Klima-krangling i Katowice

På en bakgrunn av suveren forakt for kjent og troverdig naturvitenskap, krongler de politiske delegasjonene til årets klimakonferanse om disse sakene: klimafinans, rapporteringsomfang, regelbok for skjerpede tiltak, og differensiert ansvar. Alt dette blir sannsynligvis skjøvet til neste klimakirkemøte, men her er nyttig viten om krangelen som nå foregår.

Klimafinansiering

Klimafinansiering dreier seg om de 100 mrd USD årlig som de fattige i de rike landene skal betale til U-landsdiktatorene for deres klimatiltak. 2/3 av alle landene som deltar i Katowice er der ene og alene for å fiske til seg en andel av disse pengene. FNs egeninteresse i dette er å melke strømmen av penger fra tidligere rike land til mottagerne, en interesse de deler med finansielle aktører som skal organisere pengeflyttingen.

Den fikse ideen med klimafinansiering som en straffeskatt for befolkningen i vesten startet med politisk enighet om at det var de rike landene som hadde forurenset kloden med CO2-utslipp, og derfor måtte betale for U-landenes klimatiltak. Bare det å akseptere CO2 som en forurensning krever en høy grad av naturfaglig analfabetisme hos politikere og byråkrater, men å gå med på å utbetale 100 mrd USD årlig til år 2100 for å bekjempe en ikke eksisterende klimakrise, samtidig som man driver deler av industrien ut av eget land med urimelige og diskriminerende tiltak, krever en helt spesiell grad av nedsnøddhet fra de samme aktørene.

Når vi vet at mottagerne av beløpene forlanger å få bruke pengene helt fritt blir situasjonen enda mer absurd. Klimaskattene som må til for å inndrive straffeskatten samt skaffe midler til Frankrikes egne klimatiltak har allerede utløst voldsomme protester i Frankrike.

Torsdag var Kinas delegasjon kompromissløs på dette punktet og forlangte at vestlige land måtte betale klimagjelden.

Det er ingen hemmelighet at stadig flere land ønsker å ta i bruk Trump-metoden for å unnslippe denne straffeskatten, dvs landene vil si takk og farvel til hele klimabedrageriet fordi de skjønner at de er blitt lurt.

Klimarapportering

U-landene vil ha minst mulig rapportering, dels fordi de har så få klimabyråkrater, dels fordi de kunne tenke seg å heller bruke ressursene på eksisterende utfordringer som økonomisk utvikling, og dels fordi de vil skjule at de ikke akter å løfte en finger for å redde kloden, til stor irritasjon for de mer grønnreligiøse kreftene fra vestlige land.

Her er det ett unntak, man ønsker seg en mer omfattende rapportering fra vestlige land om hvordan det står til med planene om å starte overføringene av 100 milliarder USD årlig.

Samtidig har hodeløs klimapolitikk i vesten blitt den sikreste veien til rikdom, ære og berømmelse for politikere, byråkrater og spekulanter. Taperne her er befolkningen som må betale gildet i form av lavere levestandard.

Regelbok for skjerpede tiltak

Regelboka er kjepphesten til vestlige byråkrater og politikere, denne skal omforme de uforpliktende nasjonale tiltakene i Paris-avtalen om til noe mer forpliktende. Her er det bare å ønske byråkratene lykke til.

At det imens blir kaldere ute i naturen og at landene har begynt å forlate Paris-avtalen spiller ingen rolle for regelbok-debatten.

Differensiert ansvar

Differensiert ansvar er U-landenes svar på de to foregående punktene, slik det står i skriften i Paris-avtalen, og er innbakt i inndelingen av landene i tre grupper, hvor lavtliggende øystater er den siste gruppen. Øystatene står som produsenter av oppspinnet i media om havnivåstigning, de må nemlig konkurrere med øvrige U-land om pengene fra de rike landene.  Her skiller klimaforhandlingene seg fra alle andre internasjonale prosesser som bare har to grupper med land.

De som er definert som U-land skal motta enorme beløp fra de tidligere så rike, men nå forgjeldede vestlige landene. Er man først definert inn i en landtype, så er definisjonen evigvarende, til tross for at land som India og Kina både har atomvåpen og programmer for månelanding (av typen som lander på månen etter mønster fra USA).

Et økende antall stemmer i vest har innsigelser på slike evigvarende definisjoner, spesielt når disse fører til at næringsliv i vesten utslettes, mens Kina og India er unntatt alle restriksjoner og klimatiltak.  

Katowice – nok en mislykket konferanse

Det går altså mot nok en mislykket konferanse, og i likhet med tidligere år lar man det hele gå på overtid to dager etter offisiell avslutning. Som vanlig er nyhetsbildet preget av at grønne journalister intervjuer sine likesinnede i de enda grønnere NGOene, med det resultat at vi utsettes for enda mer misjonerende journalistikk.

Klimasirkuset kommer til å halte videre i enda noen få år, inntil presset fra en kjølende sol blir for sterkt. På klimakirkemøtet i 2020 er det slutt når det ikke ligger 100 milliarder USD i klimaløsepenger på bordet. 

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Politisk korrekthet er rett og slett tragisk. Jeg fatter ikke at så mange land går på Al Gore trippen.
  Du verden, for en følelse det må være når/hvis folk våkner og skjønner at de er blitt lurt av egen dumhet.

  • Jeg venter og venter. Mitt inntrykk er at «folk flest» i stor grad fremdeles tror på klimaskremslene, og det er kanskje ikke så rart all den grunn «folk flest» stort sett for all klimainformasjon fra MSM.

  • Det blir nok en myk overgang til erkjennelsen om at klimaet ikke kan styres av klodens politikere. Overgangen blir så umerkelig at ingen skjønner at de har blitt lurt av egen dumhet…

 2. Huster; historien vil alltid til en viss grad være subjektiv. Den blir farget av selektiv hukommelse og faglige kjepphester. Men en nyttig lakmus test, for å finne objektiv kunnskap om fortiden, er å studere hvilke bedragerier og bløffer verden lar seg forlede av til enhver tid. Det gir en slags ufrivillig blottlegging av moral og mentalt tankegods.

  Vår tidsalder vil kanskje bli kalt «Klimabløfftiden» en gang i fremtiden, og folk vil undre seg over hvordan en så presumptivt opplyst befolkning kan falle for de groveste forvrengninger og latterlige påstander om klimakrise. Svaret er, nå som alltid, at disse treffer akkurat i hjertet av et moralsk / emosjonelt / ideologisk tomrom hos folket, som gjerne tar imot formaninger om bot og bedring, og betaler for sine synder -så lenge det ikke koster altfor mye.

  En morsom historie fra 1700-tallet er den mytiske skalden Ossian:
  «Schoolmaster James Macpherson claimed he had discovered the text of an ancient epic poem written by a Scottish bard named Ossian. The work became an international bestseller. But other scholars, particularly Samuel Johnson, accused Macpherson of having written the work himself.»

  (Hockeystick, anyone? Her er en oversikt over berømte bløffer på 1700-tallet):
  http://hoaxes.org/archive/display/category/1700s/

  Ikke vitenskapelig korrekt, sier du? Men Macpherson ble rik og berømt, og kanskje opphav til litt ufrivillig humrende beundring i ettertiden. Hva mer kan man ønske seg?

  Så ikke le for mye, for vi gjør akkurat det samme i dag. Akk ja, vårt ettermæle; «It’s worse than we thought.»

 3. «U-landene vil ha minst mulig rapportering, dels fordi de har så få klimabyråkrater,»

  Vel…det lille afrikanske landet Guinea deltar med …1?, 10? 50 delegater i Katowice? Tenk om igjen, tallet er 406, ned fra 492 året før.

  «Guinea is sending 406 delegates this year, the Democratic Republic of Congo is there with 237 participants, and the Ivory Coast is sending 191 compatriots to Poland. The list of participants is available on the homepage of the conference as a pdf and is 1084 pages long.»

  Hvordan har fattige land råd til slik overflod? Vel…
  «Daily subsistence allowance disbursement and travel. Delegates from Parties eligible for funding are kindly requested to contact the daily subsistence allowance (DSA) office located in the temporary structure in the foyer of the main building of the World Conference Center Bonn as of Monday, 30 April 2018. Delegates attending the pre-sessional meetings of the regional groups are invited to come to the DSA office in room H-030 in the Altes Abgeordnetenhochhaus building on the United Nations Campus from Tuesday, 24 April to Friday, 27 April. Please bring your passport, electronic flight ticket confirmation and boarding pass(es). After receiving clearance from the DSA office, delegates can proceed to the bank to collect their DSA.”

  (fra klimamøtet i Bonn) Link til NTZ:
  http://notrickszone.com/2018/12/11/cop24-in-large-part-an-expensive-taxpayer-funded-junket-for-third-world-delegates/

  «Subsistence allowence disbursement…proceed to the bank.»

 4. Ja tenk om dette klimasirkuset engang for alle ble nedlagt, og brukt milliardene til forsking og utvikling i stedet for.
  Fn,s klimapanel er jo en haug med synsere, og ingen fakta vedrørende menneskeskapt oppvarming.
  Nature tyrer seg selv uten at den trenger hjelp far die så kalla klima profetene.
  Ingen avtale en god nyhet og penger spart!!!harald

  • Det er i alle fall ganske forståelig at U.S.A. ikke er interessert i å finansiere mesteparten av disse årlig $100.000.000.000,-, for at de svarte (betegnelse godkjendt av det amerikanske folkeregisteret!) i Afrika skal forsøke seg frem med å forske i om kumøkk er mer miljøvennlig en geitemøkk til oppvarming av maten, når pengene heller benyttet i U.S.A.s egne universiteter og forskningsinstanser langt mer sannsynlig vil gi mere og bedre resultater på det samme.

 5. Kan klimareligionen være fordekte Peak-Oil tiltak? De vil ikke skape panikk og børsuro og viser da til at levestandarden synker pga klimatiltak, og ikke pga PO. Det er veldig beleilig…..

 6. Det er en positiv utvikling på gang, fra NTB etter møtet i Katowice:

  Møtet har vært preget av manglende lederskap og surrealistisk krangling om vitenskapen bak FNs rapport. Den slags tull har vi ikke tid til, sier Esben Marcussen, fagrådgiver i Greenpeace Norge.

Kommentarer er stengt.