Klimadommedagsprofitørene tok feil

Av Christopher Monckton of Brenchley, Willie Soon & David R. Legates

Med dagens trend vil atmosfærisk CO2-nivå ha doblet seg et godt stykke inn i neste århundre. Hvor mye oppvarming vil dette forårsake? Den offisielle prediksjonen på 1.5 til 4,5 o Celsius for hver CO2-dobling viser seg å være en vesentlig overdrivelse. Oversatt av Geir Aaslid.

Professor William Happer (Princeton) som en av verdens fremste fysikere, sier at klimamodellene baserer seg på antagelsen av at CO2 har en direkte oppvarmende effekt som er omtrent en faktor to høyere, på grunn av feil fremstilling av mikrofysiske interaksjoner av CO2 – molekyler med andre infrarød fotoner.

Som om ikke det var ille nok, har vi den offisielle historien om at tilbakekoblinger som utløses ved direkte oppvarming omtrent vil tredoble oppvarmingen og forårsake, ikke en men 3 graders oppvarming for hver CO2 – dobling. Også her er den offisielle historien en betydelig overdrivelse, som professor Richard Lindzen fra MIT, verdens mest kunnskapsrike klimaforsker har demonstrert.

De ville overdrivelsene av både direkte CO2 – oppvarming og den antatt farligere tilbakekoblingsoppvarmingen er begge forankret i usannheter: at forskere vet nok om hvordan skyer dannes, om hvordan tordenvær fungerer, om hvordan luft- og havstrømmer flyter, om hvordan isdekket oppfører seg og om hvordan sot i luften oppfører seg.

I virkeligheten forstår vi ikke klimaet godt nok til engang å gjette hvor mye global oppvarming vår tilførsel av CO2 til atmosfæren vil føre til. Holdes alt annet uendret vil det gi noe oppvarming, men – basert på målinger til dags dato – ikke mye.

Nasjonale Vitenskapsakademier og FNs klimapanel har gjort lønnsomme intriger på det den avdøde Stephen Schneider kalte «skremmende scenarier» grunnet manglende kunnskap hos folk flest. Etablerte politikere og byråkrater har slått følge med dem.

Et kvart århundre har gått siden panelets første spådom over hvor fort verden ville varmes opp. Målinger siden da viser at spådommen var svært overdrevet. Men du trenger ikke lytte til oss. Still enhver klimaforsker følgende ti pinlige spørsmål:

1: Hvorfra kommer den oppvarmingen som vises på termometre på bakken, i løpet av de siste 18 årene?

Den offisielle teorien er at fotoner i samspill med CO2 -molekyler i øvre luftlag avgir varme til luft, denne oppvarmede luften varmer lavere luft, som igjen varmer jordoverflaten.

Likevel har ingen av de to datasettene for satellittmålt temperaturtt vist noen global oppvarming av nedre luftlag i nesten 19 av de 21 siste årene med klimakonferanser. Selv om CO2 hadde varmet øvre luftlag som spådd (og satellitter viser det har ikke skjedd) , så kan oppvarmingen ikke ha nådd bakken via lavere luftlag som ikke har blitt oppvarmet. Hvis jordoverflaten er oppvarmet i de siste par tiårene, som datasettene for bakketemperaturnå hevder, så kan ikke CO2 ha vært årsaken.

Allerede i 2006 skrev avdøde professor Robert Carter, en erfaren og jordnær geolog som anså global oppvarming som et ikke – problem, i Daily Telegraph at det i åtte hele år (1998-2005) ikke var tegn til global oppvarming i det hele tatt i globale temperaturdata fra Hadley Centre.

Men dette datasettet ble i likhet med øvrige bakkedatasett nylig justert for å levere den globale oppvarmingen som målingene ikke viser. Alle disse viser nå en oppvarmingstrend over de samme åtte år med en rate tilsvarende mer enn 1,5 grader/århundre.

2: Mens datasettene for bakketemperatur for to år siden var enige med satellittene i at det ikke hadde vært noen global oppvarming dette årtusenet, og selv om de to satellittene fortsette å vise liten eller ingen oppvarming; hvorfor ble alle datasettene for bakketemperatur endret forut for klimakonferansen i Paris, på en måte kalkulert for å vise betydelig oppvarming?

3: Hvorfor viser alle datasettene – bakke samt satellitt – mye mindre oppvarming enn spådd?

Fig1_MSLHvorfor har, selv etter de mange tvilsomme justeringer av datasettene for bakketemperatur, frekvensen av oppvarmingen de siste 25 årene vært bare en tredjedel til halvparten av den sentrale prediksjon gjort av FNs klimapanel i deres 1990 First Assessment Rapport?

Denne oppsiktsvekkende klokkefiguren for temperatur viser FNs klimapanels 1990-spådommer som oransje og røde soner i møtet med den røde viseren som representerer den sentrale prediksjonen: nå skulle vi hatt en global oppvarming tilsvarende 2,8 grader/århundre.

Men de blå viserne som representerer oppvarmingen rapportert av de tre endrede datasettene for bakketemperatur, viser litt mer enn det halve som oppvarming. De grønne viserne som representerer satellitt datasett, viser bare en tredjedel av hva FN hadde forutsagt med «betydelig tillit » i 1990.

4: Hvorfor er det et økende gap mellom offisiell overprognose og observert virkelighet?

Fig2_MSLDenne oppdaterte temperaturklokken viser oppvarm-ingen FNs klimapanel spådde i sin 2001 Third Assess-ment Report, sammenlignet med målt oppvarming fra da til 2015. Raten i målt oppvarming, representert ved den grønne sonen, er åpenbart mindre enn raten for oppvarming siden 1990, selv om CO2-konsentrasjonen har økt i hele perioden.

5: Hvorfor er gapet økende mellom oppvarmingsrate målt fra satellitt og på bakken?

Det er legitimt å antyde at bakkedataene har blitt endret for å føre rapportert oppvarming nærmere mislykkede men (til nå) fortsatt lønnsomme spådommer.

6: Hvorfor skulle noen investere billioner på grunnlag av offisielle spådommer i 1990 og i 2001 som skiller seg så sterkt fra hverandre?

Her er det åpenbart at vitenskapen ikke er avgjordt, slik vi ble fortalt.

7: Hvorfor har den observerte oppvarmingsraten på alle datasettene vist synkende tendens i flere tiår til tross for spådommer om at den i det minste ville holde seg stabil?

En tredjedel av all menneskeskapt antatt oppvarmende effekt på klimaet siden 1750 har skjedd siden slutten av 1990-tallet, men satellitter viser nå knapt et blaff av global oppvarming i nær 19 år. Og raten av oppvarming fra 1950 til i dag er lavere enn raten fra 1950 til noe tidligere år i det siste halve århundret.

Ikke bare mengden men også mønsteret i oppvarmingen unnlater å matche spådommene. Til nærmeste tiendedelen av en prosent er det ingen CO2 i luft. Likevel sa FNs klimapanel i 2007 at CO2 i tropene ville varme øvre luftlag 6 miles over bakken med dobbelt eller tre ganger raten på bakken. Den tropiske midt-troposfæriske «hot-spot» (en av oss gav den navnet) var etter det vi ble fortalt, unektelig et fingeravtrykk av menneskeskapt global oppvarming. Eksistensen av denne «hot-spot» ville bevise menneskeskapt oppvarming.

8: Så hvor er denne manglende tropiske «hot-spot» i øvre luftlag?

Satellitter viser den ikke. Millioner av målinger tatt av ballongbårne radiosonder viser den ikke. Hvis oppvarmingen er menneskeskapt, hvorfor har det vært svært liten forskjell i raten av oppvarming mellom bakken og øvre luftlag i flere tiår?

Akkurat som det er offisielt spådd at CO2-drevet oppvarming vil være størst i øvre luftlag, som igjen vil varme luft på bakkenivå, så det er spådd at luften på bakkenivå vil varme havoverflaten, som igjen vil varme havdypet.

Men målinger fra mer enn 3600 automatiserte bøyer over hele havet som kan dykke ned 2000 meter og ta detaljerte profiler på temperatur og salt hver tiende dag, viser at de dypere havlagene varmer raskere enn havlagene nær overflaten.

9: Hvis CO2-drevet oppvarming burde varme havoverflaten først, hvorfor oppvarmes havet nedenfra? Og hvorfor har havet vært oppvarmet gjennom 11 hele år av ARGO datasettet med en hastighet som tilsvarer bare 1 grad hvert 430 år?

Som NASA-ingeniøren Hal Doiron så treffende sa det: «Når jeg ser på havet ser jeg en av de største heat-sinks i solsystemet. Mens havet er stabilt kan det ikke være mye menneskeskapt global oppvarming. » Og han måtte få sine varmeberegninger korrekte hver gang – ellers døde astronautene.

Troende har satt en stopper for seriøse og legitime vitenskapelige spørsmål som disse. Dette skjer i regi av en organisert, godt finansiert og bemerkelsesverdig ondsinnet kampanje med personlig hets rettet mot alle som våger å stille spørsmål rettet mot den politiske korrekthet, uansett hvor høflig eller forsvarlig det gjøres. De fleste forskere, politikere og journalister har lært at de vil ha et mye behageligere liv hvis de bare driver ned strømmen i en sak hvor de fleste forskerne privat innrømmer at her er det kraftige overdrivelser.

Troende insisterer også på en «konsensus» hvor menneskeskapt global oppvarming skal vise seg å være farlig.

10: Gitt at forfatterne av den største undersøkelse noensinne av fagfellevurderte meninger i lærde avhandlinger markerte bare 64 av 11944 papirer, eller 0,5%, som er enige med det offisielle «konsensus»-argumentet om at dagens oppvarming var hovedsakelig menneskeskapt; på hvilket rasjonelt, evidensbasert og vitenskapelig grunnlag er det hevdet at «97% av forskere» tror nylig global oppvarming er ikke bare menneskeskapt men farlig?

Millioner dør på verdensbasis hvert år fordi de ikke har billig, ren, kontinuerlig, low-tech kullkraft. Gitt det økende og nå åpenbare avviket mellom prognoser og observasjoner vi har avdekket her, så er det er overveldende moralsk grunnlag for å stanse finansieringen av klimaprofitørene og dommedagsprofetene. Midlene burde heller brukes til å gi lys og varme fra kullkraft til verdens fattigste.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. En relativt grundig og lettforståelig presentasjon fra Aaslid/Happer. Takker for det.

  Dette med den dramatiske økningen av varmen i havet har kommet opp nå i det siste: http://www.nrk.no/viten/oppvarminga-av-havet-har-eksplodert-siden-1997-1.12757531
  Link til NRK Viten og YR. Her beskrives det en dramatisk endring i varmeopptaket i have (Atlanterhavet og Stillehavet). «Varmeopptagningskoeffisienten» (uff, et fryktelig langt ord) i havet har økt fra 1,1 ZJ/år til 8,3 ZJ/år de siste 18 årene. Dette er en uhyre dramatisk endring, og likevel bruker verdens beste klimaforskere 18 år på å oppdage dette. Det kommer uten begrunnelse og uten noe nærmere vitenskapelig forklaring, bortsett at dette skyldes menneskeskapt oppvarming. Når vi tillegg vet at havet i Antarktis (syd for 60 grader syd) har blitt kaldere og overflatetemperaturen her i forbindelse med El Ninjo nå ligger 1 – 2 grader under normalen tyder dette på at koeffisienten i resten av havene nå må være mer enn 10 doblet. Hvilke mekanismer i naturen kan forårsake en slik dramatisk endring??

  Samset fra Cicero står fram og sier at dette var akkurat som forventet. Cicero kommer heller ikke med noen vitenskapelig begrunnelse for denne dramatiske endringen. Når skal Cicero komme med noe vitenskapelig utredninger om det naturvitenskapelige grunnlaget for teorien om menneskeskapt oppvarming? Det fine ingen ting om dette på hjemmesidene deres. Cicero opptrer stort sett som et avskrivningsbyrå av FNs klimapanel. Hvor lenge skal samfunnet betale for dette??

  • Takk for kommentar og henvisningen til ett av NRKs mange pseudo-vitenskapelige oppslag om klimaet.

   Det er flere åpenbare grunner til at en godt utdannet fysiker som Samset ønsker å holde saken med varmen i havet på svadanivået fremfor å få inn i naturvitenskapen. Samseth kjenner godt til disse grunnene, i motsetning til journalisten som bare er grundig ensrettet.

   Først det pinlige faktum at det eksisterer gode data for varmen i havet bare fra ca 2006, altså halvparten av 1-årsperioden de holder seg til. Eldre data er av en helt annen kvalitet, så her sammenlignes epler og bananer. Det betyr at vi får en ekstrem usikkerhet i de eldre dataene.

   Det neste pinlige faktum er at havet er veldig stort gog veldig dypt. Det holder på mye varme. Joule er en veldig liten måleenhet, det samme med ZJ når man skal måle varme i noe så stort som verdenshavene. Og her er vi ved grunnen til at Samset ikke vil snakke om hvor mye varmere havet har blitt i disse årene – målt i grader Celsius. Nå har jeg ikke noe tall i bakhodet, men verdien vi snakker om i grader Celsius har et antall nuller til høyre for kommaet (før vi tar i bruk høyere tallverdier) som er proporsjonalt med antall år Samset har arbeidet hos Institutt for klimapolitikk.

   Men de fleste har vel forlengst fått med seg at NRK VIten på klimafeltet nesten uten unntak har som visjon at journalistene og intervjuobjektene (som nesten uten unntak er aktører i klimakriseindustrien) skal dele sin uviten med resten av Norge?

   • Geir. Du vet vel at ZJ står for ZettaJoule (1 Trilliard joule) og er veldig mye energi, men det må mye mer energi for å varme opp havet 1 grad celsius. Det må brukes 1 Yottajoule (Kvadrillion joule) for å varme opp hele havets masse med 1 grad celsius eller 1000 Zettajoule. For øvrige så er det totale energi forbruket, for hele vår sivilisasjon i året 0,5 ZJ og en umulighet å varme opp havet med den energien fra 1,1 ZJ til 8,3 ZJ på 18 år som Edvard Iversen skriver i sin kommentar.
    Det som styrer klimaet er sola og dens energi utslipp er 400 YJ vært sekundet og dens stråler varmer opp en kvadrat meter på jorden med 1,4 KJ i sekundet.

    • Jeg er helt enig i din kommentar «en umulighet å varme opp havet med den energien fra 1,1 ZJ til 8,3 ZJ på 18 år»
     Carl Wunsch som er en av verdens ledende oceanigrafer påpekte for ca et år siden at øvre havnivå ikke ble varmere som helhet, men han nevnte regionale avvik som det Indiske Hav, Han avviste at nedre nivå under 2000 m ble varmere, men viste til stor usikkerhet og at temperaturen på slike dyp styres av klimaet over årtusener. Og han sa da intet om midtsjiktet mellom 700 og 2000 meter.

     Dermed må midtskiktet være veldig varmt for at tallene Iversen refererer til skal stemme, men denne varmen kan ikke ha kommet ovenfra eller nedenfra. Jeg tok ikke tak i talldetaljene, for denne typen forskning som NRK viten er så glad i har vedtatt at sola er irrelevant og har en klimamodell i bunnen med en frisk klimafølsomhet for CO2, enda friskere tilbakekoblinger og parametre som f.eks aerosoler hvor man helt genialt setter verdien til det som skal til for å passe til den konklusjonen man startet med.

     Monckton viser til Argos-årene og opererer med litt mindre enn 2/1000 graders oppvarming per år for havet, men nevner ikke usikkerheten i observasjonene. Den er garantert større enn 2/1000.

     Det fins relativt mye «ekstremforskning» som spår i global oppvarming. Siste skudd på stammen var denne som ble referert til av DN i dag og omtalt på WUWT: http://wattsupwiththat.com/2016/02/08/marcott-discovers-that-its-tough-to-make-predictions-especially-about-the-future-while-saying-its-worse-than-we-thought/

Kommentarer er stengt.