Klar tale fra Peter Ridd

For få dager siden hadde vi et oppslag om den akademiske ytringsfriheten i Australia, og professor Peter Ridd som har forfattet over 100 vitenskapelige papers, og har nylig gått ut med nye opplysninger. Enkelte vitenskapsmenn her hjemme vil kjenne igjen elementer av den behandlingen Peter Ridd har vært utsatt for fra den sensurerende universitetsadministrasjon og deres støttespillere. Les hele teksten på WUWT, vi har bare oversatt de  viktigste utdragene. Teksten er hentet fra Fox News og kan også leses der.

Rundt om i verden har folk hørt om den forestående utryddelsen av «Great Barrier Reef»: noen 133.000 kvadratkilometer med storslagne koraller som strekker seg over 1.400 miles utenfor den nordøstlige kysten av Australia. (Foto Reuters/David Grey)

Revet er tilsynelatende nesten dødt fra de kombinerte effektene av et varmere klima, næringsforurensning fra australske gårder, og trykkende sedimenter fra offshore mudring.

Bortsett fra det, som jeg har sagt offentlig som forsker som har studert revet de siste 30 årene, er alt dette sannsynligvis ikke sant.

Og bare for å si det – og spørsmålet om hva slags publisert vitenskap som har ført til de dystre prediksjonene – jeg har blitt pålagt å ikke uttale meg, fra universitetet mitt. Jeg må nå saksøke for min rett til å ha en vanlig vitenskapelig mening.

……

Problemene jeg står overfor er en del av en «replikasjonskrise» som feier gjennom vitenskapen og er nå et seriøst tema i store vitenskapelige tidsskrifter. I store vitenskapelige forsøk som prøver å reprodusere resultatene av vitenskapelige observasjoner og målinger, ser det ut til at rundt 50 prosent av nylig publisert vitenskap er feil, fordi resultatene ikke kan replikeres av andre.

Og hvis observasjoner og målinger ikke kan replikeres, er det egentlig ikke vitenskap – det er fortsatt, i beste fall, hypotese, eller til og med bare en mening. Dette er ikke et kontroversielt tema lenger – vitenskapen, eller i det minste systemet for å sjekke vitenskapen vi bruker, feiler oss.

………

Denne saken handler om et enkelt tilfellet av påstått forsømmelse, men underliggende har vi et problem enda større enn verdenshavene. Det jeg kjemper for akademisk og vitenskapelig frihet, og universitetenes ansvar for å støtte opp om debatten i vanskelige fag uten at man blir truet eller presset.

Vi kan faktisk ha en «Great Barrier Reef»-krise, men vitenskapen er så feilaktig at det er umulig å fastslå de faktiske dimensjonene. Det vi vet som sikkert er at vi har en akademisk ytringsfrihetskrise som truer vitenskapens sanne liv og truer med å kvele vårt sviktende universitetssystem.

(Red.anm. de siste to seksjonene er lagt til 9.februar kl 09.30) 

Les resten her eller her.

Støtt oss ved å dele:

16 kommentarer

 1. Det Peter Ridd tar tak i her er oppblomstringen av bestillingsforskning, samtidig som universitetsledelsen presses til å forfølge de blant egne ansatte som fortsatt praktiserer klassisk vitenskap der konklusjonen kommer til slutt, etter analyse av alle observasjoner.

  Dette er ikke et isolert australsk problem, problemstillingen er svært aktuell for alle vestlige land.

  • Klimaindustrien med sine uendelige strømmer av politisk korrekte, men feilslåtte krisevarsler utgitt som «fagfellevurdert forskning» er vel det området i tillegg til farma der kravet til vitenskapelig falsifikasjon løses mest tydelig på resultatforventning iht. et ubrytelig konsensus og ikke forskningskvalitet. Vitenskapelig dokumenterte avvik fra konsensus løses da typisk gjennom korrupte universitetskomiteer som skal sikre at ikke institusjonens finansieringskilde skal tørke bort, slik alt tyder på i tilfellet Ridd. Og slik vi også så veldig tydelig ifm. hvitvaskingsprosessene i Climategate, der britene ikke ville ha Phil Jones et als forskningsjuks sittende på seg. Om ikke annet syntes de å redde Jones fra å begå selvmord, som var hans første plan da han skjønte han var tatt med buksa rundt anklene. Men det er rart hvor langt man kommer med litt tid og blendavask.

   Det brutale sanksjonsregimet vi ser gjennom Ridd-saken er at ren institusjonsmakt brukes til å trumfe god vitenskap hvis resultatet ikke passer med konsensusforventningene til de kilder man slikker hånden på.

   Hvis ikke dette uvesenet skal fortsette, må man bl.a. feste blikket på:
   – hvordan denne type forskning finansieres gjennom BÅDE offentlig og private midler og i hvilken grad BEGGE finansieringskilder er infiserte med konsensusforventninger (de som tar en sjekk på Forskningsrådets nettsted forskning.no vil f.eks. få raskt få et alarmerende bilde av hvor konsenskravet ligger her til lands)
   – hvordan man havner i tildelings-unåde på resultat og ikke reell vitenskapelig falsifikasjon;
   – hvordan visse klimamaktgrupper øyeblikkelig angriper i flokk forskning som undergraver CO2-konfesjonen
   – Framtvinge en helt annen dokumentasjon på at kvalifisert, nøytral fagfellevurdering faktisk er foretatt
   – osv.

 2. Hvor er det blitt av alle de som gikk i tog for vitenskapen? Ser de ikke at DETTE er den virkelige kampen? At vitenskapen får forske fritt og uavhengig. Men de er visst bare interessert i sin egen oppfatning, og forfølger de som har en annen mening. Skremmende synes jeg. Vi er kommet i en situasjon som ligner forholdene under krigen. Det mangler bare «skutt blir den som…»

  • Det samme har jeg tenk, Otto. Hevder man står for 150 år’s vitenskap, men komme med en støttende kommentar under denne «topic» er tydeligvis ikke vitenskapen verd.
   Angrepet på Peter Ridd føyer seg inn i hvilken retning politikk kan, og til tider har styrt vitenskapen innenfor visse områder.
   Alle angrep på ikke «rettroende» og alle avsløringer i diverse «climagate» viser kanskje hvem som står for ekte vitenskap og dermed den virkelige forskningen. Når «formålet» styrer en gruppe, vil gruppetenking ofte stå i veien for troverdig forskning. Dette er forøvrig i første gang «gruppetenking» har medført det vi i ettertid kan kalle, uriktige konklusjoner, innenfor psykologien var vel dette normalen fremfor sjeldenheten.

   Minner om uttalelsen: Jeg er ikke enig i dine meninger, men vil slås til døden for retten din til å hevde dem.

   • Er det ikke KR som stadig henviser til f.eks. William Happer og Willie Soon? Trodde man først skulle feie for egen dør…

    • Du verden Østensen. William Happer er en eminent professor (Laser og stoffer) innen strålingsfysikk ved Princeton. Han benyttes i de mest prestisjefylte vitenskapskomiteeer. Han er således en av de mest kompetente til å uttale seg om IPCCs CO2-hypotese.
     Lindzen er en av de dype tenkere innen atmosfærefysikk. Vi siterer han også.
     Willi Soon er en meget dyktig solforsker mm.
     Mens det eneste du har kommet opp med om dem er shit-kasting basert på Greenpece sedvanlige ryktespredning for å diskreditere topp kompetanse.
     IPCC, som du støtter, har ikke engang fått riktig hva som varmer opp hav og ferskvann. Altså ca 75 % av klodens overflate.

     • Ja Østensen. F. eks. de to milliarder US dollar som årlig går til IPCC-leiren osv.

     • Hvem er egentlig «IPCC-leiren»? Er all klimaforskning som du er uenig i medlem av denne «leiren»? Og selvfølgelig koster forskning penger. Problemet er om pengene gis for at forskningen skal få «ønsket resultat». Der stiller vel ikke dine venner spesielt sterkt gjør de vel? George C. Marshall, Heartland og Cato Institutes f.eks? Kampen for frie markeder? Er atmosfæren med i denne kampen? Er klimaet for «limited government»?
      Dette er politikk Ellestad og så langt unna spektroskopi, atmosfærefysikk og sola det er mulig å komme. At KR prøver å lure folk til å tro noe annet er latterlig.

     • Soon har nettopp blitt gransket og klarert. Han arbeider for Harvard på deres prosjekter.
      Hvor er påstandene fra Happer. Og når ble du så naiv at du tror at forskning for offentlige midler ikke søkes påvirket. Aftenposten har tatt opp dette i mange tilfeller, men ikke innen sur nedbør og klima der det bare har gått penger til en av partene. Påfallende.

     • Du svarer ikke på spørsmålene. Hva har frie markeder og klima til felles? Hvorfor må man være for frie markeder for å drive med «seriøs» klimaforsking (som KR kaller det)?

   • Nei det skrev jeg ikke Folke, det er å strekke det langt. Dessuten må vel selv du skjønne at det er forskjell på at et Universitet setter urimelige grenser og true med oppsigelse, og hvordan dette nettstedet mener de kan behandle det de kaller trolling.
    Hva Lackner tidligere har eller kan ha skrevet som medfører denne behandling kjenner ikke jeg til. Er denne behandling urimelig er jeg selvfølgelig i mot det.
    Men mener du virkelig det er KR sin plikt å forklare forskjellene i grafen fra UAH og hvilke data som er benyttet av Christy for å lage sin graf. Kanskje det er en utjevning av data i denne grafen fordi den opererer med et punkt per år. Grafen til Christy er en svært enkel graf for å vise et poeng, og er dataene noe feil før 2000 i hans plottede punkter, er de tilsvarende for IPCC plottet linje. Om begge de utflatede linjer flyttes ned 1c før 2000 kommer vel poenget med grafen like godt frem.
    Men i første omgang er jeg enig i at forskjellen før 2000 er noe stor, men den er ikke 3 ganger større. Dessuten går den nedre grafen til 2014, og startpunktet er kanskje et snitt av de 5 første år, ikke det laveste punktet i 79. Kanskje han rett å slett har gjort det som er så populært fra IPCC sin side, dataene er «homogenisert».

    • «Men mener du virkelig det er KR sin plikt å forklare forskjellene i grafen fra UAH og hvilke data som er benyttet av Christy ..snip (Moderator: Minner om at kommentarer skal være ON TOPIC – UAH-temperaturer er IKKE on-topic i en debatt om Peter Ridd og det han tar opp om GBR.)

   • Hei Olav. Du skriv «Minner om uttalelsen: Jeg er ikke enig i dine meninger, men vil slås til døden for retten din til å hevde dem.» Etter at du skreiv dette er ei rekke innlegg sletta av redaktøren, bare fordi han er uenig i innholdet.
    (Moderator: Det påpekes igjen at en debatt om modereringen er OFF TOPIC i kommentarfeltene, Forfang bes følge debattreglene da det ikke er søkt om dispensasjon.)

    Eg ventar ikkje at du vil slåss til døden for disse innlegga, slik du skriv, men har du i det heile gjort noko for å få slutt på sensuren? Eller meinte du ikkje det du skreiv?

    • Det er ikke sikkert at Voltaire ville ofret livet for måten noen presenterer meningene på på denne web-siden.

    • Det er ikke meningen nødvendigvis, men formen som betyr mest. Alt for mange nettsteder om klima er søkt ødelagt av uinteressant debatt. Overdrevne personkarakteristikker hovedårsaken. Og evigvarende gjentagelser og avsporinger. Som i aviser for øvrig er det kurant å sette strek når det ikke er fornyelse i debatten. Det er sagt før. Da er det ikke sensur av meninger. De står der ofte mange ganger allerede. Her er moderator alt for tolerant. Om andre og mindre politiserte tema ville debattsidene vært mye sterkere redigert.

Kommentarer er stengt.