Internasjonale hendelser om klimasaken

Klimanytt 143, av Ole Henrik Ellestad

Einsteins teorier er bevist fordi de bekreftes av observasjoner, forteller media som åpenbart ikke har samme lov for «Kong Salomon og Jørgen Hattemaker». For om klima omtaler samme media at IPCCs teorier gjelder selv om de ikke bekreftes av observasjoner. Og ikke nok med det. Klimateoriene skal gjelde selv om observasjonene viser det motsatte av teoriene. De som varsler om brudd på vitenskapelig praksis er fornektere. Alternativt omtales ikke viktige begivenheter i det hele tatt.

For oppvarmingspausen siste 19 år viser at IPCCs beregnede oppvarming ikke observeres. Et par varme år endrer ikke dette. For slike år finnes også i de foregående 19 år, og normalt følges varme El Niño-år av kalde La Niña-år. Det observeres heller ikke mer orkaner, tornadoer, tørke, ras, flom mm. enn i perioder med lavere temperatur (KN 22, KN 83, KN 99, KN 100, KN 124). Det er mangedobling av isbjørner, og ved lave temperaturer dør langt flere mennesker enn i varmeperioder. Dette er offentlige statistikker og publikasjoner som er lett tilgjengelige. Men media velger likevel å sitere utvalgte forskere som sier noe annet. Miljø og klimaaktivister med sine spesielle tolkninger, har det vært mange av i snart et halvt århundre. Heller ikke når IPCC selv bekrefter skeptikernes konklusjoner omtales det i media, som da IPCC i 2012 i sin rapport konkluderte med at ekstremeffekter ville bli dominert av naturlige variasjoner de neste 20-30 år. Hele det norske mediesirkuset innen klimafeltet lot være å omtale det. Siden har de omtalt ukentlig «ekstremeffekter» og tilordnet det menneskeskapte CO2-utslipp. Internasjonale media har derimot økende oppslutning om skeptikernes syn.

At Canada, Australia, New Zealand, Japan, Russland m.fl. har trukket seg fra eller har et særdeles anstrengt forhold til Kyotoavtalen nevnes ikke. Heller ikke at USA aldri har ratifisert den. Det har ikke hindret Obama å lansere en rekke hyppig omtalte forordninger for å redusere utslipp fra kraftproduksjon (primært fra kull). Men det omtales ikke at Høyesterett siste uke besluttet at statene ikke trenger å følge disse før hovedsaken er behandlet i rettsystemet. Og der er det mange «skjær i sjøen». For det er kongressgransking av direktoratet NOAA etter at ansatte varslet om betenkelige, men velkjente og omstridte behandlinger av rådata (KN 93). En av flere faktorer er at NOAA i en rekke sammenhenger justerer de mest anerkjente temperaturmålinger fra moderne havbøyer og fjerntliggende stasjoner til de åpenbart mer tvilsomme data fra skip og stasjoner i byer og flyplasser. Det burde jo vært omvendt – at de tvilsomme målinger justeres.

Det fortelles også lite om utvinningrevolusjonen av gass og olje fra skifer ved «fracking» som forventes spredd til stadig nye land, med global utbredelse rundt 2035. Det vil bidra til markant økning av CO2-utslipp ifølge en ny rapport fra BP. Men ifølge norske media bør den norske olje- og gassproduksjon som er bærebjelken i det norske velferdssamfunnet, bygges ned. Annerledeslandet markerer seg.

JOSH_settled_scienceAustralia har tidligere redusert budsjettene for klimaforskning med ca 90% i tråd med mindre tro på IPCC. Nå skal det igjen reorganiseres. Sjefen for deres største organisasjon CSIRO har uttalt at det er mer religion enn vitenskap. Det er et verbalt spill ved at noen sier at man vet nok om årsakene til å handle, men de mest IPCC-støttende laboratorier protesterer. Man vet ikke nok. For en gang skyld har de rett. Det er paradoksalt at de selv argumenterer med at det man i særlig grad ikke vet nok om er sammenhengen mellom de fysiske ligningene i beregnings-modellene – de samme beregningene som IPCC mener er sikre og som politikerne legger til grunn for sine beslutninger. Som figuren viser vil miljøene rundt «Hockeykøllas» Michael Mann fortsatt ha pengene de «lever» av. Men i Australia vil man bruke ressurser på å bekjempe branner fra El Niño-tørke eller flom i kalde La Niña-perioder osv. enn å forske mer på effekter fra noen hunderdels eller kanskje noen få tiendels grader fra CO2-dobling.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

 1. For få dager siden viste dere
  en figur som viste «langsiktigheten uten påvirkninger fra vulkaner og andre tilfeldige forhold som kan slå inn i ett enkelt år».

  «Oppvarmingspausen siste 19 år» er helt fraværende i figuren.

  Hvordan henger dette sammen?

 2. Her hører også med at Høyesterett i USA satte til side Obamas signering av Paris-avtalen før jul for et par uker siden pga at avtalen var i strid med Grunnloven.

  • Den saken gjelder vel Høyesteretts utsettelse av Obamas forslag angående energiproduksjon (Clean Power Plan). Noe av det mest interessante her, er at forslaget tidligere var godkjent av en lavere rettsintstans. Det er sjelden at Høyesterett omgjør vedtak av denne typen.

   26 delstater er imot denne planen, og det er selvsagt sterke sektorinteresser inne i bildet, både på produsentsiden og fra såkalte miljøorganisasjoner. Vedtaket kan innebære at hele saken trekkes ut til neste år, og da kan det være en president i det Hvite Hus som ikke deler Obamas synspunkter om klimakrise.

   http://www.foxnews.com/politics/2016/02/09/supreme-court-puts-obamas-clean-power-plan-on-hold.html?intcmp=hpbt3

   Når det gjelder Paris-«avtalen», så er vel den så lite forpliktende at det kan bli vanskelig å underskrive noe som helst? Det er mest «enighet om å være enige om noe». USA ratifiserte jo heller aldri Kyoto-avtalen.

Kommentarer er stengt.