Klima-agurkmåneden juli

Sommeren pleide å være høysesong for useriøs nyhetsformidling, også for klima. Etter at klimaskremming ble helårsgeskjeftigelse i media, prøver noen fortsatt å gjøre en ekstra innsats i juli. Her er to av de seneste sakene.

Regnskogen som klimaversting

Ved statens institutt for klimapolitikk (Cicero) sysler de med så mangt. Nå forkynnes det av Marianne Tronstad Lund i VG at regnskogen er en klimavesting, siden de i sin visdom har funnet at den slipper ut mer CO2 enn den fanger opp. Årsaken hevdes å være de mange skogbrannene (samt avskoging) de seneste årene. Det har de lest i The Guardian som er hysterisk klimatroende, og da må det være sant. Legg merke til at det forskes på utslipp av CO2, mens det manger data for den andre halvdelen av kretsløpet som viser skogens deponering av fangede CO2-molekyler. Vi har omtalt useriøse påstander om Amazonas-skogen tidligere her. Ved Cicero vil de naturligvis ikke hevde noe som setter egne politiske arbeidsplasser i fare.

Legg merke til at VG og klimaforkynner Lund forholder seg til en svært kort referanseperiode for både avskogning og skogbranner. Påstanden er at det står dårligere til nå enn før, men her skriver The Guardian om avskoging fra august 2019 til juli året etter, at årets tap er hele 11088 km2, det verste året siden 2008. Regner vi om for å sammenligne med figuren til venstre, så får vi 4281 (sq.miles). Det er altså mindre avskogning nå enn i alle år fra perioden 1988 til 2008 (unntatt 1991). Ergo må Amazonas ha vært en mye mer dominerende klimavesting før 2008, forutsatt at vi aksepterer premisset om skogen som et klimaproblem.

VG-oppslaget er ellers subjektivt som forventet, med henvisning til bukk-og-havresekk aktøren Regnskogfondet, som administrerer en stor pengestrøm fra Norge til Brasil, hvor Riksrevisjonen i en rapport har kommet med drepende kritikk mot prosjektet.

Ingen som kan korrigere det falske narrativet slipper til.

Når flom blir klimakrise

Sommeren hos oss er høysesong for klimaskremming, helst forbundet med for mye varme eller for lite varme, for lite nedbør eller for mye nedbør eller for mange skogbranner et eller annet sted. Man tar det klima naturen leverer og selger det meste som menneskeskapt klimakrise.
Felles for denne aktiviteten er at man sammenligner med historiske data bare så langt tilbake dataene passer til eventyret. Data som viser at det var verre før utelates, ofte i et samrøre mellom aktører i klimakriseindustrien og alt for grønne journalister. Andre ganger sensurerer redaktører og andre portvoktere det journalisten skriver, slik at bare det som behager klimaministeriet slipper ut.
Nå tidlig i juli har det gått i ett med useriøs formidling fra den varme delen av USA, mens det har vært musestille angående den kalde delen av USA. Er det for vanskelig for media å selge høytrykk sammen med tilhørende lavtrykk som naturlig sommervær?

Storflommen i Europa nå som følge av at en måneds normalnedbør faller på 2 døgn over deler av Tyskland er ikke unik (Wien fikk 7 ukes nedbør på 1 time, ifølge BBC). Vann er fortsatt vått og forårsaker i slike mengder store skader langs elvene Rhinen eller Donau på sin vei mot havet. Det samme skjedde i 2002 med ca 110 liv tapt i 7 land, og førte dengang til at det ble opprettet et europeisk varslingsystem (EFASEuropean Flood Awareness System) slik at man kunne unngå et lignende uakseptabelt tap av menneskeliv.

Her sviktet alt i år, til tross for at tyske myndigheter fikk det første flomvarsel av EFAS 10.juli. Så fulgte detaljerte varsler, hvor Rhineland ville bli rammet av «ekstrem» flom, spesielt langs elvene Erft og Ahr, og i byer som Hagen og Altena. Varslene viste seg å være ekstremt treffsikre, men politikere og forvaltning sov godt, eller de var på ferie eller opptatt av EUs nye klimaplan og kampen mot utslipp av klima-sporgassen CO2. Ingen tenkte på hva den dominerende «klimagassen» H2O kunne forårsake av skade hvis den brått skiftet fase til vann og falt ned. Siden ingen har pønsket ut en metode for å profitere på vanndamp i klimasaken, så utelater de skyldige alltid vanndampen i klimadebatten.

Blokkerende lavtrykk, sier meteorologene om slikt vær, men i media og blant politikere blir dette ekstremvær, og underforstått eller påstått menneskeskapt klimakrise. Det er kjent at det på en klode med global oppvarming blir mindre temperaturforskjell mellom ekvator og polene. Mindre energiflyt mellom disse forårsaker naturligvis mindre ekstremvær , mens medier, politikere og akademiske ubetydeligheter står nå i kø for å selge denne naturkatastrofen som menneskeskapt. Fordi klima.

Tysklands innenriksminister Horst Seehofer sier at ekstremværet har sammenheng med klimaendringer, og Kanzlerin Merkel som ikke er på valg fornektet seg heller ikke. For politikerne dreier det seg nå enten om å fraskrive seg all skyld for de mange dødsfallene, eller det dreier seg om å bli gjenvalgt; først ved å vise handlekraft og senere ved å vinne årets tyske mesterskap i klimademagogi. Medier som Der Spiegel virker sikre på at nå blir klima en del av valgkampen. En troverdig journalist som Axel Bojanowski nøler ikke med å kritisere koblingen til klima.

Flommen i 2002 krevde 21 liv i Tyskland. Nå har det gått med innpå 200 liv der og det er fortsatt mange hundre savnede. 2002 bir garantert referanseåret som misbrukes som bevis – fordi klima. Øvrig statistikk fra figuren til venstre blir garantert utelatt.

Hva sier vitenskapen om flomskader? Det er ingen tvil om at flom har gjort mest skade før 1960, uansett om man regner i tapte liv eller økonomisk skade. Jfr. figuren til venstre, hentet fra flomstatistikk for Europa etter 1870, fra denne rapporten. Fra før vet vi at globale flomskader viser samme sterkt synkende trend over mere enn 100 år (jfr Bjørn Lomborg og Roger Pielke jr.).

Vannavrenning

Tradisjonelle tiltak mot flom inkluderer det å ikke bygge på lavtliggende flomsletter, drenering av elveløp for å gi plass til mere vann, samt å sørge for tilstrekkelig vannavrenning. Det har lenge vært påpekt både i Europa, Australia og i USA at drenering og utbygging av våtmarksområder har hindret avrenning. I en viss grad har man de siste årene prøvd å etablere på nytt tapte våtmarksområder langs elver som Oder og Missisippi.
Men i Australia har klimatroende politikere ikke bare bebygd flomslettene, men brukt milliarder på nye avsaltingsanlegg for vann, fordi det ville bli for lite nedbør til å dekke landets vannbehov. Og fordi klima. Men straks det nye og rådyre drikkevannet var tilgjengelig, så skiftet det kjente sykliske værmønsteret over til våt fase, med breddfulle reservoarer og tallrike døde når vannet rant utover elveslettene.

Med økende urbanisering og mer asfalt med flere bekker lagt i rør i Tyskland som i Norge er vannavrenning viktig, men i begge land ignorerer politikere og forvaltning dette. Se denne påpekningen for Norge fra 2019, av Dr. Kjell Stordahl. Med et normalt nedbørsmønster vil ca 1/3 av nedbøren fordampe, mens 2/3 krever tilstrekkelig avrenning for å unngå flom. Siden unormal nedbør er normal nedbør akkurat som unormalt vær er det normale, vil flom være noe som alltid kan forekomme. Forsvarlig avrenning reduserer flomskader av alle typer.

Her er det altså tyske politikere som har skylden for at så mange liv har gått tapt. De skylder i stedet på klima, men i sin tilstand av total frakobling fra alle fysiske klimarealiteter greier hverken media eller politiere å skylde på riktig «klimagass».

Støtt oss ved å dele:

13 kommentarer

 1. Herr Geir Aaslid!
  Det var meget tynt det du hadde å servere angående hetebølgen vest i USA og Canada. Dette må du problematisere litt mer, gjerne med data.

 2. Muligens er ikke flomkatastrofen in Ardennene fullt så unik som man kan få inntrykk av, I Wall Street Journal sies følgende: «deadly flood of last week’s scale last took place there in 1910.» Dessverre gir de ikke videre detaljer om flommens omfang. Videre vises det til «The worst recorded flood in western Germany was St. Mary Magdalene’s flood of 1342, which was so severe that it permanently altered the landscape in some regions.» Den later til å ha vært verre.

  Spesielle værfenomener fra tid til annen får vi leve med. Hva skal man si om snøen som falt på Tromsdalstind for noen dager siden og kulderekorden for juli i Tromsø? Tegn på global oppvarming kanskje?

 3. Det er ganske ofte oversvømmelser i Tyskland. Derfor bygde man diker som ikke alltid er høye nok. For 60 år siden var «Sturmflut» i Nord-Tyskland. Elven Weser steg over normalen og dikene holdt ikke.
  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Hochwasser-Ereignissen

  Men når man vet dette , kan man jo spørre seg hvorfor det bygges hus i nærheten av elvene? Husene flyter ikke som båter, da er det kanskje best å holde seg unna elvene.

 4. Jeg har prøvd å finne kilden til flomstatistikken over uten å lykkes. Kunne du oppgi kilden. Du sier her du fant den på «flomstatistikk for Europa etter 1870». Jeg kan ikke finne dette med et søk 🙂

 5. USA har opplevd katastrofer før som feks. denne https://no.m.wikipedia.org/wiki/Dust_Bowl
  ,men når uttrykket «i manns minne» er redusert til mindre åenn et år ,så kan man kjøre på med slike nyheter.Allt som skjer er liksom noe nytt og ungdommen svelder dette rått for hvem orker vel å grave litt dypere i historien når man får allt servert fra nrk og annen media

 6. Dere ser galskapen i det såkalte grønne skiftet. Det er meg komplett ubegripelig hvor blinde dere er når det gjelder klimaforandringene, oljeselskapene sine egne forskere har advart mot denne effekten siden 1985. Begørig dokumentert. Det er også dokumentert hvordan tankesmier har påvirket både politikere og opinionen. Det kommer stadig nye varmerekorder, Nord-Amerika og Russland brenner, Sentral-Europa og Asia flommer over. Aaslid rører i vei om tidligere flommer, beskylder andre for faktafeil, mens han selv er meget selektiv på hva han viser til. Rapporten fra 2018 han viser til sier: «Since 1870, the percentage of population, GDP and wealth exposed to the 100-year flood has decreased slightly for river floods, but increased for coastal floods (Fig. 1). » Altså en liten nedgang i elevoversvømmelese de siste 100 år, som han nevner, men ikke økningen i kyst-oversvømmelser. Normaliserer det det som skjer nå? Det er politikere som har forårsaket flommen i Tyskland, sier han. Er det politikeres skyld at det flommer i Kina og andre plasser i Asia nå? Eller er det pga Biden at Amerika brenner nå? Putin sin skyld at Sibir står i flammer?

  Er det ikke på tide at dere får hue ut av ræva ser hva som skjer i virkeligheten snart?

 7. Media og den useriøse delen av oppmerksomhets- eller pengesøkende «klimaforskere» som mater dem med skremsler, er helt uten troverdighet når det gjelder å angi saklige mål på omfang og utvikling i naturkatastrofer i et historisk perspektiv. Publikum villedes så ekstremt i alarmistisk retning av disse aktørene at mer seriøse kilder må konsulteres for å danne seg et reelt bilde av utviklingen på dette området: Hvorfor ikke sjekke den mest den mest troverdige databasen (The International Disaster Database) først som sist?

  Og hva finner man der? Jo, her slås kort og godt fast at det globale antall «klimarelaterte dødsfall» de siste 100 år er nesten 99% færre (!!) nå enn for 100 år siden. Intet mindre.

  Bjørn Lomborg har tatt opp klimaalarmistenes faktaforvrengninger i en artikkel nå, med en svært talende graf om hvor ille desinformeringen er blitt hos useriøse klimaalarmister. Men finnes det ett eneste mediehus i har til lands som faktisk har tenkt å sette seg inn i disse sakene?
  De kan jo starte med å lese Lomborgs artikkel her, og deretter stille seg det betimelige spørsmålet om hva de holder på med?

  Link: https://climatechangedispatch.com/bjorn-lomborg-the-inconvenient-truth-about-extreme-weather-events/

 8. Maria Hals Eilertsen, takk for kommentar. Jeg tillater meg å påpeke følgende:

  1) Det er en myte at «oljeselskapene sine egne forskere har advart mot denne effekten siden 1985», gjentatt til det kjedsommelige av grønne aktører. Alle påstander om dette i rettslige tvister mellom oljebransjen og aktivister i klimaindustrien har blitt avvist i rettsalene.
  2) Ja det kommer stadig nye rekorder både på varme og kulde. Dette kalles vær.
  3) Kystflom har som elveflom minket drastisk i et lengre perspektiv Jfr verste elveflom i Sentraleuropa i 1342, St. Mary Magdalene’s flom fant sted 22.juli langs Rhinen og sideelver som Main, Angående kystflom vil jeg nevne 1170 og 1196 katastrofene som skapte det man i Holland lenge kalte Zuiderzee, samt St.Felix flommen i 1530 hvor det var over 100.000 døde. Tar man med data for lengre perioder enn det man liker i klimaindustrien, så forsvinner enhver påstand om at klima er verre i dag, og uansett hvilke effekt man snakker om. Jfr Bjørn Lomborg.
  For Tyskland se flere detaljer her, med EIKE som kilde:
  https://www.climatedepot.com/2021/07/23/alarmists-scaremongering-ignore-germanys-long-history-of-massive-flooding/

  4) Skogbrann er normalt, og i oftest forårsaket av lynnedslag. Russland har som plitikk å ikke slokke skogbrann når det brenner i landet mest avsidesliggende strøk og hvor kostanden ved slokkingen vesentlgi overstiger verdien av tapt skog.

  Ønsker deg en fortsatt god sommer, og utøv gjerne litt kildekritikk når du leser avisene eller ser på TV. Det aller meste de skriver er vridd og vrengt, manipulert og preget av utelatelser. Ofte mer usant enn sant.

 9. Du snakker om diverse flommer i forskjellige år, i år er det mage flere plasser rundt om på kloden, samtidig. Skogbranner er normalt, men ikke så mange så store på en gang, så mange plasser. Noe du ser ut til å ignorere.

  Å kalle en voksende trend med stadig nye rekorder for «vær» må være noe av den mest fantasifulle forklaring jeg har sett.

  Har du dokumentasjon på at “oljeselskapene sine egne forskere har advart mot denne effekten siden 1985” er bløff? Jeg finner det ikke …

 10. Maria Hlas Eilertsen;
  Ang. skogbranner så er trenden tydelig synkende, se statistikk for USA her som går mer enn 100 år tilbake:
  https://www.klimarealistene.com/2020/09/16/klimanyheter-fra-usa/
  At tørre økosystemer brenner er helt naturlig, og at antall pyromaner kan gi utslag på statistikken er også kjent, se denne teksten fra vår leder:
  https://www.klimarealistene.com/2020/01/07/hvorfor-brenner-australia/

  Selv FNs klimapanel har dementert at det eksisterer en voksende trend for ekstremvær. Du leser tydeligvis for mye i useriøse aviser..

  Når du hevder at “oljeselskapene sine egne forskere har advart mot denne effekten siden 1985”, så er det selvfølgelig du som har bevisbyrden for ditt eget utsagn.

  Jeg minner også om at klimaforskningen i 1970-årene og langt utover i 1980-årene advarte om faren for en kommende istid, og slett ikke om noen global oppvarming..

Kommentarer er stengt.