Klar tale fra fysikeren Freeman Dyson

Freeman Dyson er muligens den fremste blant nålevende fysikere, som professor emeritus i matematisk fysikk og astrofysikk ved instituttet for advanserte studier ved Princeton satte han seg inn i klimaproblematikken allerede for 25 år siden, før klimaet ble det store stridsspørsmålet. Han er høyaktuell nå med sitt forord til en større CO2-studie fra Indur M. Goklany og GWPF som du kan lese her.

freeman_dyson_blackboardKarbondioksid – gode nyheter
Vi sakser fra forordet: …faktaene bør være åpenbare… at CO2 er enormt fordelaktig for dyreliv og planter, at de mulige skadelige klimaeffektene av CO2 er enormt overdrevne, og at nytteverdi klart overstiger en mulig skade.

Freeman Dyson som er kjent i USA som 100% demokrat sier han er skuffet over at president Obama har valgt feil side. Det er republikanerne som har rett når det gjelder klimaet.

Hvordan kan det skje at en hel generasjon vitenskapelige eksperter er blinde for åpenbare fakta?
Freeman Dyson søker å gi et svar på dette i innledningen, og forklarer det med vår kulturelle evolusjon hvor god fantasi og irrasjonell tro alltid har hatt en mer fremtredende plass enn rasjonell tenkning. Alle som har stilt spørsmål ved den herskende tro har blitt behandlet som kjettere. Rasjonell tenkning er noe nytt for menneskeheten og større fremskritt innen vitenskapen krever en annen kulturtradisjon med individer som tør å utfordre autoriteter. Vitenskapen har de siste 300 år gjort de største fremskritt når den er drevet fremover av kjettere og opprørere som søker sannheten. Men den nye kulturen bygd på vitenskapelig skepsis er ikke dypt eller bredt forankret og gammeldags dogmatisk tro og gruppetenkning er fortsatt styrende hos både forskere og folk flest.

En massiv samling av bevis
Innledningen avsluttes som følger: «Indur Goklany har satt sammen en massiv samling av bevis for å demonstrere to fakta. Først at de ikke-klimatiske virkningene av karbondioksid dominerer over klimatiske effekter og er overveldende gunstige. For det andre, de klimatiske effekter observert i den virkelige verden er mye mindre skadelige enn effektene spådd av klimamodellene, og har også til stadighet vært gunstige. Jeg håper at forskerne og politikere som blindt har demonisert karbondioksid i 37 år en dag vil åpne øynene og se på bevisene. Goklany og jeg hevder ikke å være ufeilbarlige. I likhet med klimamodellørene har vi også utviklet oss nylig fra den samme kulten av grottebarn. I likhet med dem har vi arvet vårt eget sett av fordommer og blindheter. Sannheten kommer frem når ulike grupper av oppdagere lytter til hverandres historier og korrigerer hverandres feil».

Lesverdig intervju
Freeman Dyson er intervjuet i nettutgaven av The Register, et er relativt kort men lesverdig. Et av gullkornene er hans påpekning av at klimamodellene blir stadig mer håpløse. For 10 år siden var det ikke fullt så opplagt at klimamodellene var gale, dette har blitt mye mer tydelig de siste 10 årene ettersom avstanden mellom modellene og observasjonene har økt.

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

 1. Årsaken til at de som har stilt spørsmål ved den herskende tro har blitt behandlet som kjettere er fordi historien viser at sivilisasjoner alltid utsletter seg selv, og at det alltid er dem som kjører på uten tanke på annet enn at de selv skal dø som er årsaken.

  Verdens største problem i dag er ikke klimaet på jorden, men den enorme innsatsen som legges i å skape nye muligheter og drive forskningen videre uten noen som helst styring. Et annet problem er hvordan debatten gjør at folk mister fokus på de viktige tingene og desperat forsøker å etablere konsensus for sine visjoner.

  Den vestlige verden er nå fullstendig fastlåst i en selvdestruktiv tankegang og det eneste man kan være sikker på er at jorden kommer til å være her også etter at vi har gått bort. Det ironiske er at vi alle sammen vet vi kunne klart oss helt fint hvis vi bare skrudde ned tempoet og brukte mindre tid på å bekymre oss.

  Fysikere og forskere har mistet all troverdighet for som Einstein sa; man kan ikke fikse et problem med samme tankegang som skapte det. Dessverre så er det heller ikke mulig å forandre på irrasjonell tankegang hos mennesker som er overbevist om at de selv har rett.

  Hvis man virkelig vil høre sannheten så anbefaler jeg å lytte til de som lever i naturen, for er det en ting alle burde kunne enes om så er det at vi er avhengig av det naturen gir oss. Mener noen vi klarer oss uten så anbefaler jeg at vi behandler dem som kjettere, for jeg har ihvertfall ikke lyst til å leve uten naturen, men jeg klarer fint å leve uten dem.

  • Til Løtvedt: For noe usammenhengende fjas. Problemet er jo nettopp at folk setter naturen over mennesket. Global oppvarmingshysteriet passer inn her. Mikrober og baselusker kalles biomangfold som visstnok er viktigere enn at menneskene kan lage seg gode liv ved å utnytte naturen.

 2. «Fysikere og forskere har mistet all troverdighet for som Einstein sa; man kan ikke fikse et problem med samme tankegang som skapte det.»
  Mange har mistet troverdighet for sine feilslåtte spådommer og skremsler, men dessverre ikke hos alle. Det er helt utrolig hvor mange som enda fester lit til det som bl.a. Tim Ball kaller korrupt vitenskap.
  Problemets basis ligger i forskernes avhengighet av penger for å leve. Hvis du ikke holder deg i geleddet, vil du bli utstøtt, miste bevilgninger og kanskje også henges ut til spott og spe i pressen. I dag gjelder dette både for universiteter, organisasjoner og forskere på jagt etter arbeid.
  Det er etter hvert blitt mange som tar tyren ved hornene og står frem med det som den genuine vitenskap holder som virkelighet. Men mange av disse, kanskje de fleste, velger å vente til de blir emiritusser eller på annen måte har anledning til å «give a damn».

Kommentarer er stengt.