Klimakrisen rammer hardest i Oslo

Forfattet av biolog Morten Jødal.

I en spørreundersøkelse om klimakrisen foretatt av Norstat i mai 2020 på oppdrag fra Klimarealistene (del 1, del 2 og del3), kommer Oslo ut som det sted i Norge der krisen rammer hardest. Teksten under samt selve undersøkelsen ble forrige uke sendt til mediene i Norge, som nesten uten unntak har valgt å ignorere denne undersøkelsen.

På spørsmålet har du opplevd klimaendringer i din levetid, svarer to tredjedeler av Oslo´s befolkning JA – og 74% sier at klimaet er blitt verre. Landsgjennomsnittet er hhv 54% og 55% for de to spørsmålene.

Ca 40% av de spurte mener at klimaet var bedre da deres besteforeldre levde – omtrent like mange vet ikke.

På spørsmålet; hindrer klimaet deg i å leve det livet du ønsker, svarer kun 10% av Oslos befolkning JA, omtrent som landsgjennomsnittet (8%) og bare 16% hevder å kjenne noen som har fått problemer på grunn av klimaendringer.

Hele 81% av befolkningen ønsker seg en åpnere debatt om klimaspørsmålet, der ulike vitenskapelige syn blir lagt fram. Hele 65% mener at det fortsatt er lov til å tvile. Av de spurte mener bare 22% at mediene har et balansert forhold til dette.

58% av de spurte mener at det er for lite åpenhet rundt konsekvensene av klimatiltakene, samtidig som 55% tror at tiltakene vil virke inn på klimaet. Imidlertid tror kun en fjerdedel av befolkningen at FNs bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringer, er mulig.

Undersøkelsen viser at mange tror på det de blir fortalt om klimaendringer, men svært få har opplevd noe som fortjener betegnelsen krise. Behovet for informasjon og debatt oppleves som stort og tilliten til mediene gir grunn til bekymring.

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Muligens ligger svaret hos de som har opplevd «klimaendringer» på det mentale plan? Når en daglig blir bombardert med fantasi historier fra aktører som burde være nøytrale, eller vite bedre, ja da er det ikke mange som forblir uberørt. At de fleste heller ikke selv foretar noen undersøkelser av de temaene som taes opp gjør at de forblir manipulert.

  Spesielt ille er manipulering av små barn og unge gjennom massiv påvirkning fra barnehage nivå. At enkelt politiske ungdoms partier også vil fjerne grunnstoffet C, Karbon, viser hvor langt tullet har kommet.For de unge som måtte være uenig med meg, dere får litt av en jobb: https://snl.no/karbon
  For de som eventuelt sier de mente Co2, ja det er vel om mulig like dumt?: https://snl.no/fotosyntese
  For alle som mener det er for mye Co2, det er faktisk noen som mener vi kommer til å dø ut av mangel på Co2:
  https://forskning.no/planeter-evolusjon-fremtidsforskning/kommentar-vi-kommer-til-a-do-av-co2-mangel/1169816
  Forhåpentligvis skjer det etter 2050?
  Da har sikkert Norge «reddet» verden med sin Co2 fangst?

  • Du presiserer enkle eks. på kunnskapsmangler.
   Jeg ser at vi mangler en gammeldags univ.eksamen for aktørene i den politiske veiledning. NRK dominerer, men ensrettingen florerer i øvrige medier. Politikerne søker etter flertallsmuligheter foran sannheter.
   En student som eksamineres av ærlig eksaminator, med hensikt på sensors forståelse av candidatens
   kvalifikasjoner –? Vårt samfunn danner oss alle til studenter, hvor er eksaminator ? Kunne det være klimarealistens oppgave å yppe til diskusjoner mellom eksaminator og sensor? Orker vi ikke lenger å stille krav til noen i vårt kunnskapsløse system?

 2. Undersøkelsen har utgangspunktet at politikere, medier og forskere med rause statsbevilgninger til såkalt objektiv klimaforskning har fremmet ensidig IPCC-teorien og alle alarmene i 20-30 år. Alle andre er en eller annen grad av idiot eller støttet av oljeprodusenter. Det er faktisk meget oppløftende at folk likevel fanger opp ubalansen til tross for at de faktisk ikke er informert godt om alternativene. De har bare hørt den ene siden.

  Det viser jo at det norske folk ikke er så lettlurte og at det ikke blir lett å nedlegge oljeindustrien som er basis i vår velstand. Så får vi jo se utviklingen når det nå gradvis blir kaldere.

  • Alle andre blir gradert nedlatende. I tillegg til de Ellestad nevner, så er man kjøpt og betalt av tobakksindustrien, når man har studert et fagfelt så lenge at man er blitt pensjonist, så er man senil, gjerne i tillegg til det andre. Før het det også at man var Tea Party-tilhenger, eller Frp-er. Den moderne varianten er Trump-tilhenger og Resett-leser.

   De som bedriver denne geniale argumentasjonen ser selvsagt ikke noen av de svært tallrike lobbyistene i klimaindustrien, i bestillingsforskningen eller i vindmølleindustrien.

   Det artige nå er at selveste Cicero, kardinalen i det norske klimahierarkiet, selv skriver i sine publikasjoner at det skal bli kaldere de neste tyve årene, fordi naturlige klimaendringer er sterkere enn de menneskeskapte.

 3. Det store spørsmål er. Hva er et godt Klima eller Vær..Hos oss på vestlandet er det «lite nedbør» og «lite vind». Om det er litt sol i tillegger jo det en fordel.
  Men, hvor gammel må man være for ha følt at klimaet har endret seg. Det krever jo at man er minst over 40 år gamel.

Kommentarer er stengt.