IPCCs dementier og sviktende teorier

Klimanytt 237, forfattet av Ole Henrik Ellestad

Konklusjonene fra FNs klimapanel (IPCC) fremstilles som sannheter, og hersketeknikker er fremtredende for å sikre definisjonsmakt. Når IPCC de senere år har redusert effektene av økt CO2, formidles paradoksalt nok en mer alarmerende historie i mediene. Noen av IPCCs dementier og avvik fra naturens hovedprinsipper omtales.

Aftenpostens leder 13. november handlet om at misvisende innlegg bør beklages. Se på listen nedenfor med omtaler som Aftenposten ikke har vært i nærheten av å informere om, snarere motarbeidet aktivt i sin redigering – i likhet med NRK og hovedtyngden av norske medier.

Manglende konsensus
Men la oss først repetere fakta om den feilkonstruerte konsensusen:

* Av 12 000 sammendrag i vitenskapelige artikler hadde 8000 ingen vurdering av menneskeskapt påvirkning. Kun 4000 (33 %) hadde ulike utsagn om menneskeskapt påvirkning. Bare 65 artikler (0,54 %) støttet IPCCs ikoniske konklusjon om at mer enn halvparten av oppvarmingen er menneskeskapt. Tre andre professorer fant bare 44 arbeider (0,35 %). Det er utrolig at tallet 97 % kan gå verden rundt og bli benyttet ukritisk av politikere og medier som støtter IPCC. Hva kan man da stole på fra den leiren? (
KN 78 og Bergsmark).

* Over 1000 vitenskapelige arbeider om betydelige naturlige variasjoner er publisert siste 3 år (NoTricksZone).

IPCC-dementier
* Det er ingen økt tendens til stormer i Nord-Atlanteren (IPCC 2007). Men dette fortalte en professor i meteorologi meg allerede rundt 1990 da alarmene ble lansert 17 år før dementiet kom (KN 165).

* Overdreven smelting av isbreer i Himalaya var basert på en artikkel i et klatremagasin (
«Himalayagate»).

* Ekstremvær vil bli dominert av naturlige variasjoner de neste 20–30 år (IPCC 2012).

* Det er globalt ingen økt tendens til tropiske sykloner, tørke, flom eller tornadoer (IPCC-2013). Modellene beregner dårlig trykkvariasjoner i atmosfæren, så modellene holder ikke mål om vinder.

* Meteorologisk institutts ekstremværstatistikk fra 1994 viser ingen økte tendenser (
KN 124).

* Golfstrømmen vil ikke stoppe opp (IPCC 2013) og (KN 217).

* Overflatetemperaturer viser multidekadiske temperaturvariasjoner som i noen områder under Middelalderen (950–1250) var like varme som i dag (IPCC 2013, KN 228, KN 55). Hockeykølla er «død».

* En tilnærmet utflating av global middeltemperatur har inntrådt fra 1998 (15 år), vesentlig mindre økning enn beregnet (IPCC 2013).

* Nedre grense for CO2-effekt ved år 2100 er redusert fra 1,5 ºC til 1 ºC. Det overlapper med øvre grense for IPCC-kritiske resultater på 1,2 ºC. IPCC er iferd med langsomt å sikre retretten.

Feilaktige vitenskapelige konklusjoner
* Manglende observasjon av beregnet «Hot spot» (KN 197) med markant temperaturøkning ca 8–10 km oppe i troposfæren over tropene. Ledende forfatter av 1996-rapporten, Ben Santer, publiserte riktignok et arbeid i 1998, men han hadde fjernet deler av temperaturserien. Komplett dataserie viste ingen «Hot spot» – teoriens hovedbevis.

* Det måles (satellitter og værballonger) ikke økt vanndampmengde der IPCC i sine benyttede modeller postulerer at vanndampmengden øker. En fordobling av CO2-mengden vil teoretisk kunne varme opp atmosfæren bare ca 1 ºC om det ikke var andre effekter. IPCC postulerer at denne varmen vil lede til økt fordampning av vann med effektforsterkning til 3–4,5 ºC. Det observeres derimot en redusert vanndampmengde som vil lede til økt utstråling og en reduksjon av initiell CO2-effekt (Lindzen 2011, climate4you.com).


Feilaktige konklusjoner fra uvitenskapelige kilder
* Climategate. Flere tusen eposter og rapportsider viste «det indre liv» blant dem som sto sentralt i IPCCs vitenskapelige vurderinger. Epostene formidler aktivt arbeid for å hindre publisering av uønskede, kritiske artikler, arbeid for å avsette redaktører i vitenskapelige journaler, manipulering av data, hvordan ønskede vitenskapelige konklusjoner ble formet på forhånd og søkt realisert i det videre arbeid og at deres modeller er alt for dårlige. (Hockeykølla som UNEP beklaget offentlig, KN 228).

* Regnskogen i Amazonas vil gå over til savanne var basert på ikke-vitenskapelig kilde («Amazonasgate»).

* Kulde dreper langt flere enn varme (KN 223), og relatert til GNP er det nedgang i skadeomfang.

* Ingen kriger i moderne tid skyldes klimaendringer ifølge PRIO, ingen klimaflyktninger eksisterer. KN 206.

Kritiske IPCC-innrømmelser på viktige områder
* Sjøisen rundt Antarktis har økt siden 1980, men de feilaktige IPCC-modellene beregner minking. Dette kompenserer for mindre utbredelse av sjøis i Nordishavet. Globalt nivå er konstant med enkelte sesongpregede unntak (climate4you.com).

* IPCC senker beregnet temperatur i år 2100 fra 1,5 ºC til 1,0 ºC som dermed vil overlappe med det uavhengige vitenskapsmenn har estimert 0,3-1,2 ºC ved dobling (IPCC 2013).

* IPCC-modellene beregner skyer dårlig. Mellom 1984–2000 var det en systematisk reduksjon i skydekket som vil gi en økt innstrålingseffekt som overstiger flere ganger effekten av IPCC-modellenes beregnede økte drivhuseffekt (IPCC 2001 og 2013).

*Klima er et kaotisk, ikkelineært system som er uegnet for prognoser (IPCC 2001).

Veletablerte forhold i naturen
* CO2-økningen viser siste 425 millioner år ingen positiv korrelasjon med temperaturen.

* Alle klimaendringer før 1950 er naturlige. Da CO2 begynte å stige markant sank temperaturen i vel 20 år. Eksperter fryktet en ny istid. Så vi har dermed 20 år temperaturstigning før de neste 20 år med utflating, stadig mens CO2 stiger.

* CO2 stimulerer plantevekst. Opp til 1200 ppm i drivhus stimulerer fotosyntesen. Kloden er blitt ca 15 % grønnere siden satellittmålinger begynte i 1979 (NASA). Plantene blir også mer resistente mot vannmangel og saltinnhold (KN 173).

* Det er solen som varmer opp havet. Med solen i zenit tilføres rundt 1000 W/m2 som går 10–180 m ned i havet. IPCCs beregnede økte drivhuseffekt er til sammenligning rundt 2 W/m2 og går maksimalt 20 tusendels millimeter (mikron) ned. Varmen vil i særlig grad stimulere fordampning som virker temperaturstabiliserende. Effektene fra varmere hav er derfor naturlige (KN 216).

* Økt CO2-mengde gir i Antarktis avkjøling i 9 av årets måneder grunnet kulde og de spesielle atmosfæriske forhold (negativ drivhuseffekt, KN 232). Også satellittmålinger og målinger på det Antarktiske platå (90 % av arealet) viser dette. Alarmerende utsagn om smelting av iskappen med påfølgende havnivåstigning har således i mange år vært en «konstruksjon».

* Ca. 5000 isbjørner fantes ved telling i 1961. Nå er det rundt 30 000. (Susan Crawford).

Isbjørner forsvant ikke i Arktis da det var opp til 6 ºC varmere under siste Holocen optimum.

Konklusjon
Hvordan kan noen få konsensus ut av dette? Det måtte være at IPCC i sine dementier blir mer og mer enige med oss kritikere. Men hvordan kan politikere sage av den «petroleumsgren» som samfunnet har bygget på? Selv Krf har ikke villet lese «Climategate»-epostene om IPCC-ekspertenes uærlige spill (KN 157).

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. CICERO og IPPC har mange innfall om klimaendringer uten dekning i fysiske lover.

  Vær og klima er et resultat av fysiske prosesser. IPCC bruker temperatur som parameter i forbindelse med farlig klimaendring. Denne parameteren er koplet til relativ fuktighet i luft, og er ikke et entydig kriterium for endring av klima. Endring av klima er knyttet til energiinnhold i atmosfæren.Energi er den entydige parameteren for klimaendringer! Energiinnhold, utveksling av energi internt i atmosfæren og mellom atmosfæren og jordoverflaten genererer vær (og klima).
  I energiutveksling mellom kloden og universet inngår balansen mellom innstrålt og utstrålt energi. Øker innstrålt energi så vil utstrålt energi øke med temperaturen ( i grader K) i 4 potens.
  Hva bringer så energi inn i atmosfæren?
  Eksempelvis: Sammenlikn den mengde energi CO2 ved absorbsjon bringer inn, med den mengde fordampning av vann fra jordoverflaten, drevet av energi fra sola, bringer inn.
  Spørsmål: Hvor mye må CO2 i atmosfæren fra forbrenning av fossilt brensel øke med, for at CO2 skal bringe inn like mye energi som fordampning av vann ved relativ fuktighet 60%?
  Når CICERO og IPCC har besvart dette spørsmålet, kan en føre en meningsfylt, vitenskapelig samtale!

  Først når Cicero, og IPCC, har besvart dette spørsmålet kan en føre en meningsfylt, vitenskapelig samtale.

 2. Ny skremselspropaganda fra klimaforskere
  I ABC nyheter 23. okt. 2018 kan en lese om de katastrofale følgene av de menneskelige CO2 utslipp.
  https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/11/22/195477190/wmo-advarer-mot-odeleggende-og-irreversible-klimaendringer
  I en ny rapport fra FN-organisasjonen slås det fast at CO2-innholdet i atmosfæren nok en gang har steget til et nytt rekordnivå. – Det er ingen tegn til at trenden er i ferd med å snu, heter det i en uttalelse fra WMO.
  Organisasjonenes leder Petteri Taalas advarer om dramatiske konsekvenser hvis ikke de globale CO2-utslippene snart kuttes. Uten raske kutt i CO2 og andre klimagasser vil klimaendringene få stadig mer ødeleggende og irreversible virkninger på livet på jorda. Vinduet for å gjøre noe er nesten lukket, sier han.
  Nasjoner kan forsvinne
  Verdenssamfunnet har satt som mål å unngå mer enn 1,5 eller 2 graders global oppvarming. Men disse målsettingene forutsetter raske kutt i klimautslippene. Så langt har utslippene tvert imot fortsatt å øke. Hvis økningen fortsetter, kan den globale oppvarmingen bli på 3, 4 eller enda flere grader. I så fall kan havnivåstigning, tørke, ørkenspredning og ekstreme hetebølger gjøre store områder på jorda ubeboelige. Flere små øystater risikerer å forsvinne i havet etter hvert som vannet stiger.
  – Hele nasjoner, økosystemer, folkeslag og levemåter kan rett og slett opphøre å eksistere, skriver FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet i et åpent brev.
  Ingen vet sikkert hvor mange mennesker som vil bli drevet på flukt som følge av klimaendringene, og hvor mange som vil klare å tilpasse seg endringene. Verdensbanken har anslått at over 140 millioner mennesker kan bli nødt til å forlate hjemmene sine innen 2050.

  Om ikke dette er skremmende nok kommer Ole Mathismoen med «nye og avslørende» opplysninger fra Klimapanelet:
  https://www.aftenposten.no/viten/i/Qlz6bx/Klimapanelet-glemte-a-si-n-ting-Befolkningsveksten-ma-stoppe-for-at-vi-skal-na-FNs-klimamal
  All rapportering i verdens medier om hva som må til, har dreid seg om energieffektivisering, fornybar energiproduksjon, kutt i utslipp av klimagasser og hvordan vi må fjerne CO₂ fra atmosfæren. Men for dem som ikke nøyer seg med å lese sammendrag, har det dukket opp et annet kontroversielt «tiltak». Vi må snart bli færre: I tillegg til utslippskutt og effektivisering må nemlig den eksplosive befolkningsveksten stanses – i hvert fall ifølge vurderingene klimapanelet selv trekker frem. Og det må skje raskt. – For å klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader må vi i disse beregningene ikke bare kutte utslippene med 45 prosent innen 2030. Befolkningsveksten må stoppe innen 2050, og deretter må verdens befolkning reduseres, sier klimaforsker Bjørn Samset ved CICERO – Senter for klimaforskning.
  Umulig uten stans i befolkningsvekst –Det er umulig å stanse global oppvarming med solenergi og kvotehandel alene. Vi trenger en total samfunnsomlegging. Hele verden er nødt til å tenke og gjøre ting på en helt annen måte enn i dag.

  Dette er vel rene ord for pengene: vi må omdanne hele samfunnet i løpet av 12 år fram til 2030. Og alle disse skremmende spådommene kommer uhindret fram i norske medier. Jeg har ikke sett en eneste klimajournalist eller klimapolitiker stille det kritiske spørsmålet: Er disse datamodellene som spår om fremtiden riktig?. Er det naturvitenskapelige grunnlaget riktig?
  Klimarealistene har i gjentatte innlegg vist at det naturvitenskapelige grunnlaget for spådommene er feil, men det er ikke mulig å finne et eneste kritisk spørsmål fra journalister om dette. Hvor er det blitt av den kritiske journalistikken? Som gammel «68 er» er det ufattelig at det ikke skal være mulig for moderne journalister å stille et eneste kritisk spørsmål om den bestående «læren».

  • «Ingen vet sikkert hvor mange mennesker som vil bli drevet på flukt som følge av klimaendringene.»

   Jo, det vet vi. Det var 50 millioner i 2010.

   • Problemet er at de fremdeles ikke har noen «klimaflyktninger» å vise til med navn og nummer, når det blir krevd. Det er lettere å slenge ut noen titalls millioner i en bevisstløs medieverden som aldri spør om dokumentasjon.
    Men 50 millioner imaginære flyktninger i 2010 er lite mot det Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) har landet på i sin nye alarmismerapport akkurat nå, ferdigkokt til klimaforhandlingen i Polen om under 2 uker:
    – Først den rituelle headline all god klimaforskning iht. IPCC-tradisjonen bør starte med: «Tiden er i ferd med å renne ut i arbeidet med å unngå ødeleggende og stadig verre klimaendringer».

    Men de har mer krutt i magasinet, som hele MSM helt kritikkløst har gjengitt, sitat:

    «Nasjoner kan forsvinne
    Verdenssamfunnet har satt som mål å unngå mer enn 1,5 eller 2 graders global oppvarming. Men disse målsettingene forutsetter raske kutt i klimautslippene.
    Så langt har utslippene tvert imot fortsatt å øke. Hvis økningen fortsetter, kan den globale oppvarmingen bli på 3, 4 eller enda flere grader.
    I så fall kan havnivåstigning, tørke, ørkenspredning og ekstreme hetebølger gjøre store områder på jorda ubeboelige. Flere små øystater risikerer å forsvinne i havet etter hvert som vannet stiger.»

    Og man har store fagressurser å krydre det hele med, til og med en «menneskerettssjef»:
    «Hele nasjoner, økosystemer, folkeslag og levemåter kan rett og slett opphøre å eksistere» skriver FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet i et åpent brev, som drar til med nye og enda verre flyktningepåfunn, sitat:
    «Ingen vet sikkert hvor mange mennesker som vil bli drevet på flukt som følge av klimaendringene, og hvor mange som vil klare å tilpasse seg endringene. Verdensbanken har anslått at over 140 millioner mennesker kan bli nødt til å forlate hjemmene sine innen 2050.»

    Ja, de verdensberømte klimaforskerne i Verdensbanken bør vi lytte til.

    PS: Husk å spørre WMO og IPCC om navn og nummer på disse 140 millionene i 2050, for å sjekke om de blir like svar skyldig som de ble i 2010. Trøste og bære.

   • … hvor har du det tal fra, altså at 50 millioner skulle være drevet på flugt fra klimaændringer? Gerne et link eller eventuelt et mere uddybende svar vil være dejligt.

    Mvh, Jan Williams

    • Williams,
     Henning Nielsen vil nok svare for seg, men dette er uansett velkjente påstander fra flere deler av FN-systemet i tillegg til IPCC, bl.a. som regissert skremselspropaganda i pressen ifm IPCC-møte og rapportfremlegging i 2005. Her er et typisk eksempel på hva FN sa i 2005, som dokumenterer Henning Nielsens utsagn:
     https://web.archive.org/web/20080304163636/http://etterretninger.mandagmorgen.no/archives/2005/10/fn_50_millioner.html

     PS: FNs feilslåtte påstander har en tendens til å forsvinne/omdannes/faseforflyttes over tid, så jeg hentet ut denne linken fra internetts wayback machine fra dette året, som heldigvis ikke lar slik grov feilinformasjon/alarmisme få dø i synden. Legg også merke til hva denne linken sier om hva UNCs Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) i Bonn påstod i 2005: «at stigende havnivå, ørkenutbredelse og katastrofer som følge av ekstremvær allerede nå (min uthevelse: ALLEREDE NÅ) fører til stor permanent migrasjon og kan om noen år føre til at flere hundre millioner (min uthevelse: FLERE HUNDRE MILLIONER) mennesker må flykte fra sine bosteder.»

     Problemet er at klimaindustrien aldri stilles ansvarlig i ettertid for sin skamløse og feilslåtte alarmisme over flere tiår nå, begått ene og alene for å få mer penger i klimakassa si.
     Og i disse dager har det samme useriøse alarmismesystemet altså tredoblet (TREDOBLET) de for lengst feilslåtte påstandene for 1-2 tiår siden. Og pressen, politikere og andre klimaufaglærte sluker det fremdeles like kritikkløst….

 3. Til Henning Nielsen

  «Jo, det vet vi. Det var 50 millioner i 2010» skriver du, men hvor har du det tal fra, altså at 50 millioner skulle være drevet på flugt på grund af klimaændringer? Et link til denne information, eller et mere uddybende svar være dejligt, tak!

  Kan i øvrigt desangående notere, at der skrives alskens sludder om folk der drives på flugt grundet klimaændringer, men dette som tit er faktum, det er, at folk drives på flugt af menneskers dårlige planlægning. Eksempelvis har Sebastian Merild, Nansens Instituttet, i en kronik skrevet at klimaændringerne sendte landbefolkningen på flugt i Syrien. Det kan ikke siges kortere end det er noget vås.

  Og hvorfor? Jo, for hvorfor en del af landbefolkningen i det nordøstlige hjørne af Syrien brød op for at finde andre græsgange (udover borgerkrigen) skyldtes, dels den voldsomme befolkningstilvækst som Syrien gennem de sidste 50 år har været ude for, og dels at landbrugsjorden tørrede ud i det nordøstlige hjørne af Syrien, fordi man i Tyrkiet havde lavet flere dæmninger, således at de selv kunne bruge vandet til deres landbrug, hvilket naturligvis gik udover jordbrugerne i Syrien … menneskeskabte problemer? Enig, men de har bare ikke noget med klimaet at gøre.

Kommentarer er stengt.