Klima, – vårt største problem?

Av Petter Tuvnes

Politikere, media, klimaekstremister og andre agitatorer hevder stadig at klima er verdens største «utfordring» (aka problem). Men er det det?  FN har publisert noe informasjon som viser det motsatte.

FNs Utviklingsprogram UNDP har gjennomført en meningsmåling med hittil 9,7 millioner deltagere fra hele verden om hva folk mener er viktigst for dem. Klima er sist i en liste på 16. Helse, utdannelse og jobbmuligheter er viktigst. Se resultater på denne web-siden.

Men ikke nok med det. FNs Klimapanel IPCC melder også i siste hovedrapport AR5 WG II Chapter 10 (om klimaendringer og økonomiske konsekvenser) at:
For de fleste økonomiske sektorer, vil virkningen av klimaendringene være liten i forhold til konsekvensene av andre påvirkningsfaktorer.
Endringer i befolkningen, alder, inntekt, teknologi, relative priser, livsstil, regulering, styring, og mange andre aspekter av sosioøkonomisk utvikling vil ha en innvirkning på tilbud og etterspørsel av økonomiske varer og tjenester som er stor i forhold til konsekvensene av klimaendringer.

Det er på tross av dette lite trolig at klimaskremmerne slutter å mase om at klima er verdens største problem. Prestisjetapet som ligger i å innrømme feil er nok for stort for det. For klimaforskere og klimaekstremistorganisasjoner er økonomisk avhengighet av å opprettholde skremslene også nødvendig, ellers risikerer de å miste store overføringer fra oss skatte- og avgiftsbetalere.

(Edit: Merk forøvrig at en av hovedforfatterne av WGII Kapttel 10, Richard Tol, trakk seg fra IPCC-prosessene i oktober 2013, her er hans egen erklæring).

Støtt oss ved å dele: