Klimagassutslippene øker stadig

Klimanytt 259, forfattet av Rögnvaldur Hannesson.

Klimafobien når stadig nye høyder. Antall nyord klimaaktivistene finner på holder tritt med den utviklingen; vi har fått flyskam, bilskam og kjøttskam. Det er noe nytt å skamme seg over nesten hver dag. Det begynner å bli trangt i skammekroken – til ingen nytte.

CO2-utslipp øker stadig

Imens går verden videre, og den går ikke mot mindre utslipp av klimagasser. Nylig publiserte tre europeiske økonomer en artikkel om utslipp av kulldioksid siden 1971 (Luzzati, Orsini og Gucciardi, Energy Policy 122, 2018). Noen har forsøkt å trøste seg med at når verdens land blir rikere, så blir folk mer miljøbevisst og sørger for at utslipp av det ene og det andre blir redusert, slik at de samlede utslipp blir mindre når nasjonalinntekt pr. hode overstiger et visst nivå (kjent som «the environmental Kuznets curve»).

Noen har ment å finne en slik sammenheng for utslipp av kulldioksid, mens andre har funnet at det slett ikke er tilfellet. Nevnte forfattere hører til de sistnevnte.

Klimafobi gir liten effekt

Det var etter etableringen av IPCC i 1988 at klimafobien begynte. Toppmøtet i Rio ble holdt i 1992, og der ble man enig om en klimakonvensjon. Ett av hovedtemaene på møtet var å ta i bruk fornybar energi til erstatning for fossile brensler.

Så hva har skjedd siden 1992?

Figuren til venstre viser utslipp av kulldioksid fra fossile brensler (kilde: IEA). De har økt formidabelt siden 1990, og da særlig i årene 1994 – 2013. Likevel, i 2008 – 2009 var det en betydelig nedgang. Den falt sammen med finanskrisen.

Var ikke det en deilig tid?

Det er verd å merke seg at utslippene fra kull har økt sterkt, helt frem til 2013. I årene efter det har vi sett en stagnasjon, men det rimer ikke altfor godt med at kull nu er satt på svartelisten av en del aktivister. Til og med vårt hjemlige Oljefond vil ikke kjøpe aksjer i bedrifter som utvinner kull. Det er neppe lønnsomheten de trenger å bekymre seg over; det er fortsatt et betydelig og voksende marked for kull i verden.

Etter stagnasjonen i 2016 steg forbruket igjen, og i 2018 økte kullproduksjonen i verden med 4 %, og i tiårsperioden 2007–17 økte den med 1,4 % pr. år. Vi ser ingen tegn til at kull er i ferd med å fases ut som energikilde i land som ikke lider av klimafobi. Blant dem som satser sterkest på kull finner vi de folkerike utviklingslandene i Asia. I Pakistan økte kullforbruket med ikke mindre enn 63 % i 2018. I Vietnam økte det med 23 %, i Malaysia og India med 9 %, og i Kina med kun 1 %, men så var jo forbruket der formidabelt fra før, nesten 2 milliarder tonn regnet i oljeekvivalenter, og produksjonen i Kina økte med 4,5 % (kilde: BP Statistical Review of World Energy). Og noen anlegg under bygging er ikke engang annonsert, men gjenkjent fra satellittbilder.

Fossile energikilder i klar dominans

Figuren her viser utslipp av kulldioksid pr. terajoule primærenergi (kilde: IEA). Merk at den vertikale aksen ikke begynner ved null; ellers ville vi sett en kjedelig, flat linje. Figuren forteller oss at det er ingen tegn til minkende utslipp av kulldioksid fra verdens produksjon av primærenergi; snarere har de gått litt opp fra årtusenskiftet til 2013, og så bittelite ned.

Dette til tross for en betydelig satsing på sol- og vindkraft. Men det monner lite; vind- og solenergi står for kun 3 % av verdens primærenergi, til tross for alle de penger som er blitt satset på sol- og vindkraft. Verden får fortsatt 85 % av sin primærenergi fra fossile brensler, en andel som har endret seg lite i over 30 år.

Mest klimaretorikk i EU

På denne bakgrunn virker det en smule optimistisk, sett fra en klimaaktivists ståsted, når den nyvalgte president av EU-kommisjonen lover klimanøytralitet i 2050. Det er bare 30 år dit, og det er ikke så stort som er skjedd siden 1990, selv om verden alt siden den gang har snakket om nødvendigheten av å stoppe kulldioksidutslippene og satse på fornybar energi. Man bør forberede seg mentalt på at kreativ bokføring blir tatt i bruk for å tilsynelatende nå dette målet.

Kreativ Bokføring

En slik kreativ konstruksjon er å behandle biodrivstoff som klimanøytralt. Dette har bl.a. ført til at et moderne kullkraftverk i England er blitt lagt om til å forbrenne flis som importeres fra USA (om dette finnes en interessant rapport fra Global Warming Policy Forum med den treffende tittel «Burnt Offering: the Biomess of Biomass», skrevet av Martin Livermore, en kjemiker med lang fartstid i britisk og internasjonalt næringsliv). Klimanøytraliteten er tuftet på den forutsetning at det plantes nye trær til erstatning for dem som ble hugget ned, og over flere tiår vil de nok binde like meget kullstoff som på kort tid går ut med røyken fra det engelske kraftverk, men da har man ikke tatt høyde for den energi som brukes til å lage flisen og frakte den over hav og land. I tillegg til det bedragerske element i denne «løsningen» på klimaproblemet, er den neppe den billigste heller.

Konklusjon

På nesten 30 år er det globalt sett stadig en markant økning i CO2-utslipp. EU har relativt flatt utslippsnivå, og USA har redusert noe ved konvertering fra kull til skifergass. Men utviklingslandene ekspanderer sterkt bruken av kull for å skaffe energi i sin streben etter å utvikle samfunnet og løfte fattiges levestandard opp i middelklassen. Det ville vært direkte uansvarlig å avstå fra en slik positiv samfunnsutvikling. For de observerte CO2-effekter er små. Det er kun IPCCs feilaktige modeller og valgte scenarier som skaper alarmene.

Støtt oss ved å dele:

13 kommentarer

 1. Helt klart at det er andre grunner enn CO2. Her er ny forskning som ikke kommer til å finne veien til Stasipressa vår…

  FINSKE FORSKERE: EFFEKTEN AV MENNESKELIG AKTIVITET PÅ KLIMAENDRINGER ER UBETYDELIG
  (Helsinkitimes 14. juli 2019) En ny artikkel publisert av forskere fra Universitetet i Turku i Finland antyder at selv om observerte endringer i klimaet er reelle, er effekten av menneskelig aktivitet på disse endringene ubetydelige.

  Jyrki Kauppinen og Pekka Malmi , fra Institutt for fysikk og astronomi, Universitetet i Turku, hevder i sin artikkel publisert 29. juni 2019 å bevise at “GCM-modellene brukt i IPCC-rapporten AR5 ikke klarer å beregne påvirkningen av det lave skydekket endringer på den globale temperaturen.

  I en tidligere artikkel av de samme forskerne publisert i desember i fjor diskuterer de effektene av skydekke og relativ fuktighet på klimaendringene. I en egen studie har japanske forskere også antydet en mye viktigere rolle for lavt skydekke forårsaket av en økning i kosmiske stråler som resulterer fra svekkelsen av jordens magnetiske arkiverte.

  WINTER MONSOONS BECAME STRONGER DURING GEOMAGNETIC REVERSAL
  (July 3, 2019) New evidence suggests that high-energy particles from space known as galactic cosmic rays affect the Earth’s climate by increasing cloud cover, causing an “umbrella effect”. http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe_en/NEWS/news/2019_07_03_01.html

  • Teksten du viser til sier følgende:
   «The observatory atop Mauna Loa, the great Hawaiian volcano, has recorded a steady rise in the annual mean level of carbon dioxide in the atmosphere, amounting to 4 per cent between 1958 and 1972»

   Det er altså snakk om en årlig økning i gjennomsnittlig atmosfærisk CO2-innhold på 4 %.
   Selve CO2-nivået i atmosfæren var 334 ppm (0,033 %) i 1979, målt ved Mauna Loa

   CO2-nivået i dag er ca 410 ppm (0,04 % av atmosfærisk volum), og den årlige økningen er plogget her, målt i ppm. Som man ser har årlig økning ligget under 3 ppm.
   https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html

   • Flott at du så det Geir. Blingset litt med engelsskunnskapene mine, men synes også det var litt for godt til å være sant.

    Rett skal være rett!

  • 4% stigning i årene 1958-1972. Det har vært ca. 8% stigning i årene 2005-2019.

 2. Ikke bare vil økonomisk utvikling i mange u-land øke co2-utslippene, bare det faktum at verdens befolkning fortsatt stiger jevnt og trutt, vil uvegerlig øke utslippene. Og det kommer godt med, for en økende og mer velstående global befolkning trenger mer mat. Økt co2-nivå i atmosfæren er den vesentligste faktoren for at kloden er blitt grønnere og mer fruktbar i de seneste årtier. Våre co2-utslipp gir oss en mer bærekraftig jord.

 3. WUWT har en helt fersk omtale av dette:

  «Global energy and emissions data through year 2018 documents that the world’s developing nations have increased CO2 emissions by over 4.5 billion metric tons during the last decade and now account for 64% of the global emissions total.

  China and India accounted for over 67% of the developing nations CO2 emissions growth through the use of increased fossil fuel – predominately coal fuel where China and India accounted for about 88% of developing nations increased coal use during the decade.»

  https://wattsupwiththat.com/2019/07/25/u-s-media-conceal-4-5-billion-tons-increase-of-co2-by-developing-nations-push-meaningless-sustainability-propaganda-agenda/

 4. Hannesson treffer jo blink med sin kommentar nok en gang…
  Det er i utgangspunktet ingen grunn til å tro at co2-konsentrasjonen i atmosfæren er noe problem. Koblingen, samvariasjonen, mellom atmosfærisk co2-konsentrasjon og globale temperaturer er faktisk ikke til stede og det er slått fast at menneskehetens andel av de 0,04% CO2 kun er 4%. I andel av atmosfæriske gasser er dette kun 4% som vi kan skyldes for, altså ca 0,0016% av atmosfæren.
  Den nå kjente CO2-hypotesen er forlengst avkreftet og hypotesen burde vært avvist som «ikke bekreftet». Allikevel opplever vi stadig at norsk presse med Ole Mattismoen og andre står på sitt og hevder at ting er slik som det de har i sitt hode. Man får en følelse av «kjerringa med staven» her. ..

  • Pedersen,
   At menneskets andel av CO2 i atmosfæren er 4%, er vel ikke ensbetydende med at dersom mennesket aldri hadde entret den industrielle revolusjon, så hadde andel CO2 bare vært 4% mindre? Er det ikke opplagt at mye av den CO2 som er i atmosfæren, som er av isotop 14, aldri hadde vært der uten meneskelige utslipp. CO2 inngår tross alt i et kretsløp som ikke bryr seg om isotop.

Kommentarer er stengt.