Klimafølsomheten for CO2 med synkende vanndamp

Klimanytt 136, av Jan-Erik Solheim

Vi har lenge etterlyst IPCCs egne beregninger av virkningen av økt CO
2. Det finnes henvisninger i IPCC rapportene, men de viser kun antagelser – ikke beregninger. En finsk forsker, Antero Ollila, har gjort beregninger som viser at IPCC regner med positiv tilbakekopling fra vanndamp, noe som dobler klimafølsomheten, mens han selv finner en klimafølsomhet som kan være null.

Fig1Vanndamp er en 16 ganger sterkere klimagass enn CO2
Hvordan klimagassene absorberer stråling fra bakken er vist i figuren som er beregnet ut fra målte klimagassverdier i 2005. (klikk på figuren for større versjon). Den blå kurven viser virkningen av vanndamp (H2O), den grønne CO2, den lyseblå (stiplet) viser ozon (O3), sort metan (CH4) og rødt dinitrogen-oksid (N2O). Summen av dem er vist ved den brune kurven. Virkningen av CO2 er angitt ved det skraverte (grønne) området. Vi ser at CO2 betyr relativt lite sammenlignet med H2O, mens ozon betyr mye, da det opptrer ved bølgelender der det er lite absorbsjon av vanndamp. Den totale virkningen opp til 120 km høyde er ; H2O 82,2%, CO2 11,0%, O3 5%, CH4 0,8% og N2O 0,8%. Ved skyfri himmel vil 83,3 Wm-2 unslippe til verdensrommet, men da skyer absorberer 66%, blir det kun 28,3 Wm-2 (eller 7% av all infrarød stråling) som går direkte ut i rommet.

Fig2Dersom CO2 innholdet i atmosfæren øker, vil noe mer stråling absorberes i det atmosfæriske vindu mellom bølgelengdene 8 og 14 μm som vist i figuren til venstre. Oppvarmings-effekten er direkte proporsjonal med arealet mellom kurvene.

Til slutt beregner Ollila klimafølsomheten ved dobling av CO2 ved tre forskjellige metoder – hvor han tar hensyn til skydekke og albedo endringer.

Han finner at klimafølsomheten ligger mellom 0,46 og ,58°C ved konstant vanndamp.

Klimafølsomheten kan være nær null!
Minkende relativ vanndamp i øvre atmosfære tyder på negativ tilbakekobling som kan føre til en klimafølsomhet nær null. Dette er en god forklaring på hvorfor temperaturen ikke har steget de siste 18 år (KN98, KN77)

A. Ollila, 2014, The Potency of Caarbon Dioxide (CO
2) as a Greenhouse gas, Development in Earth Science, vol 2, 2014, http://www.seipub.org/des/paperInfo.aspx?ID=17162

 

 

 

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Her leser vi: «Ved skyfri himmel vil 83,3 Wm-2 unslippe til verdensrommet«. Solheim, kan du forklare litt nærmere betydningen av dette tallet, og hvordan det er bestemt med så høy nøyaktighet.

Kommentarer er stengt.