Klimaendringer har ikke utløst konflikten i Syria

Nå tar vi for oss et av de nyere klimaskremslene: påstanden om at klimaendringene har utløst eller medvirket til den pågående konflikten i Syria. Klimakriseindustrien har også i Norge utnyttet denne tragiske konflikten, her er NTB på ferde med sitt tøv, Mønsteret er velkjent både fra Trettiårenes Tyskland og Putins Russland: Man tar tak i noe man vet eller burde vite er usant og hvitvasker usannhetene i media, dermed blir det i brede kretser oppfattet å være sannhet. Men nå har en større forskergruppe i Tyskland gjort sin analyse, og ifølge vitenskapsredaktør Axel Bojanowski i dette oppslaget i Der Spiegel er det helt klart at klimaendringer ikke er noen signifikant faktor i Syriakonflikten.

Mer enn tendensiøst fra Cicero
Kristin Halvorsens Cicero er storprodusent av klimapropaganda, og professor Hans Martin Seip er her ganske sikker på at Syriakonflikten er tett nyttet til den menneskeskapte klimakrisen som Cicero i flere tiår har levd fett på. Til tross for flere helgarderinger enn vi ellers ser fra den vanligvis skråsikre professor Seip, så er hovedinntrykket at her er det en helt opplagt forbindelse. Seip har i tillegg en rekke helpolitiske kilder å vise til, inklusive John Kerry, Naomi Klein og ikke minst Seips forbundsfelle, den klimaetiske pillar Peter Gleick som ble herostratisk berømt da han stjal flere dokumenter fra Heartlandinstituttet og i skuffelsen over ikke å finne noe pikant produserte sitt eget Heartland-notat og utgav det for å være ekte, omtale her og i Forbes. Hvorfor bruker Seip kildemateriale fra intellektuelle kjeltringer?

In this picture released on June 26, 2015, by a website of Islamic State militants, Islamic State militants fire an anti-tank missile in Hassakeh, northeast Syria. Andreas Krieg, a professor at King's College London who embedded with Iraqi Kurdish fighters in the fall of 2014, says IS local commanders are given leeway to operate as they see fit. They "have overall orders on strategy and are expected to come up with the most efficient ways of adapting it," he said. (Militant website via AP)
Men det er hard konkurranse om de mest usmaklige oppslagene, her gir Aftenposten ukritisk spalteplass for forklaringen om sammenhengen mellom terroraksjonen i Paris i november 2015, fremveksten av IS (fotoet) og klimaendringene, i regi av den klimapolitiske gjørmebryteren Naomi Klein.

Ingen signifikant menneskeskapt tørketrend i Syria
Forskergruppen påpeker en rekke pinlige fakta, bl.a at heller ikke FNs klimapanel har funnet noen signifikant tørketrend som kan knyttes til klimakrisen, de påpeker tvertimot at det er naturlig med periodisk tørke i denne delen av MIdt-Østen. Det foreliggende dataene viser helt klart at det ikke er noen statistisk signifikant trend mot mer tørke i regionen hvor mengden av årlig nedbør har fluktuert alt for mye til at det er mulig å se noe menneskeskapt signal. Ingen av aktørene her hjemme har vist den minste interesse for å skrive om de ikke-klimatiske forholdene som bidro til mindre avlinger. Flere detaljer i deres pressemelding her.

902844-26523628-thumbnailProfessor Seip er svært nær å bedrive sitatfusk når han siterer Kelley et al på at tørken vedrører Syria. Faktum er at det dreier seg om en ikke-signifikant trend i hele den fruktbare halvmåne i Mesopotamia som omtatter det meste av Tyrkia, det vestlige Iran og store deler av Irak. Det største bortfallet av nedbør har vært utenfor Syria, i områder som fra før har hatt mest nedbør. Ser man på målestasjonene er det bare 5 som viser betydelig nedgang i nedbør og kun en av disse er i Syria (Deir Izzor). I tillegg opererer Kelly med et signifikansnivå på hele 0,1. Innen seriøs statistikk er 0,05 det vanlige.

Leser ikke Seip selv det han refererer til på Ciceros websider?

Kelley ble attpåtil fagfellevurdert av Sir Brian Hoskins i Grantham Institute, en aktør som er like objektiv som Cicero.

Hva er det klimaskremmerne ikke vil snakke om?
Som vanlig ligger det helt naturlige forklaringer helt andre steder. VI kan starte med fire forhold som de ikke vil snakke om i Ciceros propagandaavdeling. Først det pinlige faktum at det i den perioden det er snakk om har vært en langvaris intens konflikt mellom Tyrkia på den ene siden og Syria/Irak på den andre siden etter at Tyrkia i perioden 1975-1990 bygde større dammer både i Eufrat og Tigris, noe som reduserte tilgangen på vann drastisk i de to andre landene i perioder. I tillegg kommer en nyere bølge med mindre dammer, hvor hensikten fra Tyrkia er å kontrollere tilgangen på vann til egne kurdere. Vi er godt kjent med at professor Seip og hans Cicero-kolleger ikke liker å tenke på eller sankke om CO2 som plantemat, men her ser man faktisk også helt bort fra at avlingene i Syria aller mest er avhengig av vannet som kommer med elvene fra Tyrkia!

Deretter har det vært en drastisk befolkningsvekst i Syria i perioden, uten at det har vært investert tilstrekkelig i en modernisering av landbruket, eller noe i prevensjonsmidler overhodet. Resultatet er overbeite og tapping av grunn-vannet som mindre faktorer. Først etter at konflikten brøt ut ble prevensjonsmiddelet AK47 tatt i bruk.

En tredje og muligens den viktigste faktoren er bortfallet av subsidier på diesel som i Syria er absolutt nødvendig for drift av vanninganleggene og som drivstoff så fattigbøndene kan få kjørt avlingene til markedene, Dermed har en del av de helt normale avlingene ikke kommet seg til markedene i byene.

Til sist burde det være velkjent at opprøret ikke startet på landsbygda blant de som var berørt av problemene i land-bruket, men i noen av storbyene hvor det muslimske brorskapet står sterkt. Det burde også være velkjent at aktører utenfor Syria har investert tungt i å destabilisere landet for å bli kvitt et av de mer håpløse diktaturene i Midt-Østen, men man kan forstå at Seip ikke vil snakke om destabilisering (les: bombing og husk Libya) så lenge han har en sjef som var særdeles medskyldig i den forrige vellykkende destabiliseringen.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. Det er også et faktum at den Arabiske Våren spilte en avgjørende rolle forut for konflikten i Syria. Håp ble tent da regime etter regime falt ..

  «Den Arabiske Våren» ja, det var en direkte konsekvens av Biofuel programmene de vestlige landene innførte rundt 2007. Enorme jordbruksområder ble satt til å dyrke drivstoff for biler, som ikke trengte det, i stede for å dyrke mat. Resultatet var kraftige prishopp på viktige matvarer. Denne prisoppgangen var det demonstrantene i Tunisia demonstrerte mot, demonstrasjoner som ble slått ned. Senere satte en ung grønnsakselger, Mohamed Bouazizi, fyr på seg selv og snøballen begynte å rulle.

  Fra Store Norske Leksikon: «.. Starten på Den arabiske våren hensettes til en hendelse i Tunisia, 17. desember 2010, da en ung grønnsakselger, Mohamed Bouazizi, satte fyr på seg selv, og senere døde av skadene. Dette var den direkte utløsende årsak til at lokale demonstrasjoner raskt spredte seg til et nasjonalt opprør i Tunisia, for så å inspirere til demonstrasjoner først i Algerie, dernest opprørene i Egypt og Libya, så vel som i flere andre land.

  FN’s Right-to-Food Rapporteur, Herr Jean Ziegler sa allerde i 2007; “When millions are going hungry, it is a crime against humanity that food should be diverted to biofuels.”

  Sjeldent har man vært mer enig med FN.

  Så ja, menneskeskapte klimaendringer bidro sterkt til konflikten i Syria, men som vi ser, kun den biten som omhandler klimasvindelen, det innbilte problemet som ikke har latt seg observere i naturen trass ti-år med intens leting til en kostnad på 1,7 Trilliarder USD..

  https://roaldjlarsen.wordpress.com/de-gronne-ma-stilles-til-ansvar/

  • Biofuel årsaken til opprøret i Tunis? Det tviler jeg sterkt på.

   «The catalyst for mass demonstrations was the death of Mohamed Bouazizi, a 26-year-old Tunisian street vendor, who set himself afire on 17 December 2010 in protest at the confiscation of his wares and the humiliation inflicted on him by a municipal official.»

   https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia

   • Selv det venstreorienterte media rapporterte at biofuel var årsaken til de økte matvareprisene og de påfølgende protestene i begynnelsen, dette ble raskt endret til diverse andre forklaringer. F.eks var Albert Gore hissig på at de økte matvareprisene skyltes store skogbranner i Russland.

 2. Siden de store hordene med klimaflyktninger har uteblitt, så passer det jo bra å hevde at dette er klimaskapt. Sjønner ikke at de tør å komme med slikt når nettet er vid opent så alle som vil kan sjekke.

 3. Sosial uro og krig har som oftest bakgrunn i fattigdom. Uten tilgang på rimelig energi vil intet samfunn fri seg ut av fattigdom. Jamfør utviklingen i vårt land fra 1850 til 1950. Uten tilgang av energi til industri, landbruk fiskeri, etc ville fiskerne fortsatt ridd/ seilt, bonden brukt hesten og ungdom søkt lykken et annet sted (emigrert).
  Når IPCC, Ciceo med flere vil avvikle energi fra fossil kraftproduksjon, så er det ensbetydende med at de vil bibeholde fattigdom rundt om. Dermed er det disse som er skyld i krig, sult og annen elendighet i Syria, Og i folkevandringen til Europa. Resultat av folkevandringkjenner vi fra historien.

 4. Slike håpløse påstander viser at klimaindustrien begynner å bli desperat. Kriger og konflikter har det vært så lenge det har vært mennesker. Klima har det vært enda lenger. Vi får håpe folk legger merke til disse tullepåstandene og gjør seg noen tanker.

Kommentarer er stengt.