Klimadebatten – hva nå?

Av Professor Jan-Erik Solheim

La oss bli enige om at vi ikke kjenner klimaet godt nok til å påstå at ”science is settled” og gå tilbake til en rasjonell vitenskapelig diskusjon – hvor alle naturlige klimaendringer kan vurderes. Med dette takker jeg for mine to år som redaktør av Klimanytt og ønsker sivilingeniør Petter Tuvnes lykke til med fortsettelsen. La oss håpe på en åpen og fri klimadebatt i 2015 – uten religiøse overtoner.

ClimateCultism
Vi har nå hatt en uflating av den globale temperaturen som har vart i nesten 20 år. Hvis temperaturen en gang begynner å stige, betyr det at klimamodellene er validert? Dette er drøftet i et meget leseverdig essay av professor Donald C. Morton her. Han mener at ingen kan forklare når utflatingen vil slutte og om det da vil bli varmere eller kaldere. Det er så mye synsing bygget inn i klimamodellene at de ikke kan stoles på uansett utviklingen for global temperatur. Selv etter 23 år med modellforbedring er ikke IPCCs modeller blitt nøyaktigere. (Jfr KN38)

Klimamodellene er også omtalt i Klimanytt 28, 31, 69 og 72.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.