Klimamålene er totalt urealistiske

Dette var hovedbudskapet da Ola Borten Moe blåste ut i Dagbladet 4.februar og i NRK-debatten 13.februar. Han påpeker at det grønne skiftet er ødeleggende for økonomien, og han frykter et opprør i et avindustrialisert Europa. Vi analyserer NRK-debatten og elefantene i rommet de ikke ville snakke om.

I enhver debatt må man avgrense, utelukke og forenkle, og siden politikken som føres også styrer debattklimaet, så vil en norsk klimadebatt ofte fortone seg som en diskusjon om hvor mange engler som kan danse på et knappenålshode. Fraværet av debatt i en rekke år er noe vi er påført fordi redaktørskiftet i media or mange politikere er redde for de realistiske klimaargumentene, men formelt brukes konsensusargumentet som begrunnelse for sensur og ensretting over mange år.

Politisk strid en forutsetning for debatt

Med Ola Borten Moes utslipp i media, og den knurringen som lenge har pågått i skalkeskjul i Sp og FrP, er det nå åpen strid i fullt dagslys om klimapolitikken samt den energipolitikken som må føres for at Norge skal komme i mål med sine uforpliktende klimatiltak iht Parisavtalen.

Konsensus-trollet som har hindret klimadebatt i mange år har nå sprukket, som troll gjerne gjør i sollyset. I den forbindelse burde selvfølgelig programleder Solvang ha spurt debattantene hvorfor de ikke stoler på tallene fra Statistisk Sentralbyrå (John Dagsviks forskning) som viser at Norges (dvs menneskehetens) utslipp av CO2-ekvivalenter ikke har hatt en målbar virkning på klodens klima, når klima måles i globale temperaturtrender.
Premisset for Norges klimapolitikk er altså feil, fordi det er vår sol med direkte og indirekte drahjelp fra skydekke, havstrømmer, måne etc som dominerer klimaendringene. Men debatten må starte et sted, og siden den naturfaglige debatten fortsatt fornektes av mediene, og Solvang neppe ville fått lov til av NRKs ledelse å stille dette eller andre naturfaglige spørsmål, samt at de to debattantene like selvsagt ville gitt molbo-svar, så ble det i uken som gikk en duell med klimaministeren.

I NRK-debatten framsto Morten Moe som godt informert mens klimaminister Andreas Bjelland Eriksen som har ansvar for den ikke-eksisterende helheten i klimapolitikken, framsto som uvitende mens han politisk korrekt argumenterte for mer klimagalskap. I den forbindelse var Borten Moe klar på at Tysklands «Energiewende» med avindustrialisering og energi-dyrtid var å anse som total galskap. Ola Borten Moe var krystallklar på at Norge ikke kan oppfylle sine klimamål. Klimaministeren hadde derimot stor tro på at flere klimatiltak skulle sørge for 55 % kutt til 2030, til tross for at Norge i de foregående 33 årene bare kuttet ca 5 % i utslippene.

OBM har advart kraftig internt mot en selvskadende klimapolitikk, og når han nå skal ut av politikken så har han ingen skrupler med også å gjøre det i media.

Elefantene i rommet

Hvorfor det nå er energimangel i Norge var en elefant som ikke ble diskutert, selv om Borten Moe i Dagbladet pekte på absurditeten i at vi skal etablere en rekke luftslott (batterifabrikker, hydrogen- og ammoniakkprosjekter) som skal driftes med elektrisitet vi ikke har. Det er jo den omfattende elektrifiseringen på norsk sokkel – begrunnet som et klimatiltak – som har ført til strømmangelen, en mangel som ble forsterket av nye eksportkabler for strøm. De fornybare 37 TWh vi skal bygge ut for å dekke anslått behov i 2030 (moderat scenario) må sees i sammenheng med hva som skal etableres eller ikke skal etableres til 2030. Datasentre gir som kjent få arbeidsplasser, og de 4 batteriprosjektene myndightene har gitt rike subsidier til, har til nå ikke produsert et eneste batteri.

Klimatiltakene må gjøres der de er mest mulig effektive, er et mantra på regjeringshold, og ble gjentatt i debatten. Dvs at Vesten skal betale for klimatiltak på Resten av kloden, der ca 70% av menneskeheten prioriterer økonomisk vekst foran tiltak mot en krise som ifølge Solvang var «Kode Rød for menneskeheten.»
Utelatt i debatten var at Resten øker utslipp i et tempo som får vestens kutt til å bli bagatellmessige, med den logiske følge at Norges (og EUs) klimamål blir uoppnåelige.

Neste elefant er påstanden om at norsk gass som et klimatiltak kan erstatte kullkraft i andre land. Dette er effektivt fordi forbrenning av gass istedet for kull halverer utslipp. Legg merke til hva som er utelatt i denne setningen!
Før forbrenningsfasen er det flere andre faser med utslipp: utvinning, prosessering/rensing og tansport. Summerer man opp alle disse fasene for kull og gass så er det med ett unntak ingen forskjell på gass og kull, påstanden om at kull har doble utslipp ift naturgass er altså usann. Unntaket er kullforekomster i dagbrudd, der det er 15 % mindre utslipp fordi disse har funnet sted naturlig over lang tid før utvinning fant sted.

Borten Moe er tilhenger av havvind, spesifikt det bunnfaste prosjektet i Skagerrak. Men siden alle vet at vindkraft til havs er vesentlig dyrere enn på land, har kortere levetid på anleggene, og betydelig høyere vedlikeholdskostnader, så må staten selvfølgelig ut med vesentlig større subsidier både til etablering og drift av havvindanleggene. Likevel har Borten Moe tro på havvind, til tross for at dette ikke henger på greip.

Morten Moe har altså åpnet en klimadebatt med fokus på galskapen satt i system i det grønne skiftet, spesielt absurd pengebruk med risiko for avindustralisering. At pengebruken på å nå klimamålene diskuteres er positivt, men at det skjules at det ikke være en målbar effekt på vårt klima, viser at det er langt fram til en redelig og realistisk klimadbatt.

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Borten Moe argumenterte også for kjernekraft i samarbeid med svenskene. Svenskene har selv snudd når det gjelder kjernekraft og vil bygge mer. Norge bør kjøpe seg inn.
  En finsk rapport konkluderer med at «det grønne skitet» er uoppnåelig:
  Assessment of the Extra Capacity Required of Alternative Energy Electrical Power Systems to Completely Replace Fossil Fuels, Author: Simon P. Michaux, Institution: Geological Survey of Finland.
  https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/42_2021.pdf (1000 pages)
  Oppsummering og kommentar her: Net Zero — The Pursuit Of The Impossible | PA Pundits International
  https://papundits.wordpress.com/2022/12/21/net-zero-the-pursuit-of-the-impossible/
  Fra rapporten kan nevnes:
  Erstatning av eksisterende bruk av hydrokarboner (olje, gass og kull) med fornybare teknologier som solcellepaneler eller vindturbiner, vil ikke være mulig på bare noen få tiår.
  Det er hverken tid, kapital, mineraler eller menneskelige ressurser til å gjøre dette.
  I 2018 var 0,51 % av biler i verden elektriske (EV)
  Ikke nok Li og Co til å erstatte alle biler med forbrenningsmotor med EV.
  Det meldes nå at verdens største investeringsfond Blackrock og Vanguarg m.fl., som til nå har promotert «det grønne skitet», nå har trukket seg fra slik finansiering.
  https://wattsupwiththat.com/2024/02/15/major-american-financial-institutions-withdraw-from-global-climate-investment-org-in-blow-to-green-agenda/
  Bønder i hele EU protesterer mot klimahysteriske skatter, avgifter og reguleringer som vil føre til ødeleggelse av matproduksjon. https://www.document.no/2024/01/30/hvorfor-protesterer-bondene-europa-rundt/
  Det er håp.

  • Det fortoner seg som (nesten) umulig å brøyte seg på den klimakrise ideologien som herjer som en farsott i vår verden.
   Det blir som å bruke øsekar for å tømme Mjøsa.
   Noen har ikke latt seg forføre av dette, men jeg undrer på hvem det er som har startet det, og som nå proffitterer på det hele. Jeg har ikke glemt Al Gore, men det må stå betydelige krefter bak ham. Dette kan ikke være noe solospill. Kan det være en parallell til de store religionenes mega svindel? Er menneskeheten så grenseløst avhengig av rasjonell narkose?
   Takk til alle som prøver!
   Mvh
   Bernt Lynge Melvær.

 2. Fra:
  Bernt Lynge Melvær
  Orrhanevegen 13, 2032 Maura

  Til:
  Klimarealistene

  Maura 2024-02-18

  Urealistiske klimamål

  De såkalte klimamål virker som at de er unfanget i euforikammer hvor det er vakuum for både kunnskap og fornuft.

  Det er ikke umoralsk å være kunnskapsfattig og ufornuftig, men når politikere med styringsansvar løper etter en slik ideologi, er det både umoralsk, uetisk og empatiløst overfor den befolkningen de har satt seg selv til å ha omsorg for.

  Målene kan ikke nås og grunnlaget for eksistens blir svekket, både i økonomisk- og forsvarsmessig forstand.

  Mvh
  Bernt Lynge Melvær

 3. Det ble i en tidligere «Debatten» spurt om hvilke politikere som trodde på Norges klimamål for 2030. Det var kun Støre som rakk opp hånden. Jeg tror ikke han heller tror på det, men han kan jo ikke si at han ikke tror på egne mål. Borten Moe hadde et poeng som ikke våre politikere vil diskutere, det er å gjøre tiltakene der de er billigst og mest effektive, dvs. i andre land. Europa er i ferd med å slå seg selv konkurs fordi politikerne har en symbolsak de ikke vil fire på. Det er bare et tidsspørsmål før de må endre politikk. Vi har fremdeles frie valg og de etablerte partiene kan oppleve å bli marginalisert når folk får nok. Vi ser allerede bønder og andre i Europa som demonstrerer. Spørsmålet er hvor ille det må bli før det kan bli bedre. I mellomtiden vil vestlige land lide og de nye økonomiene vil styrkes. Det vil bli et nytt økonomisk balansepunkt som er irreversibelt. Jokeren i spillet er selvfølgelig naturen. Hvis vi ser en stabilisering, eller nedgang i temperaturen kan ingen politikere, eller «klimaforskere» bortforklare dette, selv om de sikkert vil prøve å hevde det skyldes våre tiltak. Tiltak de i dag roper opp om at er alt for ubetydelige.

 4. Vi skulle slutte å snakke om «klimamål» for Norge. Om det skulle være slik at CO2 i atmosfæren var den ene faktoren som styrte jordens klima (det mener heller ikke IPCC), så har selvsagt ikke promillene fra Norge noen betydning. Det man i virkeligheten snakker om er CO2-utslipp, og det er det som er helt urealistisk å tro kan reduseres i den størrelsesorden noen liker å tro. Og – hvorfor tok man ikke utgangspunkt i eksisterende energimix (fossil/fornybart) i hvert land. Da hadde vel Norge vært på tørt land alleredei utgangspuntet. I stedet skulle alle kutte like mye uansett, som om det var et mesterskap i selvskading.

 5. Faugstad,
  du snakker ren fornuft, og din sluttkommentar må utheves, fordi du der beskriver selve nøkkelen til den vettløse raseringen av både natur, næringsgrunnlag og folks økonomi her til lands, sitat:
  «I stedet skulle alle kutte like mye uansett, som om det var et mesterskap i selvskading.»

Kommentarer er stengt.