Isbreeer forteller klimahistorie

Klimanytt 144, av Jan-Erik Solheim

Isbreer på både den nordlige og sørlige halvkule hadde sin største utbredelse omkring 1860. Den lille istid som startet omkring 1350 er derfor et globalt fenomen. Her viser vi utdrag fra professor Ole Humlums foredrag, de tre isbreene vi ser på forteller alle en entydig historie . Under isbreen på Svalbard er det funnet 1100 år gamle planterester på bakken. Det viser at breen dengang var en del mindre enn i dag.

144_fig1Franz Josef breen på New Zealand
30.januar 2016 hadde Klimarealistene et seminar på Blinderen for medlemmer og andre interesserte.

Professor Ole Humlum holdt et foredrag om isbreer på Grønland, Svalbard og New Zealand.
På New Zealand undersøkte han Franz Josef breen, som hadde sin største utstrekning i 1860 (figuren til venstre).

.

144_fig2Franz Josef breen i dag, foto til venstre. Dette stemmer med observasjoner på Grønland og på Svalbard hvor isbreene også hadde størst utstrekning omkring 1860. Til venstre ser vi hvordan moreneavsetninger har gjort det mulig å tidfeste tilbaketrekningen. Kurvene viser hvor breen lå i 1865, 1907, 1930, 1950 og 1965. Fargefotoet viser hvordan det så ut fra samme utsiktspunkt i desember 2015. (Klikk på illustrasjonene for å se større versjoner)

144_fig3Lyngmarksbreen på Grønland
Bildet til venstre viser tilbaketrekningen av Lyngmarksbreen på Diskoøya ved vestkysten av Grønland fra 1895 til nå. Beregninger viser at den trakk seg tilbake 22 m/år i perioden 1895-1976, mens den etter 1976 har trukket seg tilbake kun 9 m/år. Det kan tyde på en svakere oppvarming i nyere tid enn etter slutten av Den lille istid.

KN144_fig4Longyearbreen på Svalbard
Professor Humlum har også med sine studenter gått inn i en grotte under Longyearbreen på Svalbard. Til sin store overraskelse fant de spor av vegetasjon under isbreen som de fikk datert til å være 1100 ±40 år gammel. Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at Longyearbreen dengang var 2 km kortere enn nå.

Ikke så rart at vikingene fant det levelig både på Island og Grønland.

Humlums foredrag på klimaseminaret kan ses her.

Støtt oss ved å dele: