Invitasjon til debatt: Bekjempelse av klimamyter

Forfattet av Hans Borge, PhD. Åpent brev til Bellona.

Vi viser til oppslag på Bellonas nettsted datert 19.05.2021 om bruk av kunstig intelligens og bekjempelse av klimamyter. Da vårt nettsted ifølge deres forundersøkelse er den største enkeltkilden til spredning av klimaskeptisk innhold finner vi det naturlig å ta et initiativ til en dialog.

I oppslaget sier daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg, at miljøbevegelsen er avhengig av en åpen, ærlig og faktabasert samfunnsdebatt. Det er derfor merkelig at Bellona velger å gå ut og karakterisere annerledestenkende for å spre myter, villedende klimanarrativ og falske klimanyheter i stedet for å invitere til en åpen, ærlig og faktabasert debatt. En grunn til at noen (i dette tilfellet Bellona) karakteriserer andres meninger for myter og falsk informasjon kan være at de definerer egne meninger og påstander som fakta.

På vegne av Klimarealistene inviterer undertegnede herved Bellona til en offentlig debatt slik at vi kan avklare hva som er fakta og bidra til en fremtidig konstruktiv og faktabasert klimadebatt. Dette kan bli et interessant møte da Klimarealistene – i likhet med Bellona – ønsker å bekjempe klimamyter.

Jeg håper at Bellona aksepterer denne invitasjonen og at dere tar kontakt for å avklare tid, sted og format for en slik debatt.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Bellona påstår ikke bare at Klimarealistene sprer skeptisk informasjon men direkte «feilinformasjon om klima i sosiale medier»

  • Hva er feilinformasjon i en jungel av etablerte sannheter? I visse afrikanske land er det en etablert sannhet at man kan kurere HIV ved å ha sex med en jomfru. Eller er det jeg som her bidrar til ytterligere sementering av en etablert sannhet om at man i visse afrikanske land tror på dette? I visse kretser hevder man at klimasensitiviteten er betydelig, i andre kretser hevder man at den er ubetydelig. Men husk, den kan ikke måles.

 2. Så lenge man ikke kjenner dette så er det bare falske nyheter som serveres. sitat. Jansen Bjerknessenteret IPCC Vanligvis oppgis dette som global temperaturendring ca. 100 år etter at atmosfærens CO2 innhold er blitt fordoblet fra førindustrielt nivå. Det har vært et kronisk forskningsproblem å bestemme både TCR (transient klimarespons) og ECS (likevektsfølsomhet). Selv i den siste rapporten fra IPCC er det ikke gitt noen mer presise beregninger enn før, fordi det er mye sprik i litteraturen, noe som gir et stort usikkerhetsintervall for disse beregningene. Det kan heller ikke gis noen foretrukne verdier.

 3. et Jeg har til gode å se at begrepet klimaendring blir definert i det «offentlige ordskiftet», kanskje ikke i det profesjonelle heller. Tror Klimarealistene for noen år siden viste til definisjoner av Grønhaug, som mente en måtte ta utgangspunkt i historie og geologi, og nevnte endring av habitat i forhold til klimasoner, som et utgangspunkt. Uten enighet om definisjoner, må vel enighet om klimaendring bli like umulig som religion og filosofi. Men det kanskje meningen?

 4. Det meste er upresist. IPCC og hele klimadynastiet er ikke tjent med det, fordi det vil ødelegge medieregien. Der er jo de upresise påstander ‘konge’. Ta bare at det er klimakrise mhp. temperatur, mens det ikke foreligger vitenskapelige resultater om hva en optimal temperatur på kloden vil innebære. Det ville jo umiddelbart ha henledet oppmerksomheten på de ulike klimasoner osv. Dette understreker den manglende vitenskapelige basis. For der er jo presise begreper nøkkelen til en felles basis, inklusive usikkerhet som er tilnærmet fraværende i debatten. Ta bare oppbyggingen av det biologiske klassifiseringssystem som eksempel.

 5. En god måte å bekjempe klimamyter på er å la være å publisere dem. Ellstad spekulerte nylig, kvalitetsikret av et helt Vitenskapelig Råd, «Har isbretapet på Grønland stoppet opp?»

  Problemet er at enhver som gjør et enkelt regnestykke vil finne ut at den øverste millimeteren av verdenhavene veier rundt 350 gigatonn. Når Ellestads oppgir årlig tap på 264 gigatonn, betyr det at hans øvre anslag for havnivåstigning fra Grønland er minst en faktor 30 for lite. Det kan man vel kalle en klimamyte.

  (Nå skal det vedgås at stigningen langtfra er jevnt fordelt over kloden, slik at det kanskje er mulig å finne utvalgte steder der Ellestads tall stemmer sånn noenlunde. Men det framgår ikke av saken at han refererte til det.)

  Så fortsetter Ellestad med en alarmistisk påstand om «neste store istid kommer om 1500-2500 år». Uten forbehold og usikkerhet, og uten dokumentasjon. Dette kan vel være basert på lengden forrige mellomistid, men vitenskapen forventer at nåværende mellomistid blir atskillig lenger, selv uten forhøyet CO2 nivå.

 6. Raaen burde kommentere min artikkel om Grønlandsisen da dette var omtalt i KN 298. Da kunne andre lesere mer direkte ha sjekket at det bygde på flere referanser til observasjoner som ikke stemte med en omtalt ny modell for isutviklingen. Og når CO2 stiger jevnt og trutt (selv med betydelig redusert antropogen andel under pandemien) er det grunn til å stille spørsmålstegn på bakgrunn av de siste års utvikling. Det er jo langt fra noen myteskaping ettersom Grønland har utvist sykluser med temperatur og isforandringher gjennom de siste 170 år (og også i tidligere millenier) med målinger/rapporter, senest et vendepunktmot varme og isreduksjon rundt 1990.

  Å ta, som Raaen, havnivåøkning ensidig til inntekt for smelting av Grønlandsis er noe drøyt, spesielt siden satellittmålingene som benyttes i seg selv ikke viser særlig stigning. Økningen fremkommer ved kalibrering mot omstridt referansestasjon (Mørner samt Soon m.fl).

  Så kritiseres jeg for ikke å gir referanse til neste istid om 1500-2500 år mens han selv hevder at vitenskapen forventer adskillig rengre tid – pussig nok uten å gi referanse.
  Det er ferietid nå så Raaen kan google selv på Javier på WUWT. Reslultatet var, mener jeg å huske, at iht.’normallengden’ av 6 av 8 siste mellomistider var anslaget 1500-2500 år. Iskjerneboringer på¨Grønland viser jo også en langsom temperaturreduksjon med unntak av ca 1000 års varmetoppene de siste 4000 år.- hvorav den siste startet for vel 100 år siden.. Passer dårlig med CO2-mønsteret.

 7. Ellestad. Det er ulike meninger om når den neste istiden kommer. Man skulle jo tro at vår mellomistid kun ville vare mellom 10.000 og 15.000 år. Så vidt jeg forstår så vil imidlertid hver fjerde mellomistid vare en god del lenger i følge visse forskermiljø. Vår mellomistid skal visstnok være en slik. Hvis det er tilfellet, er jo det bra synes jeg, så jeg slipper å føle at neste istid puster meg i nakken. Se https://videnskab.dk/naturvidenskab/er-vi-paa-vej-ind-i-en-ny-istid.

Kommentarer er stengt.