Klimaåret 2016 – naturen råder

Klimanytt 182, av Ole Henrik Ellestad

Varm El Niño er over og global middeltemperatur går, ifølge satellittmålinger, mot utflating på 20. året. Det ga rekordavlinger og lite globale ekstremeffekter, muligens med unntak av snø i Sahara og Saudi-Arabia. Parisavtalen ble signert av over hundre land, men gir bare 0.2 C lavere temperatur i år 2100 om alle løfter innfris. Brexit-politikere og Trump-leiren tror ikke på CO2-hypotesen.

Gladnyheter
«Klimaåret» 2016 ebbet ut med noen gode nyheter. Et av de varmeste årene i moderne tid viste seg å gi globale rekordavlinger. Som hveteavlinger i Norge i 2007 med en forbigående varmetopp. Naturen gir således stadig påminnelser om at klodens middeltemperatur er lavere enn optimalt for å brødfø 10 milliarder om noen år. Økt CO2 stimulerer vekst og gir bedre resistens mot tørke og saltholdig jordsmonn. Satellittmålinger viser også at kloden er blitt 20% grønnere siden starten i 1979. Dette fremgår jo også fra FNs FAOs data og legges der til grunn for nødvendig planlegging og tiltak. Tross alt er vi jo ikke så langt over 250 ppm som ofte settes som en nedre grense for CO2-tilførsel før redusert plantevekst inntrer.

Professor Richard Tol, ledende på miljø og klimastrategi, har oppsummert at verden vil bli bedre for fattig og rik med 2-3 C høyere temperatur. Det reflekterer også et annet viktig faktum – at IPCCs «skadelige» oppvarming er størst der det fra før er kaldere: på høyere breddegrader om vinteren og natten der nordlige soner har mest dyrkbar mark. Videre svarer oppvarmingen på 0.8 C fra år 1900 til en høydeforskjell på 120 m. I sum må dette sees som bare fordelaktig. Man trenger heller ingen stor klimabakgrunn for å fornemme at dersom Canada eller tilsvarende områder i Sibir hadde byttet temperaturer med USA ville det gitt enorme befolkningsendringer. Vi kan føye til at tidligere varmeperioder har stimulert utvikling av samfunn, mens kaldere tider har bidratt til uroligheter. Menneskene stammer jo fra varmere tropiske forhold, så det dør langt flere mennesker i kaldt vær selv om det er varmen som omtales i media.

Ulempen er at man må 130 m høyere for å gå på ski i marka. En skremselsversjon av dette passer godt sammen med IPCC-leirens øvrige propaganda og at varmere klima skal gi reduserte avlinger. Påfallende nok har ikke IPCC forfektet noe syn om hva en idealtemperatur for kloden med 10 milliarder mennesker skal være. De har ikke engang anerkjent at det vil være naturlig med en oppvarming etter siste Lille istid – da folk led og hele armeer forflyttet seg over isen i sentrale deler av Østersjøen.

Allerede på vårparten 2016 forskutterte IPCC leiren det varmeste året i moderne tid. For oss skeptikere bekrefter det en solid avstand til vitenskapelige kriterier. Så viser satellittmålinger bare 0.02 C over rekorden i 1998 – en tusendels grad per år. Det hører med at usikkerheten estimeres til 0.1 C, sannsynligvis høyere i noen måleserier. Så får vi vel høre om bakkemålingene til tross for at IPCCs CO2-hypotese skal gi størst effekt oppe i atmosfæren – der satellitter og værballonger måler liten effekt. For å snu på uttalelsen: «Slikt skjer ikke i de beste vitenskapelige familier».

Det må jo også være en gladmelding for alle, også IPCC-leiren, at temperaturen falt «som en stein» etter den super-El Niño som passerte siste året, og at det nå går mot en kald La Niña-fase selv om CO2-nivået stiger. Da fortsetter utflating (eller bare nesten) av global middeltemperatur på tyvende året – mens IPCCs modeller stadig beregner markant økning. Eller er IPCC-leiren bare opptatt av at CO2-effekten skal være så stor som mulig? Det kan virke slik fra hyppige omtaler av oppvarmingen i deler av Arktis, mens uvanlig snø i Saudi-Arabia og i Sahara går ubemerket hen.

Enkelt å forstå hvorfor IPCC-hypotesen feiler
På tampen av året engasjerte Carl I. Hagen seg sterkt i klimasaken. Den etterfølgende debatt viste fortsatt medieregi på IPCC-leirens premisser, men demonstrerte IPCC-leirens kunnskapsmangel om naturlige variasjoner. For i de ulike områder på kloden formes klimaet av geografi og variasjoner i sol, jordoverflaten, atmosfærens totale effekter med vinder, skyer og dominerende vanndamp samt havstrømmer med åpenbare effekter på kortere og lengre tidsskala, og med mønstre som gjenfinnes i dag. Systematisk reduksjon i skydekket, med mange ganger høyere effekt enn CO2-økning, kan forklare oppvarmingen 1986-2000.

Trump-leiren har også skjønt dette. Ut over et mulig beskjedent bidrag ser de CO2s påståtte klimadominans som elitens pseudovitenskapelige konstruksjon, De vet at Parisavtalen ikke vil ha noen effekt (kun 0.2 C i år 2100), at Kina (og India) fremover øker sin kullkraft med 19% de nærmeste år og at CO2 ikke er med i deres nye miljølov. Ledende Brexit-politikere tror heller ikke på IPCC-alarmene, og Russland og U-land gjør lite. Selv i indoktrinerings-Norge er det bare 25% som setter klima blant de tre viktigste samfunnsspørsmål (på kun 3.plass).

Med en ganske annen internasjonal medieeksponering av manglende CO2-effekt har klokkene begynt å ringe for CO2-hypotesen.

Støtt oss ved å dele:

25 kommentarer

 1. Det er selvsagt mange som har forsket på hva co2 er og gjør, men uten forkleinelse for noen, fortjener familien Idso med far Sherwood og hans to sønner Craig og Keith å bli nevnt og æret.
  Sherwood tok iflg https://en.wikipedia.org/wiki/Sherwood_B._Idso sin PhD i 1968 med tittelen:
  «The photosynthetic response of plants to their environment: a holocoenotic method of analysis”
  Idso-familiens forskning omkring co2 er mange-årig, entydig og udiskutabel akseptert av langt de fleste gartnere, som pumper co2 inn I sine drivhus I sikker forvissning om at det gagner deres planters vekst og helse, samt også gartnerens økonomi.
  For å herme litt etter Kevin Trenberth: «It’s a travesty» at IPCC-leiren ikke vet og ikke vil vite at co2 fremfor alt er planteføde uten hvilken livet på jorden ikke er mulig.

 2. Hva med de varslede negative effektene av økt temperaturer? Ekstremvær. Vi har gode data fra USA, men jeg savner alltid data fra resten av verden. YR hadde i går en artikkel om Norges vær, spesielt Svalbard i 2016 som «bekrefter trendene». Uten ekstremvær utover ordinær naturlig variasjon, faller jo mye av interessen bort for tiltak. Men da må man kunne vise at det IKKE er store negative endringer. Et annet forhold, er å forklare de tre siste årenes hav- og vindstrømmer mot Nordpolen. Vi får sjelden en meteorologisk forklaring på dette. Det knyttes bare rett til klimaendringer.

 3. Har lest en teori om at økt CO2 i atmosfæren skyldes at økt havtemperatur forskyver likevekten mellom CO2 i vann og CO2 i luft og denne prosessen er pågående. Sjøtemperatur er høna og CO2-konstentrasjonen i luft er egget. Hvorfor avspeiler ikke satelittmålinger økt havtemperatur? Jeg regnet med at satelittene brukte måling av infrarød stråling som temperaturparameter.

  • Under istidene svingte CO2 innholdet i atmosfæren med ca 100 ppm, mens temperaturen varierte 5-6 grader. Altså knapt 20 ppm per grad.

   Siden 1980 har CO2 øket med 60 ppm, mens temperaturen har steget maks en halv grad.

   Kanksje «teorien» ikke holder mål?

   • Vi hadde vel en oppvarmingspause fra krigens dager nesten fram til 1980 og fra slutten av 90-tallet til i dag. Da blir det kanskje litt søkt å velge den perioden du gjør?
    Kloden har vel opplevd temperaturstigning i rykk og napp siden Den Lille Istid som seg hør og bør. og noen mener at den utflating vi opplever nå kan vare lenge og kanskje også resultere i temperaturfall på grunn av fallende solaktivitet…

    • Så det er «søkt» å velge perioden hvor man har satelittmålt temperatur?

     Så la også tilbake til starten av CO2-målingene på Manual Loa, 1958. Siden da har CO2 nivået økt med ca 90 ppm, og temperaturen i følge HADCRUT4 med maks 0.7 grader.

     Det styrker mitt argument.

     • Det er vel en til dels betydelig tidforskyvning mellom temperaturøkning og øket CO2-nivå du ikke tar hensyn til her tror jeg…

     • Det stemmer at iskjernedataene viser at i istidene kom CO2 flere hundre år etter temperaturen. Det betyr at på 50-års sikt forventer man mindre enn de knapt 20 ppm per grad som istidsdataene tilsier – mens man observerer mye mer.

      Igjen har du styrket mitt argument.

     • Som legmann på feltet syns jeg det er nyttig og opplysende å studere samvariasjonene mellom solaktivitet og temperatur, og temperatur og CO2. Det fins masse grafikk og forklaringer både her hos Klimarealistene, hos Climate4you, Watts Up With That, NIPCC og andre kilder.
      Min bekymring, sammen med en voksende skare av både leg og lærd, er den bastante politisering som foregår i IPCC-miljøet, det tilsynelatende klimabedraget, at kritikere ikke kommer til orde og at verden blir holdt for narr. Kanskje Trump kan vise vei i denne jungelen med sin uttalte skepsis til alarmistene..

 4. Problemet er at regjeringens rådgivere ikke skjønner dette og politikerne fortsetter å bevilge enorme pengesummer til tøv og tøys. Siste eksemplet jeg så vat at Norge skal betale enorme summer for at torvmyrene ikke skal dyrkes i Østen og at en skal dyrke planter nok til å tilsette 20 % biodiesel som attpåtil ødelegger motorene.

 5. Hvorfor forstår ikke et par tusen, sikkert oppegående og reflekterte vitenskapsmenn og klimaforskere, hvordan det forholder seg med CO2 og temperaturvariasjoner, at det største CO2-reservoiret fins i havet og at øket havtemp frigør den CO2-økning man snakker om? Hvorfor har de ikke lært seg det faktum at temperaturstigning kommer først og CO2 kommer som en konsekvens.? Er det mulig at seriøse forskere bytter ut hypotesen mot et postulat og bruker all sin energi for å finne registreringer som underbygger dette og glatt overser det åpenbare, at postulatet er et falsum?
  Svaret på en rekke spørsmål i samme led må være; Money, penger, store penger, som korrumperer den åpenbare virkelighet…

  • Godt poeng…Du burde fortelle alle de ledende forskerene hvordan dette henger sammen. At løslighet av CO2 i vann er temperatur- (og trykk)avhengig er sikkert helt nytt stoff her:) Vet du forresten hvorfor det har blitt dramatisk varmere, når det ikke er CO2/klimagasser som er forklaringen? Alle data viser MINST 0,1 grad C oppvarming globalt pr. dekade, noe som er flere størrelsesordner større endring enn oppvarminga siden siste istid. Vær obs på at solaktiviteten har vært avtakende over mange år nå.

   Modellene har selvsagt løslighet som funksjon av temperatur inkludert. Innen anvendt fysikk er dette like trivielt som at værsimuleringsmodellene har temperaturavhengiget på metningstrykk og relativ luftfuktighet. Større bekymring vil være å forklare hvor i huleste all antropogen CO2 har blitt av dersom kun økt temperatur kan forklare den økende CO2-mengden i biosfæren.

   • Siden dette åpenbart er trosspørsmål vel så mye som vitenskap for tiden får jeg støtte meg på Klimarealistene med min tro; «Klimaet på jorden følger variasjoner i solaktiviteten.
    Endringer i synlig lys er små, men endringer i magnetfelt og kosmisk stråling har stor effekt på klimaet.Mesteparten av oppvarmingen i forrige århundre kan knyttes til endringer i solaktiviteten».
    Det er vel ikke så enorme mengder CO2 i biosfæren vel? Ca 400 ppm er vel ikke mye, ca 0.04%, som man antar kun er 150 ppm over planteveksters tålegrense. Når man på bakgrunn av disse tallene ser på andelen av fossil CO2, som skal være vårt bidrag og kun er 4% av disse 400, 15 ppm, så snakker vi om konsentrasjoner som er så små at det er vanskelig å fatte noen dramatikk eller over hodet noen effekt på klimaet. Det vi vet er at en ytterligere økning av CO2 i biosfæren vil ha gunstig effekt på avlinger i verden slik at vi kan settes i stand til å brødfø de 10-12 mrd vi blir i løpet av århundret…

    • Primært er ikke dette et trosspørsmål, desverre. Jeg HÅPER også at Klimarealistene egentlig har rett. Hadde jo vært svært behagelig! Men å objektivt faktisk tro at det er det mest sansynlige basert på alle fakta og beregninger som foreligger er noe annet. Anbefaler jeg å sjekke kildene til KR objektivt. Tenker spesiellt på hvordan 1998, et ekstremt år, får rollen som et slags universalt referanseår, for å beregne trender. Det burde i alle fall redgjøres for et fysisk grunnlag dersom det skal fortsette som en hovedpremiss i statistiske analyser.

     Dessuten finnes det ingen modell som forklarer oppfatningen til KR og andre skeptikere. Det burde være mulig å generere dersom fysikken deres henger sammen…. Da tenker jeg på predisjon inkludert effekter av økende CO2 som viser stabli/fallende temperatur, eventuelt en annen driver for temperatur slik vi observerer. Uten en eller annen form for (simulerings)modell er det ikke relevant å predikere noe fremtidscenarie når det gjelder temperaturutvikling.

     Videre har CO2-innholdet økt med over 40 % (!) siden førindustriell tid. Det er det som er relevant her, siden 99% av atmosfærens gasser ellers (N2, og O2) ikke har samme egenskaper ang. refleksjon av IR-stråling. Vanndamp og metan er også viktige drivhusgasser.

     Solaktiviteten er på det laveste nivået på lang tid, så at det skal forklare den betydelige temperaturøkningen vi har vært vitne til kan jeg ikke forstå.

     Det er godt mulig at det kan være gunstig for avlinger med noe høyere CO2-innhold. Men det er også mange utfordringer vi allerede ser idag. Da tenker jeg først på flyktninger som rømmer til Europa pga. tørke, ekstrem hete og vannmangel. Det er noe vi ser er reelt i dag.

     • 1998 er vel ikke et mer fokusert referanseår enn 1940 eller 2016 syns jeg. Både 1998 og 2016 var værfenomenet el niño-år og temperaturforskjellen er minimal. Vi har vært i en temperaturpause på det tjuende året nå.
      CO2-konsentrasjonen i tidlig 1940-tall var på samme nivå som dagens 400 ppm etter 20-30-årenes temperaturstigninger og dagens nivå følger vel da 80- og 90-tallets temperaturøkninger.
      Jeg syns disse korrelasjonene virker plausible og at utflatingen vi opplever nå sannsynligvis har sammenheng med redusert solaktivitet. Enkelte forskere mener sogar at vi er på vei inn i en årrekke med lavere globale temperaturer.
      At CO2-konsentrasjonen har økt markant fra den lille istid som var krisetid for matforsyningen er vel logisk etter temperatur/CO2-resonnementet og denne naturloven til Henry.
      Som jeg har nevnt et annet sted skal det bli svært interessant å se om amerikanernes nye president klarer å bringe denne debatten opp til overflaten slik at den følger vitenskaplige normer og ikke som i dag politisk pseudvitenskap som baserer seg på postulater og ikke det trygge, hypoteser som må bekreftes av eksperimenter og målinger for ikke å bli falsifisert…

     • Det stemmer at 2016 tangerer 1998, for enkelte datasett, men det er jo lite relevant når vi ser på trender over minst 30 år. I forlengelsen av KR sin tilnærming til av klima og fokus på enkeltperioder kan du kan jo stoppe analysen i 2007 – og få en negativ trend (!), ville vært enda bedre?!

      At vi har en temperaturpause nå, er i beste fall kun deler av en sannhet. Riktigere vil være å nevne at for utvalgte datasett har vi hatt beskjeden oppvarming på ca. 20 år, men det er på ingen måte bevis for at oppvarmingen har sluttet. Underbygger mitt poeng med å laste ned data å kjøre lineær regresjon selv (f.eks. satellittdata UAH). Du finner en betydelig oppvarming selv for perioden 1998-2016 (0,04 grader C pr. dekade). Riktignok refereres deg gjerne på forumet her til studier datert 1998-2014/2015, men de er altså utdatert dersom man skal forholde seg til en pågående varmepause.

      http://www.nsstc.uah.edu/climate/2016/december/Dec2016_tlt_update_bar.png

      Alle dataserier justeres etter hvert som det kommer nye metoder og informasjon, også satelittdata. Dessuten er disse målingene indirekte med alle de usikkerheter som inngår og måler heller ikke faktisk observert temperatur på bakken, hvor vi tilfeldigvis lever.

      Det er klart for alle parter at CO2 avgitt til atmosfæren øker med økende temperatur i havet. Det er gjelder alle løste gasser, ikke bare CO2 og er godt kjent. Følgelig er det en effekt som også bidrar til enda høyere CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Men det forklarer jo ikke temperaturøkningen i seg selv! Du sier selv at redusert solaktivitet er grunnen til den beskjedne oppvarmingen de siste 20 år. Hvordan ville det vært med konstant solaktivitet da? Vi kommer tilbake til spørsmålet hva den dramatiske oppvarmingen skyldes.

      Jeg forstår ikke hva som menes med at debatten ikke følger vitenskaplige normer. IPCC sine konklusjoner er basert på majoriteten av arbeid ved verdens ledende forskningsinstitusjoner. At det er bevisst falsifiserte konklusjoner fra verdens ledende forskere blir en litt underholdene konspirasjonsteori med tanke på at det er MYE mer penger i f.eks. olje og gass. Se f.eks. på hvilke store korrupsjonssaker vi har hatt de siste 20 år. Der finner du kun multinasjonale konserner som lever av profitt. Det hadde jo tjent f.eks vår regjering mye mer om IPCC/Cicero hadde kommet fram til KR sine forhåpninger. Da kan vi jo bare fortsette som før! Rikdommen vår er jo bygget av olje – ikke av klimatiltak, foreløpig.

     • Klima og temperatur på jordkloden er det da solen som står for, vår eneste varmekilde. Vinder, havstrømmer, fordampning etc står for distribusjonen av denne varmen.
      I politikken er det flertallsvalg, forhåpentligvis ikke i vitenskapen hvor den objektive sannheten skal fram…

     • Det riktig at solen gir oss nesten all energi som, men for å forstå temperaturforholdene i atmosfæren (det ville vært ulevelig kaldt uten atmosfære) må vi se på hele energiregnskapet. Veldig mye tilførsel av spesifikk effekt (W/m2) skyldes IR-tilbakestråling fra atmosfæren.

     • Her er det en rekke snodige påstander fre Lackner. Sett fra en vitenskapelig vinkel er de usannne, alternativt kan man hevde at hans påstander er forankret i hans klimascientologi og dermed ukritiserbare på lik linje med andre dogmer forankret i religion.

      Først påstanden om økt CO2 fra førindustriell tid med 40%, basert på et kirsebærplukket datasett som ikke finner støtte i seriøse proxyer. En økning kalkulert fra hele datasettet fra perioden, altså fra ca 330 ppm til 400 utgjør definitivt bare ca 20% økning.

      Deretter insisteringen på at analyse må bruke et kirsebærplukket datasett eller utført med villedende klimamodeller til ersttning for empiriske observasjoner. Det er velkjent at prof. McKitrick i sin analyse ikke baserer seg på El-Nino året 1998.

      Avslutningsvis kommer myten om klimaflyktningene, i resirkulert versjon. Nå tøvete begrunnet med at det er atmosfærisk CO2 som forårsaker alt ekstremværet – mens det de facto er CO2en som har bidratt vesentlig til avlingsøkningene de siste 50 årene .
      Utelatt her er det objektive faktum at med den globale oppvarming over ca 150 år på ca 0,8 grader, så har T-forskjellen mellom ekvator og polene minket. Dermed blir det mindre ekstremvær.

      Og slik går nå dagene i den klimaalarmistiske leiren.

     • Flyktningestrømmen vi opplever for tiden skyldes vel krig og elendighet. Legger man godviljen til kan vel alt forklares med menneskeskapte CO2-utslipp.

     • Aaslid, det er vel dere, og ikke jeg, som kirsebærplukker datasett (ref. kun godkjenne satelittdata og ikke direkte, faktiske målinger og kun enkelte CO2-målinger).

      Godt mulig bare økning fra 330 ppm skal regnes for et konservativt estimat. Uansett er over 20% økning av CO2 betydelig.

      Uavhengig av modell og datasett: Vi snakker minst 0,1 grader C oppvarming over siste 30-årsperiode, og det er vel og merke ved å bruke en av (de få) kildene dere forholder dere til. For andre datasett, direkte målt på bakken er økningen enda mer. Klimatiske trender vurderes som kjent minst over 30 år.

      Mer ekstrem tørke, heteperioder og skogbranner er vel ingen myte? Noen referanser.

      http://www.climatecentral.org/news/europe-deadly-heat-10x-more-likely-18418

      http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/8653974/Worst-heatwaves-in-history-timeline.html

      Jeg venter ennå på annerkjent dokumentasjon på flere av dine utsagn:
      1. «All global oppvarming forlengst har stanset»?
      2. Hvorfor 1996/1998, som er langt unna en minimumsperiode på 30 år, skal velges som referanse for studier ang. temperaturøkning? Da tenker jeg på hvilken fysiksk endring retferdigjør å starte her, kontra da målingene startet i 1978.
      3. All anvendt fysikk/naturvitenskap benytter modeller for å predikere fremtiden. Eksepmpler på dette er i olje- og gassbransjen og innenfor meteorologi. Finnes det en (alternativ) modell som bekrefter deres ståsted, dvs. som viser at påstandene deres henger sammen fysisk?

     • Til pkt 1 er referansen de to klimapanelene, her det politiske IPCC:
      * [1] FNs klimapanel (IPCC), 15 år uten oppvarming i IPCCs femte hovedrapport (Assessment Report 5; AR5):
      WG1AR5, kap 9, side 769 «Box 9.2 | Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years»https://www.ipcc.ch/…/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf
      og
      WG1AR5, kap 11, side 1010: «It may also be compared with recent rates in the observational record (e.g., ~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012;»https://www.ipcc.ch/…/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf
      og dette er også bekreftet her av Ross R. McKitrick i 2014, HAC-Robust Measurement of the Duration of a Trendless Subsample in a Global Climate Time Series hvor han sier «Application of the method shows that there is now a trendless interval of 19 years duration at the end of the HadCRUT4 surface temperature series, and of 16 – 26 years in the lower troposphere. Use of a simple AR1 trend model suggests a shorter hiatus of 14 – 20 years but is likely unreliable.»http://file.scirp.org/pdf/OJS_2014082814175187.pdf

      Til pkt 2. Trenden siden 1979 er en ubetydelig opvarming, som du selv skriver minst 0,1 grader C. Fortsetter denne trenden så står vi ovenfor en ytterligere oppvarming til 2100 på minst 0,2 grader. Jeg takker for at du så elegant har tilbakevist dine egne alarmistiske skremsler.

      Det interessante med slutten av forrige årtusen, er at FNs klimapanel og alle andre her har identifisert et trendskifte, hvor den globale oppvarmingen fra ca 1975 har stanset etter en moderat oppvarming over 20-25 år. Etter dette trendskiftet har det ikke vært noen signifikant global oppvarming, slik FNS klimapanel selv konstanterer, riktignok innpakket i politisk korrekt språkbruk.

      Til pkt 3:
      Du skjønner tydeligvis ikke at det er en forskjell på deterministisk-alarmistike klimamodeller som forutsetter at mer CO2 skal føre til sterk oppvarming, og alternativet som er:

      Empiriske klimamodeller basert på de observasjoner man har gjort på vår planet inntil nå.

     • Aaslid,
      Pkt. 1: Hiatus er pr. def en pause. Det betyr langt fra at oppvarmingen har stanset. og Basert på dine referanser står spørsmålet mitt ved lag.

      Pkt. 2: Her er det en misforståelse, sikkert knyttet til at jeg desverre utelot å skrive tidsintervallet! Jeg mente altså 0,3 grader oppvarming siste 30 år, noe som kan sjekkes med UAH-data.Trenden siden 1978 er da nesten 0,5 grader oppvarming! Vi snakker om 0,1 grad C PR. DEKADE, minst. Ved år 2100 får vi, basert på dette datasettet og ved antatt konstant trend, ytterligere nesten en hel grad oppvarming.

      Pkt. 3. Deterministisk nummerisk modellering er standard i anvendt forskning når det gjelder prediksjon. Spør en hvilken som helst meteorolog eller ingeniør. Men, bedre med en empirisk klimamodell enn ingen. Hvor finnes den den i så fall?

   • Det holder med å se på sammenheng temperatur og CO2 på 1900 tallet, og så få det bekreftet i data lenger bakover i tid. Den er dårlig. Så dårlig at den kunne benyttes av klimaguru Hubert Lamb som en visuell grei forklaring selv for lekfolk. For temeeraturen går opp uten CO2-økning, og ned når CO2 øker betydelig. Hvorfor? Fordi det ikke er noen sterk sammenheng. En annen måte å si det på er at temperaturendringene har ikke CO2s fingeravtrykk. med unntak av den langsomme tilnærmede rettlinjede oppvarming på 0.5 C per århundre etter Lille istid. Den kan ha et element av CO2 i seg. Men den må deles med solbidrag siden mange av solsystemets øvrige planeter og måner også varmes opp. Da vi nede på et nivå som helt sikkert ikke er truende – alle forhold iberegnet. Men tvert imot gunstig for kloden.

 6. Hei,

  Hvor er det blitt av flere av mine svar og innlegg? Antallet som var er redusert til 13 gjennværende. Jeg forholder meg til debattreglene deres.

  Alf

  (Moderator: Antall kommentarer på et innlegg kan variere, i dette tilfellet fordi en kommentar av Hr. Kolberg er slettet (han er permanent utestengt).
  Vi kan ikke se at det ligger noen saker fra deg på vent, og intet av ditt er blitt slettet.)

Kommentarer er stengt.