Klimaforsker utrensket i Canada

Med den ferske avsløringen av utrenskningen av zoologen Dr. Susan Crockford, kan weekendens klimakonferanse i Oslo skilte med to foredragsholdere som i reneste Sovjet-stil er fjernet fra et stadig mer ensrettet og politisk korrekt akademisk klimaforskermiljø. Her er det du trenger å vite.

Zoologen Susan Crockford

Susan Crockford tok sin PhD i 2004 på mekanismene som ledet til at tamhunden utviklet seg fra ulven, og hun har i 15 år vært knyttet til UVic (University of Victoria i British Columbia) som «adjunct professor», en ulønnet stilling som foreleser ved universitetet som gir tilgang til forskningsmidler og -privilegier. Hun tar rutinemessig oppdrag fra biologer og arkeologer både i og utenfor Canada hvor hun identifiserer benrester fra fisk, fugler og pattedyr.

Susan Crockford var i fjor medforfatter for en studie publisert i det prestisjetunge tidsskriftet «Science», noe svært få akademikere får oppleve i sin karriere. Hun er også en populær foreleser og fungerer internasjonalt som et akademisk korrektiv til misbruket av isbjørnen både i media og i forskningen. Vi har omtalt henne før, blant annet i Klimanytt 102.

Hennes foredrag om isbjørnen i Oslo er på lørdag kl 12.55.

Fakta mot myter om isbjørnen

Susan Crockford har utgitt flere bøker om isbjørner. Vi vil spesielt anbefale denne norske utgaven fra Amazon som en korrigerende julegave til barna eller barnebarna. Hos de særinteressene som beriker seg på å spre myter om isbjørnen har imidlertid Susan Crockford vært lite populær, og hun er ikke fullstendig overrasket over denne hekseprosessen.

Isbjørnen er tallrik som aldri før for den perioden det har vært telling av bestanden, og mange av isbjørnene trives så godt med litt global oppvarming at de er feite som griser. Det saklige og informative budskapet fra 2015 fra den norske isbjørnforskeren Jon Aars har kommet godt ut i verden takket være Susan Crockford.

Utrensket i en hekseprosess

Vi kjenner fra før tilsvarende hekseprosesser både i Norge og i Australia, hvor Peter Ridd også opplevde at akademisk ytringsfrihet ikke eksisterer hvis ytringene ikke er tilstrekkelig politisk korrekte.

Susan Crockford er nå fratatt sin akademiske tittel og med det universitetstilknytningen og tilgangen til å søke om forskningsmidler. Selv beskriver hun prosessen slik: «an academic hanging without a trial, conducted behind closed doors.» Hun mener det som har skjedd er den politiserte isbjørnforskningens hevn etter hennes vedvarende kritikk av mange års krisemaksimering av isbjørnen. Av presseomtalen fremgår det at universitetet hverken vil gi innsyn i prosessen eller svare på pressens gravende spørsmål.

UVic professor G. Cornelis van Kooten uttaler til pressen at han er rystet og kommenterer videre at fryktens klima nå hersker ved Universitetet.

Polar Bear Science

Susan Crockford driver sin egen blogg om isbjørnen, med et budskap som er vesentlig mindre alarmistisk enn den vanlige omtalen man kan se overalt om dette varmblodige pattedyret. Polarbearscience er over flere år blitt det naturlige globale referansepunktet for alle som ser etter isbjørnfakta, til erstatning for alt oppspinnet man ser i media, både fra akademikere og fra propagandister, om denne stadig mer tallrike bjørnen.

Beste estimat for bestanden er i dag 39.000 dyr, men de kan være 50 % flere. Sannheten er at isbjørnen ikke har noen problemer med varierende ismengde i Arktis. Er det for lite havis, så vil ringselen føde sine unger på land, og da spiser selvsagt også isbjørnen ringsel på land. Et noe varmere klima betyr større biologisk mangfold. Mer fisk betyr mer sel, og mer sel betyr mer isbjørn.

Støtt oss ved å dele: