Klimanytt 243, forfattet av Ole Henrik Ellestad.

2018 ble et dårlig år for IPCC-bevegelsen, men godt for IPCC-kritikere. Rundt 500 vitenskapelige artikler årlig de senere år støtter opp om dominans av naturlige variasjoner. CO2 er stadig en svak drivhusgass, forsterkningseffekt fra vanndamp observeres ikke, og det er ingen økte tendenser til ekstremeffekter. Kina og India, redder ikke verden fra CO2. De øker kullkraftproduksjonen kraftig, ikke for å ødelegge kloden, men fordi de vet at økt CO2 i liten grad påvirker klima.

Motstand og protester mot IPCC-bevegelsen

Motstanden markerte seg tydelig i 2018. USA, Russland, Saudi-Arabia og Kuwait anerkjente ikke IPCC-rapporten fremlagt i Katowice (med god faglig grunn, KN 236), og Brasil følger etter). Polen. Australia, Kina, India og andre land har også forkastet karbonskatt og restriksjoner for bruk av kull, likeledes Ontario (Canada, der Trudeaus pro IPCC parti ble desimert ved valget). Brasil synes å følge etter, inklusive utmelding fra Paris-avtalen. Karbonfangst (CCS), som Norge skal kaste bort penger på, har ingen internasjonal oppslutning – for dyrt og energikrevende.

De ‘gule vester’ protesterer i Paris. Et uttrykk for at klimatiltakene koster og påvirker markant folks økonomi. I UK omtales energifattigdom på grunn av fordyrende grønn energi. Brexit-eliten har liten tillit til IPCC, og subsidier til grønn energi minker. Tyskland (flinkest i klassen) har store problemer med innfasing av sin grønne energi i nettet, og har såvidt unngått ‘black out’. Den kom i Australia. Norsk klimarelatert statsbudsjett på over 20 milliarder tilsier at de årlige lønnstillegg hos lavtlønnede går med til tiltak uten klimaeffekt. Folk rundt om i verden kan ‘se ut av vinduene’ og se at i deres område er det ikke ‘klima og værkaos uten sidestykke’ slik IPCC-leiren prediker, men omtrent som i tidligere tider, f.eks i Europa i 1930-årene da fossilt brensel ikke kunne ha effekt (før 1950). IPCC-leirens fremstilling av at vær er klima under en varmeperiode slår tilbake når det er kaldere.

Over halvparten av Norges befolkningen har liten tillit til klimaforskningen, og den vil ikke øke fordi offentlig informasjon og debatt om klima mangler troverdighet. Hersketeknikker og medieregi hindrer saklig informasjon og meningsutveksling, og det er ‘ropt ulv’ alt for mye og alt for lenge. NRKs indoktrinering gjennom serier av ensidige program inklusive det usaklige og uetiske Folkeopplysningsprogrammet demonstrerer dette.

Kina øker kullforbruket dramatisk

Det er flere kullgruver og kullkraftverk bygges. Flere holdes hemmelig, men er registrert på satellittbilder. Ekspansjonen er vist i figuren, og Kina bistår aktivt og med kapital i en rekke land. Valg av energiform vil baseres på pris. Etter Kina følger India, Tyrkia, EU, Iran, Canada, Indonesia, Russland og Sør-Korea. USA derimot har størst reduksjon i kullforbruk som har vært erstattet med billig gass.

Kina og India presenteres som fyrtårnnasjoner som skal ‘redde’ verden, senest under Erna Solbergs India-besøk. Men fyrtårnene er de som øker mest. Alt dette foregår innen rammen av Parisavtalen.

Det paradoksale er at Norges utslippsreduksjoner skal utsette oppvarmingen under ett minutt i år 2100. Norge har også nesten bare fordeler av et varmere klima. Vår CO2-reduksjon er for å redde dem som satser på massiv kullkraftutbygging. Paradoksene står i kø.

Temperaturutflating globalt, og kaldere flere steder

Nord-Amerika satte ‘all time’ rekord for snøfall i november og har tidligere satt flere kulderekorder. Også Algerie, Saudi-Arabia og Midt-Østen har snø senere år. Snø er åpenbart ikke «something of the past». Siste 30 år er Antarktis blitt litt kaldere med mer sjøis som gir relativt liten endring i globalt nivå. I Arktis er forholdene omtrent som det var i 1930-årene da det var så varmt at det ikke må nevnes i mediene. Årets rekordsommer i Norge var omtrent som i 1947, et værfenomen iflg. meteorologene. Sommertemperaturen i Norge har gått ‘jevnt’ ned 0.5 o C siden 2006 – på vei mot å bli et klimafenomen (KN 230). Men klimaforskerne falt for fristelsen til å utnytte årets værfenomen, de glemte at varmen bl.a. skyldes mer solinnstråling ved mindre skydekke, at berørt område bare utgjorde 3% av klodens overflate samt den kalde og snørike vinteren.

500 vitenskapelige publikasjoner årlig støtter opp om dominerende naturlige variasjoner. Økt CO2 i Antarktis vil resultere i avkjøling i 9 av årets 12 måneder grunnet de atmosfæriske forhold (KN 232). Nye analyser av solens variasjoner forklarer den kalde Napoleonstiden, Lille istid, og andre større variasjoner et par tusen år tilbake i tid (Zharkova). Nå blir det kaldere mot et minimum i årene 2040-50. Nye teknikker med GPS viser at temperaturen i tropene har avtatt, og mindre varme vil i kommende år transporteres mot polene (KN 235).

Klimatoppmøtet i Katowice

Til møtet kom det 30 000 delegater, de fleste med fly.(!) Ulike typer aktivister og noen få andre. Påfallende at møtet bare får til så lite (deler av et regelverk for ordninger i et frivillig system) om noe de hevder det er konsensus om. De tror ikke på det selv. For CO2 er en svak drivhusgass, forsterkningseffekt fra vanndamp observeres ikke, solen varmer opp havet og IPCC har dementert de viktigste ekstremeffekter. Da blir 2 o C- og sogar 1.
5 o C-målet enkelt å realisere – det kommer av seg selv uansett utslipp, og er uansett bare fordelaktig.

Da blir gulroten viktig – Parisavtalens grønne fond på 100 milliarder dollar årlig til utviklingslandene, men finansiert av Industri-landene som trenger midlene til andre presserende formål. Verdensbankens løfte om 40 % bidrag de første 5 år synes å forsvinne med lederens nylige avgang. For USA er største bidragsyter. Nobelprisvinner i økonomi, W. D. Nordhaus, foreslo at en CO2-reduksjon må baseres på tiltak, skatt og avgifter på produkter – også for dem som produseres i utviklingsland. Det er ikke helt i tråd med intensjonen for ‘det grønne fond’.

Støtt oss ved å dele:

16 kommentarer

   • Her er det vel en kombinasjon. Drivhusbøndene på Jæren (eller entreprenørene?) bruker Nordsjøgass for å varme opp drivhusene. Jeg tror at den varme «eksosgassen» med CO2 og vanndamp føres rett inn i drivhuset til plantene. Dette øker planteproduksjonen med 30%. Samtidig binder denne planteproduksjonen ca. 30% av CO2. Dette er derfor en effektiv og rimelig metode for fangst og lagring av CO2 dersom planterestene komposteres på riktig måte etter bruk. Så vidt jeg vet er dette faktisk en lønnsom prosess der salg av jordbruksprodukter betaler for fangsten. Dette til motsetning av fangst og lagrings-prosjektet på Klemetsrud som skal koste 2,5 milliard pr. år.

    Et annet interessant moment i dette er at klimaforskerne hardnakket påstår at «De menneskeskapte CO2-utslipp ikke deltar i CO2 kretsløpet». (CICERO) Hvordan kan da drivhusbøndene bruke fossil CO2 for å øke produksjonen? Virker dette bare i drivhus og ikke ute i naturen? Dette merkelige kjemiske fenomenet burde kanskje klimaforskere komme med en utredning om. Helst på faglig grunnlag.

    • Hadde vært morsomt å se dokumentasjon på at drivhusene blir varmet opp ved tilføring av co2.

     • Drivhusene varmes ikke opp med tilførsel av CO2, men man brenner naturgass som gir varme. Denne varmen føres inn i drivhusene sammen med eksosen som inneholder CO2 og vanndamp.
      Avbrenning av naturgass er en relativt velkjent og velfungerende metode for oppvarming.

 1. Nylig fikk vi igjen et NRK program om tilstanden på Svalbard. I programmet ble det nevnt at temperaturen der har steget med 4 til 5grader, og med tiden kanskje 10 grader, hvis vi fortsetter å slippe ut C02 som nå.
  Kan det stemme at temperaturen der «lokalt» kan ha steget så mye? Hvis ikke, har dere noen ide om hvor dette tallet kommer fra?

  • Knut Håvard,
   de sykliske 30/60 års temperatursvingningene i Arktis, som bl.a. relateres til havstrømeffekter, anses som de tydeligste på kloden, jfr. den varme mellomkrigstiden da det kanskje var enda større smelting i Arktis enn nå – på mye lavere CO2-nivåer. Tilsvarende var den påfølgende 30-årige etterkrigssyklusen mye kaldere enn de foregående 30 årene – på høyere CO2-nivåer. Dette alene falsifiserer i praksis hele CO2-hypotesen. Dessverre har derfor klimajukserne lenge jobbet med å radere ut den varme mellomkrigsperioden (og samtidig skrive opp den kalde etterkrigstiden) i stadig mer «reviderte» historiske grafer – for å illudere at dagens varme 30-års periode er historisk unik. De første grafene IPCC la ut i 1990 før dette grisete revisjonsarbeidet begynte, der 30-årene ble anvist som varmere enn nå, er derfor nesten ikke til å kjenne igjen lenger.
   Men Steinar Jakobsen har nylig lagt ut ett (av en rekke tilsvarende) samtidsdokument i Avisa Nordland som illustrerer hvor mye mellomkrigsvarme som er «jukstert» bort i dagens grafer. Les avisteksten i denne artikkelen så skjønner man raskt hva som ønskes skjult av dagens alarmistforskere:

   https://www.an.no/debatt/klima/nrk/nrks-klimapropaganda-slar-nye-rekorder/o/5-4-953422

   Saken er at seriøse AKTIVE forskere – og ikke bare emerituser og andre eldre forskere som ikke så lett kan skremmes med ødelagt karriere – snart må våge å arrestere dette forskningsmessige kvasiteateret, og i stedet etablere en ny arena for reell klimaforskning og redelig databehandling uten bakenforliggende agenda.

   • Takk for svar.
    Så da stemmer dette med temperaturen, og at forskjellen blir så stor henger vel også sammen med at det meste av isen rundt øya er borte.
    Antar noe av det samme gjelder Norge, at vi også har en tilsvarende temperaturøkning (større enn den globale), men noe mindre enn på Svalbard. Nå er det jo ikke mange igjen som husker så langt tilbake som trettiårene, og heller ikke mange som leser så gamle avise, men det burde vel være innenfor våre meteorologers «hukommelse». Der antar jeg tallen er lagret uten «justeringer».
    For øvrig er jeg ikke helt komfortabel med at det sette merkelapper på folk eller «grupper» som «alarmister» osv. Jeg velger å tro at folk kan være like bra og ha like «edle» motiver enten de tror på menneskeskapt global oppvarming eller ikke.
    Jeg er også helt enig med deg i at seriøse AKTIV forskere, så absolutt bør komme «ut av skapet». De er vel lønnet av det offentlige på en eller annen måte, og kan de medvirke til at våre politikere, og andre, tar riktigere beslutninger, så er det jo direkte umoralsk og ikke bidra.

    • Knut Håvard,
     mainstream klimaforskning basert på CO2-hypotesen har et stort analytisk problem:
     Mens temperaturen i Arktis de siste 30 årene har
     a) steget helt som forventet i tråd med foregående 30/60 års sykluser (noe den også har gjort i flere tidligere 30-årsperioder, sist rundt første til andre verdenskrig UTEN HJELP AV DAGENS CO2-NIVÅER) så
     b) stiger ikke store deler verdens øvrige områder og en del områder har synkende temperatur, kfr. at samlet global temperatur ikke har steget signifikant siden 1998. Mye tyder på at vi allerede er på vei inn i en kaldere 30-års periode iht. NAO-syklus m.m.

     Merk: Hadde CO2-hypotesen vært korrekt SAMT vært den reelle driver av arktisk temperatur, så skulle resten av verden også steget iht. samme påståtte klimasensitivitet. Problemet er at det ikke har skjedd på 20 år med stigende CO2-nivåer. CO2-hypotesen må anses empirisk falsifisert.

     Stilt overfor dette er det ikke rart at forsvarerne av CO2-hypotesen drives lenger og lenger ut i tendensiøse framstillinger av den faktiske virkelighet.

  • Bekkevold. Temperaturen på Svalbard steg opp mot 10C i 1930-årene. I vannet var det over 10C nord for Svalbard mot normalt 2C. De spådommer basert på modellscenarier er således innen rammen av hva som tidligere er observert. Så ingen grunn til å ringe alarmklokkene. Den største uoverenstemmelsen er at de mener dette skyldes CO2, merns vi mener det er naturlige sykluser, og da vil dette justere seg i fremtiden. Modellene er feilaktige. Leste nettopp en del artikler om is og Arktis. De var basert på endringer i havstrømmer. CO2 var ikke nvnt, mrn det sto om bidrag fra solen og atmosæfren i ett.

   • Det sykliske mønsteret til Golfstrømmen har tydeligvis gått i glemmeboka for en del meteorologer,. selv om periodene kun er ca. 60 år. I hvert fall de NRK intervjuer.
    NRK er svært aktive for tiden, med «dybdeintervjus» av «forskere?» som tydeligvis har lest seg opp på IPCCs 1.5 degree rapport, og det er ikke måte på hvor ille det blir. Det siste er jo at insektene forsvinner, og her er også klima en del av svaret. Jeg har lenge forundret meg over at NRK ikke legger opp til mer «balanserte» debatter. Det skyldes vel ikke mangel på kandidater?

 2. Hei,
  Jeg har funnet et lite notat som belyser CO2 bidraget i drivhusoppvarmingen.
  https://www.skepticalscience.com/print.php?r=35
  Her begrunnes bidraget fra CO2 vha. spektral målinger fra satellitt.
  Er denne argumentasjonen tilstrekkelig til å underbygge påstanden om at CO2 er en vesentlig klimagass, eller hva er feil?
  Mvh Nils

  • Det er ikke noe teoretisk grunnlag for at økt CO2 skal ha noe betydelig bidrag. Med moderne tids nivå vil økning på 20 ppm CO2 bare bidra med noen få hundredeler temperaturøkning i atmosfæren pga absorpsjon.. Det leder eventuelt til økt konveksjon som transporterer varmen oppover fra bakken. Økt CO2 vil gi økt emisjon fra og med stratosfæren og oppover som reduserer effekten i troposfæren. Det måles ikke redusert emisjon med satellitter. Det måles økt emisjon i viktige perioder! Så referansen du har omtaler ikke dette korrekt. IPCC baserer seg på forsterkning fra økt vanndampmengde. Men det måles mindre vanndamp i de viktige troposfærelag der IPCC selv beregner størst drivhuseffekt (climate4you). Vekselvirkning mellom vanndamp og CO2 må tas med i betraktning, likeledes refleksjon av sollys mm fra skyer for å få riktig energibalanse.
   Det er veldig omfattende tema her. Men vi kan ta det opp i en annen sammenheng.

   • Takk for raskt svar!
    Det vil være bra om klimarealistene tar en grundig gjennomgang av dette tema. Når representanter fra Cicero sier at hvis en tar med alle naturlige bidrag, så kan en ikke få fram temperatur økningen i modellene uten å ta med bidraget fra CO2. Klimamodellene kalibreres ved å kjøre modellene mot temperaturkurver fram til år 2000. Denne kalibreringen er ikke noe bevis for at modellen stemmer med prosessene i naturen, men hvis også bidraget fra CO2 er modellert feil, så blir prediksjonen for temperaturutvikling etter år 2000 helt ubrukelige.

    • Tolleshaug. Det er en vanlig konklusjon fra IPCC-leiren at de får ikke noe bidrag når de fjerner de naturlige variasjonene fra modellene. Et banalt utsagn som baserer seg på en annen ‘fake’ – at modellene har satt opp et ‘regnestykke’ der alle faktorerer er med. Når de så setter inn data kommer resultatet. Men det er jo rent tøv ut i fra litteraturen. Modellene er semiempiriske. Har de ikke programmert inn naturlige variasjoner med noen effekt så vil de jo heller ikke vise endringer om de ‘tas bort’.

Kommentarer er stengt.