James Hansens klimamodeller

Klimanytt 172, av Jan-Erik Solheim

James Hansen besøkte Oslo den 18 oktober og deltok i en pressekonferanse sammen med Jostein Gaarder etter invitasjon fra en aksjonsgruppe med Greenpeace og Natur og Ungdom, som har varslet et søksmål mot staten på grunn av 23 konsesjonsrunde. Organisasjonene mener at leteområdene som har blitt tildelt her, bryter med grunnloven.

james-hansen_foto-GissJames Hansen er tidligere direktør for NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) Han beskriver seg selv som klimaaktivist og oppfordrer til sivil ulydighet for å stoppe global oppvarming. Han kaller kullfyrte kraftverk for dødsfabrikker, og tog som frakter kull som … ikke mindre grusomme enn kuvogner på vei til krematoriene med uerstattelige arter.

I Klimanytt 13 skrev jeg om Hansens klimamodeller som ga grunnlaget for IPCC (FNs klimapanel) og de klimakonferanser vi har opplevd siden 1990. Temperatur-utviklingen ser ut til å følge hans modell C, som forutsatte strenge utslippsreguleringer, slik at CO2 utslippene ikke økte etter år 2000. Nå øker utslippene mer enn 3% per år. CO2 innholdet i atmosfæren øker som hans modell B, hvor det er en fast årlig økning på 2 ppmv. En dobling av CO2 innholdet i atmosfæren fra dagens 400 ppmv vil da ta ca. 200 år.

hansentest3NOFiguren viser ekstrapolasjon av Hansens modeller for global temperatur, med den mest sannsynlige prognose basert på dagens vekst av på 3% per år i utslipp istedenfor 1,5% (modell A – blå). Vi ser at prognosen basert på Hansens modeller er nesten 1 grad over målt global temperatur.

Det er slike modeller som blir brukt til å skremme politikere til handling.

Prognoseeksperter har vist at tar vi utgangspunkt i dagens globale temperatur og legger til eller trekker fra halv grad, så får vi en prognose som er syv ganger bedre 85 år fram i tid, enn en prognose basert på framskrivning av IPCCs klimamodeller (note 1).

 

Noter:
1. K. C. Green, J. Scott Armstrong, W. Soon, 2009, Validity of Climate Change Forecasting for Public Policy Decision Making, International Journal of Forecasting, 25, 826-832.

 

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

 1. Hansen skiftet plutselig mening i 1988:
  Hansen 1988: The Sun controls climate
  A paper published in Geophysical Research Letters by James Hansen in 1988 shows that Northern hemisphere temperature changes track solar irradiation almost perfectly over the 237 years from 1750 to 1987. Subsequently, Hansen became deranged. 
  http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/07/hansen-1988-sun-controls-climate.html

  The Hansen climate alarm timeline:
  1988: The Sun controls climate
  1988: Hansen 99% certain man-made CO2 controls climate
  1998: Hansen says «the forces that drive long-term climate change are not known with accuracy sufficient to define future climate change.»
  1999: Hansen says «Empirical evidence does not lend much support to the notion that climate is headed precipitately toward more extreme heat and drought.» Begins data tampering.
  2010: Hansen calls for razing cities to the ground, blowing up dams and switching off the greenhouse gas emissions machine
  2013: Hansen’s mea culpa? Says global warming has slowed due to surge in coal use
  2013: Hansen says NOAA is a denier

 2. Det eneste imponerende med klimaindustrien er hvordan man med overlegen institusjonell makt, finansielle støtteaksjoner og tilhørende bestillingsproduksjon av rekonstruerte klimafakta (både historiske og samtidige) har klart å omdanne rene «flasketuten-peker-på» påstander – som gjerne motsier seg selv med korte mellomrom – til å framstå som konsensusbasert vitenskap. Flere av de sentrale i alarmismen om ny istid på 1970-tallet var jo få år etterpå i front av oppvarmingsalarmismen. Og flere av de samme glemte brått solens betydning da pengene og statusen som verdensfrelser begynte å ensidig ligge i CO2-hypotesen.

Kommentarer er stengt.