Januar viser stabil global temperatur

Vi har temperaturdata for januar måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for januar viser en liten oppgang, men er også i samsvar med det lange opphøret i statistisk signifikant  global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014. For mer informasjon om værfenomenet El Nino, se KN120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH Data
UAH står for University of Alabama Huntsville, som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Januar 2017 har med (+0,3 C) gitt oss en liten oppgang (+0,24 o C) fra desember. Ekspertene er ikke entydige i varslene for når vi går over i en La Nina. Nordlige halvkule er opp fra forrige måned (til 0,27 oC fra 0,19 oC i desember), tilsvarende for sydlige halvkule (opp til 0,33 o C for januar fra 0,3 C i desember) (Klikk i figuren for å se en større versjon). Flere detaljer her på WUWT.

2016 Oppsummert
Forrige måned oppsummerte vi året 2016 med å konstantere at året var (statistisk insignifikant) 0.02 o C varmere enn 1998 med sin +0.48 o C. Estimatet viser at 2016 måtte vært 0.10 C varmere enn 1998 for å være signifikant forskjellig med et 95% konfidensintervall. Dette betyr også utifra UAH-tallene at 2016 med ca 42% sannsynlighet kan ha vært noe kaldere enn 1998 grunnet den iboende måleusikkerheten.
En saklig medieoverskrift om global temperatur i 2016 ville gått på at temperturen var uvesentlig forskjellig fra det foregående året (eller fra forrige rekord i 1998). Utillatelig kjedelig for leserne, men sannferdig.

UK Met Office har i motsetning til mange andre oppgitt de grunnleggende tallene som trengs for at folk flest kan konkludere selv, og dermed blir det opptil den enkelte journalist hvor mye propaganda man tar inn i oppslagene om temperaturen i 2016. Alternativt kan man, som i New York Times, la være å oppgi noen som helst temperaturdata, og deretter oppleve at journalisten utrykker seg som om egne leserne er for dumme til å forstå dataene uansett. En tilsvarende useriøs metodikk er å jakte på lokale eller regionale værfenomener og så koble denne serien av skremsler til de vanlige påstandene om global temperaturrekord, som her i Aftenposten.

For 2016 var global temperatur 0,01  o C høyere enn året før, med en måleusikkerhet på 0,1  o C, og en usedvanlig sterk El Niño som bidro med 0,2  o C til den globale temperaturen for 2016.  
UK Met Office om 2016-temperaturen

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: Våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.
Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT eller NOAA/NASA-Giss istedet.

Hvordan er teknologien for satellittmålinger?
Satellittmålingene har vesentlig bedre dekning og gjøres oftere og med mer kontrollerbare metoder enn bakkemålinger.
Målingene baserer seg på mikrobølgemålinger for oksygen i atmosfæren. Målingene kalibreres mot høypresisjons platina termometre som igjen er kalibrert mot laboratoriestandarder før satellittene skytes opp. Roy Spencer forteller at nøyaktigheten ligger fra 0,01 til 0,1 grad. Infrarød temperaturmåling er en moden teknologi, først tatt i bruk for 100 år siden. Leserne er sikkert også kjent med de infrarøde febertermometrene som måler temperaturen i øret med en oppløsning på 0,1 grad. At satellittmålingene gir representative og korrekte data bekreftes av at resultatene stemmer godt overens med måleresultater fra værballongene.

Vær er ikke klima
For de som er interessert i været der de bor, er det selvsagt det lokale termometeret som er viktigst. Men dette termometeret er satt opp for å gi deg værdata, ikke for å identifisere lange klimatiske trender.

Målingene i troposfæren og på bakken måler ikke det samme, og for sistnevnte er største utfordring at man ikke er i nærheten av å ha tilstrekkelig med termometre for å måle gjennomsnittlig global temperatur, en verdi som langt på vei er verdiløs fordi klimaet bestemmes av regionale forhold. Og fordi observert temperatur regionalt enten vil være kaldere eller varmere enn det globale gjennomsnittet.

Skandaløse manipulasjoner av bakkedata for temperatur
Målingene fra NASA-Giss gjort på bakken blir systematisk etterjustert, slik at den temperaturrekorden fra f.eks NASA-Giss som du jevnlig kan lese om, i løpet av de neste 12 månedene vil vise opptil 12 ulike verdier. Bare en av disse kan være riktig. NASA-Giss har ca 600 globale soner med termometre, de ønsker seg nesten 3000 soner for å kunne beregne globalt gjennomsnitt for temperatur og må derfor konstruere resten av dataene. I praksis utgjør justeringene til NASA-Giss administrativt menneskeskapt oppvarming fordi man ustanselig endrer på fortidens temperatur.
http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

(Tilføyd 10.feb, red.anm.) Tilsvarende manipulasjon er foretatt med NOAA data som ligger til grunn for forskning fra Karl Et Al utført av IPCC-leiren, som vist her. Denne nye skandalen har gjort at man i IPCC-leiren har fått det travelt med å produsere mer eller mindre gode bortforklaringer, også kjent som hvitvasking.

Kommentarer til Dr. Spencers data eller metoder kan skrives direkte inn på hans blogg.

 

 

Støtt oss ved å dele:

18 kommentarer

 1. Grafen viser unektelig at det har vært en temperaturstigning de siste 30 årene. Når mener Klimarealistene at denne trenden kommer til å snu? Hvis det er sola som styrer klimaet burde det vel være forholdsvis lett å beregne dette?

  • Det anbefales at du leser deg opp på forskjellen mellom «global oppvarming» og «statistisk signifikant» global oppvarming.

   Klimarealistene spår ikke i fremtidig temperatur, du finner andre miljøer som driver med slikt.

   • «Vi går nå mot kaldere tider med minimum rundt 2040 der kaldt vann fra Arktis vil trenge lengre sydover, mens Kanaristrøm-grenen av Golfstrømmen vil styrkes»

    Ellestad, Klimanytt 180, 15/12-2016.

     • Vi kan legge til at trenden de siste 30 år (klimatisk referanseperiode) gitt disse data er over 0,1 grad C pr. dekade. Dette er ca 40 (!) ganger så rask oppvarming sammenliknet med gjennomsnittlig oppvarming siden slutten av siste istid. Da er det en avsporing i debatten å presentere en hel artikkel om et månedlig datapunkt er noe økt (?!) fra forrige måned.

     • Alf tull og tøys med deg. Det heter ikke klimatiske referanseperiode, men standard-normalperiode. Dagen normal er fra 1961 til 1990 som standard-normalperiode. Ikke sikkert været og klimaet var så normalt i den perioden. Med standard-normalperioden er det man regner ut om temperatur, vind og nedbør er under eller over normalen.

      Når du kommer med en påstand om at dataen viser en økning i temperatur på 0,1 grader C pr.dekade er 40 ganger raskere oppvarming sammenliknet med gjennomsnitt oppvarming siden slutten av istiden. MANGLER DOKUMENTASJON PÅ DENNE PÅSTANDEN!

      Over til noe helt annet. Noe som gjelder deg. Så bør du sette deg inn i Dunning-Kruger effekten.

     • Dokumentasjon:
      http://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0beta/tlt/uahncdc_lt_6.0beta5.txt

      Snitt over hele serien er 0,12 grader C. Snitt siste 30 år er 0,11 grader C. Dataene er tilgjengelige og kan verifiseres på egenhånd enklet med lineær regresjon.

      Oppvarming siste 20,000 har ikke vært lineær. Uansett er det en dramatisk økning historisk vi ser nå:

      http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page3.php

      «As the Earth moved out of ice ages over the past million years, the global temperature rose a total of 4 to 7 degrees Celsius over about 5,000 years. In the past century alone, the temperature has climbed 0.7 degrees Celsius, roughly ten times faster than the average rate of ice-age-recovery warming. Models predict that Earth will warm between 2 and 6 degrees Celsius in the next century. When global warming has happened at various times in the past two million years, it has taken the planet about 5,000 years to warm 5 degrees. The predicted rate of warming for the next century is at least 20 times faster. This rate of change is extremely unusual.»

      Har satt meg inn i Dunning-Kruger-effekten.

     • Alf takk for dokumentasjonen. Helt greit med den første. Jeg tilbake viser ikke at temperaturen har steget om den er naturlig eller ikke. Den siste dokumentasjonen fra NASA lever vel litt farlig nå etter at Donald Trump har blitt president.

      Du glømte og komme med kilden til din dokumentasjon, men det kan jeg. Nederst til høyre vedsiden av teksten du klippet ut. Så var denne teksten.

      Temperature histories from paleoclimate data (green line) compared to the history based on modern instruments (blue line) suggest that global temperature is warmer now than it has been in the past 1,000 years, and possibly longer. (Graph adapted from Mann et al., 2008.)

      Michael Mann er vel bedre kjent som en svindler! og NASA bør vel bruke penger andre ting en klima.

     • Hvis vi ser på den øverste grafen i linken din så ser det ikke så dramatisk ut. Hvorfor mener du at ikke-lineær temperaturøkning er problematisk. Så vidt jeg kan se svinger den harmonisk. Til slutt «Models predict that Earth will warm between 2 and 6 degrees Celsius in the next Century» Her tas det for gitt at modellene stemmer. Det har vel ikke vært tilfellet frem til nå.

   • Geir har det kommet andre teorier i det siste året på hvorfor temperaturen har steget. Og da spesielt i nord områdene. Svalbard?.

    Har tenkt på at vi mennesker bor i byer. Over halvparten av verdens mennesker bor i byer. Vi mennesker gir fra oss mye varme fra kroppen våres. Vi bor i hus og blokker som vi varmer opp og som lekker varme. Transport systemer gir mye varme. Som kommer fra radiatorer, bremser og friksjon. Selv avløpsvann og kloakk gir varme. Som er med på å varme opp omgivelsene. Varme er som kjent energi, som også alt annet er. Og da har vi kjente naturlover om energi termodynamikkens lov. Vi gir mye varme til atmosfæren som vi måler i urbane områder. Urbane varme øyer. Har du sett filmer fra den Internasjonale romstasjonen når den flyr over Europa?. Så vil du forstå hvor mye urbane områder det er i Europa og verden. Når vinden kommer fra sør- sørvest så blir det ofte mye varmere her opp i nord. Dette er varme fra de store byene i sør som kommer hit. Før kom det sur nedbør, men nå kommer varmen. Og på grunn av Golfstrømmen får ikke luftet tid til å avkjøles. Dette er vel ingen teori, men en tanke på lokale endringer i Atlanteren.

    Jeg har også sett på kart. Der en sammenligner nyere satellitt bilder med eldre fly bilder og kart fra tidlige 1900 tallet. Vi mennesker bygger våre byer ut i elver og sjøer. Har sett på bilder fra 1959 og 2000 tallet over Drammen. Og til min forskrekkelse har de enkelte steder bygget seg nærmere 100 meter ut i Drammens elven. Hva skjer nå det blir flom? Skylder på menneskeskapte klimaendringer?

    Sammen opplegget er det over hele verden. Mennesker vil bo ved sjøen og havet. De ville ha utsikt osv. For 100 års siden. Var det å bo nærme sjøen forbundet med fare og det viste de og det erfarte de. I USA ble det i enkelte år på starten av 1900 tallet. Flere tusen mennesker drept og skadet fordi de bodde ved havet. I en enkelt orkan ble over 20000 drept. På de samme stedene i dag bor de betydelig flere mennesker, men med større verdier. Faktisk har antall drepte i orakner i USA gått nedover, men forsikring skadene går i været.

    Dette er bare mine tanker og spørsmål.

  • Klart det har vært en temperaturstigning siste 30 årene. Det meste globalt er tatt ut i våre områder. Uten den kraftige økningen (1-3 grader) i NH, ville hele den globale oppvarmingsteorien falt. Det ville totalt sett vært for lite til å snakke om en klimatisk endring. Dette bør pense oss inn på det Åslid skriver om:
   «Målingene i troposfæren og på bakken måler ikke det samme, og for sistnevnte er største utfordring at man ikke er i nærheten av å ha tilstrekkelig med termometre for å måle gjennomsnittlig global temperatur, en verdi som langt på vei er verdiløs fordi klimaet bestemmes av regionale forhold.» Å midle alle regioner inn i en global konklusjon, er kanskje den største brøleren. Jeg har selv målt med egne termometere siste 30 årene. Økningen i årlig snitt er tydelig, men også sett på andre forhold i naturen. Ubestridelig f.eks. her i Norge.

   Likevel: Har du lagt merke til hvor lite vi mennesker liker endringer? Hvor mye følelser som settes i sving? Alt fra at man skal rive en gammel bygning til at man skal omorganisere på en arbeidsplass. Har du lagt merke til at alarmen går, adjektivene hagler og dommen er alt blir ødelagt eller ting vil bli forferdelig? Konsensusen om at klimaet vil ødelegge kloden ligger i samme sporet. Men det meste vil gå greit. 97 prosent av dine bekymringer inntreffer aldri…

 2. (Moderator: Vi takker nei til ubegrunnede påstander, vennligst kommenter med seriøse kilder, eller avstå fra å forurense kommentarfeltet)

  • Ser at moderator fjerner innlegg …(Moderator: gjør oppmerksom på at debattreglene krever at påstander skal dokumenteres. Det eksisterre intet unntak for deg)

 3. Man kan ikke stole på noen i klimadebatten. Jeg er 100% sikker på at klimabransjen «tukler» med måledata. Det eneste jeg kan gjøre er å stole på mine egne observasjoner, og hva sier de ?

  1. Snøen har kommet tilbake på Sørlandet. før lå snøen maks 1 – 2 uker om gangen, nå de siste 10 årene har snøen ligget i lengre perioder, opp til flere måneder om gangen.
  2. Firmaer som Øveråsen som leverer snøryddingsutstyr til flyplasser har doblet omsettingen siden 2006, og selger mye mer en før til hele Europa, også til flyplasser som snaut hadde slikt utstyr før.

  3. Ski salget har mangedoblet seg på Sørlandet, og klubber som driver med skiidrett har doblet seg på kort tid.
  4. Alle verdens store byer vokser i areal, og ikke synker.

  Det der veldig mye som tyder på at noen tukler med data, og at man ikke kan stole et fnugg på det vi blir fortalt. Hva med varmen som blir i store byer ?, jeg har selv kjørt inn i Oslo på vinteren å sett hvordan temperaturen øker med opp til 5 grader, hvordan tar man hensyn til dette ?

 4. Kan ellers legge til at det ville være «logisk» om kloden ble litt varmere siden vi har doblet oss i antall fra ca 4 til ca 8 milliarder mennesker siden 1980, da klimadebatten startet. Akkurat slik et telt blir varmere vist vi fyller det opp med mange nok mennesker.

  Men det ulitmate paradokset, og måten å «kryss-sjekke » klimabransjen på, og beviset at de kun er ute etter penger og ikke å redde klimaet, er jo at denne doblingen av befolkningen er ganske likegyldig, ja snarere tvert i mot er det ofte de som stimulere til videre vekst av befolkningen.

  For eksempel Da klimamannen Bob Geldof samlet inn så mye penger til Etiopia, at landet deretter doblet sin befolkning på rekordtid. Men dette er jo bare et av eksempel på eksempel, på at klimabransjen har kun et mål i øyne, og det er penger.
  Når det er sagt, er det mye positivt som skjer i forhold til elbiler, osv.

Kommentarer er stengt.