Klima, media og sensur

Klimanytt 185, av Ole Henrik Ellestad

Hagen er sensurert i Aftenposten. Veldokumenterte svakheter i FNs klimapanels (IPCCs) virksomhet ble endret til påstander basert på IPCC-leirens hvitvaskingsrapporter. Ensidige debattredaksjoner styrker pågangsmotet til IPCC-leiren som forsimpler og avsporer debatten. Den uheldige debattkulturen skader folkeopplysning og svekker demokratiet. Betegnelsen av journalister som vår tids yppersteprester er dekkende.

Carl I. Hagen har trigget mediedebatten om klimaendringene. IPCC-leiren dreier den bort fra de vitenskapelig kritiske tema slik professor i vitenskapsteori ved NTNU, Per Arne Bjørkum, skrev i sin kronikk for 1,5 år siden. Aftenpostens debattredaksjon velger motinnlegg dominert av røyking, politikk og skriverier om hva utenlandske organisasjoner muligens hadde tenkt å gjøre, men ikke gjorde. Å ta generelle vitenskapelige prinsipper til inntekt for seg uten å relatere det til spesielle klimaforhold beriker heller ikke debatten. Spesielt når hovedkritikken mot IPCCs beregninger er at de avviker sterkt fra observasjoner. Som kjent skal da teoriene ifølge vitenskapens hovedkriterium forkastes som gale.

Når de angrepne partene endelig fikk slippe til sensurerer Aftenposten Hagens innlegg, noe han måtte akseptere for å få det trykket. En meningssensur han ikke har opplevd før i sine 43 år i politikken. Det tas riktignok inn et innlegg som påtaler at menneskene ikke stammer fra apene som var en av IPCC-leirens påstander, men et innlegg fra Klimarealistenes Vitenskapelige Råd med vel 20 vitenskapsmenn innen Skandinavia blir refusert. Dette er en regi som kun kan ha til hensikt å støtte IPCC-leirens urimelige påstander om at rapportene fra Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) er uvitenskapelige. Dette til tross for 2500 rapportsider skrevet av anerkjente vitenskapsmenn basert på over 1000 peer review-referanser.

Slik regi er ikke ukjent. Allerede fra 1989 opplevde skeptikere problemer med å få inn artikler og få aksept for en balansert debatt i Aftenposten. Media ble gradvis et mikrofonstativ for myndigheter, organisasjoner og forskere som støttet IPCC. Samtidig var det IPCC-leiren som mottok store forskningsmidler og støtte fra myndighetene. Nettverket var etablert. Etterhvert utviklet systemet seg til en systematisk skjevhet og fordreining av det vitenskapelige materiale som ikke bare gjennomsyret årsaksforholdet til klimaendringene og væreffekter, men gradvis satte sitt preg på den like svake debatten om politiske tiltak. Selv materiale fra FN-organisasjonene UNESCO og FAO om naturlige variasjoners betydning ble oversett. Men det nytter ikke med CO2-tiltak når fiske, jord- og skogbruk og en rekke væreffekter følger naturlige sykluser.

Den mer direkte sensur i Hagens innlegg skjer ved at setningen «En håndfull ledende forskere pyntet på data og presset tidsskriftredaktører til ikke å ta inn kritisk forskning» ble rettet til «ble beskyldt for å pynte på…».

De omtalte forhold er imidlertid veldokumenterte i en rekke eposter, og redaktører som hadde tatt inn artikler kritiske til IPCC, sluttet. Et annet sted skriver Hagen: «R. McKitrick og S. MacIntyre viste at M. Manns forskning var feilaktig». Ordet viste ble endret til ordet skriver. Altså fra en påvisning av et faktum til bare å skrive om det. Men de gjennomførte alle beregningene med korrekt metode og data og viste dermed at M. Manns «Hockeykølle» var direkte gal. Manipulering av data og feil metodikk ble også verifisert av Wegmankomiteen ledet av verdens ledende professor innen beregningsorientert statistikk, og i en grundig høring i USAs Kongress. Vitenskapelig sett er «Hockeykølla» «død», men Aftenposten stiller seg likevel bak arbeidet som selv av enkelte IPCC-tilhengere betegnes som en skam for vitenskapen – bekreftet sogar i et foredrag i Det norske vitenskapsakademi.

Senhøstes 2016 døde Fred Goldberg, dosent ved KTH og Sveriges ivrigste forkjemper mot IPCCs feilaktige konklusjon om dominerende menneskeskapte klimaendringer. Hans spesielle interesse for Arktis og dets naturlige variasjoner medførte mange internasjonale foredrag. Hans støtte til teorier om sol, vind, hav og skyer med solsystemets endrede gravitasjonskrefter som påvirker også globale prosesser, ble for sterk kost for Aftenpostens såvel som Svenska Dagbladet. Nekrologene ble sensurert selv om Goldberg, om han selv hadde fått bestemme, hadde ivret for å få alt med.

Så kom det heldigvis en tankevekker i Aftenposten fra Stortingsrepresentant Michael Tetzschner. Utvikling mot totalitære stater begynner med svekkelse av de viktige samfunnsinstitusjoner der ensretting av media skjer i en tidlig fase. Slik ensretting kan også starte innenfra i media ved politisk, ensidig agendapreget journalistikk som bryter ned tilliten til politikere og systemet fordi omfattende politiske tiltak utformes på falske premisser. IPCC-leiren har gjennomsyret klimavitenskapen med politikk i et nettverk der media har en tydelig agenda. Aftenposten er ikke unik. NTB og NRK kniver om lederplassen. Dog finnes heldigvis noen få hederlige unntak. Det er i sannhet som den italienske filosofen Giorgio Agamben påpeker at journalister er vår tids yppersteprester.

Støtt oss ved å dele:

57 kommentarer

 1. Det er etter hvert mange likheter mellom klimadebatten og religion. Man trakasserer og knebler annerledestenkende. Når BI har klimapsykolog Per Espen Stoknes som analyserer problemene rundt manglende tro på Klimapanelet er vi kommet skikkelig ut på viddene. Akkurat som presteskapet ikke stiller spørsmål ved Guds eksistens konsentrerer Stoknes seg om årsaken til at folk ikke tror (og ikke blir skremt). Han tar klimabudskapet for gitt og åpner således ikke for den mulighet at folk er uenige med Klimapanelet. For et par generasjoner siden ble ikke-troende stigmatisert. Ser ut som historien gjentar seg.

  Aftenposten har fjernet seg fullstendig fra den debattavisen den engang var. Nå er den kun blitt et talerør for politiserte journalister.

  • «Aftenposten har fjernet seg fullstendig fra den debattavisen den engang var. Nå er den kun blitt et talerør for politiserte journalister.»
   Det må kunne sies å være riktig, altså et faktum.
   Spørsmål blir da hva er årsaken til at avisens holdning og syn på klimasaken har blitt slik den er. Det er ingen dristig påstand at sannheten om klima har begynt å komme frem. Stadig flere innser at IPCC-leiren driver pseudo-vitenskap med politisk agenda som drivkraft.
   USA’s nye administrasjon vil sørge for at genuine vitenskapsforkjempere nå vil få komme til orde. Det ville være pussig om ikke dette vil vekke folk fra den indoktrinerte falske slummer som IPCC-leiren sammen med ignorante, streberske politikere og «fake-news-pressen» har bragt dem i.
   Aftenpostens uakseptable måte å behandle Hagen og andre med solid faglig tyngde kan nå, slik klimavinden virvler, slå negativt ut på gjenværende lesere. Burde det blinke noen røde lamper et sted?

   • Selv om holdningen til Aftenposten kun har endret seg ubetydelig, har de likevel vært forbausende åpne i det siste.

    Min personlige antagelse er at det blinker noen røde lamper, og som de opportunistene de er…

    «Hagens faglige tyngde» syntes jeg likevel er å overdrive en smule!

    • Kanskje han mente: Hagen, og andre med solid faglig tyngde. Et komma kan gjøre mye.

     • En helt latterlig kommentar. Jeg tenkte ikke på Hagen i det hele tatt. Men, til tross for at han er kun politiker og ikke klimaspesialist, tok han helt innersvingen på Samset, 4 – 0 til Hagen. Glem ikke at verdens topp klimaspesialist » IPCC lederen Pachauri er utdannet som Jernbane-ingeniør????????????? Meget imponerende. Jeg har og opplevd å bli sensurert for en saklig kommentar om Klima. Feilen jeg gjorde var å fortelle sannheten.

     • Ja, jernbaneingeniør med dr. grad i økonomi. Men egentlig er det greit for selve IPCC-organisasjonen. For den er politisk. De oppnevner fageksperter til sine rapporter, etter sitt mandat.
      feilen er at de fremstiller IPCC som selve ekspertisen.

    • Aftenpostens uakseptable måte å behandle Hagen og de mange andre, som faktisk har solid faglig tyngde kan nå………………………???

    • Avisene (Aftenposten) er som mediabedrifter flest. De snur kappen etter vinden. Først tar de om nødvendig livet av en stakkar, og selger forsider. Etterpå får de forsider som selger ved å snu saken, og vi lesere glemmer jo så fort, – tror de. La oss aldri glemme medias kappløp om å forlede oss ved å kun tillate innspill fra de man antar sitter på makten for øyeblikket. Hvor ble det av motet til de som sitter i medienes styrer og redaksjoner. Rir de bare egne kjepphester eller vil de delta i å styre et land til felles beste for borgerne. Mediene er jo den fjerde statsmakt sies det. Til dere alle som jobber i mediebransjen, – vis ansvar, bidra til å videreutvikle et bedre samfunn. Lytt til alle sider av en sak. Slipp til også de mindre taleføre.

 2. Ensretting ja, mange av oss har opplevd dette i klimasaker i de få kommentarfeltene i Aftenposten. IPCC-kritiske kommentarer blir moderert bort selv uten noe påviselig brudd på reglene. Nå fins jo heldigvis også Facebook hvor man ikke har anledning til å drive slik meningskontroll…

 3. Sett fra en annen side: hvor stor spalteplass skal en såpass seriøs avis som Aftenposten bruke på å fremme klimaskeptikernes sak når 97% (eller noe sånt) av klimaforskere mener at menneskelige GHG-utslipp har stor påvirkning på klimaet?

  • Spalteplassen bør alltid stå i forhold til avisens (journalistens) holdning til egen moral.
   I avveiningen mellom søken etter, og presentasjon av, hva som er sant (realitet), må valget alltid falle ned på sannhet. Hvis ikke blir avisen (journalisten) korrupt, og utsagnet «follow the money» aktualiseres.

   Konkret til problemstillingen; årsak til klimaendringer.
   Beregninger viser at relativt sirkulasjon av vann fra «vann til vanndamp til vann», så er den energimengde CO2 fra forbrenning av fossilt brensel tilfører atmosfæren (4% = 16 ppmv) mindre enn 0.0 promille av det fordampet vann tilfører. Altså ikke målbar.
   Konklusjon: Hydrotermodynamikk og energi styrer vær (= klima), noe meteorologer sikkert vet.

   I IPPC-leiren burde en vite at svensken Arrhenius i sitt arbeid benyttet den tids kjennskap til at deler av stråling fra fullmåne (altså utenfra) ble absorbert i atmosfæren (pga av blant annet gassen CO2). Derved hindret CO2 energien i de aktuelle band i strålingen å nå fram til jordoverflaten.

   • bra du kom med denne kommentaren så jeg kan fylle de åpenbare kunnskapshullene!

    I vekt så er det mye mer vanndamp i atmosfæren enn CO2, men fordi CO2 absorberer infrarød stråling med en annen bølgelengde enn vanndamp, så blir den relative virkningen større! Det er også derfor metan og fluorgasser har relativt sett mye høyere virkning på absorpsjonen, fordi de absorberer varmestråling med bølgelengder som ingen andre gasser absorberer!

    Bare hyggelig å kunne hjelpe. Si fra hvis dette ble for komplisert så skal jeg forklare det med figurer og slikt.

    • Siden du gjerne vil fylle kunnskapshull, så kan du begynne med å vise noen absorpsjonspektra for H2O og CO2 relatert til varmestråling. Basert på det disse viser, så er det interessant om du kan gi en forklaring som bygger opp under påstandene dine om forholdet mellom CO2 og H2O sin effekt på atmosfærens temperaturforhold.

     • nå ber du om forholdsvis kompliserte beregninger, og da er det kanskje best at du søker etter relevante dokumenter på nett.

      For å gjøre prosessen kort vil jeg anbefale IPCC sine samlerapporter over de viktigste vitenskapelige rapportene på dette området.

     • Nei, jeg ber ikke om kompliserte beregninger, men at du følger opp tilbudet ditt med en grafisk framstilling av et par absorpsjonspektra som det florerer av på nettet og som du kan bruke som utgangspunkt for en redegjørelse rundt dine påstander. Jeg noterer meg at du tilbudet om en forklaring «med figurer og slikt» ikke var så lett å etterkomme likevel. Retrett i tide er alltid fornuftig 😉

     • Joda, bare et spørsmål om tidsprioritering, men du kan jo klikke på denne: http://www.randombio.com/spectra.png

      Viser hvertfall at CO2 absorberer varmestråling med en annen bølgelengde enn vanndamp. Tilsynelatende ikke alle i dette kommentarfeltet som har fått med seg det.

     • Jeg har sett slike spektra mange ganger og vet utmerket godt hva de viser. Det jeg vil ha er din faglige redegjørelse, uttrykt med dine egne ord, for hvorfor CO2 har den virkningen på temperaturforholdene i atmosfæren som du påsår, ikke lenker i hytt og vær.

     • (ikke svarmulighet på innlegget under)
      det var vel strengt tatt bare en linke, og jeg prioriterer ikke ditt behov for en sånn redegjørelse, da du uansett ikke vil tro på det jeg skriver

    • Fint at smarte folk som deg kan fylle kunnskapshullene her, og dem er det mange av innenfor denne vitenskapsgrenen!

     Da vet du selvsagt hva som ligger bak de 97% du refererer litt lenger oppe!

     Regner også med at du vet at det er betydelige overlapp i absorbsjonspekterene mellom metan og vanndamp, og at fluorkarboner kan være veldig kompliserte med svært mange lett eksiterebare frihetsgrader.

     Men du har selvsagt rett, de kan være relativt potente, særlig med høytrykk over Grønland.

     Likevel bidrar de lite. Kan hende det er fordi det ikke er så mye av dem. Hvem vet?

     Tips: IPCC’s egen kurve for metankonsentrasjonen i atmosfæren, du vet den som ikke kom helt fram til finalen i AR5!

     Forøvrig regner jeg med at de fleste her vet at termodynamisk likevekt tilsier at en dobling av CO2 tilsvarer ca 1.2 C økning i temperaturen (et par poeng bak det relatert til linearisering, men who cares!)

     Problemet til de troende er at hvis 1.2C er hele effekten forsvinner dommedag, og det er her det begynner å bli vanskelig!

     • «… de fleste her vet at termodynamisk likevekt tilsier at en dobling av CO2 tilsvarer ca 1.2 C økning i temperaturen»

      Kan du skissere argumentasjonen/likningene, eller gi oss en god link hvor dette forklares i detalj?

     • ECS (Environmental Climatic Sensitivity) kan forenkles til

      ECS= DR2 / (1/A0 – f)

      hvor DR2 er endring i utgående stråling (Jord til verdensrom) ved en dobling av CO2 konsentrasjonen. Denne er på ca 3.7 W/m2, og er enkelt utledbar i en lab og er ikke gjenstand for mye diskusjon

      og

      A0 er Planck følsomheten, som kan utledes fra Stefan-Boltzmann, og er på ca 0.3 C/W*m2, igjen ukontroversielt.

      f er feedback fra systemet og er det hele kontroversen dreier seg om; hvordan forsterkes eller forminskes effekten av endret CO2 konsentrasjon?

      Setter man denne til 0 vil man se at uten feedback blir endringen på 1.1 slik tallene ble valgt her, men de er ikke naturkonstanter og har et variasjonsområde.

      Det samme kan beregnes i Modtran ved å doble CO2 og holde alle andre variabler konstant.

     • Typisk klima-sofisme å komme med en udokumentert og svært kontroversiell påstand, for så å påstå at resultatet er ‘enkelt utledbart’ og ‘ikke gjenstand for mye diskusjon’. Du forklarer oss selvsagt hvordan du enkelt utleder at en dobling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren gir 3.7 W/m2 mindre effekt fra jorden til verdensrommet. Og du gjør det uten å bare servere linker, eller enda verre – fortelle meg at dette er noe jeg kan google selv.

      Jeg finner forresten igjen dette med 3.7 W/m2 på det notoriske klimahjernvaskede Wikipedia. Uten referanse, selvsagt.

     • Takk for godt bidrag saklig debattnivået her, ord som klima-sofisme og generell nedlatehet er desverre noe som ofte preger debatter her i tilegg til generell kunnskapsmangel fra begge sider som uttrykkes gjennom skråsikkerhet.

      Gitt den generelle holdningen skal jeg unngå å referere til AR5WG1 som du sikkert diskrediserer i sin helhet, samt vitenskaplige papers som faktisk kan være vanskelige å forstå og heller gi referer til en mer populærvitenskaplig fremstilling av Dave Evans, phd fra Stanford, tidligere offenlig ansatt klimaforsker i Australia og gift med Joanne Codling. Den er faktisk kortfattet (100 sider +) ganske lesbar og matematikken er enkel:

      http://sciencespeak.com/climate-basic.html

     • Takker for den. Allerede i det første dokumentet i linken til Theisen kom jeg videre til en side hvor Joanne og mannen hennes redegjør om termisk fysikk:

      http://joannenova.com.au/2011/05/why-greenhouse-gas-warming-doesnt-break-the-second-law-of-thermodynamics/

      «The 2nd Law of Thermodynamics applies to net flows of heat, not to each individual photon, and it does not prevent some heat flowing from a cooler body to a warm one.

      Imagine three blocks of metal side by side. They are 11°C, 10°C, and 9°C. Think about what happens to the photons coming off the atoms in the middle of the medium temperature block between the other two. If heat never flows from cooler blocks to warmer blocks, all those photons have to go “right“, and not ever go “left”, because they “know” that way is towards a cooler block? (How would they?!)»

      I ren John Cook-stil forklares det altså om legemer som overfører varme ved å bombardere hverande med skurer av partikler (fotoner). Dette er nok ikke fysikk, selv om det kanskje ligner litt.

      Les videre her om da Claes Johnson forklarte akkurat dette for banden i SkepticalScience.com:

      http://claesjohnson.blogspot.no/2015/05/back-radiation-as-physics-of-greenhouse.html

     • Erik Nilsen

      Hvis du ikke har fått med deg at stråling skjer begge veier og at det er nettoeffekten som er avgjørende, vil jeg anbefale at du leser deg opp på elementær fysikk.

      Slik du ordlegger deg er du ett funn for de som mener att alle kritikere av 97% myten tror at jorden er flat!

     • Til Theisens svar til Erik Nilsen
      Spørsmålet om stråling begge veier (både fra varmt til kalt, og fra kalt til varmt) kan løses ved et forsøk.

      1. hold håndflaten mot en isblokk. – Blir hånden varmere eller kaldere? – den blir kaldere.
      2. hold håndflaten mot et varmepanel. – Blir hånden varmere eller kaldere? – den blir varmere.

      Qed: – energien overføres fra varmt til kalt. – heldigvis, for vår tilværelse på jorden.

     • Siden Theisen åpenbart ikke tok seg tid til å lese Claes Johnson-linken, gjengir jeg den mest sentrale replikken her:

      «Claes: I have asked you if an engineering version of SB (or Planck) is enough to describe atmospheric radiation, and if not, what is missing. If you agree that it is basically enough, then we have a common standpoint and we can go on to specific questions concerning the physics of the so called «greenhouse effect». If you insist that it is not enough, then I want to see your arguments supporting this view.

      There are endless questions that can take a lifetime or more to answer, such as: What is an «infrared photon»? What physical laws does it follow? How does it travel through space? In straight lines? What is the process of «absorption/emission of an «infrared photon». In which direction is it emitted? Is an «infrared photon» particle or wave? What is its lifetime? How does it interact with other «infrared photons». Are «infrared photons» like bullets traveling through space? If so, what happens when two «infrared photons» meet? Is heat transfer between two bodies carried by two opposite streams of «infrared photons» back and forth between the bodies? If so, what is the mechanism that guarantees that the net heat transfer is from warm to cold? What is the wave function of the multiverse? Et cet, et cet…

      But all these questions are irrelevant as concerns the physics of the «greenhouse effect», if the engineering version of SB/Planck (which we have agreed is valid) is enough to describe atmospheric radiative heat transfer.»

      Som man kan se er det ikke ‘elementær’ fysikk fra videregående skole dette handler om.

      Men klima-sofistene påstår ofte det.

  • Dr. Art Robinson ledet en undersøkelse blandt ca. 32.000 Amerikanske vitenskapsmenn . Ca, 31.500 av dem var helt uenige med FN`s Klimapanel. Nå må folk slutte å skrive at det finnes 97 % Konsensus for FN`s Klimapanel, sannheten er sannsynligvis stikk motsatt. Kritikerene av FN`s Klimapanel er som regel Fagfolk med topp utdannelse og lang praktisk fartstid.
   Hva sier du om at lederen av IPCC , Pachauri er utdannet Jernbane- ingeniør!!!!!????? I følge Lord Christopher Monckton. Lytt til Art Robinson og Christopher Monckton på YouTube, de er dyktige fagfolk og lynende intelligente. Jeg ønsker å finne sannheten om Klima, derfor kan jeg ikke bruke Norske aviser. Sannheten finner jeg på YouTube og hos http://www.klimarealistene.com
   Jeg er en pensjonert Kjemiingeniør. Hvilken utdannelse har du?

    • Denne kjøper jeg ikke i det hele tatt. En selger kan og bør aldri være sjef for en gruppe vitenskapsmenn Han forstår ikke hva de snakker om og kan ikke tolke en rapport. Stoler du på en bruktbilselger når du skal kjøpe en bil ? Men, når det gjelder en ordinær bedrift er saken en helt annen. Er du klar over en god selger er ofte god til å lyve også? Det har jeg erfart. Forøvrig er ikke Pachauri en selger, men en Jernbane-ingeniør.

     • Jeg tror ikke du helt forsto denne med selgeren som leder, jeg trodde i min naivitet at dette var allmenn-kunnskap

      Altså:En leder er en leder. En fagperson er en fagperson. En god fagperson behøver ikke på noen måte å være en god leder innenfor fagfeltet sitt. Om det er selger; bruktbilselger, forsker, it-konsulent eller trikkekonduktør er ikke poenget.
      El jernbaneingeniør kan være en utmerket leder for et sykkel-team – eller IPCC

     • Vel, Pachauri, jernbaneingeniør med doktorgrad i økonomi er dømt som svindler flere ganger i India, og er nå under tiltale for seksuell trakassering av underordnede i sitt eget firma.

      Forgjengeren Maurice Strong, visegeneralsekretær i FN, stakk av da han fikk spørsmål om en liten milion USD på avveier i Oil for Food programmet i Irak. Istedenfor å stille i komiteen for å svare stakk han til China hvor han døde i fjor.

      Hans eldre søster var en av grunnleggerene av Chinas kommunistparti, elskerinne til Mao i noen år, Chou En Lai holdt hovedtalen i hennes begravelse. Han døde i fjor rett før Paris showet, sterkt savnet av Christiane Figueras!

      De eneste som vel savner mannen er en Canadisk indianerstamme som mener han svindlet dem for millioner, og nå må oppgi kravet.

      Fritt etter Shakespeare: There is something rotten in the kingdom of IPCC!

     • Denne threaden fra Ola Jacosen dreier seg hovedsaklig om lederen for IPCC.

      Tror det var det jeg skrev om!

      Mener du at de var svindlere og forbrytere ikke er relevant?

     • Jeg har svart på «Hva sier du om at lederen av IPCC , Pachauri er utdannet Jernbane- ingeniør!!!!!?????»

      Og så har jeg forsøkt å poengere at ledere kan være ledere selv om de ikke er like gode fagfolk om de den leder. Og dykige fagfolk kan være ubrukelige ledere. Selvsagt finnes det også eksempler på ledere som IKKE kan lede annet enn sitt eget fagområde g fagfolg som er dykige ledere inne sitt fagområde.

      Men poenget er altså som var vanskelig å ta inn at en Jernbane-ingeniør kan være en utmerket leder for klimaforskere.

      Min første kommentar som skapte under-tråd om lederskap. Best om man heller kan starte en ny under-tråd om familieforhold hvis man ikke vi debattere at en leder kan lede uten å være fagekspert.

   • Jeg er sånn master i naturvitenskap, uten at det har noen store følger for klimaet så vidt jeg vet.

    Robinsons «undersøkelse» var vel heller en samling med signaturer, hvor de færreste av personene som signerte forsket på klima. Jeg ville vel også vært litt forsiktig med å bruke Robinson, som tviler på Darwinismen, til å så tvil om klimaendringer.

    • Hvis jeg var deg ville jeg være mye mer forsiktig med Cook et al, 2013, oppfatning om 97% enighet, f.eks.:

     Mike Hulme, Ph.D. Professor of Climate Change, University of East Anglia (UEA)

     «Cook’s 97% consensus paper shows that the climate community still has a long way to go in weeding out bad research and bad behavior. If you want to believe that climate researchers are incompetent, biased and secretive, Cook’s paper is an excellent case in point.”

     Men jeg regner med at du tror Mike Hulme er nok en klimafornekter!

  • Du har fremdeles ikke fått med deg at 4000 av 12000 arbeider er 33%. Selv forfattaer for det famøse arbeidet, Cook, hadde det og skrev det sogar. Men så var han så slapp i definisjonen at han sopte med seg alle som mente at CO2 hadde et bidrag, men ikke angitt hvor stort. Da inkluderer han også meg og de fleste. mellom 0.1 og 0.7 C f. eks. men det fremstilles i media som om det er IPCCs definisjon om mer enn halvparten – og vel så det.

 4. ..og bare for å påpeke det sentrale her: CO2 (eller CH4, N2O etc…) er et molekyl som som slipper forbi solstråling, men absorberer langbølget varmestråling fra jorda og således bidrar til å varme opp kloden. Dette er simpel fysikk som man ikke kan diskutere seg bort fra, men spørsmålet er bare HVOR stort bidraget er.

  Nesten alle klimaforskere mener at bidraget er ganske stort, så da kan man velge hvem man vil tro på: Det brede flertallet av opplyste forskere, eller den lille gjengen som tror alle de andre bedriver en eller annen form for konspiratorisk klimareligion. (hva? en rød bølgestrek under det ordet?)

  • Elektromagnetisk stråling fra sola som treffer jorda inneholder også langbølget (varme) stråling i det frekvensområdet som absorberes av CO2.
   En må vel enes om at en må tro på beregninger (bevis). Beregn selv. Tell opp antall CO2 molekyler som kommer fra forbrenning av fossilt brensel i et gitt volum luft. Multipliser med den energimengde hvert molekyl kan absorbere. Beregn så energien som skal til for å fordampe vannmengde som gir 60 % relativ fuktighet ved 10 grader Celsius i samme volum. Da vil en finne at den energimengde som absorberes av CO2 ikke er målbart i forhold til det vanndamp bidrar med.
   Ikke tro, men velg viten. Alt annet er nonsens.

   Anbefaling: les Arrhenius sin avhandling. Se hva han bygger på (Langley et al.), og hvor hans resonnement svikter.

   • Takk for kommentar! Se min kommentar lenger ned som forklarer hvorfor CO2 relativt sett har større virkning på absorpsjon enn vanndamp.

    (og ja, CO2 absorberer noe langbølget solstråling, men det styrker ikke akkurat deres fanesak om at CO2 ikke bidrar til å varme opp jorda..)

   • Mortensen,
    Din opptelling av CO2 er helt uten relevans fordi hvert molekyl absorberer og emiterer stråling kontinuerlig. Du har misforstått hvis du mener dette er en engangsprosess. Svaret du får er dermed mange størrelsesordenen for lavt. Det er elementær fysikk på videregående at IR-tilbakestråling fra atmosfæren tilfører ca samme effekt som direkte sol inn mot jordas overflate.

    • Energi = effekt x tid. Dette gjelder både for CO2 og vanndamp. Begge kontinuerlige prosesser som funksjon av tiden.
     Energien som CO2 absorberer vil i hovedsak overføres til O- og N – gassene ved konveksjon.
     Den energi som avgis ved stråling går til verdensrommet (temperatur = 0 grader Kelvin), og ikke til jordoverflaten (temperatur = +287 grader Kelvin).

     Utfør beregningene (energitilførsel fra CO2 og fra vanndamp), og studer Arrhenius sitt arbeide. Når det er gjort er jeg åpen for å høre om resultatet.

     • Mortensen,

      For å kunne beregne energien du etterspør må vi anta hvor mye IR-ståling som absorberes pr. tidenhet. Det har du så langt ikke omtalt. Dvs. absorbsjons og emmiteringsfrekvens fra hvert CO2-molekyl.

      Strålingsenergien som avgis er ikke retningsavhengig og spør heller ikke hvilken temperatur jordoverflaten eller verdensrommet har. Noe går derfor tilbake til jordas overflate. Dette er grunnleggende pensum i naturfag på videregåene, men du mener det kanskje er feil (?). Netto går så godt som like mye energi ut og inn av atmosfæren. Drivhuseffekten, som styres av drivhusgassene og ikke minst vanndamp bestemmer likevektstemperaturen.

    • Det er ikke så elementært som Lackner vil ha det til ifølge IR-teori som er veletablert. For IR-båndene er smalere ved lavere temperatur oppe i atmosfæren. Så stråling nedover vil fanges opp av bredere lavereliggende bånd. Og der det er skyer er det de som legger grunnlaget ikke CO2.
     CO2 er en svak drivhusgass.

   • Arrhenius angret jo sitt 1896-papetr og publiserte et nytt i 1906. Der hadde han redusert estimatet til 1.5 C ved dobling. Men det siteres ikke. Heller ikke hans Upsala professor Knut Ångstrøm som mente at det egentlig var ment runst 0.1 C. Pussig hva denne IPCC-leiren som skal besitte all kompetanse ikke vet.

 5. Det kunne vært interessant om Ellestad kunne se sine bombastiske uttalelser om «Hockeykøllen» i lys av resultatene fra PAGES 2k prosjektet, som publiserte i Nature Geoscience i 2013.

  Oppsummert av Stefan Rahmstorf her.

  For de som liker presisjon, er vel det riktige at det McIntyre og McKitrick viste var at Mann et al. hadde brukte en feil statistisk metodikk. Men at selve kurven faktisk står seg bra også når dette er korrigert?

  • Raaen, det er forlengst fastslått at du her driver med desinforamsjon. McIntyre og McKitrick har aldri hevdet å ha vist noe annet enn at Mann brukte ugyldige statistikkmetoder. Granskningen til Wegmanutvalget fastslår at statistikkmetodene til Dr. Mann var så dårlige at de alene ugyldiggjorde forskningsresultatet.

   Din påstand om at kurven – som er basert på data fra ett eneste tre – står seg bra ellers, er håpløst bakstreversk. Det er kjent at trær gror av tallrike andre grunner enn fin temperatur, og det er ingen tvil om at «utslettingen» av både MWP og Den Lille Istid var en skam for vitenskapen.

   Det er på tide at du slutter å holde deg med dine personlige fakta, Raaen.

   • Jeg tenkte det var rimelig å gi E noen dager til å kommentere. Kanske ville han velge en mer akademisk vinkling? Men vi kan vel nå konkludere med at E stiller seg bak svaret, både i form og innhold.

    Da er det vel på tide å nærme seg «Raaen’s personlig fakta» fra et analytisk synspunkt.

    De kan jo ikke være Hockeykøllen fra 1999 – den foreligger publisert som en kurve mot tid, rett nok med et romslig usikkerhetsspenn. Det gjelder helt uavhengig av påviste metodiske svakheter og eventuelt tynt datagrunnlag.

    De kan heller ikke være PAGES 2k resultatene fra Nature Geoscience 2013.

    De kan ikke være Rahmstorfs plott av PAGES 2k resultatene sammen med Hockeykøllen fra 1999.

    Så da må det vel være mitt utsagn «Men at selve kurven faktisk står seg bra!»

    Men hvordan et det mulig å se Rahmstorfs kurve og være uenig i det? Hva er i så fall de tekniske argumentene? Den nye kurven ligger ikke bare godt innenfor usikkerhetsspennet til den gamle – den ligger nesten oppå.

    Litt banal ad hominem endrer ikke på det.

    Men E skriver «M’s Hockeykølle var direkte gal». Hvem er som har private fakta?

 6. Et enormt paradoks i klimadebatten, at at de som jobber i klimabransjen, i prinsippet er de største bidragsyterne til økt CO2 utslipp. Ta for eksempel partiet Venstre. De har tatt en rolle som klimaparti. Men de er også liberale til innvandring. I Afghanistan eller Afrika, planlegger familier et eller to barn ekstra, som kan sendes til vesten når de blir gamle nok, og Venstre er klare til å ta de i mot, dette er netto vekst i verdens befolkning, eller EUs befolkning, en befolkning med høye utslipp, som da er proporsjonalt med verdens totale CO2 utslipp.
  Så i virkeligheten, » realpolitisk, «, så går utslippene oppover med Venstre politikk.

  Et annet eksempel er Sverige eller Norge, som har forpliktet seg ovenfor EU til å redusere sine utslipp med 30%. Men at de har dørene åpene for innvandrere, og muligens vil øke sin befolkning med 50%, er det ingen som bryr seg om.
  Så på «papiret» skal Sverige og Norge kutte sine utslipp, men om de gjør det i virkeligheten er ganske likegyldig for klimabransjen. Utslipps-kuttet på 30% er per innbygger, og ikke hele befolkningen under ett.

  Igjen betyr «virkeligheten » ikke så mye.

  Så virkeligheten er ikke så viktig, eller snarere : Klimabransjen hater virkeligheten. nettopp derfor hater klimabransjen observasjoner. Det er ingen til som irriterer en i klimabransjen mer en ekte observasjoner. Dette vekker jo de fra drømmene, og jobbene sine.

  • Og da co2 jo er livets gass må vi alle sørge for at vi slipper inn flest mulig innvandrere. Mer innvandrere – mer co2 – bedre avlinger og mat til folket

 7. Hvorfor er det nesten ingen som skriver om alle de positive effektene økt CO2 i atmosfæren har? CO2 er jo livets molekyl for alle planter og trær. Når planter og trær vokser slipper de ut et biprodukt som kalles O2, altså en vinn vinn situasjon for alle mennesker og dyr. Søk på Dr. Art Robinson og The Heartland institute. Økt CO2 i Atmosfæren gir økt plantevekst og dermed økte avlinger. I løpet av de siste ca. 40 år har jorden blitt betydelig grønnere. Forgrønningen tilsvarer 2 x USA`s landareal. Økt CO2 betyr økt velstand, og at vi derfor er i stand til å brødfø jorden`s stadig økende befolkning. Hva er så galt med dette?

  • Det er tydelig at du ikke har fått med deg alle fakta i denne saken. CO2 har også den egenskap at den fanger opp langbølget varmestråling fra jorda, som igjen fører til at temperaturen på jorda øker. Resten av historien kan du lese i enhver bok med ordet «climate» i tittelen.

   • Poenget hans med CO2 er en ting, men at også økt temperatur er fordelaktig for plantevekst, øke høyden for korndyrking, gjøre høyereliggende områder mer egnet for dyrking og bidra til det samme for høyere breddegrader. Det er en grunn til at det bor så mange flere mennesker i Canada enn USA. Og da kommer vi til strålingsegenskapene til CO2. Den er en svak drivhusgass og dens beskjedne effekt vil være bare fordelaktig. Faktisk opp til 2-3 C ifølge professor Tol og erfaringen fra Norge for 6000 år siden.

 8. Spørsmålene om Hockeykølla viser at du ikke har satt deg inn i saken Raaen ut over at Mann benyttet en feil statistisk metode som ville gi Hockeykølla for all ‘input’ med rød støy. Men de kuttet ut treringdata etter 1960 da de viste nedgang i temperatur, mens de altså baserte sine konklusjoner primært på treringer. ‘Imponerende vitenskap’! Men også MacIntyre/Macitrick gikk inn i datamateriale da det omsider kom på banen og avslørte en særdeles dårlig bruk av data med trunkering, tilførsel av data samt bruk av treringdata det var advart mot (bristlecone). Så det var et både og i elendigheten. Det er verd å merke seg at uansett hva som er kommet etterpå var arbeidet et makkverk ut fra sine forutsetninger. Det gjelder også om data senere skulle vise seg at det det ikke har vært noen Middelaldervarme. Og dette arbeidet som da var feilaktig ut i fra forutsetningene, opphøyde IPCC til sitt ikon i 7 år ved å la bukken passe havresekken.
  Om PAGE 2k er å si at det er gjort i Bernmiljøet som har mange ‘svin på skogen’ med CO2-oppholdstider og solinnstråling. Rahmstorfs kommentarer er lite verd. Han er jo en alarmist, inklusive en havnivåstigning nær en halv meter over høyeste nivå etter siste istid.
  Studien PAGE kom. Deretter en mengde rettelser som bla. MacIntyre gjorde m. fl. (uten kreditt). En av dem var at data var snudd. De holder ennå på etter 2 år. PAGE resultater for Europa gir lavere temperaturer enn det som fremkommer fra den samlede datamengde inklusive isbreer, pollen, arkeologi, beretninger mm. Så hva med de andre områdene? Den er intet fasitsvar. Vil gjerne se den i en kurveform og konklusjonen hensyntatt at det er også er naturlige variasjoner innen periodene, både Middelalder, Lille istid og andre perioder. Og den føyer seg inn i et mønster med Romertid og Bronsealder. Dessuten er det tidsforskyvninger for områder som påvirkes av de langsomme varmetransporter i hav. Til slutt. Det er også forventet at temperaturer i geologiske formasjoner har reduserte maks og minima relativt til in situ-målinger. Og naturen er laget slik at ikke alt følger hverandre som om CO2 hadde vært så dominerende som IPCC konkluderer.

Kommentarer er stengt.