IPCC-myten om «varmere , våtere, villere» falsifiseres

Klimanytt 188, av Ole Henrik Ellestad

IPCC-myten er velkjent. Men nå er kloden ikke blitt varmere siste 15-20 år, og ekstremeffekter domineres av naturlige variasjoner. Et arbeid i Nature Geoscience viste at på 3/4 av landarealet var nedbøren rimelig stabil. På resterende landareal fordelte det seg med en halvpart på en forsterkning av etablert mønster, mens det i den andre halvparten gikk det i motsatt retning. Noen ‘smakebiter’ fra ulike soner viser at vindretningen er viktig for såvel temperatur som nedbør. Og dette har ingenting med CO2 å gjøre.

IPCC-leiren, inklusive media og mange politikere, har en retorikk som varierer over tid, nesten som en klimasyklus. En av de velbrukte myter er «varmere, våtere, villere» – alt menneskeskapt. Det er ikke måte på hva en økning på 100 milliontedeler for CO2 vil bety for vår atmosfære, hav og klima. Og det er ikke måte på hva man kan prøve å lure lekfolk med. Med 15 års temperaturutflating gikk IPCC-leiren og media bort fra ‘varmere’ over til ‘klimaforandring’. Bortsett fra hver gang det naturlige fenomenet El Niño ga raske temperaturstigninger, eksempelvis de to siste år. At fenomenet normalt etterfølges av en kald La Niña-fase er uinteressant å formidle. Og fortsatt er det for IPCC-leiren slik at kortere varmere perioder er menneskeskapte, mens kaldere perioder må vurderes over lang tid. At de kortvarige endringer mangler CO2s ‘fingeravtrykk’ har heller ikke overskriftenes interesse.

Men begrepet ‘klimaendringer’ passet bra og kunne fokusere på værfenomener som folk er opptatt av og føler. IPCC konkluderte i 2012 at ekstremeffekter ville domineres av naturlige variasjoner de neste 20-30 år. I 2013-rapporten var det ingen forventning om økning i tropiske sykloner, tornadoer, tørke mm. Likevel ble lekfolk ‘pepret’ med menneskeskapte klimaeffekter selv om utjevning av temperaturer generelt leder til mindre gradienter og svakere vinder. 140 år med data om stormer i Nord-Atlanteren viste at CO2 ikke var årsaken. Det fortalte en meteorologiprofessor meg rundt 1990. Det nye var at IPCC innrømmet det i 2007-rapporten sammen med flere andre forhold, men uten omtale i norske media (figur KN 165). Om orkaner som når land i Karibien, finnes grei statistikk som viser at under den varme El Niño-fasen er det 1.0 orkaner (styrke 1-5) som når land, 1.6 under den nøytrale fasen og 2.2 under den kalde La Niña-fasen. Heller ikke den statistikken ønsker media å formidle.

Så da står man igjen med ‘våtere’ med fare for økt flom som den store fare, basert på den gamle myten om at tørrere blir tørrere og våtere blir våtere. Så sprakk også den myten ifølge en studie i Nature Geoscience som viste at det kan skje over hav. Men vel 75% av landarealet viste samme nedbør, 11% viste at tørt ble tørrere og vått ble våtere, mens 10% viste motsatt – at tørt ble våtere og vått tørrere. Så får vel ekspertene strides om detaljene, her i Nature, eller denne referansen, kommentert på WUWT

Nedbør kan påvirkes av mengden vanndamp i luften, av geografiske forhold, mekanismene for skydannelse og deres karakteristika og ikke minst vindmønsteret, åpenbart uten noen direkte sammenheng med økt CO2.

De følgende figurer er illustrerende. Til venstre fra tidligere studier av klimaguru Hubert Lamb over den nord-atlantiske oscillasjon (NAO, KN 139, se også artikkel om ham på GWPF).
Trenden viser åpenbart en dekadisk tendens til økt vestavind i Nord-Atlanteren, litt forskjøvet i forhold til den markante økning av global middeltemperatur 1920-40. Økt vestavind i Nord-Europa påvirker både temperatur og nedbør i vårt land, begge sider av Atlanterhavet og Norskehavet og Arktis. Så kan man kombinere det med endringer i Atlanterhavstrømmen (Golfstrømmen).


Midtre figur viser vannstanden i Neva (Ladoga) der nedbøren er knyttet til vestlige vinder og følger global middeltemperatur.

Tredje figur nedenfor viser vannstanden i Balkashsjøen (øst i Kasakhstan) som domineres av syd-nord vinder og i motfase med global middeltemperatur (FAO-studium og Klyashtorins bok, KN 180). Et tydelig nedbørmønster knyttet til vindretning (atmosfærisk sirkulasjonindeks, ACI) og videre med jordrotasjon og global middeltemperatur og Jetstrømmenes variasjoner. Intet om sammenhenger med CO2.

Det er lett å forstå at IPCC ikke makter å inkludere de variable sektorforhold i sine modeller. Ikke har de nok data heller, så de må estimere. I stedet for å vedgå dette og inkludere det i debatten, bruker de sine hersketeknikker og erklærer skeptikerne for å være kunnskapsløse og gå oljenæringens ærend. Da er det politikk, ikke vitenskap, og noen retoriske fraser om vitenskapelige prinsipper er lette å avsløre.

 

 

Støtt oss ved å dele:

22 kommentarer

 1. Unnskyld Ellestad. Men når du i første setning viser at du ikke engang vet at klima er målt over 30 år så blir resten av det du skriver ignorert. Denne 1998-toppen må man lære seg å se bort ifra

  • Klimaet blir ikke målt i 30 års normaler. Været blir målt i noe som kalles standard-periode eller WMO periode. Den perioden vi nå måler etter nå er 1961 til 1990. Og den er jo ikke 1998 engang tatt med. Gjennomsnittet av vind, temperaturer og været generelt er det som meteorologene kaller normaltemperatur. Det vil si at når meteorologen siner at temperaturer har ligget 2 grader over gjennomsnittet i for eksempel januar. Så betyr det bare at temperaturer ligger 2 grader over det som var normalt for perioden 1961 til 1990.

   Og til alle som debatterer vitenskap. Så gjelder vitenskapelige metode og den er å være skeptisk og det er observasjonen som teller. Å selvfølgelig Dunning/ Kruger effekten.

   • Nymoen: Får vi da en ny standard-periode om 4 år? Der temperaturer rangeres etter snittet i perioden 1991-2020? Dersom klodens temperatur fortsetter sin flate bane, eller til og med går litt ned, kan det bli interessant å se hvordan dette takles av varmistene.

    • Det er en ønskedrøm at temperaturen er inne i en «flat bane». Hvis du studerer referansene til temperaturutvikling (f.eks. UAH-data) finner du at vi har over 0,1 grader C økning pr. dekade både siden målingene startet og etter år 2000. 1998 er et ekstremt enkeltår og ikke representativt som utgangspunkt for å estimere klimatiske trender, likevel har vi med utgangpunkt i også dette året også en positiv trend, riktignok med for dårlig korrelasjon pga. få data. KR sin påstand om at oppvarming har stanset (anno 2016/2016) er ikke dokumentert i noen anerkjent publikasjon eller i noe datasett.

     • Lackner, angående din ønskedrøm vil jeg påpeke følgende:

      1) Det er aldri i seriøs forskning dokumentert at signifikant global oppvarming ikke opphørte i den siste 15-20 år lange perioden. Opphørtet må derfor ansees å være reelt inntil det foreligger data for nye år.

      2) Sist søndag i Mail on Sunday konsoliderte David Rose sitt første oppslag, med ye pinlige detaljer som at nye havtemperaturdata ble holdt tilbake av uvitenskapelige grunner. Dessuten bekreftes det at UK Met Office ikke aksepterer Karl et al.’s avskaffelse av «the hiatus» og man konstanterer utifra ferske data at ‘the slowdown hasn’t gone away.’

      En mer detaljert analyse av NOAA-skandalen er å finne her:
      http://www.thegwpf.com/data-deflection-and-the-pause/

      Det er derfor ønskelig at du heller bruker din tid på andre deler av klimadebatten, framfor å fortsette trollingen på dette punktet.

     • Nye data foreligger hele tiden, f.eks på UAH sine sider. Og konklusjonen er den samme ang trend. KR har bekreftet støtte til Spencer senest denne uka.

   • Jeg tillater meg å sitere professor Ole Humlum fra Climate4you.com angående den referanseperioden som omtales som «normalen».

    «For the three surface air temperature estimates shown (HadCRUT, NCDC and GISS) the reference period differs. HadCRUT refers to the official “normal” WMO period 1961-1990, while NCDC and GISS as reference instead uses 1901-2000 and 1951-1980, respectively, which results in higher positive temperature anomalies.»

    Ulikheten i anomalier samt den observerte administrative etterjustering av temperaturene har ført til at Humlum har delt disse temperaturseriene inn i tre ulike kvalitetsgrupper.

    http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#An overview to get things into perspective

  • Du verden. Da burde du først ta det opp med IPCC-leiren som benytter værepisoder for sesong, og et par år, knfr siste og alle tidligere El Niñoer. Etter en El Niño kommer normalt en kald La Niña. Så det er ikke så ueffent å se disse i sammenheng og akseptere resultatene fra regresjonsanalyse e.l. Det ar av samme grunn rimelig uvitenskapelig å legge så mye vekt på en El Niño i 2015/ 16 som det er gjort av såvel forskere som media, før man har sett effekten av den påfølgende La Niña. For da ser det ut som om utflatingen fortsetter slik som også HadCRU og satellittmiljøene hevder.
   Går man tilbake i tid skrev man etter vel 5 år (J. Hansen(?) at det burde gå minst ti år. Etter 10 år kom det opp 15 år (NOAA, UK Met office?) for så etter 15 år å øke dette til 20. Det har Hans von Storch også nevnt. Om man skal benytte 30 år er det vel i den midtre 20-års perioden mye av oppvarmingen skjer.
   Men nå har man jo naturlige sykluser på 26 mnd (QBO), El Niño 2-7 år, 11 og 22 år (sol), 9.1 og 18.3 år (måne). kombinasjoner av disse for å ta de korteste, samt de lengre. Så skal man vurdere temperaturpåvirkning må man se på detaljene. Klima er endring over tid, men man bør ikke gå helt til NAO, AMO og PDO på ~60 år for å se effekter. 30 år er en gammel tradisjon innen meteorologien (som er konservativ). Egentlig er jo årstidene en fin illustrasjon på klima. Vi har bare gitt det et annet navn.

   • Ellestad,

    Du utelot å også nevne det isolert det ekstremt varme året 1998 når du nevner det er uvitenskapelig å legge for mye vekt på El Nino i 2015/2016. Helt enig! Vi bør enten ha meg begge endepunktene eller ingen for å få noe i nærheten av en realistisk trend over så få år.

    For ordens skyld er det vel ikke noen satelittmiljøer som fortsatt konkluderer med utflating, eller er ikke f.eks. UAH en kilde dere støtter dere til lenger?

    HadCRUT-data, globalt, er forøvrig fint sammenstilt her. Man skal ha rimelig god fantasi for å konkludere med utflating eller fallende trend:

    https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/

    Trendene bekreftes av GISS, UAH, RSS, NASA – alle andre «tungvektere». Menneskeskapt eller ikke, la oss være objektive; det er ubegripelig å tro på en utflating, fallende trend gitt all informasjon som finns.

 2. Ellestad,

  Antar dere kan vise til en alternativ modell som underbygger deres standpunkt om at antropogen CO2 ikke har noe med den dramatiske temperaturøkningen å gjøre? Tenker spesielt på kombinasjonen av naturlige forklaringer som drivere til (fraværet av?) økningen vi ser.

  • Vet at Soon, Monckton, Legates (?) ++ (?) har laget en modell som stemmer godt, basert på de naturlige variasjoner. Kom vel for 1-2 år siden.
   Ellers er det jo mye emperi om de ulike naturlige variasjonene og hvordan de passer godt med observasjonene. Mye bedre enn modellene. Dette står det mye om i NIPCC, også om alternative modeller til GCM.
   At CO2 ikke gir noe vær-tilleggseffekter er ikke noe nytt. det har aldri vært påvist. Bevisene mot IPCC-hypotesen ligger hovedsakelig i teorien, som ikke engang stemmer med IPCCs egne beregnininger, men primært i at vanndampen ikke gir positiv forsterkning, men negativ. Dermed er vi inne i et beskjedent endringsregime hvor det heller ikke forventes større effekter. Ekstremeffekter kommer primært fra forhold som stimulerer de grunnleggende mekanismene.
   Se for øvrig de 5-6 KN om mekanismene i atmosfæren og vekselvirkning med stråling som jeg skrev siste halvår.

 3. scienceofdoom.com hadde nylig et innlegg om dette temaet.

  Konklusjonen er den samme: Det finnes ikke sikre observasjoner som tilsier «varmere, våtere, villere» – så langt.

  Men scienceofdoom tar med lange direkte sitater fra AR5WG1-rapporten, som viser at IPCC sier akkurat det samme.

  Så hvorfor kalle dette en «IPCC-myte» og ikke en «media-myte»?

  • Helt siikkert en mediamyte innen IPCC-leiren om hva IPCC egentlig har sagt. Men den er ikke skapt uten grunnlag i de tidligere rapporter. Så jeg inkluderer IPCC inntil det motsatte er bevist. Leste et notat om sammenligning mellom IPCC 2013 og 2007 og da var disse effektene i kategorien dementier. ‘Gaiamannen’. prof. James Lovelock, gikk etter 2012-rapporten om at ekstremvær ville bli dominert av naturlige variasjoner neste 20-30 år ut med at ‘vi trodde på dem, men så er det bare alarmer uten dekning i realitetene’ osv. Det er neppe grepet ut av løse luften. Så man kan jo gå tilbake i tidligere rapporter og finne formuleringene. Tror ikke IPCC kommer så godt ut av det, men folk kan jo komme med presise utsagn. P.t. har jeg ikke tid til det.
   Man må også ta med at IPCC har såvel tendensiøs grafikk og formuleringer som påfallende lett gir gale assosiasjoner. Forskere innen norsk ‘klimaelite’ har jo også promotert myten, inklusive klimainstituttenes representanter. Lindzen har skrevet også noe om dette.
   Forøvrig er vel norske nedbørsmengder økende. Vi ligger i en av regionene der vått er blitt våtere.

  • Men Samset kjører ufortrødent videre med den gamle historien om mer ekstremvær, man kan lure på om han noen gang leste IPCCs rapport om dette.

   «Norsk klimaforsker urolig: – Verre og mer hyppig ekstremvær»

   «– Ekstremvær er den første merkbare konsekvensen av klimaendringer. Vi kan ikke peke på én enkelt ekstremværhendelse, men kan generelt si at samlingen av ekstremvær er gjort verre og mer hyppig med global oppvarming, sier han.»

   «– Det er ubehagelig. Raten av ekstremvær ser ut til å øke raskere enn vi hadde trodd. Vi er i ukjent territorium klimamessig. Det er varmere nå enn lenge før forrige istid, så vi har ingen gode målinger som forteller oss om hvordan så varmt klima oppfører seg. »

   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/norsk-klimaforsker-urolig-verre-og-mer-hyppig-ekstremvaer/a/23922787/

   Ingen motforestillinger selvsagt, dette er jo norsk media, der denslags ikke er akseptabelt når det gjelder klima. Men journalisten kunne jo ha gravd litt og funnet f.eks. denne referanse-siden ang. ekstremvær:

   https://wattsupwiththat.com/2012/11/23/crowdsourcing-the-wuwt-extreme-weather-reference-page/

   Denne oversikten viser hyppigheten av diverse typer ekstremvær, som f.eks. sykloner. Dette WUWT-oppslaget er 5 år gammelt nå, og kan sikkert suppleres med mer oppdaterte oversikter. Men at virkeligheten skulle være noe i nærheten av hva Samset beskriver, virker svært lite sannsynlig. Han plukker ut noen aktuelle ekstrem-hendelser og postulerer at dette er noen som skjer mer ofte og at det skyldes global oppvarming som igjen skyldes våre co2-utslipp.

   Det er ikke lenge siden den langvarige tørken i California ble forklart på samme måte, nå er det tvert i mot enorme nedbørmengder der og ingen alarmister snakker om det mer. Samset kunne jo ha nevnt dette, når han omtaler tørken i Øst-Afrika. Men det hadde vel vært lite gunstig for «saken». I det hele tatt, finnes det ingen grenser for hvor useriøst en person som omtales som ledende klimaforsker, kan oppføre seg?

 4. Beklager hvis jeg har oversett det, men er 2015 / 2016 temperaturen korrigert for Nino?

 5. Litt pussig dette om ekstremvær. I forhold til hva? I dag er mye blitt ekstremt som før var normale uvær. Samset er vel den i Norge som er mest på bærtur mht. klima og vær og driver med ekstrem vranglære. Det er merkverdig at allting holdes opp mot en «normal» hva nå dette måtte være i et klima som aldri har vært status quo.
  En liten recap: temperatur og CO2 innhold har i geologisk tid vært flere 10 talls ganger høyere enn i dag. Temperatur og CO2 har sunket jevnt og trutt gjennom Tertiær til et nær minimum i dag. Kunstig CO2 fjerning utgjør f. eks en stor fare for alt liv om nivået skulle bli for lavt. Planter trenger CO2 for fotosyntese. Dyr og mennesker trenger planter for å leve. Om noen isbreer smelter i varmeperioder betyr det fint lite hvis vi klarer å tilpasse oss. Verre er det om vi skulle bli utsatt for en ny istid. Istider har vist seg å vare i størrelsesorden 10 ganger så lenge som varmeperioder som vi nå er inne i. Men, hvem tenker på det i dag når alt har fokus på CO2 med enorme skylapper for all annen kunnskap!

Kommentarer er stengt.