Klimafakta finner du på Climate4you

Nettsiden Climate4you har som mål å vise deg alle relevante meteorologiske og klimatologiske måledata. Du trenger ikke lengre å stole på kunnskapsløse journalister når media omtaler klimaet vårt, nå kan du finne ut av dataene selv takket være den iherdige innsatsen til Professor Ole Humlum. Takket være denne siden får man alle de relevante dataene på ett og samme sted uten å bli pådyttet de bastante og ofte uriktige tolkningene man finner hos de som utfører disse målingene. Her er illustrasjonen som møter deg på dette nettstedet.


Interesserte kan finne Humlums komplette CV på Climate4you. Som man ser er hans produktivitet særdeles høy med 96 fagfellevurderte rapporter samt mye annet, herunder en særdeles interessant bok med tittelen «Det ustyrlige klimaet» som vi anbefaler på det sterkeste.

Humlum arbeider etter prinsippet «Nullius in Verba» og har designet denne siden for de som kan tenke selv og er interessert i å analysere klimaproblematikken basert på den foreliggende informasjonen, fremfor å akseptere den offisielle propagandaen kritikkløst.
Siden hans oppdateres kontinuerlig og har oppnådd over 576.700 besøk siden den åpnet i desember 2007.

Sentralt på Humlums side er de offisielle målingene av global temperatur, og vi gjennomgår kort for nye lesere hvem som utfører målingene. UAH og RSS er satelittmålt temperatur, hvor man fra et startpunkt i 1979 måler temperaturen i den samlede atmosfæren opp til en høyde av 3km. Man måler altså noe helt annet enn termometrene på bakken.

RSS-målingene er ledet av Dr. Roy Spencer, en bloggende, sterk kritiker av Klimapanelet som likevel omfavner mye av den ortodokse klimatologien, inklusive tilbakestrålingen fra atmosfærisk CO2.
UAH-målingene administreres fra University of Huntsville i Alabama, ledet av atmosfærefysiker Dr John Christy som også er blant de mange som avviser myten om den menneskeskapte klimakrisen. Christy og Spencer har sammen gjort et omfattende arbeid med å kalibrere og kvalitetssikre satelittdataene og de har omsider kommet dithen at usikkerheten er i størrelsesorden 1-2 hundredels grader Celsius. Til sammenligning er usikkerheten på bakkemålingene minst en tidels grad, samt at man sliter med effekten av urbane varmeøyer som gradvis har korrumpert dataene.

Bakkemålt temperatur er et annet dyr, det er simpelthen innsamlede data fra etablerte målepunkter hvor det lenge har stått termometre som leses av med jevne mellomrom. Oppsummert kan man si at bakkedataene er samlet inn for å fortelle oss om været og kvaliteten er utilstrekkelig til at disse dataene kan brukes i klimaforskningen, men av mangel på bedre alternativer så brukes dataene likevel.

HadCRUT er kombinerte data fra havmålinger i regi av Hadley-senteret (UK Met Office) og landmålinger samlet inn av Climatic Research Unit (CRU) ved East Anglia Universitetet i England. Man kan spørre seg hvorfor et så viktig arbeid ble lagt til en akademisk nullitet som UEA, fremfor til et respektabelt universitet som Oxford eller Cambridge, med det blir en annen debatt. Her er det verdt å merke seg at både CRU-lederen Dr. Phil Jones og deler av staben hans utgjorde ett av to konspiratoriske forskningsmiljøer i den store Climategate-skandalen som ble avslørt i 2009. Blant de avdekkede forholdene var forskningsjuks, omfattende hemmelighold for å skjule jukset, sensur av forskningsjournaler, sletting av data og email-kommunikasjon for å hindre at ting ble offentlig kjent samt manglende respekt for den vitenskapelige metode. UEA måtte gjennom flere prosesser med omfattende hvitvasking for å dekke over skandalen.

NCDC står for National Climatic Data Center og er en del av NOAA i USA, den nasjonale oseaniske og atmosfæriske administrasjonen. Dette byråkratiet har til nå unngått de store klimaskandalene.

GISS er NASA-GISS. NASA er velkjent for de fleste som institusjonen som tok menneskeheten til månen før de ble satt til viktigere oppgaver. GISS står for Goddard Institute for Space Studies, en institusjon som langt på vei ble kidnappet av Dr. James Hansen som i flere tiår har vært sentral i klimaskremslene før han av Obama-administrasjonen nylig ble tvunget til å gå av. Med irregulære pengegaver (bl.a Sofieprisen), uttalelser av typen «verdenshavene vil koke dersom vi fortsetter å bruke kull» og andre tvilsomme utspill i forbindelse med Keystone XXL rørledningen, hadde selv Obama-administrasjonen fått nok. Øvrige NASA-ansatte skrev offentlige protestbrev og organiserte sin egen webside i protest mot denne aktivismen og GISS-ledelsen måtte i lengre tid se på at Dr. Hansen kom med useriøse utspill som satte resten av GISS i forlegenhet da det vitenskapelige grunnlaget for Dr. Hansens mange medieutspill var svakt eller helt fraværende.
GISS ble tidlig et senter for uhemmet klimaaktivisme, og historiske temperaturdata ble jevnlig korrigert i ettertid hvor resultatet pussig nok var å kjøle eldre temperaturer og varme opp moderne temperaturer. Minst en slik jukstering ble kritisert så sterkt at Dr. Hansen måtte reversere juksteringen. GISS er forøvrig kjent for at de modellerer havtemperaturen på basis av måledata fra land, og siden oppvarmingen over land historisk har vært sterkere enn over havet, så har GISS utpreget seg ved høyere havtemperaturer enn de øvrige måleseriene, spesielt i Arktis hvor det pussig nok er varmest der det ikke eksisterer målestasjoner.

Avslutningsvis viser vi en fin graf fra climate4you som de på Cicero helst vil holde skjult for menneskeheten. Her ser dere temperatur siste 420.000 år. dataene er fra iskjerneprøven i Vostok i Antarktis. Som man ser her er normaltilstanden istid, med en temperatur opptil 9 grader kjøligere enn nå, bare avbrutt av kortere mellomistider hvor det kan være opptil 3 grader varmere enn nå. Det er åpenbart at her er det to vippepunkter. Det ene fører oss inn i neste istid, og det andre fører oss ut av forrige istid. For den tenkende leser har vi en fredagsgåte: Hva er det som tilfører jorda nok energi med en variasjon som kraftig nok til utløse disse to vippepunktene?

CO2-utslipp i 2021 *** Local Caption *** CO2-utslipp i 2021

(Hint: Det har ikke noe med prompende kuer eller din bilbruk å gjøre).

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  1. Forbidden

    You don’t have permission to access /wp-content/uploads/2014/12/Temp400Kyears.png on this server.

    Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Kommentarer er stengt.