Klimafaktaene Teknisk Ukeblad nekter å publisere!

Av Sivilingeniør Petter Tuvnes.

Teknisk Ukeblad har lenge kjørt en klimaortodoks linje som har gjort at dette tidskriftet etterhvert har fått en svært lav troverdighet i mange ingeniørmiljøer. Vi bringer i dag en samling elementære fakta om CO2, klimaet og global temperatur forfattet av sivilingeniør Petter Tuvnes, som redaksjonen i Teknisk Ukeblad øyensynlig ser på som statshemmeligheter, siden de ikke vil dele dette med sine lesere.

CO2 gjør verden GRØNN.
TU 01-2015 har en rekke artikler med ensidig fokus på et «grønt skifte» og negativ vinkling på plantenæringen CO2, bl.a. om energi fra sol og vind, CO2-fangst, Bellona-kronikk m.m. TU-redaksjonen har i mange år tatt vitenskapen, modellene og projeksjonene til FNs klimapanel IPCC om skadevirkningene til CO2 for å være riktige og avgjort. Etter over 30 år med et ensidig budskap fra IPCC og deres meningsfeller er det på tide å se på status. Det er nå innhentet så mye målinger, ny kunnskap og erfaring med klima at det er mulig å gjøre det. Klimaaktivister forleder folk med utsagnet «klimaendringene skjer nå». Ja, det har alltid vært klimaendringer og uvær (nå kallt ekstremvær), og mye mer dramatisk enn nå. Det er historieløst å underslå fakta. Det er bedre klima nå enn under Lille Istid. Det var sannsynligvis enda bedre i vikingetiden.

Feil i forutsetninger om CO2 som tidens viktigste klimapådriver.
FNs klimapanel IPCC fremhever, bl.a. i AR5 SPM-rapporten s. 14, at det er CO2 som er viktigste «driver of climate change», og begrunner dette med økt «radiative forcing» siden 1750. «Radiative forcing» (RF) er mekanismen som skal gi over dobbelt så mye strålingsenergi som solen tilbake til jorden fra en kald atmosfære basert på den 1-dimensjonale «flat-jord-kald-sol»-modellen beskrevet i AR5 fig. 2.11. At det «skapes» så mye energi i atmosfæren strider mot termodynamikkens 1. lov om konstant energi. Denne strålingen fra en kald atmosfære skal så varme opp en varmere jord, men at varme skal kunne transporteres fra kaldt til varmt er i strid med termodynamikkens 2. lov om irreversibilitet. Forklaringen til FNs klimapanel stemmer ikke med de fundamentale termodynamiske lover, og det er også hovedårsaken til at FNs klimamodeller ikke kan forklare at global temperatur har stoppet opp på et platå i ca. 18 år, på tross av at CO2-utslipp har økt 30 % i den tiden. Det er åpenbart at det i hvert fall de siste 18 år ikke er CO2 som bestemmer global temperatur. CO2 kan dermed heller ikke være «driver of climate change» for tiden.
Videre så viser tidsserier over CO2 og temperatur at først endrer temperaturen seg av naturlige årsaker, hovedsakelig solen, og deretter endres CO2 i samsvar med naturloven om absorbsjon av gasser i væsker (Henrys lov). Dette er vist over lengre tidsperspektiver i Vostok iskjerner fra Antarktis, og i nyere tid av de 3 vise nordmenn; Prof. Humlum, Dr. Stordahl og Prof. Solheim. Å hevde en motsatt sammenheng stemmer ikke med naturlovene. Den motsatte prosess ville vært; utslipp av CO2 gir høyere temperatur, som igjen gir mer CO2 avgassing fra havet med enda høyere temperatur, enda mer CO2 fra havet og til slutt et «tipping point» (kalkstein på havbunnen er et «utømmelig» CO2 reservoar opprinnelig fra tider da det var enda mer CO2 i atmosfæren enn nå). Det har ikke skjedd.

Ingen empiriske bevis for at CO2 er skadelig for klima.
Det er nå eksempler på propaganda fra media som påstår at alt slags vær nå skyldes global oppvarming, enten det er varmt, kaldt, vått, tørke eller vind. Det er ikke vitenskap. Globalt har det ikke vært mer ekstremvær enn tidligere, heller motsatt, bekreftet av IPCC SREX-rapport (2012), men nedtonet i AR5 (2014). SREX-rapporten forventer heller ikke mer ekstremvær de neste 20 – 30 årene. Lokalt kan riktignok unormalt vær slå til, som i Norge i det siste, men det har alltid skjedd.
Klimamodellene avviker mer og mer fra virkelig temperaturutvikling, men FN IPCC blir bare mer og mer sikre på at modellene er riktige, og at målingene er feil. Det er inkonsekvent.
Is i Arktis er innenfor normal størrelse og på nivå som for 10 år siden. Sjøismengden i Antarktis er rekordhøy. Global sjøis er over middels for historiske satellittmålinger.
Snø-mengden på nordlige halvkule har økt i over 40 år, med noen naturlige snøfattige år innimellom. Tornadoaktiviteten er rekordlav.
Det er ikke blitt 50 millioner klimaflyktninger. Dessuten flyttet folk på seg på grunn av dårlig klima tidligere også, f.eks. utvandring til Amerika.
Det meste av det «klimaekspertene» har spådd har ikke slått til. Det er ingen klimakrise.

Solen er viktigst.
CO2 er årsaken til at vi har en GRØNN jord med rikt planteliv. Mer CO2 og litt økt temperatur har gitt økte mat-avlinger. 15 % av økt matproduksjon kan vi takke økt CO2 for. Det produseres nok mat i verden, men fordelingen er skjev.
Ettersom CO2 ikke kan være årsak til endring i global temperatur og klima, som har pågått i 4,5 milliarder år; hva er da årsaken? NASA har meldt at endring i solens påvirkning er undervurdert. Sol-«konstanten» TSI (total solar irradiation) er ikke konstant og korrelerer med oppvarming fra Lille Istid. UV-stråling som trenger dypest ned i havet kan variere 100 %. Solflekker og solaktivitet varierer sterkt. Summen av observasjoner viser at det er sol, astronomiske/kosmiske variable, hav og skyer som er de viktigste av et hundretalls faktorer som bestemmer klima. Påvirkning fra CO2 er ikke målbar.

Konklusjonen må bli at CO2-fobien er grunnløs
Da kan fossil energi fortsatt benyttes til det beste for folk og samfunn. Ressursene man sparer på anti CO2-tiltak kan benyttes til bedre infrastruktur mot naturlig uvær, som uansett vil komme.
Dokumentasjon kan finnes oppsamlet i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» her.

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Takk for bra artikkel. Jeg vil bare tilføye litt.
  «Konklusjonen må bli at CO2-fobien er grunnløs», ja det er riktig. Det vitenskaplige, naturlovene og observarsjonene (satelittmålingene og ikke værstasjoner) viser dette.
  «Da kan fossil energi fortsatt benyttes til det beste for folk og samfunn». Desverre ikke helt enig i at fossil energi kan benyttes fullt ut, men bør fordeles til kommende generasjoner også. For i forhold til de andre energikildene vi har, så er den tett av energi. Det er å blir en begrenset ressurs og med dagensforbruk er den oppbrukt innen 40-50år. De gode kullforekomstene er også en mangelvare, men verden har over 300 år med kull hvis vi forsetter med dagensforbruk og den rene naturgassen har vi over 100år i igjen med.
  «Ressursene man sparer på anti CO2-tiltak kan benyttes til bedre infrastruktur mot naturlig uvær, som uansett vil komme». Bruk pengene til å utvikle enn robust og energigjerrig primærnæring for vi trenger all den maten vi kan få fra de 33% som vi bruker av verdenstotale landareal til matproduksjon. For blir det mat mangel så vil mange nasjoner vakle.

  Hilsen Sven Nymoen

  • Hei Sven
   Takk for fin tilbakemelding.
   Jeg skrev ikke «…fossil energi kan benyttes fullt ut», men «…til det beste for folk og samfunn».
   Det innebærer å ikke sløse med ressursene og å fjerne alle forurensninger som SO2, NOx, kullstøv, m.m.
   F. eks. så er utslipp fra moderne kullkraftverk i USA så godt som bare CO2 og H2O, som slett ikke er noen giftig forurensning, men nyttig plantenæring. CO2 har vi for tiden historisk lavt nivå av.
   Mer her om klima her: https://db.tt/zvKrXnqI

 2. Yttre påvirknng; Solen og kosmisk stråling.

  Indre variasjoner pga. en roterende kule med hav og kontinenter; Havstrømmer og store «bassenger» som samler energi….Polarområdene med utrolig kald luft som av og til «lekker» over Sibir, av og til over Canada ….

  Summen av disse effektene gir et forvirrende bilde som så blir tolket av en gjeng med forskere som liker å lage 3-D modeller for å spå om været.

  Det klarer de med en horisont på kanskje 1 uke. Men de må ha flere penger, for dette er en kostbar affære.

  Så har vi politikere som vil bli uavhengig av arabisk olje. En jamn strøm av penger går fra USA til Saudi, Quatar, Kuwait, Irak. Andre veien går en strøm av Oljetankere. Det er klart at det er irriterende for vestens politikere at vi finansiere Islam på denne måten. Med steining, halshugging og hengninger ukentlig på offentlige steder.

  Og journalistene som elsker å hente «nyheter» fra sentrale telegram-byråer ukritisk, selger flere og flere aviser, jo flere dommedags-profetier man kan gjengi.

  Midt i alt dette, kan det være interessant for oss ingeniører å lese om Robert Tisdale’s undersøkelser om hva som trigger de variasjonene vi ser fra år til år …..;

  https://bobtisdale.files.wordpress.com/2013/01/the-manmade-global-warming-challenge.pdf

  • Vilka konspirationsteorier. Det lär väl finnas otroligt mycket större intresse att förneka CO2-inverkan på miljön än omvänt. Jag skulle snarare tro att det är dessa enstaka «forskare» som fortfarande förnekar människans inverkan på klimatet som är köpta.

   Att TU valde att inte publicera dessa «klimafakta» är väl för övrigt inte särskilt konstigt med tanke på den låga nivån det håller.

   • «Jag skulle snarare tro att det är dessa enstaka «forskare» som fortfarande förnekar människans inverkan på klimatet som är köpta.»

    Du kommer jo med konspirasjonsteorier selv, Arne. Og når du hevder at klimafakta til Tuvnes holder et lavt nivå, må du begrunne dette, fo å ha noen som helst troverdighet. Men personangrep er nå engang blitt standard oppførsel hos alarmistene.

 3. IPCC er en politisk prosess!

  Det kommer stadig mer dokumentasjon på dette:

  Naomi Klein
  http://www.newstatesman.com/2013/10/science-says-revolt

  Christiana Figueres
  http://www.truthrevolt.org/news/un-climate-chief-were-intentionally-transforming-world-economy

  Selv CICERO påpeker at SPM tilsynelatende skrives av og ikke for beslutningstakere:

  KLIMA nr. 2 – 2014, s. 3 (leder) og s. 25 (Forskning eller politikk)
  http://www.cicero.uio.no/klima/14/2/klima14-02.pdf

  De som vil ha ytterligere innsikt i det politiserte IPCC, les boka til Donna Laframboise: «The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Cimate Expert».

Kommentarer er stengt.