Klima, media og «eventyrfortellinger»

Klimanytt 155, av Ole Henrik Ellestad

I KN 151 omtalte jeg IPCC-leirens taktiske og manipulerende opplegg for å dreie klimadebatten fra årsak (naturlige variasjoner eller menneskeskapt) til effekter (orkan, flom, helse osv) og videre over på en overdreven positiv omtale av teknologiske muligheter, kostnader og implementering (vind- sol-, bioenergi osv). Nå kom også finansnæringen. Noen få prosent er blitt til «den nye bølgen», mens ute i verden planlegges over 2000 kullfyrte kraftverk som skal bringe milliarder ut av fattigdommen.

 

Fun hodet i sandenEtterpå fikk jeg en e-post fra en Stortingsrepresentant som i spissformulert vending lurte på om vi var betalt av olje-industrien. Det er vi ikke. Pengene innen klimaforskning går nesten utelukkende til IPCC-leiren. Selv jobber vi pensjonister helt gratis for å bidra til at vitenskapens prinsipper håndheves uten organisasjoners, myndig-heters og politikeres manipuleringer. IPCC-leiren utviser ikke bare en påfallende glemsel om selve «børnelær-dommen» om betydelige naturlige klimavariasjoner (Middelalder, Lille istid, 1930-årene, Golfstrømmen osv.), men har erstattet den med «blind tillit» til IPCCs teorier om menneskeskapte påvirkninger. Som strutsen, som stikker hode i sanden.

Det alltid IPCC-støttende BBC berettet nylig om at nedgangen i Kinas CO2-utslipp siste to år er en styrt reduksjon som del av klimaavtalen. Men nedgangen er bare knyttet til redusert energibehov grunnet den pågående økonomiske lavkonjunktur. Kinas kullfyrte kapasitet har økt med 10% siden 2013. I 2015 ble hele 155 nye kullfyrte energianlegg, det dobbelte av Tysklands eksisterende kapasitet, godkjent for å dekke energibehovet ved 6.5% vekst i den løpende femårsplan. Totalt er Kinas kraftbehov dekket med 67 % kull, 23% øvrig fossilt brensel, 8% vannkraft, 1% vind og sol samlet. Er det dette Mathismoen betegner som en dominerende utvikling av grønn energi?

Det finnes knapt grønn energisatsing som ikke har et betydelig sugerør i statskassen, enten gjennom subsidier eller som statseid selskap med egenkapital som kan benyttes til ulønnsomme prosjekter. Politikerne utøvde påtrykk for å få Statkraft til å bygge ut vindkraften på Fosen. Utfordringene og manglende økonomi med vindkraft er godt omtalt i KN 154. I Danmark har Folketinget innført en ny lov som ikke betinger subsidier til produsenter av elkraft med sol-cellepaneler. En innfrielse av subsidier knyttet til søknadene ville kostet skattebetalerne 11 milliarder kr. En professor hevder videre at vind og solenergi er bortkastede penger. Elektrifisering av Utsira-plattformen til 12 milliarder kr. er som å kaste penger ut av vinduet.

Mathismoen har ellers lovprist Tesla-produsenten som er storveis fornøyd med norske «subsidier» på elbiler. Men internasjonale kommentatorer stiller spørsmål om hvorledes firmaet kan overleve. Norske «subsidier» bidrar heller ikke til reduserte klimautslipp når produksjonsforhold tas med i beregningen. Tesla er også tung med stor rulle-motstand som genererer støvpartikler. Tesla med piggdekk er jo et miljøparadoks.

Mathismoen berettet også om trærnes nye «identitet». Det som før var rotskudd og snylteplanter er i Aftenposten blitt til trærnes familieliv og amming. Han har lest en bok. Men ellers stimulerer norsk politikk til å ødelegge «familieidyllen» med økt bruk av biomasse. Til tross for at studier viser liten klimaeffekt før balansen forbruk – tilvekst er etablert om 100 år. Dag og Tids Jon Hustad og Statistisk sentralbyrås Bjarte Holstmark har omtalt dette langt mer realistisk. Men det er mye å tape miljømessig med forurensende utslipp. Biomasse inneholder forurensninger som oljeraffineriene fjerner i vanlig drivstoff.

Men det snakkes lite om at biodieselens 10%- andel har dårlig kvalitet og forårsaker økt motorslitasje og repara-sjonskostnader over tid. Kostnader som «i smug» er lempet over på forbruker uten nevneverdig informasjon. Nå får vi også melding om at EUs krav til biodrivstoff skal utgå etter 2020.

Mathismoen skrev også om at finansnæringen nå satser aktivt på investeringer i grønn energi og tilpasning til fremtidig IPCC-inspirert klimapolitikk. Men Bloomberg melder at halvparten av verdens 500 største investorer følger ikke myndighetenes anbefalinger. Fond som ikke tar hensyn til klimarisiko økte med 6 % siste år.

Benestad er, ifølge Aftenposten, nå sliten av alle værrekordene. Godt han er ung og ikke levde i 1930-årene. De fleste rekorder er fra tidligere tider. Da korrigerte man heller ikke temperaturmålingene sentralt som i dag. Varmere er ikke jorden blitt. Ifølge Aftenpostens redaksjon var dette intervjuet på kaffebar på siste side så viktig at en henvisning på første side var nødvendig. Det var også nødvendig å sløyfe temperaturen på Nordpolen. Men en artikkel i Viten-delen om et forskningsarbeid som konkluderte med at klimaendringer alene ikke forklarer vårt ekstremvær var ikke så viktig at redaksjonen ville gjøre folk oppmerksom på den på forsiden.

Og det mest bemerkelsesverdige siste uke var ikke at Merkur passerte som en mørk flekk foran solen, men at det ikke var andre mørke solflekker. For lite solflekker forbindes med etterfølgende kaldere tider som den Lille istid (Maunderminimum).

 

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. Ellestad,
  ifm med din avsluttende kommentar om solen, så synes det som de ivrigste CO2-kretser (altså de som går utenpå IPCC i alarmisme, og herunder jevnlig har laget nedskrivninger av solens betydning til fordel for CO2-hypotesen) nå setter inn en ny offensiv for å dra en variant av Manns hockeykølle: Mest mulig utflating av historisk soltrend fram til etterkrigstiden, hvorpå man framviser en fallende soltrend i kombinasjon med de mest stigende temperaturer man kan finne fram. Effekten er selvsagt å få ekstra tydelig fram CAGW/CO2-budskapet på linje med hockeykølla for øvrig.

  Et typisk eksempel på dette er figuren for historisk solpådrag som Terje Wahl nå legger fram i sin siste bloggartikkel:
  http://forskning.no/blogg/terje-wahls-blogg/rekorder-i-pinsen

  Avslutningsvis legger Wahl her nemlig fram en ny rekonstruksjon av Total solar irradians (TSI) , der IPCC5 sitt tidligere estimat for historisk solpådriv fram til etterkrigstiden er blitt til dels betydelig oppjustert.
  For å si det sånn: Hvis jeg ville nulle ut solens betydning som klimafaktor til fordel for CO2-hypotesen, så ville jeg flatet ut alle historiske solpådrag fram til den varme mellomkrigstiden og den påfølgende kalde etterkrigsperioden.

  Pga. disse justeringene påfallende «høvelige» budskap har jeg bedt Wahl om han oppgi kildene til det vitenskapelige arbeidet bak denne grafen. Snakker vi for eksempel fagfellevurdert arbeid her?

  Link til graf for historisk solpådrag: http://forskning.no/blogg/terje-wahls-blogg/rekorder-i-pinsen

  • Wahl viser bare til workshopen som Leif Svalgaard & de har holdt på med rundt dette (det er jo den gruppen der sin graf), så dermed fikk jeg ikke noe mer enn jeg visste fra før. Jeg var kanskje utydelig på mitt ønske om å vite mer om dette er ordentlig fagfellevurdert eller ikke.

   Uansett, hvis noen skulle ha interesse av å se hvordan dette ble diskutert på WUWT i sin tid, kan man sjekke her: https://wattsupwiththat.com/2015/06/22/historical-sunspot-numbers-are-about-to-be-given-an-adjustment/

   Jeg noterer meg her at Watts og Eschenbach og flere rundt WUWT-miljøet er omtrent bevisstløst positive til disse justeringene. jeg kan ikke se at de forstår hvordan den nye tellemåten (at Svalgaard et al her bl.a. også har hoppet fra Wolfs til Wolferers datasett tror jeg ikke de forstår implikasjonene av).

 2. Dette er altså klimanytt nummer 155.
  Er det da så at all den informasjon, som ligger i denne bunke, har kunnet tilflyte våre folkevalgte stortingspolitikere, eller har stoffet ikke kunnet nå ut til andre enn leserne av klimarealistene?
  Finnes det ikke en eneste politiker på stortinget som er i opposisjon mot den politisk korrekte klimapolitikken?
  Det er nå ca. 28 år og noen trillioner bortkastede penger siden James Hansen la frem sitt vitnemål for en amerikansk senatskomite, der han viste kurver for hvilke katastrofer som ville komme hvis ikke utslipp av co2 kunne reduseres kraftig.
  I de 28 år, som siden har forsvunnet, har verdens utslipp av co2 vært større enn Hansens verste alternativ. Verden er blitt overøst med Hansens skremmende spådommer. Al Gore, IPCC og en lang rekke organisasjoner har alle disse årene fått sine utsagn motarbeid av naturen, slik at også halvt våkne mennesker burde kunne konstatere falskheten i de påstander som har blitt fremmet.
  I et samfunn, som hevder å ha ytringsfrihet, har det lenge vært et pinlig forhold at ikke genuine vitenskapsfolk skal kunne nå ut med informasjon til hele befolkningen. Først og fremst har våre folkevalgte ansvar her, tett fulgt av media i alle fasonger.

  • Jim hansen må ha en splitter personlighet, i 1988 fortalte han senatet hvordan temperaturen øker over hele verden. I 1999 står han som ansvarlig for følgende:

   http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_07/

   som sier:

   The U.S. has warmed during the past century, but the warming hardly exceeds year-to-year variability. Indeed, in the U.S. the warmest decade was the 1930s and the warmest year was 1934.

   Pussig!

   • Theisen
    Pussig, ja. Og synd at han ble festet lit av så mange.
    Verre dog, at mange enda den dag i dag tar denne mannen som en sannhets apostel.

    • Ikke minst fordi han ble tvunget til å si opp, amerikanske embedsmenn kan ikke ta i mot reiser fra IPCC, Sofieprisen på 1MNOK, eller en gull Rolex etc etc.

     At han heller ikke oppga det til IRS gjorde det ikke bedre.

     Men han fikk si opp selv og en kompis sikret ham et professorat, sjefen til en venn av meg i det amerikanske forsvaret, en 1-stjerners general, ble sagt opp. Han mottok det han trodde var en billigklokke uten nevneverdig verdi, det viste seg at den var verdt hele 500 kr, snipp snapp snute så var den karrieren ute.

  • Takk skal du ha Bjørn Ramstad, les Dagens Næringsliv i dag mandag 23.mai, nok oppspinn til å ta tak i noen politikere med ryggrad som tør å stå i mot. Alle forskere med faglig tyngde som har grunnleggende fakta til å tale denne klimapolitikken i mot, skulle hatt noen solide politikere som ivaretar samfunnet og dets verdier. Å forlede noen til å tro, eller bruke andres penger, er begge deler negativt i alle ledd.

 3. Moderator: Takk for kommentar. Hos Klimarealistene ønsker vi alle kommentarer under fullt navn, teksten er derfor slettet. Velkommen tilbake som deg selv.

Kommentarer er stengt.