Klimaets tilstand i 2017

En ny rapport forfattet av professor Ole Humlum og  utgitt av Global Warming Policy Foundation (GWPF) tilbakeviser medienes manipulerende og opphaussende omtale av de seneste varme globale temperaturene. Rapporten viser at nesten alle plutselige økninger i temperatur de siste par årene er forårsaket av et rekordkraftig naturlig El Nino-fenomen i stedet for globalt oppvarming. Rapporten er en omfattende gjennomgang av det globale klimaet, som dekker land- og havtemperaturer, sjøis, havnivå, snødekke og tropiske stormer.

23 års stillstand i temperatur
Professor Humlum uttaler ifølge GWPF, «Det er klart at temperaturer i troposfæren fortsetter å avvike fra temperaturer på bakken. Med andre ord, de varmes opp mye langsommere enn global oppvarmingsteori sier de burde. Kontrasten med teorien er enda mer markert i stratosfæren, der temperaturen knapt har forandret seg på 23 år. Vi har fortsatt mye å lære om klimaet.»

Flere viktige funn påpekes
Ved utgangen av 2017 sank den gjennomsnittlige globale overflatetemperaturen tilbake mot nivået før den kraftige 2015-16 El Niño episoden. Denne returen til pre-El Niño-nivåene understreker at den siste toppen i global temperatur var forårsaket hovedsakelig av dette oceanografiske fenomenet i Stillehavet.

Siden 2003 har gjennomsnittlig global temperaturberegning basert på overflatestasjoner vært avvikende i varm retning fra satellittbaserte estimater uten at det foreligger noen overbevisende forklaring.

Data fra tidevannmålere over hele verden tyder på en gjennomsnittlig global økning i havnivået på 1-1,5 mm/år, mens de satellitt-avledede estimatene tyder på en økning på mer enn det dobbelte, med om lag 3,2 mm / år. Den merkbare forskjellen mellom de to datasettene har fortsatt ingen bredt akseptert forklaring.

Les denne årsrapporten!
Rapporten er en naturvitenskapelig gjennomgang på tilsammen 44 sider, rikt illustrert med grafer (jfr figur 20 nederst) som illustrerer utviklingen over tid. Et sammendrag for beslutningstagere oppsummerer hovedfunnene i 10 punkter på litt over en side. Dette er et svært viktig dokument fordi det gjør leserne lettere i stand til å skjelne viktige forskjeller mellom den klassiske naturvitenskapelige klimaskolen og den politisk pregede klimaforskningen.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Avvik mellom satellitt målinger og overflate basert, av både temperaturer og havnivå viser entydige konklusjoner ikke kan bli foretatt før etter i flere ti-års perspektiv. Vi er nå inne i en mer snørik, kald og langvarig vinter enn den globale oppvarmingsteori ikke skulle tilsi. Tror nok at vrøvlet om menneskeskapt global oppvarming mister gradvis støtte blant folk flest etter hvert, om disse harde vintre blir repetert i de nærmeste år.
    Det som savnes er fri tenkning og utforskning av alle naturfenomener. Det er beklagelig at vi nærmest drives tilbake til det svarteste mørke og ingen fremskritt kan forventes siden det er umoralsk å tvile, og ei heller stille spørsmål, og nærmest forbudt å drive metodisk naturforskning, som har vært grunnlag for all gunstig utvikling.

Kommentarer er stengt.