Klimaforsker uten peiling

Forfattet av Petter Tuvnes. Ledende klimaforsker dr. Gavin Schmidt, sjef for GISS (Goddard Institute for Space Studies), innrømmer at man nå ikke har peiling på hva som er årsaken til relativt høye globale temperaturer det siste året. Temperaturutviklingen stemmer overhodet ikke med teorien om menneskeskapt oppvarming. Denne typen raske temperaturendringer kan ikke forklares med jevn og stabil endring i menneskeskapte utslipp av såkalte «klimagasser» som CO2, metan m.fl. Det må være noe annet som har gitt høye temperaturer, og som dr. Schmidt og IPCC ikke har greid å identifisere.

NASA GISS, USA, er et av få institutter i verden som rapporterer global temperatur (GISTEMP). Instituttet ble herostratisk berømt med tidligere leder dr. James Hansen, som har spådd at havene vil begynne å koke, og som også er blitt arrestert for ulovlig demonstrasjon (i likhet med klimahysteriker Greta Thunberg). Andre ledende temperaturovervåkende institutter er HadCRUT, UK (kjent fra Climategate skandaløse eposter) og UAH, USA (mest pålitelig med satellittmålinger, Class 1, i følge prof. Humlum på www.climate4you.com ). UAH-målingene er vist i fig. 1.

Fig. 1. Temperaturmålinger fra UAH (University of Alabama, Huntsville). Leggg merke til økningen i temperatur i 2023-2024, og som Dr. Schmidt ikke kan forklare.

Dr. Schmidt har fått publisert en artikkel i tidsskriftet Nature i 2024 «Climate models can’t explain 2023’s huge heat anomaly — we could be in uncharted territory», og skriver bl.a.:

«Taking into account all known factors, the planet warmed 0.2 °C more last year than climate scientists expected. More and better data are urgently needed.» Han ber i realiteten bare om mer penger for å forske mer ettersom klimaforskerne som er lojale til FNs klimapanel – IPCC ikke har peiling.

IPCC har i alle fagrapporter kun forholdt seg til solkonstanten utenfor jordens atmosfære (TSI TOA), og ignorert sol som når jordoverflaten. IPCC mener også et skyer har en svakt varmende effekt (isolerende på varmeutstråling), og det stemmer om natten, men fravær av skyer om dagen har mye større effekt fordi mer sol skinner ned på jorden og gir levelig varme. GISS er en viktig premissgiver til IPCC, og nå er det på tide å forkaste det IPCC har kommet med hittil om mulige fremtidige katastrofale klimaendringer når de innrømmer at de ikke har peiling.

Uavhengige forskere har imidlertid en plausibel forklaring, og den finner de ved å se på utviklingen av globalt skydekke og absorbert solinnstråling ved jordens overflate. Dette er nemlig noe de IPCC-lojale forskerne ignorerer.En av de uavhengige forskerne er prof. Antero Ollila, Finland, som også er medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Prof. Ollila har publisert en forskningsartikkel med tittel ” The 2023 Record Temperatures i tidsskriftet Science of Climate Change i 2024. Han har brukt data fra NASA CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) som måler skydekke og elektromagnetisk stråling med forskjellig bølgelengde inn og ut fra jorden. Solen gir kortbølget stråling (SW, short wave) inn til jorden, mens det ut fra jorden stråler langbølget (LW, long wave) varmestråling. CERES data er fra 2001, men andre satellitter har data fra 1982 (CM SAF). Det viser seg at globalt skydekke har avtatt med ca. 3 %-poeng siden 1982, mens global temperatur har økt i den tiden, se fig. 2. De avanserte klimamodellene (GCM, general circulation models) er ikke i stand til å modellere virkningen av skyer, så prof. Ollila har derfor brukt en enklere IPCC-modell og sin egenutviklede modell.

Fig. 2. Globalt skydekke øverst. UAH global temperatur nederst. Fra fanen «Climate+Clouds» her: www.climate4you.com.

Resultatet til prof. Ollila stemmer meget godt med den virkelige utviklingen av global temperatur i motsetning til IPCC-modellene, se fig. 3. Det viser seg at stråling inn til jorden (ASR, absorbed solar radiation) er modifisert av reflekterende skydekke og partikler i luften (aerosoler). Refleksjonsegenskapene til jorden og andre himmellegemer benevnes faglig som «albedo».

Figur 3 fra Olilla, forklart i neste avsnitt.

Fig.3 ovenfor (Ollilas fig. 6) viser at det de siste årene er blitt mer direkte solinnstråling (ASR, gul kurve) som absorbers på land og i hav og med tilhørende endring i temperatur (UAH rød). Temperaturendringer i Stillehavet (ENSO, blå) har også betydning. Global oppvarming etter Lille Istid kan derfor forklares med effektiv solinnstråling til jordoverflaten fordi både sol og skyer har endret seg på en måte som til sammen gir oppvarming. Utslipp av CO2, som Ollia i en annen artikkel (Carbon Cycle Models and Budget ) har vist er mindre enn 10 % av totalt CO2 (grønn kurve), synes å ha neglisjerbar betydning.

Ollila er ikke alene om å påpeke dette. Andre er bl.a. Nikolov & Zeller i artikkelen «Temperature» her, og Nelson & Nelson i «Decoupling CO2 from Climate Change» her.

Konklusjon

Det er på tide å avslutte alle tiltak mot «fossil» energi fordi utslipp av plantenæringen CO2 har ingen målbar effekt på verken global temperatur eller klima. Målbare klimaendringer er naturlige, og det eneste vi kan gjøre er å tilpasse oss.

Det skal bli interessant å følge med på hvordan GISS og IPCC-leiren har tenkt å bortforklare NASA CERES. Litt mer om klimarealisme vs klimaalarmisme her.

Støtt oss ved å dele:

23 kommentarer

 1. Hva med Hunga-Tonga vulkanutbruddet i Stillehavet, 15. januar, 2022? Her ble det påvist at enorme vanndampmasser ble skutt opptil 53 kilometer inn i stratosfæren. Når H2O, sammen med kanskje salter (NaCl) og aske (silisium) slippes ut i stratosfæren, som er en dynamisk stabil sfære, med negativ temperaturgradient, vil de nye stoffene forbli der oppe kanskje i flere år. Kan det tenkes at den unormale oppvarmingen kan skyldes aerosol-prosesser, som må tas i betraktning? Se lenken: https://www.nasa.gov/earth/tonga-eruption-blasted-unprecedented-amount-of-water-into-stratosphere/

 2. Tuvnes, som ikke er klimaforsker, mener Schmidt som er sjef i GISS og som har publisert i verdens mest anerkjente naturvitenskaplige tidsskrift (Nature), ikke har peiling. Tuvnes forklarer dette med at at temperaturutviklingen stemmer overhodet ikke med teorien om menneskeskapt oppvarming.

  Jo, den gjør det, Tuvnes. Det er fordi CO2 er én av parametrene som påvirker global temperatur. På skalaer over flere tiår. Det er alle enige om. Akkurat hva temperaturen et enkeltår blir bestemmes OGSÅ av naturlige faktorer. Det er OGSÅ alle enige om. Det er ikke noe rart dere henger igjen i de samme misforståelsene og forenklignene når dette må gjentas i debatten med dere det tiende året! Dere viser selv at UAH-dataene har en stigende trend siste 30 år og helt tilbake til starten på datasettet. Altså langsiktig oppvarming er i tråd med menneskelig påvirkning, i alle fall innenfor rammene av UAH-dataene.

  Hva forventer du egentlig, at flere perfekt angir global temperatur år for år reproduserer målte data på tross av mange usikkerheter? Så vidt jeg har skjønt er du også ingeniør, da burde du vite at ingen modell fungerer som 100% fasit, særlig ikke på korte tidsskalaer. Det er heller ikke poenget med en klimamodell. En modell kan likevel gi en god pekepinn – og den gjør det.

  Overordnet fasit: Vi har hatt minst 1,5 grader C oppvarming siste 30 og 45 år (UAH, siden dere ikke «liker» noen andre datasett). Det er godt innenfor usikkerhetsspennet til klimamodellene:

  https://www.carbonbrief.org/factcheck-climate-models-have-not-exaggerated-global-warming/

  • Patetisk fra Lackner. Jeg er ikke klimaforsker, nei, like lite som Al Gore og Greta Thunberg, men jeg formidler forskning. Man må ikke være forsker selv for å kunne gjøre det, slik journalister gjør.
   Det er Schmidt selv som innrømmer at «Climate models can’t explain 2023’s huge heat anomaly «, og så hevder Lackner det motsatte. Kan ikke Lackner lese engelsk? Jeg stoler mer på Schmidt enn Lackner her. For en gangs skyld er det en klimaforsker som viser et glimt av ærlighet i motsetning til hva Climategate har vist.
   Lackner viser til en artikkel fra 2017 når det gjelder modeller. Det er kun etter en viss tid at man kan se om modeller stemmer eller ikke. Jeg vil vise til denne:
   Pervasive Warming Bias in CMIP6 Tropospheric Layers
   https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020EA001281
   «All model runs warmed faster than observations both globally and in the tropics, in most cases significantly»

   • Fordi jeg overlagt valgte å være like pressis som deg ved å sitere, er det igjen åpenbart rom for misforståelser. Da pressiserer jeg slik at det blir helt klart hva jeg mener:
    Temperaturutviklingen PÅ LENGRE SKALA (20-30 år eller mer), stemmer godt med teorien om menneskeskapt global oppvarming.

    • Jeg hater å måtte bruke tid på å gjenta meg selv, men Lackner har åpebart tungt for det og må ha inn mange doser med teskje for å oppdage virkeligheten.
     Teorien om menneskeskapt global oppvarming forutsetter at det er endring i CO2 i luften som gir endring i global temperatur, men det er stort sett ingen korrelasjon, og hvis det er noen så er det omvendt, temperatur endres før CO2, viser historiske og nyere data. Les f.eks. denne artikkelen som jeg har vist til i artikkelen over
     Decoupling CO2 from Climate Change
     https://www.scirp.org/pdf/ijg_2024032514494686.pdf
     Hypotesen om menneskeskapt global oppvarming kan avvises.

     • Tuvnes,
      Det er vel meget god korrelasjon på dette når vi ser på UAH-dataene og økning i CO2 siden 1978.

      At temperatur og CO2 ikke har utviklet seg likt over hundrevis av millioner av år, betyr aldeles ikke at det ikke er korrelasjon. Dette hadde kun vært et argument om ingen andre naturlige variabler spilte en rolle. Slik vet vi at det ikke er.

     • Lackner forsøker seg på gamle påstander som tidligere er avvist. «Correlation is not causation»! Årsak kommer før virkning. Humlum et al. (2013) m.fl. og nyere oppdateringer på http://www.climate4you.com viser at først endres temperatur og deretter CO2, og da kan ikke CO2 være årsak til endring i temperatur. Dagsvik SSB viser at den siste tids oppvarming ikke er annerledes enn tidligere naturlig oppvarming.

    • Lackner,
     jeg må nesten spørre deg i all troskyldighet:
     – Hvorfor falt global temperatur de første 30 år etter andre verdenskrig, på stigende CO2-nivåer?
     – Og hvorfor var mellomkrigstiden varmere enn etterkrigstiden, på lavere CO2-nivåer?

     Før dagens nydefinerende klimalære ble etablert, ville jo begge disse to 30-årsforholdene vært en klokkeren falsifisering av CO2-hypotesen.
     For de siste 100 år er det bare perioden 1976-1998 at det foreligger et visst samsvar mellom stigende CO2-nivå og økt global temperatur.

     • Hei,
      1. Fordi CO2-nivået ikke hadde økt så mye over 280 ppm, som er omtrentlig referanse i førindustriell tid, samtidig som selve økningen var saktere enn den er i dag. Følgelig var pådraget da ennå så svakt at naturlige faktorer dominerte i en kortere periode (1940-1970). I dag er CO2-konsentrasjonen høyere og økningen større. Dette gjør at bildet snus; klimagassenes virkning er sterkere og overstyrer naturlige faktorer i dag.

      2. Det er ingen globale datasett noe sted som dokumenterer at det var varmere i mellomkrigstiden enn i dag. Men svaret til ditt første spørsmål er også forklaringen på at det var kaldere de første årene etter den lokale varmetoppen rundt 1940.

      UAH-dataene dokumenterer en vedvarende oppvarming siden 1978. Alle globale datasett viser det samme, riktignok med litt varierende trend, også siden 1976.

 3. Lackner,
  jeg vil bare gjøre oppmerksom på at du setter opp en stygg stråmann som insinuerer at jeg hevder at mellomkrigstiden var varmere enn i dag, sitat: «Det er ingen globale datasett noe sted som dokumenterer at det var varmere i mellomkrigstiden enn i dag.»

  Det jeg skrev var derimot at mellomkrigstiden var varmere enn de påfølgende 30 årene etter andre verdenskrig, sitat:
  «– Hvorfor falt global temperatur de første 30 år etter andre verdenskrig, på stigende CO2-nivåer?
  – Og hvorfor var mellomkrigstiden varmere enn etterkrigstiden, på lavere CO2-nivåer?»

  Og du svarer uredelig nok med å feilsitere meg for å redde deg ut av en 2 x 30 års åpenbar falsifisering av CO-hypotesen.
  Når du må ty til slike stråmenn ser jeg det derfor formålsløst å føre en videre debatt med deg.
  Det er slike narrativstøttende uredeligheter man ikke ønsker å se i klimadebatter lenger.

  Apropops uredelighet rundt klimafakta, jeg kan anbefale en titt på hva HadCRUT har gjort med faktiske observasjoner for de angjeldende perioder:
  Lenke: https://climatechangedispatch.com/hadcrut-has-fully-removed-0-15c-from-1940s-warmth-blip-as-proposed-in-climategate-e-mails/

  • Sunde,
   Dette er ikke en stråmann. Det er du som refererer til etterkrigstiden som strengt tatt er årene etter 2. verdenskrig, inkludert i dag. Da er det lov å generelt innlede med å opplyse om hvordan det er nettopp i dag. Det var min hensikt, i alle fall. Ikke å tillegge deg noen mening. Og jeg forsto at du mente de første tiårene etter 1945. Og det var også derfor jeg i den andre setningen i svaret til ditt spørsmål nr. 2 spesifiserte hvordan ståa var «de første årene etter den lokale varmetoppen rundt 1940».

   Igjen: de to 30-årsperiodene kan ikke brukes som noen falisfisering av klimgassers virkning. Det er flere parametre: Vi falisfiserer heller ikke f.eks. sola som klimapådriver om vi har noe synkende temperatur ved stigende solaktivitet i en avgtrenset historisk tidsperiode. Antar du også er enig i det.

   • Lackner,
    eier du ikke skam i ditt forsøk på å ro deg bort fra din ekle stråmann?
    Du kjører faktisk en ny og kanskje enda frekkere stråmann igjen i ditt tilsvar, når du skriver:
    «Det er du som refererer til etterkrigstiden som strengt tatt er årene etter 2. verdenskrig, inkludert i dag»

    Det var nettopp IKKE det jeg gjorde, jeg spurte deg derimot helt konkret om de første 30 – jeg gjentar: de første tredve – årene etter krigen, sitat:
    «– Hvorfor falt global temperatur de første 30 år etter andre verdenskrig, på stigende CO2-nivåer?»

    Derav det åpenbart problematiske for CO2-hypotesen, når jeg spør videre om hvorfor mellomkrigstiden var varmere enn denne nevnte etterkrigstiden (altså de 30 årene som ble presisert i setningen foran) på lavere CO2-nivåer?

    Lackner,
    om du ikke vil innrømme eller forstå det selv: Du bedriver pinlige brudd på all redelig debattetikk og ditt forsøk på bortsnakking blir ytterligere pinlig.
    Merk deg derfor, om du skulle prøve deg på meg med sånt igjen, at bruk av en ussel stråmann (her pinadø oppfulgt av en ny!) var alltid rødt kort i min tid som forsker, og medførte kontant utvisning fra den debatt man tilskitnet. Men det gjelder kanskje andre regler for deg?
    Dette blir min siste kommentar til dette debattgriseriet ditt.

 4. Lackner fremmer følgende påstand:
  «I dag er CO2-konsentrasjonen høyere og økningen større. Dette gjør at bildet snus; klimagassenes virkning er sterkere og overstyrer naturlige faktorer i dag.»

  Først de IR-aktive gassenes virkning; her er Lackner i utakt med både IPCC1990 WG1 «…the enhanced greenhouse effect has not yet been detected unequivocally in the observational record.» (8.1.1./page 243) og nyere SSB-forskning (Dagsvik et al) som begge påpeker at det er ingen målbar virkning i globale temperatursett fra antropogene utslipp av slike gasser.

  Så til forholdet mellom antropogent og naturlig klimapådriv; her skal vi ikke lengre enn til statens klimapolitiske forskningsstiftelse CICERO, for å få bekreftet i deres forskning at Lackner også der er på feil villspor:
  «For de neste par tiårene vil naturlige variasjoner være viktigere enn de menneskeskapte klimaendringene for å forklare endringer i temperaturen og andre meteorologiske parametre».

  Fra side 18, første setning i siste avsnitt, i «Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge» Cicerorapport fra 30.november 2018. I samarbeid med Vestlandsforskning.
  https://pub.cicero.oslo.no/cicero-xmlui/bitstream/handle/11250/2582720/Rapport%202018%2014%20web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  • Tror vi begge vet at jeg ikke blir umiddelbart overbevist av referansene. Den første (FAR 1990); det har kommet FEM vesentlig mer omfattende hovedrapporter etter det. Men viktigere er at effekten av CO2 er målt og publisert flere ganger i verdens mest anerkjente journaler, bla. Nature. Dette blir omtrent er like relevant som å refere til Newton for å undergrave relativitet i fysikken!

   SSB-rapporten har fått massiv faglig kritikk. Det viktiste går på utplukking av data (endringer i hele biosfæren er ikke hensyntatt), forfatterne er heller ikke klimaforskere, og rapporten er ikke anerkjent i noen vesentlig journal, meg bekjent i alle fall.

   Og igjen: At det har vært, muligens (?) er og kommer til å være 10-20 årsperioder (kanskje, lengre) med naturlige faktorer som midlertidig styrer mer enn CO2 er ikke noe motbevis mot effekten av CO2! Sitatet er dessuten fra en rapport som omhandler Norge (under én promille av jordas areal). Det vi er er opptatte av er GLOBAL oppvarming.

   • Jeg skjønner ikke at noen gidder å debattere med Lackner. Når jeg leser hans innlegg blir det som en bikkje som prøver å skvette på alle stolper – med dårlig treffsikkerhet og ikke særlig høyt opp på de vitenskapelige stolper.

    Tuvnes påpeker at G. Schmidt faktisk innrømmer at han (og andre) ikke har noe godt svar på siste års varmetopp – og berømmer han for det. Det får Lackner til å ta utgangspunkt i at Tuvnes ikke anerkjenner en forsker som publiserer i Nature osv. Hvor er debattlogikken? Og hvor ble det av Lackners info om hva som kunne lede til oppvarmingen? For ifølge Dr. Schmidt kan det ikke være CO2. Dessuten Lackner, ble Hockeykøllas første artikkel publisert i Nature. Innen klima er det ingen kvalitetsgaranti med den journalen. Alt for mange ‘bomskudd.

    Når Sunde omtaler temperaturreduksjon i etterkrigstiden viser Lackner at han ikke vet (eller bevisst manipulerer) hva en syklus består av. Og så lager han en del styr rundt det. Men Sunde har omtalt det korrekt.

    Lackner konstaterer at modellene er gode uten forbehold i motsetning til ekspertene deriblant Plimmer (Oxford) og Stevens (Hamburg) som innrømmer svakheter, spesielt om skyer. Modellene viser ‘overoppheting’ fra CO2 i forhold til observasjoner.
    Samsvar mellom CO2 og T fra 1978 og hans såkalte lange perioder på 20-30 år holder for Lackner, men dessverre ikke for de vitenskapelige kriterier. Det er historisk ingen systematisk sammenheng mellom CO2 og T (Hubert Lamb bl.a. UNESCO Chronicle 1973), så korrelasjonen mangler. Jeg holder mange knapper på guruen Lamb fremfor Lackner. Lackner ser heller ikke at de meget beskjedne CO2-økningene før 1940 ikke kan bidra til oppvarmingen 1915-40 og ga avkjøling da CO2 begynte å stige i større grad. Frykten for ny istid i 1960-70 årene hos WMO og det internasjonale samfunn hopper han raskt over. Hele Arktis var sterkt preget av varmeperioden som seriøse forskere da kalte klimaforbedring.
    Fint at Lackner aksepterer naturlige variasjoner, men han bringer ikke inn observasjoner over tid på en systematiske måte. Han ‘skvetter’ igjen når det passer og hopper videre.
    Dagsvik ble ikke massivt imøtegått fra vitenskapsfolk. Han ble søkt bagatellisert av de vanlige synsere blant norske forskere og journalister. Ingen av dem er i nærheten av Dagsviks internasjonale nivå som metodisk ekspert på behandling av tidsserier – lange serier fra NASAs offentlige database. Lange tidsserier, som Tore Furevik kalte ‘cherry picked’. Alle vet at med riktig valg av korte serier (som Furevik m.fl. muligens promoterer) kan få ‘det resultat man vil’, men det er visstnok ikke ‘kirsebærplukking’.
    Ellers nevner ikke Lackner Tuvnes viktig info om at CERES satellittdata opp til seneste tid har vist tilnærmet balanse mellom inn- og utstråling for kloden – altså ingen økt drivhuseffekt uansett årsak til varmeperiodene. Kloden har viktige islett av kaotiske værinnslag. Velkjente forhold som må innkorporeres. Men det legitimerer ikke Lackners kaotiske debatt-teknikk.

    • Ellestad,

     Kommentar til tilbake til deg.

     Ditt avsnitt 1: Ingen kommentar.

     Ditt avsnitt 2: Tuvnes spurte strengt tatt ikke. Men i tråd med mitt første svar til ham er det det dokumentert, fra samme miljø, en kombinasjon av årsaker:
     https://earthobservatory.nasa.gov/images/152313/five-factors-to-explain-the-record-heat-in-2023
     La oss anta at denne kombinasjonen av årsaker har fortsatt ett stykke inn i 2024.

     Avsnitt 3: Hvor er dine faglige argumenter her? Igjen, når klimagassene, som dere innrømmer har en viss effekt, sammen med naturlige pådrivere styrer temperatur er det overhode ikke noe problem at temperaturen går både opp og ned. Vi kommer jo ikke videre når ingen av dere i KR vil gå inn på denne argumentasjonen. Det er etablert viten, for øvrig (og enkel logikk).

     Avsnitt 4: Apropos stråmenn: Jeg har ikke noe sted påstått at noen modeller er gode uten noe forbehold. Videre: Du kritiserer meg for å velge data (UAH har jeg brukt her) siden 1978. Det er kun for å finne et «felles multiplum». Jeg skulle gjerne brukt andre globale datasett også, om dere hadde anerkjent dem. Det er DERE som mener samtlige bakkemålte datasett er gjenstand for systematisk forfalskning, da velger jeg UAH for å vise at det ER en samvariasjon. Det er det naturligvis også for bakkemålte datasett, om dere hadde godtatt disse). Dere misforstår også begrepet korrelasjon når det virker som dere krever at CO2 hadde skulle måttet øke monotont med temperatur for å være en viktig årsak til global temperatur. Jeg vet ikke hvor mange ganger det må gjentas for dere, men fordi andre faktorer også spiller en rolle kan temperaturen helt fint gå opp og ned!

     Tenk på arealet av en firkant (to variable; side a og side b). Arealet kan helt fint både øke og avta selvom en av variablene isolert endres i motsatt retning! Fordi BEGGE variable bestemmer sluttresultatet (arealet). For Temperatur er det mange variable (sol, vulkaner, Milankovitchsyklussene, fordeling av land og hav, klimagasser, tilbakekoblingseffekter, skyer osv.) .

     At Dagsvik et al. ikke har blitt «massivt imøtegått», beror på at rapporten ikke har kommet seg inn i noe vesentlig, som har gitt anerkjennelse.

     • Når antropogen CO2 begynner å stige nevneverdig etter 1950 har global T allerede sunket i 10 år og fortsetter videre (mens den dominerende CO2 stadig stiger) til 1976 før den da begynner å stige. Dette kaller Lackner samvariasjon, mens H. Lamb, den ledende klimaforsker på den tiden påpeker at det ikke er det. Da har det liten hensikt å diskutere videre.

      Påfallende at ledende IPCC-tilhengere ikke griper sjansen til å korrigere Dagsviksviks, en ledende tidsserie spesialist, resultater ved å gå inn i debatt. Men nei, det overlates til tauseheten etter å ha kommet med de generelle feil om at han har valgt tidsseriene feil. Det er det vanlige.

      Ellers må jo nevnes at Lackner tross alt slutter seg til at naturlige klimavariasjoner influerer også på globale temperaturer i motsetning til IPCC som hevder at dette bare har lokale effekter som ikke endrer globale verdier.

   • Lackner,
    Ad første avsnitt: her ignorerer du det faktum at IPCC-rapportene er kumulative og at INGEN senere rapporter har motsagt 1990-rapporten på dette punktet. Ja, det er målt at CO2 er en drivhusgass, så dette er et villspor fra din side siden ingen her bestrider at CO2 er en drivhusgass.

    Ad andre avsnitt; ja Dagsvik er møtt med en massiv trolling fra IPCC-leirens side, men ikke med et eneste saklig argument. Når du helt usaklig hevder forfatterne ikke er klimaforskere, så avdekker du både at du har NULL kompetanse i statistikk eller opptrer uredelig, itillegg til at det du egentlig hevder her er at ingen skal tillate å kontrollerre at klimaforskerne i IPCC-leiren regner riktig, dvs at ingen utenfor denne menigheten skal tillate seg å fagfellevurdere IPCC-leirens forskning.

    Videre, Dagsviks rapport er fagfellevurdert over ca 4 år og publisert i ett av de mest prestisjefylte statistiske tidskriftene.

    • «Dagsvik er møtt med en massiv trolling fra IPCC-leirens side, men ikke med et eneste saklig argument.»

     Det er vel i all hovedsak saklige argumeter. De viktigste er:
     – Begrenset antall målestasjoner (ja, jeg vet at dere i KR ikke stoler på en rekke offisielle målestasjoner.)
     – Havet, som dekker over 70% av jordas overflate, og som har tatt opp mesteparten av økt energi i klimasystemet, er ikke hensyntatt.

     Når du plukker ut de dataene du vil, kan du også få det svaret du vil. Hvis det er usaklig trolling, kan vi jo ikke bli enige om mye, Aaslid!

     Så er det jo litt komisk at dere her anerkjenner at globale data (HadCRUT3) brukes av Dagsvik i SSB-rapporten, når det gagner deres syn, men forkaster de samme data ellers, fordi dere mener de er gjenstand såkalt «jukstering».

     Har du referanse til publikasjonen du nevner til slutt?

 5. Når jeg leser artikkelen til Gavin Schmidt og ser hans fremføring i youtube linken som Ivar Sætre kommenterte på så må jeg si at jeg får litt sympati for Gavin Schmidt også. Han har vel levd i en boble så lenge nå at når den sprekker og han blir litt varm rundt ørene så roper han om hjelp fordi han forstår ikke hva det er som skjer. Og det er jo en veldig ærlig sak det å søke hjelp fra andre. Skulle rett bare mangle og så kan han jo også være et godt eksempel til å etteleve for mange av sine beundrere.
  Så kan en jo håpe på at klimadebatten kommer opp på et litt høyere og mer vitenskapelig nivå enn det som har vært til nå. Politisk styrt vitenskap vil aldri bli noe annet enn politisk styrt vitenskap, fint på papiret men ubrukelig i praksis. CO2 narrative må de klare å bevise med praktisk eksperiment og observasjon i naturen.

 6. La tidlig merke til at pausen ca 1943-1976 var til stor irritasjon hos de politisk klima korrekte. Gang på gang ble jeg sensurert i kommentarfeltene hos MSM, utelukkende fordi jeg nevnte denne pausen, og ble noen ganger beskylt for løgner og desinformasjon – selv når jeg kunne lenke til gyldige temperaturgrafer vedrørende dette.
  Men interessant at Gavin Schmidt, som mange regner som en ren klima aktivist, fikk kaffen i den gale på grunn av denne varme toppen. Martin Hovland nevner Hunga-Tonga vulkanutbruddet og aerosol- prosesser, som sikkert bidrar til forklaringen. Lurer på om ENSO har blåst mye mer varme ut i atmosfæren en klimavitenskapen er klar over.. Regner med at tempen begynner å krype nedover om noen måneder. Også en La Nina som bygger seg opp.

Kommentarer er stengt.