vært ment til å fly , så hadde vi vært født med boarding card.

    Neste utspill kommer ikke uventet fra Solheims kamerater: Stortinget skal erklære enorm klimakrise !
    https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/05/07/195575628/stortinget-bes-erklaere-nasjonal-klimakrise

    Blir det gjort så kan man spørre seg selv om vi går fra komiske Ali til Bayerische Beobachter fordi man aner at politikken vil dominere det meste.

    Hvilket er nærmere beskrevet i Agenda21/Agenda 2030- som skulle vært oversatt til norsk i sin helhet; her delt opp i kapitler – gi spesielt akt på ikkevalgte organisasjoners rolle i politikk (kapitel 27) og hva som skal inn i all undervisning (kapitel 25): foruten all «bærekraften» for å gripe inn i all menneskelig aktivitet her på jorden: Denne bør kopieres før den forsvinner totalt fra nettet. Ca. 350 sider.
    https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text

    De som er uvant med byråkratisk poesi som benyttes av FN , så er det nyttig å lese denne artikkelen som går rett igjennom den bomstrede innpakningen:
    https://whatiscommoncore.wordpress.com/2012/12/10/read-the-full-text-of-agenda-21-educational-systems-to-be-supplanted-by-environmental-agenda/

    Fra kapitel 25 – agenda 21 –
    » Ensure access for all youth to all types of education… ensure that education… incorporates the concepts of environmental awareness and sustainable development throughout the curricula…”

    Throughout the curricula betyr at klima/»bærekraft» skal terpes inn i alle fag , staving , lesing, gramatikk , matematikk, historie , naturfag , religion , sang , språk , idrett osv …Pedagogene får en politisk rolle.

    Betenkelig utvikling?

 4. Som alltid vektige resonnementer om vitenskap fra Bjørkum.
  Siden det dreier seg bl. a. om modeller og etterhvert astrologi vil jeg få sitere en fremstående økonom: » økonomiske modeller ble laget for at astrologien skulle fremstå som mer tillitsvekkende». Og klimamodellene står seg neppe bedre.

 5. Hei, ikke noe rart at skoleelever må tru på klimakrisen, I EUREKA 10, grunnbok i naturfag for grunnskolen går kurven for CO2 i atmosfæren rett til himmels.

 6. Hadde det enda bare vært vitenskapelig krangel det var snakk om – og ikke meningsløs sløsing med penger og naturressurser….
  Les boka til Hogne Hongset; «Vindbaroner» – og start gjerne med «Etterord» på side 396.
  Virkeligheten er mye verre enn folk flest aner.

Kommentarer er stengt.