Kina: Vårt nye miljøfyrtårn

Av Rögnvaldur Hannesson. professor emeritus, Norges Handelshøyskole

Da president Trump trakk USA fra Parisavtalen, troppet en del klimaaktivister opp i media og forkynte at inntil videre ville det bli Kina som tok ledelsen i å frelse verden fra klimagassutslipp.

Så hvordan går det da med dette nybakte miljøfyrtårn? Medfølgende figur (nede til venstre) viser Kinas og USAs utslipp av kulldioksid. Kina har for lengst gått forbi USA, og vi ser ingen tegn på at deres utslipp avtar. USAs utslipp er på nedadgående og var i fjor litt over halvparten av de kinesiske. Denne amerikanske nedgangen har først og fremst skjedd takket være billig skifergass som har erstattet kull, helt uavhengig av noen klimapolitikk.

Hva skal til for å bli et miljøfyrtårn?
Parisavtalen inneholder ingen forpliktelser, kun erklæringer fra de diverse regjeringer om hva de har tenkt å gjøre. Kina har ikke utlovet noen som helst reduksjon i sine utslipp før 2030. Skal det ikke mer til for å bli et miljøfyrtårn? Kanskje er årsaken den at Kina snakker varmt om solenergi og har sågar satset stort på dette. Men det skyldes ikke nødvendigvis deres engasjement for klimasaken. Kina har lenge hatt store miljøproblemer med lokal partikkelforurensing fra kull, så et bidrag fra solenergi er ønsket. Videre har Kina utkonkurrert de fleste andre solcelleprodusenter og ser frem til å kunne selge denne patentløsningen til alle dem som tror at den vil redde verden, til tross for at den er både dyr og dårlig.

Grafen (fra Ed Hoskins – British Petroleum Statistical Review of World Energy 2014) viser også EUs utslipp av kulldioksid. Her har Tyskland stått på stedet hvil de siste ti årene, til tross for landets satsing på sol- og vindkraft, som igjen har ført til at Tyskland har noen av de høyeste elektrisitetsprisene i verden. Det er et magert utbytte for en kostbar satsing. Det har selvsagt ikke hjulpet at de samtidig har stengt noen av sine atomkraftverk.

Så det ser ikke lovende ut for Parisavtalen. Det må da være en trøst at verden med all sannsynlighet kommer til å leve videre aldeles utmerket uten noen reduksjon i kulldioksidutslipp, men du verden hvor mange millioner det vil bli svidd av på symbolpolitikk før dette blir bragt i erfaring.

 

Støtt oss ved å dele:

27 kommentarer

 1. Takk Hannesson for en informativ og konsis forklaring av problemet.
  Fint om klimarealister flest, kunne bruke det som basis for avisleserinnlegg fremover i valgkampen.
  Som kjent er det bare FRP, som er menneskeskapte-klimaendring kritiske.
  Vi bygger i alle fall veier og jernbane så godt vi kan.

 2. Kina miljøfyrtårn? Enda lever nok en god del av dem som var nesten beruset i sin beundring for Kina i tiden da Maos Lille Røde var på moten. Men fyrtårn? Hva som helst, bare det ikke tilgodeser USA.
  Dette avslører for ørtende gang at fakta ikke betyr noe som helst for de som drives av sin politiske indoktrinering.
  En blir mer og mer forbauset over hvor mye tøv og falske profetier som skal vise å ikke spille på lag med naturen, før folk våkner og besinner seg.

  • Veldig bra og saklig. Men, har man en skrivefeil ? Er Kina forvekslet med USA. Eller så kan man få + poeng for saklig kommentar.

 3. Albania var også et fyrtårn en gang for lenge siden. Det fyret sluknet. Kineserne må fryde seg over vestens selv-pisking, og over hvor lett det er å manipulere politiske ledere som er hjernevasket til å tro på selvskapt klimakrise. De får smi mens jernet er varmt, denne helterollen får de neppe beholde i overskuelig fremtid.

  «Myndighetene i Beijing har konkludert med at utslippene av klimagasser vil øke helt fram til «rundt 2030», til tross for at det er satt i verk omfattende tiltak for å bremse dem.

  I stedet for å måle utslipp slik andre land gjør, velger Kina å måle energibruk per prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Den andelen har sunket jevnt de siste ni årene.»

  http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2016/03/05/1209/kina-senker-ambisjonsnivet-i-klimapolitikken

 4. Reaksjonene på USAs Parexit minner om furtne unger, her fra Aftenposten:
  «USAs innflytelse og makt i verden vil bli svekket dersom Donald Trump trekker seg fra Parisavtalen, mener forskere. Men Trumps nei gir store muligheter for Kina og andre land til å skinne i klimakampen.»

  «– Hvis USA trekker seg fra Parisavtalen, er det beste som kunne skjedd for klimakampen, mener den australske klimaforskeren Luke Kemp fra Australian National University i Canberra.

  Han påpeker at USA i så tilfelle ikke lenger vil ha vetorett, og mener de kan gjøre mer skade «innenfra enn utenfra».

  – Utenfra kan de ikke lenger ha en mulighet til å forsøke å utvanne forslag og stanse tiltak de er uenige i, sier Kemp til Aftenposten på telefon fra Australia.»

  https://www.aftenposten.no/verden/Et-Trump-nei-til-Paris-kan-gi-Kina-en-gyllen-sjanse-622271b.html

  Javisst, klimakampen blir styrket ved at USA trekker seg ut! Her må det være et stort behov for trøstende skuldre å lene seg på. Men bærebjelken i Paris-avtalen er og blir de massive pengeoverføringene til FNs klimafond, uten dette er det lite sannsynlig at u-land ville bry seg en døyt om dette temaet. Den bjelken er nå begynt å bli råtten, og det er neppe aktuelt for andre «rike» nasjoner å kompensere for bortfallet av USAs bidrag.

  Paris var kanskje ikke en messe verdt likevel.

  • «… neppe aktuelt for andre «rike» nasjoner …» Er redd du tar feil her. Du skal bare se Erna & co trår til for å berge verden, litt må vel «verdens rikeste land» ofre for den «gode» sak. Vi får heller vente noen flere år på å få det siste innen den dyre kreftmedisinen, og andre samfunnsnyttige tiltak.

 5. Siden Paris-avtalen er tuftet på noen vrangforestillinger om at CO2 er en fare for menneskeheten vil den dø hen, det er bare et tidsspørsmål. RIP…

 6. Takk for gode innlegg.

  Men hvorfor blir det ikke noen land stilt til ansvar om det er sånn at dette er bygd på feil fakta??…. Burde jo vært noen som fikk stille land eller stats ledere til ansvar ettersom mye tyder på at de bygger klima problem på for mange variabler.

  Det som er veldig trist er at det dør folk av sult og fattigdom!

  Å denne Paris avtalen er jo ikke noe som er bindene……

 7. Så flotte og gode kommentaerer dere har (…. snip, Modeator: Vi takker nei til kommentarer helt utenfor faktuell debatt)

  • Jeg er sikker på at du er hjertlig velkommen til å berike oss med dine kommentarer basert på vitenskap.

   Når det gjelder Parisavtalen og utslippskutt mener jeg at forpliktelsene går på absolutte utslippskutt i hvert land og ikke reduksjon i forhold til folketall, industriproduksjon og reiser (!) . . ?

  • PPS. Dersom man skal regne nivået på co2 utslipp relativt i forhold til befolkningsvekst, er det vel ingen som slår India og Nigeria? De er klodens frelsere! Men hvor har du funnet denne metoden?

 8. Rögnvaldur Hannesson viser en kurve som slutter i 2013, åpenbart for å gi inntrykk av at Kina er en miljøverstingversting. Hadde han vist utvikling fram til og med 2016, blir bildet annerledes: Kinas CO2-utslipp har sunket siden 2013. Kina har forpliktet seg til å senke sine utslipp etter 2030, men nå ser det ut som de kommer til å overoppfylle målene. https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJRlhyTGlfZkpQaWM.

  • Ingen land har noen forpiktelser i Paris-avtalen, alt er frivillig. Kina har sagt seg villig til eventuelt å stanse veksten i sine co2-utslipp omkring 2030. Men det er ingen kontrollmekanismer for de respektive lands utslipp, alle kan skalte og valte med tallene som de vil, og Kina har meget bestemt motsatt seg at det skal være noen slags sjekk av deres opplysninger om utslipp, f.eks. fra et FN-organ. Det kan tyde at de har et noe fleksibelt forhold til dette. CICERO er også skeptisk til Kinas påståtte reduserte co2-utslipp:

   «China’s carbon emissions may have risen in 2015, contrary to previous assumptions, says new research from Norway’s CICERO institute.»

   «China’s coal consumption and carbon dioxide emissions may have gone down in both 2014 and 2015 – or maybe not. Uncertainties in China’s energy statistics are often higher than the total energy consumption of many countries. Can we trust the data?

   China has by far the highest CO2 emissions in the world, with more than one quarter of global emissions. Most of it comes from coal. China both produces and burns more coal than the rest of the world combined. This much we know, despite any uncertainties. But there is less agreement on exactly how much coal China actually consumes, and how much CO2 they emit.»

   https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8780-China-s-coal-consumption-and-CO2-emissions-What-do-we-really-know-

   • Her var det mye spekulasjoner og lite konkrete tall. Min kilde, BP Statistical Review of World Energy, er for øvrig den samme som Rögnvaldur Hannesson brukte i sitt innlegg, men min er en mye nyere versjon som kom nå i juni 2017. Jeg ville vise at han bedriver «cherry picking» av data ved å avslutte serien i 2013. Det kan selvfølgelig være svakheter med tallene, men har du noen bedre? I linken din vises det til at kullforbruk målt i tonn ikke direkte avspeiler det tilsvarende CO2-utslippet pga at kullet kan ha varierende karboninnhold. Så vidt jeg kan se baserer BP Statistical Review of World Energy seg på tonn oljeekvivalenter hvilket gjenspeiler energiinnholdet i kullet hvilket i sin tur korresponderer til CO2-utslippet. https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJVFozYVlOMXJ5Tk0

    • Gitt at tall fra Kina er beheftet med stor usikkerhet, noe CICERO bekrefter, kan man da stole 100% på BPs opplysninger? Har de utført egne målinger i Kina, eller er de prisgitt det de får fra myndighetene der?

     Faktum er at man ikke vet om Kinas co2 utslipp er økende, stagnert eller er minkende. Uansett er det klodens suverent største utslipp nasjon og kan drive på med dette uten noen som helst reaksjoner fra verdensamfunnet. Samtidig får vi høre -i år som for 30 år siden- at det er desperat viktig å kutte utslippene nå, ellers…

     slik vi helt nylig nok en gang er blitt fortalt av Dagbladet:

     ««Forskningen er brutalt ærlig»: – Verden har tre år på seg til å unngå klimakatastrofe. Verden kan ikke «helbredes» på noen få år, men dersom vi ikke gjør noe umiddelbart så vil den bli livstruende skadd, mener anerkjent klimaforsker.»

     http://www.dagbladet.no/nyheter/forskningen-er-brutalt-aerlig—verden-har-tre-ar-pa-seg-til-a-unnga-klimakatastrofe/68461948#_ga=2.153552440.160898498.1497694545-468757061.1493025590

     Tre år før katastrofen kommer, «same procudure as every year James» (Hansen?), år ut og år inn, katastrofestunden har liksom en 3-10 års konstant tids-fremskrivning, uansett hvor lenge det er siden budskapet først ble fremført.

     Synes du ikke det er noe som skurrer her?

   • FIguren i innlegget er lagt til av redaksjonen, men med godkjennelse fra forfatteren.

    Forøvrig vil ikke kurvene svekke det Hannesson skriver ved en framføring i tid. Både Kina og India regner med å øke kullforbruket i svært betydelig grad i årene som kommer. Andre land som Tyrkia, Sør-Afrika og japan følger denne trenden. Spesielt Japan er betydingsfullt siden de nå skal nedlegge alle sine atomkraftverk (med null CO2-utslipp) og erstatte energibehovet med moderne kullkraftverk.

    Se forøvrig Teisens dekkende kommentar. Flere talleksempler styreker Hannessons konklusjon.

    Kina har gjort et bevisst valg ved ikke å benytte de renseanlegg de har installert i sine kullrkaftverk (bortsett fra ved besøk fra enkelte intarnasjonale delegasjoner eller ved store prestisjetunge arrangementer).. De prioriterer lønnsomheten ved kraftverkene (høyere energiproduksjon) framfor å kjøre renseanleggene som gir renere luft lokalt som et miljøtiltak.

 9. Her er et par eksempler på hva som skjer når subsidene stopper opp:

  Spania brukte mer på subsider for vind og sol enn på høyere utdanning før de måtte si stopp. UK øste ut subsider på landbasert vindkraft før de stoppet. Et eksempel i Aftenposten for en ukes tid siden viste en lærer på Orkenøyene (mener jeg å huske) som fikk 3 kr per kWh for kraft fra vindmøllen sin. På havbasert vindkraft i UK er, også i følge Aftenposten, subsidedelen 2/3 av totale kostnader.

  https://www.aeeolica.org/es/new/espana-no-instala-ni-un-solo-megavatio-eolico-en-2015-lo-que-no-ocurria-desde-los-ochenta/

  https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/08/solar-installation-in-british-homes-falls-by-three-quarters-after-subsidy-cuts

  Og Chinas totale solproduksjon er kun av symbolsk størrelse, og har en utnyttelsesgrad på ca 11%,
  regnet jeg ut basert på tall fra:

  http://chinaenergyportal.org/en/2016-pv-installations-utility-distributed-province/

  Forøvrig er det fult mulig å få ned forurensing fra kullkraft på nye anlegg (regner ikke inn CO2 her), men med et betydelig fall i termisk effektivitet, ca-reduksjon fra 40% til 30% såvidt jeg husker. Av den grunn kan selvsagt vanligvis ikke NYE kullkraftverk konkurere med nye dual-cycle gasskraftverk på opp mot 65%, men for eksistrende kraftverk hvor alternativet er å bygge nytt kan det ofte se anderles ut, noe som aldri fremkommer i de politisk korrekte prissammenhengene vi ser i norske medier basert på LCOE (i seg selv et uegnet grunnlag) mellom nye kraftverk og sol/vind hvor subsidiene underslåes.

 10. Jeg reagerte også på det samme. At kurven etter 2013 har flatet ut tror jeg kanskje mest har sammenheng med at også Kinas økonomisk vekst har dabbet av, samt at de har måttet gjøre drastiske tiltak for å få ned sin egen luftforurensning.

  • At et henger sammen med veksten tror jeg vi kan regne som sikkert, ifølge NRK dagsnytt var det økning i kullforbruket i China i 2016. Så kan man alltids lure på hvor riktige opplysningene vi har fra China er.

   China er i gang med en betydelig omlegging og for dem var klimaavtalen en ren gavepakke. De faser ut endel gamle kullkraftverk, og erstatter disse på kort sikt med nye kullkraftverk som vil redusere forurensingene signifikant, men som forventes å øke CO2 utslipp de neste tre årene tilsvarende Canadas totale utslipp.

   Langsiktig har de forsert utvikling og utbygging av kjernekraft. De har redusert planlagt utviklingstid for kommersielle Slow Breeder Malten Salt reaktorer fra 20 til 10 år, og de bygger kraftig ut med konvensjonelle trykkvannsreaktorer.

   Chinas største frykt er at verdensamfunnet stopper eksport av kull, slik krefter i Australia ønsket. China var intil Japan reduserte sin kjernekraftproduksjon største importør av kull fra Australia.
   Parisavtalen er gullkantet for China, også fordi den gjør det veldig mye mindre sansynlig at det blir en internasjonal embargo på kulleksport.

   Også gjør de maksimalt ut av en tallmessig ubetydelig utbygging av sol og vind, vel vitende at klimaestablishmentet i vest og vestlig presse vil blåse det opp til enorme dimensjoner.

 11. Her var det mye spekulasjoner og lite konkrete tall. Min kilde, BP Statistical Review of World Energy, er for øvrig den samme som Rögnvaldur Hannesson brukte i sitt innlegg, men min er en mye nyere versjon som kom nå i juni 2017. Jeg ville vise at han bedriver «cherry picking» av data ved å avslutte serien i 2013. Det kan selvfølgelig være svakheter med tallene, men har du noen bedre? I linken din vises det til at kullforbruk målt i tonn ikke direkte avspeiler det tilsvarende CO2-utslippet pga at kullet kan ha varierende karboninnhold. Så vidt jeg kan se baserer BP Statistical Review of World Energy seg på tonn oljeekvivalenter hvilket gjenspeiler energiinnholdet i kullet hvilket i sin tur korresponderer til CO2-utslippet. https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJVFozYVlOMXJ5Tk0

 12. Takk, Hvor mange forskere som står bak Klima avtalen?….. Og hvilken teknologi bruker de for lage denne avtalen?…. Finnes det diagram som viser dette fra 1995 og fremover til 2017 ettersom de skal ha G20 møte.

  Å finnes noen hull i klima avtalen som er bygget på noen variabler som forskere ikke har svar på grunnet at de legger inn noe som er vanskelig eller ikke finnes pr. dags dato som eksempel at Golfstrømmen snudde,

  Hvorfor er VG, Dagbladet, TV2, og NRK ikke ønsker å vise at den Paris avtalen har blitt laget på feil grunnlag?….. Trodde de ønsker å drive med graverende informasjon noe som dette vil være om Klima avtalen er symbol og bygget på feil argumenter.

  Er det forsket på Vulkan utbrudd under hav overflaten?…….Å vet forskere hvor mye gasser som siver under hav overflaten?

 13. China har de største klimagassutslippene, deretter USA og India. China og India har ratifisert Parisavtalen uten å love noe som helst reduksjon, mens Obama forpliktet USA til stor kutt, noe som var grunnen til at Trump skrotet avtalen. Russland, som ikke har ratifisert parisavtalen, er nr 4 med 5 % av utslippene. Dette er et land som har gått fullstendig under radaren.
  I 1990, som er basis for Russlands INDC, sto USSR for over 18% av utslippene, USA for 22%. China var ikke engang med i statistikken. Det betyr at Russland har enorme mengder å ta av og selv da holde seg godt under INDC som lover en reduksjon på 25-30% i forhold til 1990-nivå.
  Climateactiontracker skriver:
  Russia would not need to implement any new policy to achieve its current Intended Nationally Determined Contribution (INDC) target of 25 to 30% below 1990 levels by 2030, which is less ambitious than it appears at face value: it actually lies significantly above current policy projections. The large drop in emissions since 1990 is not explained by ambitious policies, but rather by the collapse of the centrally planned economy in the early 1990s.
  http://climateactiontracker.org/countries/russianfederation.html

  Dette betyr at de 5 største utsippslandene, som står for ca 60% av utslippene, alle har gardert seg selv og sine land. Det er bare Europa og lille Norge som skal seigpine seg selv med store utslippsreduksjoner. Europa har gått på limpinnen med full kraft.

  • Takk for innlegg!

   Når det er sånn det ligger an da skjønner jeg ikke at folk i Norge eller Europa er så ekstremt skuffet over Trump sin bryte avtalen.

   Å gjennom media i Norge kom det frem at kun USA og 5 andre land er utenfor avtalen, men det viser jo seg at Russland også egentlig ikke har sagt Ja til avtalen men mer en symbol avtale sånn at de ikke skal falle helt ut på andre områder.

   Kina tror jeg faktisk ikke kommer til å følge opp avtalen om det ikke gjelder handel av miljø produkter vet ikke om jeg mener noe feil??

   Synes at dette blir veldig trist at Norge spyr ut milliarder av penger inn til et klima tiltak som egentlig er mer komplisert enn hva Europa tror.

   Ønsker alle god sommer!

   • Det er viktig å være klar over at landene der co2-utslipp øker mest, nemlig de fleste u-land, er helt fritatt for noen krav om kutt. Denne projeksjonen fra IEA viser dette klart; i OECD land regner man knapt med noen økning overhodet:

    «Global energy-related carbon dioxide (CO2) emissions are projected to increase by one-third between 2012 and 2040 in EIA’s International Energy Outlook 2016 (IEO2016) Reference case, largely driven by increased energy use in countries outside of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The continuing increase in total emissions occurs despite a moderate decrease in the carbon intensity (CO2 per unit of energy) of the global energy supply.»

    https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26252

    Dette er noe av det merkelige ved klimasaken, at man på den ene side skriker opp om hvor avgjørenmde viktig det er for selve klimaets overlevelse («redde klimaet», etc.) at det kuttes hardt og brutalt NÅ, mens man ser gjenom fingrene med at de stadig voksende utslipp i u-land kan fortsette uten protester eller sanksjoner.

    Dette er overhodet ikke troverdig.

  • Håper en dag dere blir edrue dere er komplett inkompetenete mennesker. CO2 har ingenting med vårt klima å gjøre, Derimot om man brenner fossilt brennsel som er svovel holdig
   så få vi surt nedbør. Hei ha det bra klovner I Norge

Kommentarer er stengt.