Klimahysteri, Hagen og realitetene

Klimanytt nr 181, av Ole Henrik Ellestad

Carl I Hagen tror ikke på IPCCs alarmerende konklusjoner om at menneskeskapte klimaendringer dominerer, og anfører velkjente observasjoner om naturlige observasjoner. IPCC-leiren er raskt ute med media som villig mikrofonstativ. Med manglende holdbare faglige argumenter dreies fokus over til definisjonsmaktens arena der Hagen og meningsfeller beskyldes for alt fra å være uansvarlige til at de farer med faglig vås. Men Hagen referer til observasjoner, historiske såvel som fra moderne tid, mens hovedargumentet til IPCC er beregninger fra påviselig feilaktige modeller. Middelalder, Romertid, Bronsealder og Holocen-optimum var varmere perioder på flere kontinenter.

Carl I. Hagen vil på Stortinget. En av hans uttalte saker er å kjempe mot klimahysteriet. Det er et nærliggende ord etter innspurten i årets budsjettbehandling i Stortinget med særdeles tvilsomme forslag om økt innblanding av biodiesel for å redusere klimautslippene. Det er ingen god ide slik innlegg i flere norske medier som Finansavisen, har påpekt gjentatte ganger. For det slippes ut like mye CO2, og det tar anslagsvis100 år før balansen mellom tilvekst og forbruk er etablert. I tillegg er det velkjente problemer med dårligere forbrenning, soting og tetting av filtre som leder til kostbare motorskader økt forbruk og potensielt helsefarlige utslipp. Paradoksalt nok har mindre utslipp vært «klimapartienes» hovedargument for å stimulere overgang fra diesel- til bensinmotorer.

Hysteriet stopper ikke der ifølge Hagen. For hvorfor skal man uten gode bevis redusere norsk petroleumsproduksjon og virksomheten på kontinentalsokkelen som er bærebjelken i norsk økonomi, og som endog skal finansiere alle tiltakene som IPCC-leiren ønsker seg? Og han har rett. IPCCs hypoteser og konklusjoner er basert på beregningsmodeller som ikke stemmer med observasjoner. Den rundt 20-årige utflatingen av global middeltemperatur mens CO2 stiger mer enn før, viser det. Da er hypotesen forfeilet ifølge det mest grunnleggende av alle vitenskapelige prinsipper. IPCC har dramatisk overdrevet temperatureffekten av CO2 på samme måte som de har overdrevet alle andre effekter. De har vært på vei ned siden «glansdagene» i årene 2000-2009. Likevel sendes det alarmerende meldinger som underlag for politiske tiltak som tilfredsstiller det «klima-miljø -industri-politiske» komplekset. Men lekfolk tror ikke på alarmene, men betrakter dem som ulveropene i Æsops fabel.

Hva sier vitenskapsfilosofien?
En stortingsrepresentant for Høyre, med selverklært bakgrunn utenfor eliten – hun bare siterer dem, erklærer at Hagen kommer med vås. Hun burde brukt tiden til å sette seg inn i det meget enkle hovedprinsippet innen vitenskapsteori. Selve bærebjelken er uttrykt presist og enkelt av den legendariske Nobelprisvinner Richard Feynman som var meget opptatt av vitenskapsfilosofi: «Det spiller ingen rolle hvor flott teorien din er. Det spiller ingen rolle hvor smart du er. Hvis teorien din ikke stemmer med eksperimenter, hvis teorien din ikke stemmer med observasjoner, er den feilaktig. Det er alt som betyr noe». Da prinsippene ble rådende på 1600-tallet skjøt vitenskapen fart.

I dag finnes flere beklagelige tilbakefall. Også IPCC har snudd det på hodet: har vi tro på modellene og er mange nok, så er avvikende observasjoner gale. Det er dette som har skjedd når modellene beregner betydelig stigning av global middeltemperatur mens det observeres en utflating siste 20 år (ikke 30 som Hagen sa og senere korrigerte). Selv IPCC skriver 15 år i sin 2013 rapport (til 2012, nå 19 år). Mens IPCC-leirens medieaktører stadig nekter og serverer det ene krumspringet etter det andre for å overbevise lekfolk med værfenomener fra varme El Niño-perioder, men unnlater at temperaturen faller dramatisk i de etterfølgende kalde La Niña perioder. Og hvor ble det av omtalen av senhøstens snøfall i Saudi-Arabia og Sahara?

Som Hagen nevnte viser paleontologiske studier at temperaturen øker først, deretter CO2. Om istiden skrev CICEROs tidligere direktør for fem år siden, etter 10 år i taushet, at den som ikke vet det vet lite om klima. På Dagsnytt 18 erkjente forskningsdirektør ved CICERO, Bjørn Samset, bare istiden, ikke de moderne målingene. Han la heller ikke vekt på at oppvarmingsperioden 1920-40 hadde naturlige årsaker og at temperaturen gikk ned da CO2 begynte å stige markant de neste 30 årene. Hagen har også rett i at IPCC er en organisasjon under sterk politisk styring (se Klimanytt 167).

Samset mente også at Middelalderperioden bare forekom i Europa. Vedlagte figur av en rekke studier viser det motsatte. For Grønland se Klimanytt 128. Perioden finnes på alle kontinenter som vedlagte oversiktskart basert på studier av 752 forskere, viser. Slik det også var i Romertid og Bronsealder. Og globalt var det 2-3 C varmere for 8 000-3000 år siden. Da var også Norge isbrefritt og mer fruktbart, i likhet med kloden forøvrig.

Hagen viser at også politikere, som lekfolk, kan sette seg inn i de enkle forhold som motbeviser IPCC-teorien og sogar ser fordelene med en varmere klode for mennesker som stammer fra varmere klima i tropene – hvis de vil.

Støtt oss ved å dele:

14 kommentarer

 1. Det er publisert flere rekonstruksjoner av den globale temperaturen for de siste par tusen år og faktisk også lenger tilbake som viser at temperaturen er høyere enn i hele denne tidsperioden. Kan du oppgi hvilke publikasjoner du støtter deg til når du hevder det motsatte? Kanskje noen av de 752 forskerne du henviser til har noen publikasjoner om den globale temperaturen i middelalderen? (Jeg snakker altså ikke om enkeltstudier av lokale proxier på ulike steder i verden, men arbeider hvor disse er satt sammen for å rekonstruere den globale gjennomsnittstemperaturen i den perioden vi snakker om).

   • Geir, mitt spørsmål stat ved lag, hvilken fagfellevurdert litteratur er det Ole Henrik Ellestad støtter seg til når han hevder at den globale gjennomsnittstemperaturen var høyere i middelalderen enn det det er i dag?

  • Erik Lindeberg.
   Takk for synspunkter på varmeperioden i middelalderen.

   Etter at professor David Deming hadde publisert nok en peer reviewed artikkel om sitt fagfelt i det akademiske tidsskriftet «Science» om nettopp MWP og temperaturene , så ble han oppringt av av en reporter fra en radiostasjon som ville intervjue Deming om temperaturutviklingen , men kun dersom Deming var villig til å hevde at all oppvarming skyldtes menneskers CO2 – dette nektet Deming og hørte ikke mer fra reporteren.
   Man rapporterer altså kun den forutbestemte politiske versjonen og fortier kjettersk forskning !

   Deretter ble han mottok han en e-mail fra en av guruene bak hypotesen om menneskeskapt global oppvarming , med det forbløffende innhold «Vi må bli kvitt middelalderens varmeperioden» («We have to get rid of the Medevial Warm Period»).

   Underforstått ; MWP og historiske fakta kom i veien og laget generende humper i skaftet på den hockeystick kurven som man konstruerte for IPCC og som skulle virkelig vise verden at det har aldri vært så varmt som i dag. Det endelige beviset , så å si.

   Og et signal om at Science og Nature etterhvert ikke tok inn artikler som motsier eller er i konflikt med den fra IPCC oppleste klimteori (Sience is settled). Vi ser dagens objektive klimaforskere må publisere i Kinesiske journaler – under stort rabalder fra FNs høyrøstede menighet.

   Ikke verst – historisk etablerte fakta må ikke få stå i veien for den nye klimavitenskapen som var under konstruksjon med forutbestemt både historikk og spådommer fremover.

   Her er professor Demings skrevne forklaring om den konsensusbaserte klimavitenskapens behov for historieomskrivning.

   https://www.epw.senate.gov/hearing_statements.cfm?id=266543

   Her er Demings forklaring i Kongressen ;

   https://www.youtube.com/watch?v=u1rj00BoItw

   Dersom vi ser og hører David Deming, så tør jeg (subjektivt) fastslå at denne mannen tar sin profesjon og forskning på alvor, og det han forteller er korrekt . Det finnes heller ingen grunn til noe annet.

   Dette burde fortelle et par ting om hva klimateorien er tuftet på – og hvorfor den er problematisk å opprettholde. Eller er det overbevisende forskning ?
   Kanskje klimahistorien burde oppbevares i løsbladsystem som kan skiftes etter politisk behov ?

   Når det gjelder selve Hockeystick-kurven så har Nehmesis vært nådeløs , den seneste fagfellevurderte artikkelen viser at treringene i boreal skog ikke viser det Briffa og Mann baserer seg på :

   http://www.pnas.org/content/early/2016/12/07/1610156113.long

   I rettferdighetens navn må det sies at de fleste hadde tro på sammenhengen temperatur og vekst (konsensus).

   • Wilhelm, David Demnings senat-erklæring inneholder ingen referanser til globale temperaturserier som kan styrke påstanden om det den globale temperaturen i middelalderen var høyere enn i dag. Du hevder at Demings fagområde nettopp er den varme middelalder-perioden med henvisning til hans artikkel i Science. Du kan umulig ha lest artikkelen, for den handler om borehulls-temperaturer som proxier for temperaturen i Nord-Amerika i de siste 100 til 150 år. Jeg har ikke funnet noen faglige artikler hvor han omhandler temperaturen middelalderen og lite tyder på at Deming skulle være en forsker som skulle være spesielt troverdig inne dette området.
    Din siste referanse er mer interessant, men ikke noe nytt. Problemet med at det er dårlige samsvar mellom tre-ring-data og temperaturer de siste tiårene er godt kjent og denne divergensen har blitt diskutert av flere forskere for eksempel Arrigio at al 2007, http://www.ldeo.columbia.edu/~liepert/pdf/DArrigo_etal.pdf.

    • Erik Lindeberg, ref. Deres 25.dec.2016.

     Nettopp , godt De nevner tidligere referanser til MWP i peer reviewed literature.

     Vi kan se på anstrengelsene som er gjort for å fjerne plagsomme artikler om MWP og dekke over arbeider om klima som kommer i veien for FNs sanne og autentiske klimalære.

     William M Connolley , en av grunnleggerne av RealClimate , et nettsted som ifølge de selv skulle debunke og rykke ut mot kjettersk forskning og påstander , havner som administrator i Wikipedia – klimadelen.

     Kjetterske autoriteter fikk passet påskrevet i sine profiler på Wikipedia, verst gikk det ut over Fred Singer , pioneer på måleteknikk fra rommet.

     De som forsøkte å endre på profilen som bl.a. fortalte at Singer trodde på grønne nisser fra Mars og litt annet av vitenskapelige sensasjoner ble truet med utestengelse eller ble utestengt.
     I tillegg endret eller skrev Connolley og hans medhjelpere om 5.428 unike artikler om klima på Wikipedia og ble plagsomme for konsensusekspertene.
     Wikipedias klimasider var stengt i flere døgn mens man ryddet i skandalen.

     De 5.428 artiklene eksisterer selvfølgelig fremdeles , men er vanskeligere å finne frem til.

     Noen nevner Connolley som verdens mektigste påvirkende figur innen IPCCs klimateorier sammen med Al Gore i denne perioden.

     Her er en artikkel som dekker litt av saken om å fjerne klimahistorien fra nettet : historien om klimaet som blir visket vekk online ;

     http://www.wnd.com/2009/12/119745/

     RealClimate er av en annen grunnlegger blitt kalt «Klima Gerilja» ,enhver får gruble frem hva slags vitenskap som trenger en gerilja for å kunne overleve ?

     Videre har Klimarealistene et sammendrag på norsk om historien her :

     http://www.klimarealistene.com/2016/09/07/ipcc-leirens-manipulering-av-wikipedia/

     David Deming sier i sin forklaring om MWP som inngår i hans fag; historie :

     «Normally in science , when you have a novel result that appears to overturn previous work , you have to demonstrate why the earlier work was wrong.
     But the work of Mann et al was initially accepted uncritically , even though it contadicted the result of more than 100 previous studies.Other researchers have since reafirmed that the Medevial Warm Period was both warm and global in its extent.»

     Vi ser på flere bestrebelser på å slette tidligere arbeider om MWP – og lenker til godt stoff:

     http://www.newsbusters.org/blogs/nb/lachlan-markay/2010/10/21/wikipedia-bans-radical-global-warming-propagandist-editing-all

     https://climatism.wordpress.com/category/medieval-warm-period/

     http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/07/review-finds-medieval-warm-period-was.html

     Noen begynner kanskje å gruble over hvorfor så mye arbeide og ressurser legges ned i å tone ned temperaturene i MWP , til og med IPCC hadde disse med i de første rapportene sine ?
     Og hvem man kan stole på , hvem som taler befolkningens interesser og hvem som taler helt andres interesser?

     Har politikerne vært på så mange internasjonale luksusmøter og skravlet og undertegnet så mye at de har mistet kontakten med sin egne velgeres hverdag?

     Mark Steyn er i sak med Michael Mann om hockeystick detaljer, den kan bli interessant; taper Mark Steyn så vil dette åpne for at vitenskap fastsettes av rettsvesenet ved dom – her er Mark Steyn selv med en status :

     https://climatism.wordpress.com/2015/11/25/must-watch-mark-steyn-the-fraudulent-hockey-stick/

   • «Man rapporterer altså kun den forutbestemte politiske versjonen og fortier kjettersk forskning !»
    Jeg lurer på hva som vil være motivasjonen til en forsker å rapportere det politikerne ‘sier’ han/hun skal rapportere ?
    Jeg er ganske sikker på at det er ekstremt få forskere som vil la sin forskning dikteres av politikere.

    Og jeg lurer enda mer på hvorfor en politiker vil kjøre på med klima politikk, dersom det skulle vise seg at det ikke finnes noe menneskeskapt klimaproblem ?
    Det må da være en politikers våte drøm å faktisk avbåse hele klimaproblemet ? 🙂

 2. Da Hagen slapp til i Dagsnytt Atten og kledde «Keiseren» naken, var det noen naive sjeler som trodde at: «Nå da. Nå har endelig NRK sluppet til folk som mener noe annet enn IPCC. Nå løsner det vel også for andre?»
  Naivt? Ja. Pressekorpset har fått mat, og Hagen kvistes nå daglig av de politisk korrekte. Senest i dag 23.12.16 har VG sikkert gleden av å publisere, ikke bare skribentens mindre flatterende meninger, men til like en lang haleheng av kommentarer hvorav det var skuffende mange som bare viser sin uvitenhet.
  Allikevel har vi kanskje lov å håpe på at Hagens interesse, kunnskaper og vilje til å ofre seg for sannheten vil få følger? Han er ikke kjent for å spare seg når det gjelder viktige saker. Det ville være rart om han ikke brukte sin innsikt og språkbeherskelse til å påvirke stortingsgruppen og andre der han kommer til.
  Og han har en god sak. Han ser ut til å søke de rette kilder. Tiden arbeider for hans meninger, for IPCC & Al har allerede tapt den faglige side av saken. Det er kun den politiske side som gjenstår å få frem galskapen i.
  Han anbefalte og ba Fredrik Solheim om å ta kontakt med Klimarealistene. Kanskje noen med faglig tyngde kunne hjelpe Hangen?

 3. De fysikere der ute som ikke aksepterer fysikkens lover bør de stå fram og offentliggjøre sine begrunnelser. La oss starte med to spørsmål:
  1. Energi avgitt som elektromagnetisk stråling, stråler denne energien til et legeme som er varmere enn kilden?
  2. Har CO2 i atmosfæren et ppm-nivå der gassen ikke lenger er i stand til å absorbere mer energi pr tidsenhet?

 4. » Den rundt 20-årige utflatingen av global middeltemperatur mens CO2 stiger mer enn før»
  Hvor kan jeg finne bekreftelse på den påstanden tro ?

  (Moderator: Vennligst bruk både formnavn og etternavn når du poster kommentarer)

  • Joar , ref. 29. desember 2016.

   Pausen,eller hiatus, som IPCC sier om stansen i global temperaturøkning er en delikat sak. hvor vi kan nyte stor ståhei med mye bra saker hvor mange svinger seg i de tynnere luftlag med nye påfunn.

   IPCC hadde «pausen» med som et faktum i sin rapport , det ble et lukket møte i Stockholm hvordan man skulle presentere eller forklare dette for det skattebetalende publikum i den delen av rapporten pressen/media hopper på – «Summary for Policymakers».

   Hvorfor diskuteres vær og klima bak lukkede dører ? Burde ikke historiens mest kostnadskrevende teori kunne diskuteres åpent ?
   Er det noe vi ikke bør vite før vi betaler ?

   Det kom opp fire mer eller mindre gode alternativer – hvor USAs forslag om at energien/varmen fra CO2 skulle gå ned i havet og virke der nede inntil videre, ble det man gikk for.

   Vi kan se på viderverdighetene som utspant seg , Vi har slemme antydninger om dårlige heksedoktorer og klimapolitiske medisinmenn som ikke får spådomskunstene om klimaet helt til rime.
   http://www.climatecentral.org/news/ipcc-predictions-then-versus-now-15340

   http://www.climatecentral.org/blogs/ipcc-roundup-early-reports-focus-on-warming-hiatus-16515

   Ligger noen gode linker under artiklene.

   Som vi ser under avsnittet «Ice Sheet» tar man like godt med «fakta» om stor issmelting i Antarktis – som har hatt en netto isøkning på rundt 100 milliarder tonn per ÅR siden 1992 – ikke dårlig forslag hadde det ikke vært for fakta :

   https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

   Men blås i det – alle kan ta feil. Og vi har forstått at det leses ikke korrektur på klimaaktivistenes påstander.

   I klimavitenskapen har alarmismen prioritet foran alt annet , nærmere beskrevet her –

   http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-finaler-bericht-des-ipcc-a-1000432.html

   Samme sak utdypet på engelsk her:

   http://notrickszone.com/2014/11/04/spiegel-slams-at-ipcc-alarmism-comes-before-accuracy-ipcc-gross-problems-suppresses-important-findings/

   Tatt i betraktning kostnadene som er involvert i dette , pluss at politikerne har fått det for seg at de skal endevende landets økonomi , energi og arbeidsplasser – så er dette en politisk skandale.

   I september 2015 er tiden kommet til å etter-regne at det ikke fantes noen pause i den globale temperaturøkningen : ny vitenskap – teorien er reddet!
   http://news.stanford.edu/2015/09/17/global-warming-hiatus-091715/

   Over hos Breitbart er man ikke like imponert , vi får en beskrivelse av hvordan den plagsomme pausen i global oppvarming skulle elimineres :

   http://www.breitbart.com/big-government/2015/06/05/hide-the-hiatus-how-the-climate-alarmists-eliminated-the-inconvenient-pause-in-the-global-warming/

   Dr. Karl jobber på spreng med etterberegninger i klimamodellene, trolig tar hele pausen i global temperaturøkning samme veien som varmeperioden i Middelalderen – den slutter å eksistere – den forsvinner. Den står i veien for kampanjen.

   I ettertid må sannsynligvis noen forklare hva i all verden som har skjedd , og hvordan dette kunne skje.

   Her kan man spørre seg selv hvem det er i norsk politikk som står som talsmann for innbyggernes , nasjonaløkonomiens og arbeidsplassenes sak ?

  • Den står mange steder, men greiest å referere til IPCCs 2013-rapport som omtaler hiatus i 15 år frem til 2012 da strek ble satt for datainnhenting. Så frem til 2015 blir det nye tre år og med vanlig utvikling av ENSO synes den å fortsette. Om det er utflating, litt kaldere eller litt oppvarming har mindre betydning. Hovedpoenget er at det beregnes en markant temperaturstigning. grunnet økt CO2.
   Men ellers flyter det av kurver på nettet inkluive omtale i flere Klimanytt.

 5. For ordens skyld – Carl I. Hagens utspill med tvil om menneskeskapt global oppvarming førte til de obligatoriske reaksjonene i media.

  Dagbladet , papirutgaven , side 8 og 9 , 28. dec. 2016 – «Hagens eget klimapanel».

  CICEROs klimapolitiske orakel , Bjørn Samset , er igjen sannhetsvitne og øser av sin kunnskap til oss lesere med sine synspunkter på Hagen , Klimarealistene og «klimaskeptikere» generelt.
  De fleste kan dette utenat etter mye drøvtygging , men her er noe av det Samset doserte ovenfor den imponerte journalist :

  «Det (Klimarealistene) er en todelt gjeng.
  De vitenskapelige anlagte er klimaskeptikere , men så følges de av et mye større miljø av klimafornektere. De mer politiske og aktivistiske, og bruker akademikernes skepsis til å belegge sin egen fornektelse av menneskeskapte klimaendringer «, sier Samset.

  Videre orienterer Samset :
  «Her er personer som i og for seg har tung akademisk bakgrunn , men som har fått det for seg at de ikke vil la seg overbevise av vitenskapelig dokumentasjon».

  Uttalelsene , som heller ikke denne gang gir noe positivt bilde , taler ellers for seg selv.

  Han tar også tak i «The Oregon Petition» og vil selvfølgelig helst bagatellisere 31.487 underskrifter fra vitenskapen i USA som forkaster Kyotoavtalen.

  Ikke rart , fordi Samset og hans orkester har ingen underskrifter som dokumenterer utsagnet om 97 % konsensus som skulle støtte FNs klimateori .
  En egenprodusert statistikk fra John Cook i SkepticalScience er ikke like overbevisende.

  Denne taktikken med å gjenta bruk av tvilsomme kilder til å «debunke» 31.487 underskrifter fra seriøse mennesker er en gjenganger , trolig beregnet på nytt publikum eller mange som ikke har tid eller interesse av å se nærmere på dette. Og at ingen til slutt gidder å ta tak i dette hver gang vi bombarderes med samme påstand.
  Men det gidder vi – en god ting kan ikke påpekes for ofte.

  Her er teksten de underskriver på :
  http://www.petitionproject.org/

  Underskriftene – aktivistenes forsøk med Mickey Mouse og annet som skulle svekke undersøkelsen er fjernet – Perry Mason er fysiker fra Texas:
  http://www.petitionproject.org/signers_by_last_name.php

  Et intervju med mannen bak The Oregon Petition , som ikke går med hue under armen:

  https://www.youtube.com/watch?v=Bp0AhaG7GFY

  Ettersom det er romjul kan vi ta med argumentasjonen Samset viser til fra Huffington Post ,

  http://www.huffingtonpost.com/kevin-grandia/the-30000-global-warming_b_243092.html

  Vi kan ta med omtrent prototypen på vitenskap fra Huffington Post formidler – coole saker: «Jesus var den første transgender»:
  De har funnet det alle bibelforskere og teologer har oversett :
  http://www.huffingtonpost.com/suzanne-dewitt-hall/jesus-the-first-transgend_b_10006134.html

  Fenomenet er nærmere belyst og forklart her :
  http://www.newsbusters.org/blogs/culture/maggie-mckneely/2016/05/19/huffpo-jesus-was-first-transgender-man

Kommentarer er stengt.