Kampen om barnas angst

FNs generalsekretær António Guterres forteller at klimarelaterte naturkatastrofer øker og blir mer dødelige. Det stemmer ikke. Dessverre er han ikke alene om disse påstandene.

Av Kjell Schevig

Forsker i Statistisk sentralbyrå Bjart Holtsmark skriver: «Statistikk fra de siste 120 årene viser at stadig færre omkommer i værrelaterte naturkatastrofer. I inneværende tiår er tallene så langt spesielt lave.» Tallene viser at Guterres ikke bare tar feil, men at virkeligheten er stikk motsatt av det generalsekretæren påstår.  

António Guterres påstår også at Tuvalu-øyene synker på grunn havstigning. «We must stop Tuvalu from sinking, and the world from sinking with Tuvalu». Men øyene synker ikke, tvert om: Tuvalu vokser. Igjen, en virkelighet stikk motsatt av generalsekretærens oppfatning.

NRKs folkeopplysning
I programmet Folkeopplysningen Klimakrisa på NRK, viser Andreas Wahl en enorm plakat med en temperaturkurve, som er flat fra bronsealderen til den industrielle revolusjonen. 

Wahl forklarer: «Middelalder, litt høy temperatur i Europa, men ikke høy nok til å påvirke den globale gjennomsnittstemperaturen. Den holder seg stabil gjennom middelalder, renessanse, opplysningstid helt til vi lander i den industrielle revolusjonen.»

La oss se nøyere på Wahls påstand. Forskerne vet mye om temperaturene mange tusen år tilbake, etter å ha analysert iskjerner på Grønland. Kurven over viser årene etter siste istid. Minner den deg om en stabil temperatur?

Andreas Wahl sier at varmen i middelalderen var lokal for Europa, og påvirket ikke den globale temperaturen. Men Grønland ligger på den andre siden av Atlanterhavet, hvorfor viser kurven derfra samme varmeperiode som i Europa?

Kina hadde også en varmeperiode som strakk seg fra år 950 til 1250, og forskere fra Sør-Afrika sier at deres region samtidig var 3 grader varmere. 

Hvem skal vi tro på? Tar klimaforskerne fra Kina og Afrika feil? Vet ikke glasiologene som analyserte Grønlandsisen hva de driver på med?  Er Wahls tusjtegning det beste vi har for å opplyse folket? NRK mener åpenbart det.

Om lag 40 studier verden rundt viser at middelalderens varmeperiode var et globalt fenomen, følg denne lenken for oversikt.

Barn med klimaangst
NRK melder: «Barn ned i 12-årsalderen sliter med klimaangst». Barna føler «avmakt og nytteløshet». Råd for å hjelpe: «Lag vegetarmiddag sammen, og diskuter hvorfor det er bra for miljøet å spise mindre kjøtt.»

Jeg ville uansett aldri ha våget å rote med et nervøst barns matvaner, av frykt for å påføre spiseforstyrrelser. Men slike skrupler har tydeligvis ikke NRK.

Hvordan profitere på barns angst
FN bruker barn til å åpne klimakonferansene sine. Vettskremte barn, som har lært at jordens temperatur har vært jevn før mennesker ødela klimaet, og at unormal varme nå skaper naturkatastrofer og ukontrollert havstigning. 

FN bruker deretter barnas angst som en bekreftelse på at FNs beskrivelse er riktig, og ber om mer penger.

Pressens kartellvirksomhet
Dersom Rema og Kiwi samarbeider, kan de straffes for kartellvirksomhet. Men hvorfor reageres det ikke når alle avisene og tv-kanalene danner et kartell for å fremme FNs klimaagenda, og samordne hvem som ikke skal få delta i det offentlige ordskiftet? 

Hvorfor formidler pressen beretninger om naturkatastrofer som beviselig ikke har skjedd? Hvorfor serverer NRK beretninger om en temperaturhistorie som aldri har funnet sted? 

Hvorfor er vitenskapsfolk med en annen mening fratatt sin ytringsfrihet? Hva skjedde med Vær Varsom-plakaten? Hvorfor sprer norsk presse usannheter som påfører norske barn angst og nevroser? Er FNs klimaagenda viktigere enn våre barns mentale helse? 

Hvordan gir vi barna fremtidshåp?
Siden politikere og media påfører barn skade med usannheter, påhviler det oss foreldre et ansvar for å finne ut av hva som egentlig skjer. Vi må selv verne om de unges mentale helse.

Resultatene fra Grønland viser at nåtidens temperatur ligger under gjennomsnittet for tiden etter istiden. Vi lever altså beviselig i en tid som er litt under middels varm. Klimakrisen eksisterer bare i hodet på enkelte mennesker, og det kan engstelige barn ha godt av å få vite.  

Barn blir også glade av å høre at isbjørnene stortrives og får stadig flere isbjørnunger. Forklar gjerne barna at klimaet på jorden alltid har endret seg, men at det er i de varme periodene menneskene har hatt det best

Fortell barna om hvor vanskelig folk hadde det i den kalde mini-istiden, og hvor bra det er at temperaturen har økt én grad siden da. Lær ungene om hvordan Norge blomstret i den varme middelalderen, da vikingene dyrket korn på Grønland og reiste til Amerika med langskipene sine. 

La ungene få vite at verden blir grønnere, at jordbruket evner å fø stadig flere mennesker, at det blir færre naturkatastrofer og at Norges landmasse stiger mer enn havet.

Og for Guds skyld, la ungene få matro. Barn fortjener å kunne spise med god samvittighet. Men for at det skal være mulig må norsk presse stanse sin grunnløse skremselspropaganda snarest.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Hva er det for en holdning å gi ungdommer i den mest sårbare alderen å si at verden holder på å gå under og at de ikke har noen fremtid?

  Det ansvarsfulle voksne bør fortelle ungdommen er at livet er godt, at livet er håpefullt og at det har mye å gi!

 2. Kampen om barna og likegyldigheten.
  Jeg liker ordlyden på grunn av bastante påvisninger av feilinformasjoner.
  Gis der en «missing link» mellom klimarealist og politiker- journalist- pedagoger ?
  Folk flest bør tilføres liknende ordlyd. Oppgaven blir å trenge igjennom.
  Kunne ufrelste politikere innen SP, FRP og AP vekkes til forståelse?

  Vil forventninger om en økonomisk trang framtid vekke oppmerksomheten på sløsing til uvirksomme tiltak.

  Uansett: KR må vedlikeholde egen info på anerkjent vitenskaplig nivå.

 3. Svært god tekst. Me må diverre konstantera at NRK si oppgave ikkje er å informera, men å støtta dei kreftene som vil gjera oss til viljelause «slavar» for dei styrande. Å skremma har alltid vore den mest effektive måten å få kuntroll over folk, jamfør med helvetsforkynninga i tidlegare tider.

Kommentarer er stengt.