Klimakrisen, en eksistensiell trussel?

Demokratenes Nancy Pelosi var ikke i tvil om at klimakrisen var en eksistensiell trussel i sin åpningstale til vårens sesjon i kongressen i USA. Men hva foregår bak kulissene? Her er en analyse med de pinlige detaljene.

En splittet demokratisk majoritet

Pelosi var «Speaker» i kongressen også fra 2007-11, og hun er tilbake i denne rollen etter at demokratene som forventet tok kontroll over Kongressen i høstens nyvalg. Hun hører til demokratenes konservative fløy.

I flere uker har hun vært i strid med yngre krefter i partiet, ledet av Ocasio-Cortez. Disse har i likhet med yngre politikere i Europa vokst opp med klimaensretting både i skolen og i media, det naturfaglige er irrelevant og de aller fleste av dem framstår som totalt hjernevasket i klimaspørsmålet.

Hvilke innrømmelser har Pelosifløyen gitt yngre aktivister når de nå har nedsatt en ny klimakomitè som offisielt heter «Select Committee on the Climate Crisis»?

We must … face the existential threat of our time: the climate crisis

Nancy Pelosi, 3. januar 2019

Nederlag for yngre aktivister

Den progressive eller sosialistiske fraksjonen i partiet er i klimasaker like spinnville som MDG. De stilte en lang rekke krav ved opprettelsen av denne komitèen og Ocasio-Cortez (utdrag fra foto av Scott Heins fra Getty Images) ledet før jul en gruppe aktivister som okkuperte kontoret til Nancy Pelosi for å sette makt bak kravene.

Tautrekningen som fulgte endte som det pleier når eldre og mer erfarne politikere må dressere de nyankomne, slik at de følger etablerte rutiner for politisk arbeid.

Denne komitèen med 9 demokrater og 6 republikanere er uten myndighet til å avholde høringer, stevne inn vitner eller skrive lovgivning. De kan bare utarbeide politiske forslag og sende disse til andre komitèer.

Et supperåd for klimapolitikk

Demokratene har altså beriket kongressen med en klimakrisekomitè, hvor politiske anbefalinger skal foreligge senest mars 2020. Som man ser fra omtalen i Politico anser mange demokrater komiteen for å være tannløs, altså et supperåd. Den eneste konsesjonen til aktivistene later til å være klimakrise som en del av navnet på klimakomitèen. Svært få blant demokratene later til å ta seriøst forslaget fra Ocasio-Cortez om at det føderale USA må ta total kontroll over landets økonomi for å redde USA og resten av kloden fra klimakrisen.

Realiteten er at hverken et styrket republikansk flertall i Senatet eller presidenten selv vil tolerere lovforslag som innebærer alarmistisk eller kvasivitenskapelig klimapolitikk. Dette vet selvsagt erfarne demokratiske politikere som ikke ser klima som noen vinnersak blant velgere i et stadig kjøligere USA, så de bruker tiden på andre og bedre saker.

Men mediene vil sammen med aktivistene sørge for et fortsatt høyt støynivå i klimapolitikken de neste to årene når de koker suppe på klimakrisen. Et støynivå som vil forsterkes i absurd retning her hjemme fra Norges egne ensrettede medier og våre egne uvitende politikere.

Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. Det er rene prostitusjon for politisk korrekthet.

  Jeg fatter fortsatt ikke at så mange mennesker går på minen om menneskeskapte klimaendringer og klimakrise. Massehysteri!

 2. Den utviklingen jeg ser er at solcellene blir billigere og billigere slik at de snart vil konkurrere ut alt,

  • Reinertsen,
   la oss for MILJØVERNETS skyld inderlig ikke håpe at solceller (og vindmøller, se videre) får større utbredelse, gitt det brede sett av ulemper rundt dagens teknologi:
   – store avfallsmessige og arbeidsmiljømessige utfordringer, bl.a. ukontrollert bruk av en rekke giftige stoffer i produksjone, herunder rovdrift på bl.a. sjeldne kjemikaler, mineraler og metaller;
   – barnearbeid/farlig arbeid/utplyndring i områder der ressursene hentes, osv.
   – ustabil og døgnfaset solavhengighet som gjør at strømnettene må oppgraderes for store midler for å håndtere dette, jfr. at en rekke land allerede rapporterer om uholdbart økte strømkostnader både for husholdninger og industri (Australia er ett av skrekkeksemplene)
   – ikke konkurransedyktig på like vilkår med tradisjonelle energiformer og kjernekraft
   – svære subsidier til sol og vind kunne derfor vært brukt til fokuserte miljøforbedringer av tradisjonell energi mens man utvikler bedre «grønne» energiformer enn dette

   På samme måte er vindmøller proppet av miljøskadelige elementer, som i stor grad bl.a. er basert på petroleumsprodukter, griper veldig inn i naturhabitater, «kverner» verneverdige/sjeldne fuglearter, har svært kort levetid og svære servicekostnader ifht. andre energikilder, dvs. omtrent ALT bærekraftige energikilder IKKE skal gjøre.

   I en slik forvirret og uforstått klimaagitasjon havner reelt miljøarbeid dessverre helt i bakleksa.
   Men klimaindustrien vil helst ikke informere om dette, ei heller myndigheter som har blitt dratt med i svære ulønnsomme prosjekter som skjules under et teppe av nye avgifter, CO2-skattlegging, osv..
   Dermed løper en mengde idealistiske, men helt uinformerte miljøamatører rundt og preker om «grønn energi» der det faktisk er snakk om å påtvinge våre samfunn en ulønnsom og destruktiv svekkelse av samfunnets sentrale energi-infrastruktur, velstand og velferd.

 3. Hei Vet ikke om dette er rette stedet for dette. Men det skal vere et klimmamøte i regi av Stavanger Aftenblad der de skal diskutere Stavanger Kommune sitt vedtak om å redusere utslipp med 80%. Du har sikkert hørt om det. Det er imorgen 10/1 kl 1800 i Aftenbladets lokaler på Nytorget
  Jeg tenkte at det kanskje hadde vært lurt om det var et par drevne klimarealister tilstede på det møtet. Slik at vi kan få noe mer enn bare svada.
  Kanskje du kjenner noen som føler seg kallet

 4. Nå er det på tide å organisere en verdensomspennende motstand mot de hysteriske politiske antakelsene om klima. I Norge er det Venstre som ikke har snøring på hva klima er og kan påvirkes av.

  Det som trengs er en massiv internasjonal vitenskapelig forklaring på hvorfor fremtiden ikke er dyster basert på endringer siste 20 år.
  En liten kommentar til vegan bølgen: Ku promp og rap er bra pga at alternativet ikke er til å leve med. Om alle mennesker skulle overta kyr og okse dietten med kli, korn og grønnsaker ville vinningen gå opp i spinningen. Vi er langt flere mennesker enn kyr/okser. Prompen og rapen vår ville simpelthen dominere klimagass utslippenene i all fremtid – he he om man mangler kritisk sans og samtidig er blåøyd!

 5. Jeg er tilbøyelig til å mene at som Reinertsen at solcellene (og evt andre teknologier) kommer til endre fremtiden. Hva som kommer til å bli energimixen om 50 år er virkelig ikke godt å si.

  For øvrig mener jeg at dette CO2-greiene er hysteri.

  Mvh Magne

 6. CO2 er en drivhusgass som i atmosfæren skal gi uønsket oppvarming der. Betegnelsen må vise til at CO2 ble tilsatt i drivhus. Drivhus er som kjent bygget med tak og vegger i glass og brukt for dyrking av planter, som tomater, blomster etc.I drivhuset er temperaturen vanligvis høyere enn utenfor og veksten derfor. i drivhuset får plantene tilgang til de næringsstoffene de trenger. Gassen ble ikke tilsatt på grunn at den øker temperatur i drivhuset, men fordi den er en essensiell næring for planten. Gassen har ingen betydning for temperaturen i drivhuset.

  Grønne planter lever av sollys, vann, CO2 og noen næringssalter. Plantene vokser bedre med høyere mengde CO2 enn den som er i luften for tiden og det er grunnen til at den tilsettes i drivhuset.

  Dette er et poeng som bør framholdes i klimadebatten.

  Klima styres av forhold som ligger langt utenfor menneskenes kontroll, dersom man ikke bygger tilstrekkelig mange hydrogenbomber som ….

 7. Dagbladet er ute med et skarpt angrep på den nye beredskapsministeren.
  https://www.dagbladet.no/nyheter/hun-er-uegnet-det-ma-vaere-guffent-for-krf-og-venstre/70685946
  Angrepet er oppsummert i sitatene nedenfor. Det er å bemerke at Smines er veldig forsiktig i sine uttalelser, her skal en ikke tråkke miljøbevegelsen for hardt på tærne. Det som virkelig er oppsiktsvekkende er at Hermstad fra miljøpartiet fornekter eksistensen av naturlige klimavariasjoner. Her har vi et eksempel på en ekte klimafornekter: Det ser ut til at miljøpartiet fornekter eksistensen av naturlige klimaendringer og at det er de som ikke tror på klimaforskningen.
  Hun er uegnet
  Menneskeskapte klimaendringer er det største sikkerhets- og beredskapsspørsmålet i vår tid. Hvis Ingvil Smines mener de ikke finner sted, er hun ikke skikket, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG) til Dagbladet.
  Smines får ansvaret for beredskapen i Norge, som blant annet inkluderer hvordan samfunnet skal stålsette seg for klimaendringene.
  «Jeg tror det er klimaforandringer, men jeg tror ikke nødvendigvis de bare er menneskeskapte». Smines ville videre ikke svare på om hun mener menneskenes utslipp er hovedårsaken til klimaendringene.
  Jeg mener beredskapsministeren må ha tiltro til forskningen. Når vi har en minister som innbiller seg at det er naturlige svingninger, har vi et alvorlig sikkerhetsproblem, sier Hermstad
  Det må være guffent for KrF og Venstre, som selger inn regjeringsplattformen som en veldig klimavennlig plattform. De må føle at de setter seg til bords med noen som ikke forstår hva dette handler om i det hele tatt, sier Hermstad.
  På spørsmål fra journalisten: Klimaendringene vi ser i verden i dag – er de mest menneskeskapt eller er det naturlige variasjoner?
  – Jeg tror det er begge deler. Det er et komplekst område, og det er krevende å finne ut hvor mange prosent er den ene eller den andre, sier Smines.

  Uttalelsene fra Hermstad taler vel for seg selv.

  PS: Jeg er litt usikker på hvor dette skal publiseres. Det bør vel komme egne artikler her om den nye regeringen

 8. Som en kommentar til mitt forrige innlegg kan dette oppklare noe mer:
  Miljødirektoratet har laget en interessant utredning om klimautviklingen fram til år 2100 utgitt i 2018:
  «Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge»
  http://www.miljødirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1209/M1209.pdf

  Her kan en finne interessante opplysninger på side 18:
  Rapporten kvantifiserer ikke temperaturstigningen fra før-industriell tid til rapportens referanseperiode, (1970 – 2000) men viser at temperaturøkningen har vært på ca. 1 °C de siste 115 år.
  Videre sier rapporten om utviklingen framover:
  «For de neste par tiårene vil naturlige variasjoner være viktigere enn de menneskeskapte klimaendringene for å forklare endringer i temperaturen og andre meteorologiske parametre. For eksempel er det store naturlige variasjoner i været i Arktis. Men mot slutten av århundret vil de menneskeskapte klimaendringene være viktigst, hvor naturlige variasjoner vil kunne forsterke og redusere disse endringene i ulike perioder.»

  Altså først i slutten av dette århundre vil de menneskeskapte klimaendringene bli dominerende og da under forutsetning av at utslippene ikke reduseres og at datamodellene til klimaforskerne er riktige.
  Det kunne kanskje være viktig for miljøpartiet og spesielt Hermstad setter seg inn i de offentlige utredningene før han kommer med slike kraftige uttalelser som har kommet fram i Dagbladet om den nyer beredskapsministeren Smisted. Det er også viktig å få med seg her at det er CICERO som har stått bak mye av denne rapporten.

Kommentarer er stengt.