IPCCs pseudovitenskap rakner

Klimanytt 200, av Ole Henrik Ellestad

30 år med FNs klimapanel (IPCC) og deres pseudovitenskap kan lure folk for en periode. Men før eller senere rakner det. «Hockeykølla», «Climategate» og senere utflating av global middeltemperatur er noen av de mange «drepende» eksemplene. Nå kommer det stadig flere publikasjoner der naturlige variasjoner står sentralt og IPCC-hypotesen nedtones. Forskerne tenker på sitt ettermæle og retter opp tidligere miserer. Da slår Stortinget i «Annerledeslandet» til og vedtar en klimalov.

Loven var ventet ut i fra politiske signaler, men er høyst merkverdig fordi kloden ikke er blitt varmere de siste 20 år, med mindre CO2-effekt og manglende negative effekter fra oppvarming. Data viser tvertimot positiv utvikling for kloden ved høyere temperatur og økt CO2. Et aktivum når kloden skal brødfø 10 milliarder mennesker. Nå går det også mot kaldere tider en 20 års tid hvis tidligere mønstre følges for sol og havstrømmer som begge er sentrale for klimavariasjoner.

Vitenskapelige observasjoner viser at det ikke er behov for den loven Stortinget har pålagt regjeringen å fremme forslag om. Norsk lovgivning kan heretter innføres basert på subjektivt programmerte beregningsmodeller som er påviselig gale. Seriøsiteten i norsk lovgivning har dermed fått et skudd for baugen. Loven er en ny taktisk etappe i utviklingen av en politisk plattform der videre debatt om uholdbare vitenskapelige premisser unngås med henvisning til konsensus og nå en lov. Alarmistene jubler.

Klimamodellene feiler grovt
Nå har to av «ikonene» for IPCC-manipulasjonene, Benjamin Santer (KN 197) og og Michael Mann (KN 55), publisert i
Nature Geoscience at beregningsmodellene som IPCC bygger på, feiler grovt. Flere basale faktorer bidrar til for høy varmeeffekt fra CO2. Les også omtale i pressen.

Feilene er velkjente og vitenskapelig dokumentert en rekke ganger (Klimanytt 31 og 103). De samme modellene er bærebjelken i IPCCs anbefalinger, politikernes beslutninger, klimalover og forslag om å legge ned norsk oljeindustri – bærebjelken i vårt samfunn.

På vår hjemlige arena «innrømmet» nylig Marius Årthun m.fl ved Bjerknessenteret at Golfstrømmens naturlige variasjoner har betydning for vårt klima – og Arktis (største bidrag til globale variasjoner) med en artikkel i Nature. VG brakte 20. Juni entusiastisk «nyheten» om at Golfstrømmens temperatur varierer mellom 0.5 og 1 C og bruker anslagsvis 7 år (3 cm per sekund) fra Grand Banks utenfor Canada til Bergen. Klimavariasjoner (velkjente) i berørte områder i Europa og Arktis kan derved forutsees ved målinger i vest. Nå blir det kaldere fremover.

Velkommen etter
Klimarealistene har lenge formidlet at ved å kartlegge naturlige variasjoner kan klimaendringer og tilhørende vær forutses over store deler av kloden til stor nytte for samfunnet. FAO utga en rapport om dette i 2001 (Klimanytt 18, 121, 153 og 180), den ble tiet ihjel i Norge. NAOs dominerende rolle for norsk vær og klima har ligget til grunn for norsk værvarsling og klimavurderinger i en årrekke (KN 139).

Det er bra at Årthun og Bjerknessenteret endelig bringer dette på banen. Men dette er forhold velkjent fra offisielle målinger og en rekke publikasjoner i internasjonal faglitteratur. Professor Harald Yndestad i Ålesund (2008) benyttet data fra målinger utenfor Skottland og Kola fra år 1900. De viste tydelige temperaturvariasjoner fra 1915 til en topp i 1944 på over 2 C og Yndestad påpekte også mulige årsaksforhold i månens periodisitet på vel 9.3, 18.6 og 74 år. Fra Færøyene til Barentshavet brukte strømmen to år Det passet bra med oppvarmingen i årene 1918-40.

Jan-Erik Solheim, Kjell Stordahl og Ole Humlum publiserte i 2012 en artikkel i «Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics» og viste at temperaturene i Norge varierer med solflekksyklusene på en slik måte at det ventes en reduksjon på ca 1 C fra solsyklus 23 til 24 som vi nå er inne i. Nord-atlantiske stasjoner indikerte en sterk påvirkning fra Golfstrømmen. Utslagene kom i den påfølgende syklus, dvs den tid det tar fra den Meksikanske gulf til våre kyster (også tropisk sektor bidrar). Solheim et als. artikkel har gjennom mange år hatt status som mest leste forskning gjennom 90 dager.

Mens VG skriver om Årthuns genistrek er det et paradoks at de nevnte professorer som var først ute og med mer dyptpløyende årsaksforhold, tilhører gruppen som VG og sentrale media betegner som klimafornektere, umoralske tvilere, kunnskapsløse, taler mot bedre vitende, går oljeindustriens ærend osv. De er i stor grad utelukket fra debatten, får ordet kun gjennom mulig tilsvarsrett, eller sjeldent i mer populærvitenskapelige arenaer som forskning.no og Teknisk ukeblad.

meldes det fra Canada at klimaforskere måtte avbryte ekspedisjon til Arktis grunnet alt for mye is. Det ble heller ikke noe av den forhåndsreklamerte padleturen til Polarinstituttets tidligere direktør, Jan-Gunnar Winter, for noen år siden – av samme årsak.

Det kommer mer. Det strømmer på.

Støtt oss ved å dele:

43 kommentarer

 1. Ellestad,
  Jeg mfl. forstår fortsatt ikke hvorfor du …(snip) Moderator: Lackner, vi takker nei til dine usakligheter angående temperaturtrend)

  • For en gangs skyld rakk jeg å lese Alf Lackners kommentar før den ble sensurert. Det er tydelig at klimarealistene ikke ønsker å høre motstridende stemmer. Det er så mye lettere å bare stemple dem som «usaklige» og håpe ingen rakk å lese det på forhånd.

   • Tjelle, Lackner har holdt på med dette tøvet i kommentarfeltet i mange måneder. Det er bare å gå tilbake og se hvordan han er blitt tilbakevist en rekke ganger. Du kan se fram til flere timers lesning.

    Den typen usakligheter du kommer med her hører ikke hjemme i en seriøs debatt, og allerede for ca 2300 år siden var de greske filosofene klar over at denne typen absurd argumentasjon er et sikkert tegn på at man ikke har saklige argumenter.

    Du er herved gitt en advarsel for trolling.

    Med vennlig hilsen
    Geir Aaslid
    Redaktør

    • Advarsel for trolling fordi man ikke er enig med moderator? Ikke særlig stor takhøyde der! Det er «moderasjonen» og fjerningen av «usaklige» innlegg samt den noe overbærende tonen overfor meningsmotstandere som gjør at jeg ikke lenger betaler mitt medlemskap i kr med glede. Nå blir jeg vel også anklaget for trolling . . . ?

    • Det er umulig å se hvordan jeg har blitt «tilbakevist» når dere fjerner eller modererer mine kommentarer som opplyser om fakta dere ikke klarer å tilbakevise.

     • Det er påfallende at Lackner bruker fakta om Karl et als temperaturtrender som skal bortforklare hiatus. Formodenlig hans tema. Det er under offentlig gransking i USA. Også de andre justeringeene burde granskes. Ellers har Hadleysenteret påpekt at det er liten endring fra IPCCs 2013-beslutning når man korrigerer for El Niño. Om det skulle være litt mer temperaturøkning så er det stadig uakseptabel forskjell mellom beregning og observasjon.

     • Ellestad, du vrir diskusjonen over på noe annet! Det er UAH sine (satellittmålinger) temperaturer jeg først og fremst refererer til!

     • Etter som det er viktig for deg at Karl et al er «under offentlig granskning», må jeg logisk utlede fra det at du mener politikere skal avgjøre hva som er rett forskning. Stemmer det?

      Om du er uenig med påstanden, hvordan kan du da forsvare relevansen av den «offentlige granskningen», som er politisk startet?

      Og, om du skulle henvise til «whistleblowers», er det å nevne der at vedkommende ikke har hevdet at det er noe galt med dataene.

     • Dette er tøvete retorikk som erstatning for saklig debatt Lackner, Det er satt sluttstrek for flere måneder siden for dine «kommentarer» vedrørende fraværet av signifikant global oppvarming de siste 15-20 årene siden du motsier også IPCC.

      Kommentarfeltet er til for seriøs debatt, vennlig les debattreglene.

     • Aaslid, hvilken «tøvete retorikk» er det du sikter til? Dere har jo slettet min kommentar. Litt lettere for Ellestad å respondere basert på noe håndfast og ikke bare antakelser som han å andre faktisk kan lese.

     • Lackner, du har lagt igjen 190 kommentarer på denne nettsiden, de aller fleste på dette temaet, og du har fått med enn tilstrekkelig med saklige svar fra de som i motsetning til deg har spisskompetanse på fagfeltet.

      Interesserte har derfor rik anledning til å lese dine tallrike kommentarer flere ganger,
      Det er satt sluttstrek for deg i kommentarfeltet på dette temaet. Usakligheter vil bli slettet.
      Dersom du har noe å meddele i et vitenskapelig format, anbefales du å forfatte en rapport egnet for fagfellevurdering. Denne kan du sende inn for publisering til steder som har interesse for din «forskning»..

      Geir Aaslid
      Redaktør

     • Aaslid,
      I stedet for å svare på spørsmålet, kommer du (som vanlig) med en generell og uspesifikk historie. Til slutt: jeg har ingen egen forskning, men refererer til det som er av anerkjente data og forskning som alle peker i samme retning.

     • Mange gjør sikkert slik som jeg. De surfer innom flere nettsteder og plukker litt her og der blant det som virker interessant. Jeg har altså lest noen artikler hos Klimarealistene, men jeg har egentlig ikke fått ett inntrykk av hva Alf vil frem til og hva som eventuelt er dumt/usaklig i hans argumentasjon, for jeg ser bare at kommentarene hans har blitt amputerte.

      Jeg kunne dermed få den mistanken at Alf sensureres fordi dere ikke liker synspunktene hans. Jeg kan jo ikke lese de sensurerte kommentarene hans og kan dermed ikke gjøre meg opp en godt fundert mening om det faglige nivået i hans kommentarer.

      Jeg kunne selvfølgelig ha tråklet gjennom alle Alfs kommentarer for å gjøre meg opp en formening om ham, men jeg kjøper jo ikke hele biblioteket når jeg har lyst til å låne ei eller to bøker.

     • Det er mer enn nok av intakte Lackner kommentarer til at du kan danne deg et inntrykk av personen.

   • Tjelle. Legg merke til, Lackner kun refusert, og ikke utestengt.
    Lackner produserer kun retoriske grep og ikke saklig debatt.
    Derfor er det helt innen rimelighet redaktøren refuserer den slags uverdige produserte innlegg.
    Regner med både du og de andre som til nå har vist sine meningsløse innlegg om sakenes innhold og intensjon, kan få sine innlegg godkjent om dere opptrer med litt over lavmål, som dere ser ut til å trives med, i forhold til saken som er til debatt.

   • Tjelle, du kan umulig ha lest mye på KRs nettsted. Det er mange her som ikke deler KRs synspunkter om klimakrisen, deriblant deg selv antar jeg, og det er svært få innlegg som er fjernet. Din mer eller mindre åpne påstand om sensur faller på sin egen urimelighet. Du er jo her 🙂

 2. Noe som kan indikere manglende klimaendringer, lik avbrutt padletur og for mye is i Arktisk til å lage alarmer om dramatiske klimakatastrofer.
  På Røldal Markedet i Odda kommune siste helg. Regnet hver dag og natt.
  De fleste utstillere som hadde vært der i 15 år hadde aldri sett så mye snø liggende i fjellet, og så med egne øyne det samme da jeg kjørte over til Haukelidsæter. 1
  10 cm nysnø 25. Juni 2017, og sauene skrapte is og snø for å overleve.
  Har og vandret i Hardangerviddas fjell siden 1976. Aldri observert så mye snø der oppe noensinne.
  Våknet i teltet kl.0700 den 26. Juni med flat luftmadrass, og havnivåstigning på 10cm i teltet.
  Alt var vått med kun 3 grader C luft temperatur.
  Heldigvis fikk jeg det fint etter en time takket fossil diesel og varmeapparatet i min gamle Ford Transit Connect. Lenge leve kull, olje og gass. Det redder liv og helse, verden over.

  • Og i Sør-Europa har det nettopp vært hetebølge: Hva er poenget ditt? At været varierer? Morsomt at du mener Lackner ikke driver med saklig debatt..

 3. Ellestad kan umulig ha lest artikkelen til Santer et al. 2017. Han skriver at artikkelen viser «at beregningsmodellene som IPCC bygger på, feiler grovt». Det dreier seg om temperaturen i den midlere troposfæren, og hvor stor forskjellen er, kan den som leser artikkelen selv kan bedømme. Her er figur fra artikkelen hvor simulerte og målte forskjeller sammenliknes. https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJOFFlQ2NRR3ppNkk

  Artikkelen har noen forslag på hvordan modellene ytterligere kan forbedres, men den sår ingen tvil om teorien om langsiktig menneskeskapt oppvarming.

 4. Da er vi enige om at Santer, Mann, m. fl har funnet tiden inne til å bekjenne at IPCCs modellgrunnlag har overdrevet CO2-effekten ved feilaktige/overdrevne pådriv. (stadig mindre effekt). Det har vært påvist lenge. De sammensatte bidrag til klimavariasjoner kan ikke beregnes fra grunnleggende ligninger. En rekke forskerbestemte approksimasjoner må innføres.
  Og det er nettopp at det er oppe i troposfæren, som du påpeker, innrømmelsen er viktig. For det er jo der IPCC selv (og Santer) sier at drivhuseffekten skal manifestere seg. Ved bakken skal det være under halvparten av temperaturendringen lenger opp om man benytter deres egne modeller (LIndzen 2007 og referanser i den).
  Modellene feiler primært fordi man ikke kan beregne godt nok de termodynamiske forhold, skyer og vekselvirkning med stråling. 2 W/m2 for stråling med opp mot 5 ganger mer for skyendring.

 5. Jeg ser at man er svært opptatt av Alf Lackner her mens jeg klør meg i hodet og undrer…
  Hvordan kan det ha seg at vår aktivitet og CO2-utslipp på denne kloden får skyld for klimaendringer når vi vet at luften vi puster kun består av ca 0,04% CO2 totalt og at vår andel, den antropogene, kun er 4% av dette, altså ca 0,0015% av atmosfæren? Hvis man mener at CO2 forårsaker all klimaelendighet må det vel være mer nærliggende å peke på de 96% som kommer fra naturlige kilder enn de 4%…
  Det er vel en logisk svikt fra alarmister her…
  Ellers har vel historien de siste 20 år vist oss at det ikke fins noen lineær sammenheng mellom CO2-utslipp, -konsentrasjon og temperatur…

  • Noe sånt som 99,95% av tørr luft består av nitrogen, oksygen og argon. Altså ikke klimagasser. Derfor er 0,04% CO2 veldig forskjellig fra 0,03% CO2. Din kommentar er derfor et ikke-argument.
   «Ellers har vel historien de siste 20 år vist oss at det ikke fins noen lineær sammenheng mellom CO2-utslipp, -konsentrasjon og temperatur…» Du mener den berømte Humlum-studien altså er humbug?

   • Nå er jo ikke luften tørr. Den inneholder vel i snitt 10 ganger så mye vanndamp som CO2. Hvorfor tar du ikke det med i argumentasjonen?

    • Tror du blander «i snitt» og «maksimum».. Uansett, aa hevde at fordi det er lite av «noe» saa har ikke dette «noe» noen betydning er et fryktelig daarlig argument. Det er vel faktisk ikke et argument i det hele tatt. (Hvor mange prosent av verdens befolkning er terrorister? Betyr det at terrorisme ikke er farlig? Hvor mange prosent av kroppen din bestaar av jern? Betyr det at kroppen din ikke trenger jern for aa overleve?)

     • Du må lese innlegget jeg svarte på. Når han skriver at 99,5% av tørr luft inneholder gasser som ikke er klimagasser blir det usaklig siden atmosfæren ikke består av tørr luft. Sammenligningen med terrorisme er grei. Mener du terroristene bidrar signifikant til reduksjon av verdens befolkning? Det dør jo mange flere av andre menneskeskapte årsaker.

     • Ja, lufta inneholder rundt 0,4% vanndamp. Og hva så? Det betyr ikke at 0,04% CO2 er ubetydelig.

     • Og hva så? Hvis vi skal diskutere må du ta med luftens reelle sammensetning, ikke ta utgangspunkt i noe annet. Det er det som er poenget.

     • Atmosfæren inneholder 0,04% eller 400 ppm CO2. Vanndamp konsentrasjonen varier fra fuktige strøk, til tørre strøk som ørkener og Antarktisk landet hvor det er svært ilte vanndamp.
      Bortsett fra de tørre områdene opptrer vanndamp i en konsentrasjon på 1000 til 5000 ppm.

     • Luften kan holde på opptil 1% vanndamp. CO2 innholdet er 0.04% ganske jevnt over. DVS opptil mer enn 20 ganger mer vanndamp enn CO2.

     • Grannes. Tull og feil fra deg. Luft inneholder normalt mellom 1 til 5 % vanndamp. I tillegg kommer skyer med ett vesentlig bidrag med kondensert vanndamp.
      Dermed kan total innholdet av H2O i atmosfæren være fra 1000 til 10000 ppm, mot CO2 ynkelige 400.
      Man må være f…(moderator fjernet unødig ordbruk) for å vektlegge CO2 som en vesentlig klimagass på bakgrunn av disse fakta.

   • Antropogent innhold av CO2 i lufta tilsvarer sånn omtrent stigningen av CO2 siden den industrielle revolusjonen. Dette er ca. 120 ppm (400 – 280). Dette blir ca. 30 % og ikke 4 % som enkelte ser ut til å hevde.

    • Din påstand stemmer ikke med observasjonene.
     Isotopmålt karbon i atmosfæren viser maksimum 4%, eller 16 ppm stammer fra forbrenning.
     Derfor er menneskelig utslipp av CO2 ikke årsak til den naturlige temperaturstigningen etter Den Lille Istid.

     • Andersen,
      Anbefaler et kurs i differensiallikninger: At det kun er 4% betyr bare at dette nettopp er andelen som kommer DIREKTE fra oss. Det er imidlertid totalrater over alle sluk og kilder som bestemmer akkumulasjon av CO2 i atmosfæren over tid. Og det relevante er at det er totalt 30% økning på 100 år.

     • Andersen vet nå så inderlig godt at tallet 4 % er basert på en utregning der det ikke er tatt hensyn til at CO2 utveksles i store mengder mellom hav og atmosfære, helt uavhengig av isotoper. 30 % antropogent er et tall som er nær det riktige.

 6. Før det blir en viss grad av enighet om noen grunnleggende fakta, om slike finnes, blir det neppe noen ende på den kognitive dissonans vi nå opplever mellom pro- og con- siden av dette ganske viktige spørsmål

  • Føyer seg inn i rekken av samtlige trender med temperaturstigning på ALLE relevante tidsskalaer. Spørsmålet til KR/ Aaslid står derfor ved lag. På hvilket teknisk underlag kan vi påstå opphør i global oppvarming? Håper på spesifikt svar eller moderasjon i påstander til fordel for knebling ved sensur denne gang.

   • Vel RSS ble nylig homogenisert med bakkemålinger som stadig må homogeniseres med den politiske bestemte FNs klimakonvensjon.
    Da gjenstår det for det politiske FNs miljøprogram og det politiske FNs klimapanel(neososialismens ministerie for klimasannhet) å homogenisere også værballongmålingene med RSS?

    Litt uklart hvorfor RSS nå homogeniserte med bakkemålinger Istedet for tidligere værballongmålingene. De måler da ikke overflatetemperatur men heller luftsøylen opp til en hvis høyde. Så da er det vel mer naturlig med å fortsatt bruke værballongmålingene?

    Men klima og naturen er så gjennompolitisert at dette er vel å forvente? Hvor mye forskningsmidler fikk de?

  • Hva mener du gjør RSS bedre enn UAH?
   Er deres senere justeringer tungtveiende og avkrefter Chrisys mye omtalte vitneprov i US Congress?
   Vet du noe nytt om US Congress gransking av NOAA og nyere justeringer?
   Er det ingen av disse forholdene som påvirker din vurdering eller estimering av usikkerhet? Eller oppfatningen av IPCC?

 7. All fossil energi vi kan oppdrive stammer fra atmosfærisk CO2. Den gang var det iallefall levelig temperatur med god plantevekst. Jorda kokte ikke med det sjudoble CO2 innhold.

Kommentarer er stengt.